Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2013/2655(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B7-0331/2013

Podneseni tekstovi :

B7-0331/2013

Rasprave :

PV 04/07/2013 - 7
CRE 04/07/2013 - 7

Glasovanja :

PV 04/07/2013 - 13.8
CRE 04/07/2013 - 13.8

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0327

Usvojeni tekstovi
PDF 329kWORD 115k
četvrtak, 4. srpnja 2013. - Strasbourg Završno izdanje
Ostvarivanje jedinstvenog digitalnog tržišta
P7_TA(2013)0327B7-0331/2013

Rezolucija Europskog parlamenta od 4. srpnja 2013. o ostvarenju jedinstvenog digitalnog tržišta (2013/2655(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 3. stavak 3. i članak 6. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir članke 9., 12., 14., 26., članak 114. stavak 3. i članak 169. stavak 1. Ugovora u funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača naslovljeno „Nova strategija za Europsku politiku zaštite potrošača” usvojeno 25. travnja 2013. (A7-0163/2013),

–  uzimajući u obzir radni dokument osoblja Komisije od 23. travnja 2013. naslovljen „Akcijski plan za elektroničku trgovinu za razdoblje 2012. – 2015. – stanje stvari 2013.” (SWD(2013)0153),

–  uzimajući u obzir pregled stanja unutarnjega tržišta br. 26. Europske komisije od 18. veljače 2013.,

–  uzimajući u obzir radni dokument osoblja Komisije od 7. prosinca 2012. naslovljen „Pregled stanja potrošačkih tržišta: tržišta koja rade za potrošače – osmo izdanje, drugi dio – studeni 2012.” (SWD(2012)0432),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 18. prosinca 2012. „O sadržaju na jedinstvenom digitalnom tržištu” (COM(2012)0789),

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije od 18. travnja 2013. upućeno Europskom parlamentu i Vijeću o funkcioniranju Memoranduma o razumijevanju o prodaji krivotvorene robe preko Interneta (COM(2013)0209),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 11. prosinca 2012. o ostvarenju jedinstvenog digitalnog tržišta(1)

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 6. travnja 2011. o jedinstvenom tržištu za Europljane(2) , o jedinstvenom tržištu za poduzeća i rast(3) i o upravljanju i partnerstvu na jedinstvenom tržištu(4) ,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 27. listopada 2010. upućenu Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija pod naslovom „Prema Aktu o jedinstvenom tržištu: za visoko konkurentno socijalno tržišno gospodarstvo – 50 prijedloga za unaprjeđenje našega rada, poslovanja i uzajamne razmjene” (COM(2010)0608),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 3. listopada 2010. upućenu Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija pod naslovom „Akt o jedinstvenom tržištu II” (COM(2012)0573),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 13. travnja 2011. upućenu Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija pod naslovom „Akt o jedinstvenom tržištu: dvanaest instrumenata za poticanje rasta i jačanja povjerenja” (COM(2011)0206),

–  uzimajući u obzir prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 4. lipnja 2012. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjere za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu (COM(2012)0238),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 22. svibnja 2012. o strategiji za jačanje prava ugroženih potrošača(5) ,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 22. svibnja 2012. upućenu Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te Odboru regija pod naslovom „Europska strategija za potrošače: poticanje povjerenja i rasta” (COM(2012)0225),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 2. svibnja 2012. naslovljenu „Europska strategija za bolji Internet za djecu” (COM(2012)0196),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 20. travnja 2012. pod nazivom „Strategija za e-javnu nabavu” (COM(2012)0179),

–  uzimajući u obzir prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 25. siječnja 2012. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka) (COM(2012)0011),

–  uzimajući u obzir Zelenu knjigu Komisije od 29. studenog 2012. naslovljenu „Integrirano tržište dostave paketa u svrhu rasta elektroničke trgovine u EU-u” (COM(2012)0698),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 11. siječnja 2012. naslovljenu „Skladan okvir za uspostavu povjerenja u jedinstveno digitalno tržište za elektroničku trgovinu i mrežne usluge” COM(2011)0942,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. studenog 2011. o novoj strategiji za politiku zaštite potrošača(6) ,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(7) ,

–  uzimajući u obzir prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 9. studenog 2011. o programu zaštite potrošača za 2014. – 2020. (COM(2011)0707) i pripadajuće dokumente (SEC(2011)1320 i SEC(2011)1321),

–  uzimajući u obzir prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća od 3. prosinca 2012. o lakšem pristupu internetskim stranicama tijela javnog sektora (COM(2012)0721),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 25. listopada 2011. o mobilnosti i uključivanju osoba s invaliditetom te Europsku strategiju za osobe s invaliditetom 2010. – 2020.(8) ,

–  uzimajući u obzir prijedlog direktive od 7. veljače 2013. o mjerama za osiguravanje visoke zajedničke razine mrežne i informacijske sigurnosti u cijeloj Uniji (COM(2013)0048),

