Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2013/2565(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0132/2013

Viták :

Szavazatok :

PV 14/03/2013 - 8.9

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0096

Elfogadott szövegek
PDF 100kWORD 25k
2013. március 14., csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Nukleáris fenyegetések és emberi jogok Észak-Koreában
P7_TA(2013)0096B7-0132, 0134, 0135, 0136, 0137 és 0138/2013

Az Európai Parlament 2013. március 14-i állásfoglalása a nukleáris fenyegetésekről és az emberi jogokról a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban (2013/2565(RSP))

Az Európai Parlament ,

–  tekintettel a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságról (KNDK) szóló korábbi állásfoglalásaira,

–  tekintettel a Külügyek Tanácsának a KNDK-ról szóló, 2013. február 18-i következtetéseire,

–  tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1718. (2006), 1874. (2009), 2087. (2013), 2094. (2013), 825. (1993), 1540. (2004), 1695. (2006) és 1887. (2009) sz. határozatára,

–  tekintettel az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára és valamennyi releváns emberi jogi eszközre, ideértve a KNDK által aláírt és ratifikált Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát is,

–  tekintettel a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni 1984-es egyezményre,

–  tekintettel az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának releváns határozataira, nevezetesen 2012. március 19-én konszenzussal elfogadott, az emberi jogok koreai népi demokratikus köztársaságbeli helyzetéről szóló határozatára,

–  tekintettel Marzuki Darusman, az emberi jogok koreai népi demokratikus köztársaságbeli helyzetével foglalkozó különmegbízott 2013. február 1-i jelentésére,

–  tekintettel eljárási szabályzatának 110. cikke (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió Tanácsa és az ENSZ Biztonsági Tanács elítélte a KNDK 2012. december 12-i műholdfellövését, amelyhez ballisztikus rakétatechnológiát vettek igénybe, valamint a 2013. február 12-én végrehajtott nukleáris kísérletet, ami egyértelműen megsérti az ország ENSZ BT-határozatok szerinti nemzetközi kötelezettségeit, és komoly fenyegetést jelent a regionális és a nemzetközi békére és biztonságra;

B.  mivel a nukleáris, vegyi és biológiai fegyverek, valamint hordozóeszközeik elterjedése fenyegetést jelent a nemzetközi békére és biztonságra nézve; mivel a KNDK 2003-ban kilépett az atomsorompó-szerződésből (NPT), 2006 óta nukleáris kísérleteket hajt végre és 2009-ben pedig hivatalosan bejelentette, hogy atomfegyvert fejlesztett ki, mivel az illegális nukleáris és ballisztikusrakéta-programok folytatása problémát jelent a nemzetközi nukleáris nonproliferációs rendszer szempontjából, és a regionális feszültségek súlyosbodásának veszélyével fenyeget;

C.  mivel ez nem szolgálja a KNDK azon állítólagos célját, hogy javítsa az ország biztonságát; mivel a katonaság köré szerveződő gazdasággal rendelkező ország távol áll attól a kinyilvánított céljától, hogy erős és virágzó nemzetté váljon, sőt ehelyett egyre inkább elszigeteli és elszegényíti a népét a tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik hajszolása révén;

D.  mivel a KNDK a közelmúltban visszalépett a Koreai Köztársasággal kötött koreai fegyverszüneti egyezménytől, és megszakította a Phenjan és Szöul közötti forródrótot; mivel a Koreai-félszigeten már évtizedek óta feszült a helyzet és katonai konfrontációkra kerül sor, mivel az EU határozottan támogatja nukleáris fegyverektől mentes Koreai-félszigetre vonatkozó elképzelést, és alapvető fontosságúnak véli a hatoldalú tárgyalások újraindítását a régió békéje és stabilitása érdekében,

E.  mivel a KNDK rezsim nem működik együtt az ENSZ-szel és elutasítja az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának és Közgyűlésének minden, az emberi jogok észak-koreai helyzetére vonatkozó határozatát; mivel nem működött együtt az emberi jogok észak-koreai helyzetével foglalkozó ENSZ különmegbízottal, és elutasított az ENSZ emberi jogi főbiztosa által felajánlott minden segítséget;

F.  mivel az Európai Unió az emberi jogok és a demokrácia támogatója és előmozdítója a világban; mivel az emberi jogi és humanitárius helyzet a KNDK-ban továbbra is mélységesen aggasztó; mivel a KNDK kormánya nem engedélyezi semmiféle szervezett politikai ellenzék működését, szabad és tisztességes választások szervezését, a média szabadságát, a vallásszabadságot, a gyülekezési szabadságot, a kollektív tárgyalásokat, illetve a mozgásszabadságot;

