Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Aangenomen teksten
PDF 63kWORD 20k
Donderdag 17 januari 2013 - Straatsburg Definitieve uitgave
Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst EU-Irak ***
P7_TA(2013)0023A7-0411/2012

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 17 januari 2013 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de sluiting van een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds (10209/2012 – C7-0189/2012 – 2010/0310(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement ,

–  gezien het ontwerp van besluit van de Raad (10209/2012),

–  gezien het ontwerp voor een partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds (05784/2011)

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 79, lid 3, artikelen 91 en 100, artikel 192, lid 1, artikelen 194, 207 en 209, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0189/2012),

–  gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken en het advies van de Commissie internationale handel (A7-0411/2012),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Irak.

Laatst bijgewerkt op: 22 januari 2015Juridische mededeling