–  uzimajući u obzir zajedničku komunikaciju Komisije i Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku od 7. veljače 2013. naslovljenu „Strategija Europske unije za internetsku sigurnost: otvoren, siguran i pouzdan internetski prostor” (JOIN(2013)0001),

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 27. rujna 2012. naslovljenu „Ostvarivanje potencijala računalstva u oblaku u Europi” (COM(2012)0529),

–  uzimajući u obzir prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 14. studenog 2011. o osnivanju instrumenta za povezivanje Europe (COM(2011)0665),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. prosinca 2010. o utjecaju oglašavanja na ponašanje potrošača(9) ,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 21. rujna 2010. o dovršavanju unutarnjeg tržišta za elektroničku trgovinu(10) ,

–  uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2010/45/EU od 13. srpnja 2010. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u vezi s pravilima o izdavanju računa(11) ,

–  uzimajući u obzir presude Suda Europske unije o Googleu (spojeni predmeti C-236/08 do C-238/08, presuda od 23. ožujka 2010.) i BergSpechteu (predmet C-278/08, presuda od 25. ožujka 2010.) u kojima se definira pojam „ uobičajeno obaviještenog i u razumnoj mjeri pažljivog korisnika Interneta” kao standardnog korisnika Interneta,

–  uzimajući u obzir Direktivu 2010/13/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 10. ožujka 2012. o usklađivanju pojedinih odredaba, utvrđenih zakonima, propisima ili administrativnim mjerama država članica, koje se odnose na pružanje audiovizualnih medijskih usluga (Direktiva o audiovizualnim medijskim uslugama)(12) ,

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 3. ožujka 2010. naslovljenu „Europa 2020.: strategija za pametan, održiv i uključiv rast” (COM(2010)2020),

–  uzimajući u obzir Montijevo izvješće od 9. svibnja 2010 o novoj strategiji za jedinstveno tržište,

–  uzimajući u obzir analitičko izvješće pod nazivom „Stavovi o prekograničnoj prodaji i zaštiti potrošača” koje je Komisija objavila u ožujku 2010. (Flash Eurobarometer br. 282),

–  uzimajući u obzir studiju „Procjena prekogranične elektroničke trgovine u EU-u s tajnim kupcima” koju je uime Opće uprave SANCO Europske komisije proveo institut YouGovPsychonomics i objavio 20. listopada 2009.

–  uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije od 2. srpnja 2009. o provođenju pravne stečevine na području zaštite potrošača (COM(2009)0330),

–  uzimajući u obzir izvješće Komisije od 2. srpnja 2009. o primjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji na području zaštite potrošača) (COM(2009)0336),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 13. siječnja 2009. o prenošenju, primjeni i provedbi Direktive 2005/29/EZ o nepoštenoj poslovnoj praksi poslovnog subjekta u odnosu prema potrošaču na unutarnjem tržištu i Direktive 2006/114/EZ o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju(13) ,

–  uzimajući u obzir Direktivu 95/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 24. listopada 1995. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom protoku takvih podataka(14) ,

–  uzimajući u obzir članak 110. stavak 2. svojeg Poslovnika,

A.  budući da je ostvarenje cjelokupnog potencijala jedinstvenog digitalnog tržišta ključno za pretvaranje Europske unije u konkurentnije i dinamičnije gospodarstvo koje se temelji na znanju, u korist njezinih građana i poduzeća; budući da EU mora djelovati sada da bi zadržao svoju globalnu konkurentsku prednost, posebno u odnosu na sektore koji brzo rastu kao što su internetske platforme i industrija softverskih aplikacija.

B.  budući da je neprekidna mrežna povezivost, koja se zasniva na nesmetanom pristupu širokopojasnim internetskim mrežama velike brzine, općem i jednakom pristupu internetskim uslugama za sve građane i raspoloživosti spektra za bežične širokopojasne usluge, temeljni preduvjet za razvoj jedinstvenog digitalnog tržišta; budući da novi tehnološki razvoj, poput mobilnih uređaja i aplikacija te novih generacija mobilnih standarda, zahtijeva pouzdane i brze infrastrukturne mreže da bi građanima i poduzećima donio korist;

C.  budući da su aplikacije za velike količine podataka (tzv. big data ) od sve veće važnosti za konkurentnost gospodarstva Unije s očekivanim globalnim prihodima od 16 milijardi eura i očekivanim stvaranjem dodatnih 4,4 milijuna radnih mjesta na svjetskoj razini do 2016.