G.  mivel az igazságszolgáltatási rendszert az állam irányítja, és az állam ellen elkövetett bűncselekmények jelentős hányadában – amelyet a büntetőtörvénykönyv rendszeresen bővít – halálbüntetés szabható ki, és az állampolgárokat – köztük a gyermekeket is – arra kényszerítik, hogy részt vegyenek a nyilvános kivégzéseken; mivel a KNDK állami hatóságai rendszeresen követnek el bírósági eljárás nélküli kivégzéseket, önkényes letartóztatásokat és eltűntetéseket – többek között a külföldi állampolgárok elhurcolásának formájában –, és már több mint 200 000 embert internáltak börtön- és „átnevelő” táborokba;

H.  mivel a nép a KNDK területén évtizedekig elmaradottságban élt, szegényes egészségügyi ellátás, valamint az anyák és a gyermekek alultápláltsága mellett, politikai és gazdasági elszigeteltség, visszatérő természeti katasztrófák és nemzetközi viszonylatban emelkedő élelmiszer- és üzemanyagárak által jellemzett környezetben; mivel a lakosság nagy része éhezik és nagy mértékben függ a nemzetközi élelmiszersegélyektől; mivel a tömeges élelmiszerhiány és az éhínség jelentős következményekkel jár az emberi jogok széles körére nézve; mivel több tízezer észak-koreai menekült Kínába, az országot az elnyomás és a széles körű éhezés miatt elhagyva;

Nukleáris fenyegetések

1.  elítéli a KNDK által folytatott nukleáris kísérleteket és ballisztikus rakétákkal kapcsolatos tevékenységeket, és sürgeti az országot, hogy hagyjon fel a további provokatív lépésekkel és függessze fel az összes, ballisztikusrakéta-programokhoz kapcsolódó tevékenységet, valamint teljes mértékben és véglegesen hagyjon fel a jelenlegi nukleáris programjaival; felszólítja a KNDK-t, hogy haladéktalanul írja alá és erősítse meg az Átfogó Atomcsend Szerződést;

2.  elítéli a KNDK azon hivatalos bejelentését, miszerint az ország fenntartja a jogot arra, hogy megelőző nukleáris csapást hajtson végre; felszólítja a KNDK-t, hogy tartsa tiszteletben az Egyesült Nemzetek Alapokmányát, amely kötelezi a tagállamokat, hogy tartózkodjanak a bármely más állam ellen irányuló erőszak használatától, illetve az erre vonatkozó fenyegetéstől;

3.  elítéli, hogy a KNDK felbontotta a Koreai Köztársasággal kötött megnemtámadási egyezményt, megszüntette a Szöullal fenntartott forródrótot és bezárta a közös határállomást, készültségbe helyezve a harcoló csapatait egy esetleges háború esetére; üdvözli, hogy a Tanács és az ENSZ Biztonsági Tanácsa 2013. március 7-i, a legutóbbi nukleáris kísérletet követő szavazása következtében tovább szigorodnak a szankciók; felszólítja a KNDK-t, hogy válasszon konstruktív utat és működjön együtt a nemzetközi közösséggel, ami hasznos volna a térség stabilitása szempontjából és javítaná az észak-koreaiak jólétét;

4.  sürgeti a KNDK-t, hogy újítsa meg a korábbi, ballisztikus rakéták fellövésére vonatkozó moratórium melletti elkötelezettségét, és csatlakozzon újra az atomsorompó-szerződéshez, ami a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozását célzó rendszer sarokköve, és a nukleáris leszerelés megvalósításának, illetve az atomenergia békés felhasználásának alapja; hangsúlyozza, hogy fokozni kell a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződés megerősítésére irányuló erőfeszítéseket; emlékeztet az atomsorompó-szerződés 2010. évi felülvizsgálati konferenciájának záródokumentumára, amely mélységes aggodalomnak ad hangot a nukleáris fegyverek bármiféle használatának katasztrofális következményeivel kapcsolatban, és megerősíti, hogy valamennyi állam mindenkor köteles betartani a nemzetközi jogszabályokat, ideértve a nemzetközi humanitárius jogot is;

