Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Pieņemtie teksti
PDF 62kWORD 19k
Ceturtdiena, 2013. gada 17. janvāra - Strasbūra Galīgā redakcija
ES un Irākas Partnerattiecību un sadarbības nolīgums ***
P7_TA(2013)0023A7-0411/2012

Eiropas Parlamenta 2013. gada 17. janvāra normatīvā rezolūcija par Ieteikumu par projektu Padomes lēmumam par Partnerattiecību un sadarbības nolīguma noslēgšanu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses (10209/2012 – C7-0189/2012 – 2010/0310(NLE))

(Piekrišana)

Eiropas Parlaments ,

–  ņemot vērā priekšlikumu Padomes lēmumam (10209/2012),

–  ņemot vērā partnerības un sadarbības nolīguma projektu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Irākas Republiku, no otras puses (05784/2011),

–  ņemot vērā piekrišanas pieprasījumu, ko Padome iesniegusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 79. panta 3. punktu, 91. pantu, 100. pantu, 192. panta 1. punktu, 194. pantu, 207. pantu, 209. pantu un 218. panta 6. punkta otrās daļas a) apakšpunktu (C7–0189/2012),

–  ņemot vērā Reglamenta 81. pantu un 90. panta 7. punktu,

–  ņemot vērā Ārlietu komitejas ieteikumu un Starptautiskās tirdzniecības komitejas atzinumu (A7-0411/2012),

1.  sniedz piekrišanu nolīguma noslēgšanai;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai, kā arī dalībvalstu un Irākas Republikas valdībām un parlamentiem.

Pēdējā atjaunošana - 2015. gada 22. janvāraJuridisks paziņojums