D.  budući da računalstvo u oblaku ima veliki gospodarski, socijalni i kulturni potencijal u pogledu uštede troškova, dijeljenja sadržaja i informacija, poboljšanja konkurentnosti, pristupa informacijama, inovacijama i stvaranju radnih mjesta; budući da je u ovom kontekstu od iznimne važnosti stvaranje neprekinutih usluga e-uprave koje su dostupne preko više uređaja;

E.  budući da gospodarstvo Unije doživljava znatne strukturne promjene, što utječe na njezinu globalnu konkurentnost i tržišta rada; budući da se u godišnjem pregledu rasta za 2013. poziva na odlučne mjere kojima bi se stvorila radna mjesta; budući da su dinamična i uključiva tržišta rada nužna za oporavak i konkurentnost gospodarstva EU-a;

F.  budući da društveni mediji, sadržaj koji stvaraju korisnici, tzv. kultura remiksa i suradnja korisnika imaju sve veću ulogu u digitalnom gospodarstvu; budući da su korisnici sve voljniji platiti za visokokvalitetni profesionalni digitalni sadržaj, pod uvjetom da je pristupačan, dostupan na više uređaja i da se može koristiti preko granice;

G.  budući da bi pristup sadržaju po prihvatljivim cijenama, sigurnim i pouzdanim sustavima plaćanja, trebao povećati povjerenje potrošača kada pristupaju prekograničnim uslugama;

H.  budući da mala i srednja poduzeća čine 99% poduzeća EU-a i predstavljaju 85% zaposlenosti u EU-u; budući da su stoga mala i srednja poduzeća pokretačka snaga gospodarstva EU-a s primarnom odgovornošću za stvaranje bogatstva, zapošljavanje i rast, kao i inovacije te istraživanja i razvoj;

I.  budući da građani EU-a kao potrošači imaju ključnu ulogu u postizanju ciljeva pametnog, uključivog i održivog rasta iz strategije Europa 2020. i budući da bi se uloga potrošača trebala prepoznati kao dio gospodarske politike EU-a; budući da je nužno uspostaviti pravu ravnotežu poboljšavanjem konkurentnosti poduzeća u Uniji, a istovremeno štititi interese potrošača;

J.  budući da fragmentacija jedinstvenog digitalnog tržišta ugrožava izbor potrošača; budući da je nužno poticati povjerenje potrošača u tržište i poznavanje svojih prava, s posebnom usmjerenošću na druge potrošače u osjetljivim situacijama; budući da je nužno bolje zaštititi potrošače u Uniji u pogledu proizvoda i usluga koji mogu ugroziti njihovo zdravlje ili sigurnost;

K.  budući da provjera internetskih stranica koje prodaju digitalni sadržaj, kao što su preuzimanje igrica, video isječaka ili glazbe, koju Komisija obavlja u cijelom EU-u, pokazuje da više od 75% tih internetskih stranica ne ispunjava pravila o zaštiti potrošača; budući da se Direktivom o pravima potrošača (2011/83/EU) prvi put utvrđuju posebna pravila za digitalni sadržaj; budući da bi trebalo poticati Komisiju da nastavi s uključivanjem takvih pravila kada revidira postojeće zakonodavstvo Unije na području zaštite potrošača ili kada predlaže novo zakonodavstvo na tom području;

L.  budući da 15% radno sposobnog stanovništva Unije (80 milijuna ljudi) ima smanjenu funkcionalnu sposobnost ili invaliditet; budući da broj internetskih stranica koje pružaju usluge e-uprave i internetskih stranica javnog sektora sve brže raste; budući da se tržište EU-a za proizvode i usluge koji se odnose na mrežnu dostupnost procjenjuje na 2 milijarde eura; budući da je to tržište i dalje u velikoj mjeri fragmentirano i nerazvijeno, na štetu ne samo potencijalnih potrošača, već i cjelokupnog gospodarstva;

M.  budući da potrošači nisu homogena skupina, s obzirom na to da pokazuju bitne razlike u pogledu digitalne pismenosti, osviještenosti o pravima potrošača, upornosti i spremnosti traženja pravne zaštite; budući da se trebaju uzeti u obzir nediskriminacija i dostupnost da bi se prevladao digitalni jaz;

Iskorištavanje potpunog potencijala jedinstvenog digitalnog tržišta;

1.  naglašava da bi oslobađanje jedinstvenog tržišta preko Direktive o uslugama i jedinstvenog digitalnog tržišta moglo pridonijeti gospodarstvu EU-a s 800 milijardi eura(15) , što je gotovo 4 200 eura po kućanstvu(16) ; poziva države članice i Komisiju da se obvežu razvoju jedinstvenog digitalnog tržišta kao općeg političkog prioriteta te da predstave holistički pristup i ambicioznu strategiju koja bi obuhvaćala i zakonodavne i političke inicijative kako bi se uzeli u obzir novi i nadolazeći razvoji, čime bi jedinstveno digitalno tržište postalo stvarnost na terenu; naglašava da će to zahtijevati političko vodstvo, odlučnost, određivanje prioriteta i javno financiranje na razini EU-a te na nacionalnoj i regionalnoj razini; posebno naglašava da je snažno vodstvo svih institucija EU-a i jasno političko vlasništvo država članica potrebno kako bi se u potpunosti i djelotvorno primijenile i provele direktive i uredbe koje se odnose na jedinstveno tržište;