5.  megerősíti, hogy diplomáciai és politikai jellegű megoldást szeretne találni a KNDK-val kapcsolatos nukleáris kérdésre; megismétli, hogy támogatja a hatoldalú megbeszéléseket, és felszólít azok újrakezdésére; sürgeti a hatoldalú tárgyalások valamennyi résztvevőjét, hogy fokozzák erőfeszítéseiket; felszólítja a KNDK-t, hogy újra működjön együtt konstruktívan a nemzetközi közösséggel – ezen belül is különösen a hatoldalú megbeszélések résztvevőivel –, annak érdekében, hogy sikerüljön tartós békét és biztonságot teremteni a nukleáris fegyverektől mentes Koreai-félszigeten, és mivel az a KNDK virágzóbb és stabilabb jövője szavatolásának legmegfelelőbb eszközét jelentené;

6.  felszólítja a Kínai Népköztársaságot, hogy a Biztonsági Tanács állandó tagjaként és a KNDK legfőbb kereskedelmi partnereként gyakoroljon befolyást a KNDK-ra annak biztosítása érdekében, hogy a helyzet ne fajuljon tovább, és megjegyzi, hogy a Kínai Népköztársaság támogatta az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2094. (2013) sz. határozatát; felhívja a figyelmet az ENSZ Biztonsági Tanácsa tagjainak egyetértésére a közelmúltbéli észak-koreai nukleáris kísérletekre való reakció tekintetében;

7.  hangsúlyozza ebben az összefüggésben, hogy világszerte fokozni kell a nukleáris leszerelésre irányuló erőfeszítéseket; felszólít ideiglenes és bizalomépítő intézkedések meghozatalára;

Emberi jogok

8.  legmélyebb aggodalmát fejezi ki a romló észak-koreai emberi jogi helyzettel kapcsolatban, amit az Észak-Koreával foglalkozó volt és jelenlegi ENSZ különmegbízottak olyan külön kategóriaként írtak le, amely elképesztő, kiterjedt és szisztematikus, valamint akár emberiesség elleni bűntettnek is minősül; felszólítja a KNDK-t, hogy alakítson ki valódi, emberi jogról szóló párbeszédet az Európai Unióval;

9.  felszólítja a KNDK kormányát, hogy teljesítse az azon emberi jogi eszközök keretében rá háruló kötelezettségeket, amelyeknek részese, és biztosítsa, hogy a humanitárius szervezetek, a független emberi jogi megfigyelők és az emberi jogok észak-koreai helyzetével foglalkozó ENSZ különmegbízott bebocsátást nyerjenek az országba, és megkapják a szükséges mértékű együttműködést;

10.  üdvözli az Európai Unió és Japán által javasolt, a KNDK-val foglalkozó ENSZ vizsgálóbizottság felállítását;

11.  felszólítja a kormányt, hogy hirdessen moratóriumot valamennyi kivégzésre nézve, a halálbüntetés közeljövőben való eltörlésének céljával; felszólítja a KNDK-t, hogy vessen véget a bírósági eljárás nélküli kivégzéseknek és az erőszakos eltűntetések gyakorlatának, hogy engedje szabadon a politikai foglyokat és tegye lehetővé az állampolgárai számára mind az országon belüli, mind az azon kívüli szabad utazást; felhívja a KNDK-t, hogy engedélyezze a nemzeti és nemzetközi média számára a szabad véleménynyilvánítást és a sajtószabadságot, valamint tegye lehetővé polgárai számára az internethez való, cenzúra nélküli hozzáférést;

12.  különös aggodalmát fejezi ki az országban uralkodó élelmiszerhelyzettel, illetve annak a lakosság gazdasági, társadalmi és kulturális jogaira gyakorolt hatásaival kapcsolatban; felszólítja a Bizottságot, hogy tartsa fenn a jelenlegi humanitárius segélyprogramokat és a KNDK-val kialakított kommunikációs csatornákat, valamint biztosítsa, hogy a humanitárius segélyek eljussanak a lakosság megcélzott rétegeihez; felhívja a KNDK hatóságait, hogy a humanitárius alapelveknek megfelelően minden polgáruk számára biztosítsák az élelemhez és a humanitárius segítségnyújtáshoz való hozzáférést a szükségletek alapján;

o
o   o

13.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az EU emberi jogi különleges képviselőjének, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság kormányának, a Koreai Köztársaság kormányának, a Kínai Népköztársaság kormányának, az emberi jogok észak-koreai helyzetével foglalkozó ENSZ különmegbízottnak és az ENSZ főtitkárának.

Utolsó frissítés: 2014. december 10.Jogi nyilatkozat