2.  poziva Komisiju da hitno riješi postojeća ograničenja za jedinstveno digitalno tržište, uključujući pojednostavljenjem pravnog okvira za PDV, osiguravanjem pristupa sigurnom paneuropskom e-plaćanju, e-ispostavljanju računa i uslugama dostave te pregledavanjem prava intelektualnog vlasništva kako bi se poboljšao pristup digitalnom sadržaju diljem EU-a; naglašava važnost utvrđivanja jednakih pravila za slobodno kretanje robe i usluga, i fizički i digitalno;

3.  poziva Komisiju i države članice da ojačaju upravljanje jedinstvenim digitalnim tržištem, osiguravajući neutralnost i učinkovitu i pametnu upotrebu informacijsko-komunikacijskih tehnologija kako bi se smanjio administrativni teret građana i poduzeća; poziva Komisiju da ojača postojeće alate za upravljanje te da predstavi usklađen pristup unapređenju njihove upotrebe, uključujući Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI), mrežu Solvit, portal Your Europe i jedinstvene kontaktne točke (PSC) utvrđene Direktivom o uslugama;

4.  naglašava važnost europske strategije računalstva u oblaku, s obzirom na njegov potencijal za konkurentnost EU-a, rast i stvaranje radnih mjesta; naglašava da računalstvo u oblaku, s obzirom na to da uključuje minimalne ulazne troškove i niske zahtjeve za infrastrukturu, predstavlja priliku da industrija informacijske tehnologije EU-a, a posebno mala i srednja poduzeća, preuzme vodstvo u područjima kao što su korištenje vanjskih usluga, nove digitalne usluge i podatkovni centri;

5.  prepoznaje da su tzv. velike količine podataka i znanje poticaj za buduće gospodarstvo EU-a; pozdravlja predloženi paket za zaštitu podataka kao način povećanja povjerenja i transparentnosti; naglašava potrebu da se imaju na umu izazovi koji proizlaze iz globalizacije i upotrebe novih tehnologija te važnost osiguravanja da modernizirani sustavi EU-a za zaštitu podataka povećaju prava građana, čime EU postaje prethodnik i predvodnik trendova na području zaštite podataka, jačajući unutarnje tržište i stvarajući jednaka pravila igre za sva aktivna poduzeća u EU-u;

6.  naglašava potrebu za poticanjem novih, visokokvalitetnih usluga e-uprave usvajanjem inovativnih tehnoloških rješenja, kao što su e-javna nabava, olakšavajući time neprekinutu dostavu informacija i pružanje usluga; naglašava važnost nacrta uredbe koji je predložila Komisija o elektroničkoj identifikaciji i elektroničkim uslugama povjere, s obzirom na njegov doprinos jedinstvenom digitalnom tržištu preko stvaranja odgovarajućih uvjeta za uzajamno priznavanje ključnih čimbenika preko granica i visoke razine sigurnosti za njih, na primjer elektroničkom identifikacijom, elektroničkim dokumentima, elektroničkim potpisima i elektroničkim pružanjem usluga, i za interoperabilne usluge e-uprave u cijeloj Uniji;

7.  smatra da su potrebni dodatni naporu u pogledu ponovne upotrebe informacija javnog sektora i promicanja e-uprave;

8.  naglašava važnost poticanja inovacija i ulaganja u e-vještine; naglašava važnu ulogu malih i srednjih poduzeća u rješavanju nezaposlenosti, posebno nezaposlenosti mladih; poziva na bolji pristup financiranju preko programa financiranja kao što su Obzor 2020. i COSME te na razvoj novih instrumenata ulaganja i jamstva; posebno primjećuje da EU mora vratiti svoju vodeću ulogu na globalnoj razini na području mobilne tehnologije i pametnih uređaja;

9.  naglašava potrebu za poticanjem velikih ulaganja u fiksne i mobilne mreže kako bi EU predvodio globalni tehnološki razvoj omogućujući svojim građanima i poduzećima iskorištavanje prilika koje im nudi digitalna revolucija;

10.  duboko žali zbog činjenice da mnoge države članice nisu poštovale rok, 1. siječnja 2013., za raspodjelu spektra „digitalnih dividendi” u pojasu od 800 MHz mobilnim širokopojasnim uslugama, kao što je određeno programom politike radijskog spektra; naglašava da to kašnjenje ometa uvođenje mreža 4G na tržište EU-a; stoga poziva države članice da poduzmu potrebne korake kako bi osigurale da pojas od 800 MHz postane dostupan mobilnim širokopojasnim uslugama, a Komisiju da iskoristi svoje potpune ovlasti da osigura brzu provedbu;

11.  pozdravlja namjeru Komisije da predstavi novi telekomunikacijski paket kako bi riješila fragmentaciju telekomunikacijskog tržišta, uključujući mjere za uklanjanje tarifa za roaming u skoroj budućnosti; naglašava potrebu za proaktivnim pristupom naknadama za roaming kako bi se stvorilo stvarno jedinstveno digitalno tržište koje također obuhvaća upotrebu mobilnih uređaja;

Investiranje u ljudski kapital – rješavanje pomanjkanja sposobnosti

12.  sa zabrinutošću primjećuje da stopa zaposlenosti u EU-u pada; poziva na ponovno usmjeravanje pozornosti u politike stvaranja radnih mjesta u područjima s visokim potencijalom za rast kao što su zeleno gospodarstvo, zdravstvene usluge i sektor ICT-a; vjeruje da stvaranje jedinstvenog digitalnog tržišta može pomoći u savladavanju razlika između država članica i regija u pogledu zaposlenosti, socijalne uključenosti i borbe protiv siromaštva;

13.  naglašava da bi jedinstveno digitalno tržište trebalo ljudima pomagati da tijekom starenja ostanu radno aktivni i zdravi i istovremeno poboljšati ravnotežu između posla i privatnog života; naglašava da alati ICT-a mogu osigurati održive i uspješne sustave zdravstvene zaštite;

14.  priznaje da se europsko tržište rada bitno mijenja te da će za poslove sutrašnjice biti potrebne nove vještine; poziva države članice da poduzmu potrebna ulaganja u ljudski kapital i održivo stvaranje poslova, među ostalim, tako da dobro upotrebljavaju sredstva EU-a, na primjer iz Europskog socijalnog fonda; poziva Komisiju i države članice da za prioritet postave digitalnu pismenost i e-vještine u okviru vodeće inicijative „Nove vještine za nove poslove“;

15.  naglašava da treba poboljšati vještine u okviru medijske i digitalne pismenosti, posebno među djecom i maloljetnicima kako bi postigli pravo jedinstveno digitalno tržište i ostvarili potencijal za rast tog dinamičnog sektora; posebno primjećuje važnost rješavanja očekivanog manjka u osiguranju stručnjaka s područja ICT-a; pozdravlja „veliku koaliciju za digitalna radna mjesta“ i naglašava važnost usklađivanja edukacije na području ICT-a s poslovnim zahtjevima;

16.  naglašava da i dalje treba poticati uporabu Europskog portala za mobilnost i zapošljavanje (EURES); podupire uporabu EURES-a od strane država članica, i za savjetovanje radnika i tražitelja posla o njihovom pravu na slobodno kretanje i kao instrumenta zapošljavanja koji je posebno usredotočen na posredovanje potreba poslodavaca kako bi se učinkovito doprinijelo oporavku i dugoročnom rastu;

Pouzdanje, sigurnost i povjerenje potrošača

17.  pozdravlja donošenje Kodeksa o internetskim pravima u EU-u; poziva Komisiju i države članice da o tom Kodeksu obavijeste širu javnost kako bi se postigao željeni učinak;

18.  naglašava da je rastući brzi razvoj elektroničke trgovine veoma važan za potrošače jer nudi širi izbor, posebno onima koji žive u manje dostupnim, udaljenim područjima i onima s ograničenom mobilnošću koji inače sigurno ne bi imali pristup tako širokom izboru robe i usluga;

19.  naglašava da je važno potrošačima osigurati potpuni pristup jedinstvenom digitalnom tržištu bez obzira na njihovo boravište ili nacionalnost; poziva Komisiju da poduzme mjere za borbu protiv nejednakog postupanja prema potrošačima na jedinstvenom tržištu zbog postojećih prekograničnih ograničenja koja primjenjuju poduzetnici pri prodaji na daljinu;

20.  naglašava da povjerenje potrošača je bitno za domaću i prekograničnu elektroničku trgovinu; naglašava da treba osigurati kvalitetu, sigurnost, sljedivost i izvornost proizvoda, spriječiti kaznene ili nepoštene prakse i poštovati pravila o zaštiti osobnih podataka;

21.  naglašava ulogu jedinstvenog digitalnog tržišta u stvaranju sigurnog i djelujućeg jedinstvenog tržišta robe i usluga; naglašava, s tim u vezi, da treba promicati učinkovito i usklađeno upravljanje rizikom u okviru prijedloga o Općoj sigurnosti proizvoda i nadzoru tržišta;

22.  naglašava važnost rane provedbe odredaba Direktive o internetskom rješavanju sporova tako da potrošači imaju jednostavan pristup učinkovitom rješavanju problema internetom; poziva Komisiju da osigura primjereno financiranje platforme za internetsko rješavanje sporova;

23.  naglašava važnost oznaka za učinkovito funkcioniranje jedinstvenog digitalnog tržišta, i za poduzetnike i za potrošače; poziva na usvajanje standarda za oznake povjerenja za europske usluge na temelju visoko kvalitetnih standarda kako bi pomogli konsolidaciji tržišta EU-a;

24.  poziva Komisiju da donese smjernice EU-a o minimalnim standardima za usporedbu internetskih stranica, utemeljene na ključnim principima transparentnosti, nepristranosti, kvalitetnih informacija, učinkovite pravne zaštite , cjelovitosti i pristupačnosti korisnicima; predlaže da te smjernice prati akreditacijska shema za cijelu EU te učinkovite mjere nadzora i provedbe;

25.  očekuje da će Komisija pri reviziji Direktive o paket-aranžmanima u cijelosti proučiti učinak elektroničke trgovine i digitalnih tržišta na ponašanje potrošača u turističkom sektoru EU-a i da će ojačati napore za poboljšanje kvalitete, sadržaja i pouzdanosti informacija za turiste;

26.  naglašava da bi računalni sustavi putnicima morali omogućiti da jasno razlikuju između obveznih operativnih troškova uključenih u cijenu karte i izbornih elemenata koje mogu rezervirati, kako bi cijene za potrošače koji internetom rezerviraju karte, bile preglednije;

27.  poziva Komisiju da budno prati, i koristi svu svoju nadležnost da bi jamčila, pravilnu provedbu i primjenu ključnih odredaba Direktive o nepoštenim poslovnim praksama u pogledu moderniziranih pravila za borbu protiv nepoštenih poslovnih praksi, uključujući i internetske, posebno potencijalne zlouporabe tržišne moći u područjima kao što su bihevioralno oglašavanje, politike prilagođenih cijena i usluge pretrage interneta; pozdravlja Komunikaciju Komisije pod naslovom „Zaštita poduzetnika od zavaravajuće marketinške prakse i osiguravanje učinkovite provedbe: revizija Direktive 2006/114/EZ o zavaravajućem i komparativnom oglašavanju" (COM(2012)0702);

28.  poziva Komisiju da rješava nepoštene uvjete u ugovorima o zračnom prijevozu, osigura tješnji nadzor internetskih stranica i obavještava nacionalna provedbena tijela o primjerima neprimjerene uporabe postojećih pravila;

29.  poziva Komisiju da razvije standardizirane elektronske obrasce za podnošenje pritužbi putnika u vezi s svim načinima prijevoza i da promiče smjernice za promptno rješavanje takvih pritužbi pojednostavljenim postupcima;

30.  naglašava da je potrebno raditi u smjeru pouzdanih usluga u oblaku; poziva na donošenje jasnih i transparentnih modela ugovora koji uključuju pitanja kao što su čuvanje podataka nakon prestanka ugovora, razotkrivanje i integritet podataka, njihova lokacija i prijenos, vlasništvo nad podacima i neposredna i posredna odgovornost;

31.  naglašava brojna pravna pitanja i izazove povezane s uporabom računalstva u oblaku, kao što su teškoće s utvrđivanjem važećeg zakonodavstva, pitanja sukladnosti i odgovornosti, zaštita podataka (uključujući pravo na privatnost), prenosivost podataka i provedba autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva; smatra da je od iznimnog značaja da su posljedice računalstva u oblaku jasne i predvidljive u svim relevantnim pravnim područjima;

32.  naglašava da je od ključne važnosti provedba prava potrošača pri internetskim transakcijama; primjećuje da su akcije čišćenja koje usklađuje Komisija i koje istovremeno provode relevantne nacionalne vlasti uz pomoć zajedničkih akcija dokazale kako su koristan alat za nadzor primjene postojećeg zakonodavstva o jedinstvenom tržištu u državama članicama i potiče Komisiju da ponudi širu uporabu takvih akcija i razmotri mogućnost njihovog usklađivanja također i na području izvan interneta; poziva Komisiju da ojača mrežu sudjelovanja u području zaštite potrošača;

33.  naglašava da su dostupne, pristupačne i visokokvalitetne dostavne usluge ključni element pri internetskoj kupovini robe i da se najučinkovitije promiču uz pomoć slobodnog i poštenog tržišnog natjecanja; primjećuje, da mnogi potrošači nisu skloni internetskoj kupovini, posebno prekograničnoj zbog nesigurnosti u pogledu s konačnom dostavom, troškovima ili pouzdanošću; pozdravlja stoga javna savjetovanja koja je pokrenula Komisija radi utvrđivanja mogućih nedostataka i poduzimanja odgovarajućih akcija kako bi ih riješila na način koji će poduzetnicima i potrošačima omogućiti da iskoriste sve prednosti jedinstvenog digitalnog tržišta;

34.  poziva Komisiju da pripremi revidirani prijedlog Direktive o uslugama platnog prometa i zakonodavni prijedlog multilateralnih međubankovnih provizija kako bi se postigla standardizacija i interoperabilnost pri utvrđivanju kartičnog, internetskog i mobilnog plaćanja u EU-u i riješio problem netransparentnih i pretjeranih naknada povezanih s plaćanjem;

35.  naglašava da je visoka razina sigurnosti interneta i informacija ključna kako bi se jamčilo funkcioniranje jedinstvenog tržišta i povjerenje potrošača u jedinstveno digitalno tržište; primjećuje nejednak razvoj računalnih vještina i sposobnosti reakcije na prijetnje i napade te da u Uniji ne postoji usklađen pristup računalnoj sigurnosti; poziva na usredotočene napore i tješnju suradnju jer internet ima globalnu prirodu, a sustavi mreže i informatički sustavi širom Unije međusobno su veoma dobro povezani;

36.  naglašava da je dostupnost internetskih stranica tijela javne uprave važan dio digitalne agende kojom se osigurava nediskriminacija i stvaraju poslovne mogućnosti; poziva Komisiju da ambicioznije pristupi pregovorima koji su u tijeku o toj temi i pripremi neriješenu zakonodavnu inicijativu u obliku europskog akta o dostupnosti kojim bi se nadišao javni sektor;

Stvaranje povoljne poslovne okoline

37.  naglašava važnost stvaranja povoljne opće digitalne poslovne okoline; primjećuje da je potrebno pojednostaviti pravni okvir za PDV i izbjeći dvojno oporezivanje; poziva države članice da do 2015. uspostave mini punktove za sve na jednom mjestu za telekomunikacije, televizijski prijenos i elektronske usluge; poziva Komisiju da čim prije proširi područje djelovanja punktova sve na jednom mjestu;

38.  poziva Komisiju da pojasni primjenu članka 20. stavka 2. Direktive o uslugama koja se bavi diskriminacijom potrošača EU-a iz razloga mjesta boravka ili nacionalnost, te posebno iz razloga vrsta poslovnih praksi koje bi se prema toj Direktivi smatrale da predstavljaju neutemeljenu diskriminaciju; naglašava da je potrebno ukloniti prepreke koje su s tim povezane, uključujući razdrobljenost zakonodavstva i proizlazeću pravnu nesigurnost u okviru primjene zakonodavstva o pravima potrošača, kojim se poduzetnicima omogućuje širenje u okviru jedinstvenog tržišta;

39.  smatra da je prijedlog zajedničkog europskog prodajnog prava inovativna inicijativa od ključne važnosti za potrošače i poduzetnike na unutarnjem tržištu; vjeruje da bi jedinstveni neobvezujući paket pravila koja bi važila u cijelom EU-u bio od posebne koristi rapidno rastućem internetskom sektoru; smatra da prijedlog ima zanimljivi potencijal u pogledu računalstva u oblaku i digitalnim sadržajem;

40.  poziva Komisiju da nastavi napore za prilagodbu okvira za ugovorno pravo novim izazovima koje donosi jedinstveno digitalno tržište; posebno smatra da je priprema standardnih ugovornih uvjeta za cijelu EU koji će biti lako dostupni poduzetnicima i potrošačima ključna za to područje;

41.  poziva Komisiju da pažljivo prati tijek tržišnog natjecanja na jedinstvenom digitalnom tržištu i da odmah rješava svaku zlouporabu vladajućeg položaja; naglašava da je posebno potrebno pratiti ispravnu primjenu smjernica za sporazume o selektivnoj distribuciji i osigurati da ispunjavaju namjenu u digitalnom kontekstu;

42.  poziva Komisiju da promiče pristup rizičnom kapitalu i klasterima ICT-a kako bi u prvi plan stavila inovativne predkomercijalne projekte, i da brine za inovacije u ranim fazama na tržištima ICT-a; naglašava potencijal javno privatnih partnerstva i dolazećih novih propisa o javnoj nabavi u pogledu sklapanja inovativnih partnerstva; potiče rano donošenje internetskih alata javne nabave kao sredstva kojim se mogu iskoristiti prednosti dolazeće reforme javne nabave;

43.  naglašava važnost mrežne neutralnosti i neometanog pristupa malih i srednjih poduzetnika u sektor ICT-a; poziva Komisiju da poduzme sve potrebne mjere kako bi poboljšala tu situaciju; poziva Komisiju da čim prije pripremi zakonodavni prijedlog koji će se smanjiti troškovi roaminga širom EU-a;

Privlačne legalne ponude digitalnog sadržaja

44.  potiče Komisiju da nastavi svoje napore u području prava intelektualnog vlasništva kako bi oblikovala moderan okvir autorskih prava za jedinstveno digitalno tržište; poziva Komisiju da poduzme potrebne mjere kojima će poticati razvoj legalnog sadržaja koji će biti dostupan na cijelom jedinstvenom digitalnom tržištu; naglašava da bi se revidiran i dostupan režim prava intelektualnog vlasništva morao temeljiti na poticanju inovacija, novim modelima usluga i sadržajima koje su u sudjelovanju pripremili korisnici kako bi se u EU-u poticao razvoj konkurentnog tržišta ICT-a i istovremeno osiguralo da se imatelje prava zaštiti i odgovarajuće plati;

45.  primjećuje da je Unija već postigla određen napredak u smanjenju učinka teritorijalnosti autorskih prava, posebno prijedlogom direktive Komisije o kolektivom upravljanu pravima i izdavanju licence za više teritorija u internetskom glazbenom sektoru koji trenutno proučava zakonodavac; vjeruje da je potrebna veća preglednost, bolje upravljanje i veća odgovornost društava za kolektivno upravljanje pravima; smatra da bi se predloženom direktivom potaknulo izdavanje licenci za više teritorija i omogućila izdavanje licenci za prava internetske uporabe;

46.  naglašava da bi pri trenutnom dijalogu Komisije o "Licencama za Europu" i reviziji zakonodavnog okvira za prava intelektualnog vlasništva trebali biti uključeni svi značajni segmenti društva; poziva Komisiju da poduzme sve potrebne mjere kako bi osigurala primjerenu zastupljenost civilnog društva i organizacija za zaštitu potrošača; poziva Komisiju da do 2014. pripremi ambiciozni strateški odgovor kojim će se obuhvatiti praktična tržišna rješenja i politička, po potrebi i zakonodavni odgovor; poziva Komisiju da obavještava Parlament o rezultatu tog postupka;

47.  poziva Komisiju da pripremi mjere za poticanje prekograničnog kruženja i prenosivosti audiovizualnih sadržaja, uključujući i platforme za video na zahtjev; poziva Komisiju i države članice da pripreme mjere potpore audiovizualne industrije EU-a kako bi premostile trenutne prepreke za jedinstveno digitalno tržište u tom sektoru; smatra da bi se tim mjerama trebala povećati potražnja potrošača za nenacionalnim europskim filmovima, olakšati prekogranična distribucija, uključujući potporu za stavljanje podnaslova i sinkronizaciju audiovizualnih djela, i smanjiti troškovi transakcije povezani s upravljanjem pravima;

48.  smatra da bi kulturni i stvaralački sadržaji, posebno audiovizualna djela i novi prekogranični sadržaji trebali biti dostupniji širom Unije, posebno starijim osobama i osobama s invalidnošću kako bi se poticalo sudjelovanje u društvenom i kulturnom životu Unije;

49.  naglašava važnost EU-a i drugih usluga ili platformi u poticanju digitalizacije ii internetskog pristupa kulturnoj baštini i sadržajima Unije;

50.  pozdravlja rast elektroničkog tržišta za knjige u Europi i vjeruje da može donijeti značajne koristi potrošačima i poduzetnicima; naglašava da je značajno osigurati da potrošači ne nailaze na zapreke i prepreke kad žele nabaviti knjige preko teritorijalnih granica ili preko platformi ili uređaja; naglašava da je važno osigurati interoperabilnost između različitih uređaja i sustava za e-knjige;

51.  poziva Komisiju da pripremi prijedlog za usklađivanje stopa PDV-a koji se primjenjuju na robu i usluge slične prirode; poziva na dinamičnu definiciju „e-knjige“ za cijelu EU u svjetlu prijelaza na načelo „država boravka potrošača“ kako bi se osigurala pravna sigurnost;

52.  poziva Komisiju da pripremi prijedlog kojim će se utvrditi da se stope PDV-a upotrebljavaju jednako za stvaralačke, znanstvene i obrazovne sadržaje bez obzira na način na koji je korisnik pristupio do njih; vjeruje da bi se smanjena stopa PDV-a koja važi za sadržaje koji se distribuiraju u fizičkom obliku trebala primjenjivati i na digitalni oblik čime bi se povećala privlačnost digitalnih platformi i poticale usluge za inovativne sadržaje i nove načine kojima bi korisnici pristupali internetskom sadržaju;

53.  pozdravlja namjeru Komisije da pripremi konkretan prijedlog kojim bi pojasnila djelovanje postupaka obavještavanja i funkcioniranja, utvrdila jasno tumačenje tih postupaka i smjernice za njih;

Ususret pametnim i interoperabilnim uslugama mobilnosti u EU-u

54.  poziva na daljnju uporabu sustava pametne mobilnosti razvijenih kroz istraživanja koja financira EU kao što su sustav upravljanja zračnim prometom za budućnost (SESAR), europski sustav za upravljanje željezničkim prometom (ERTMS) i željeznički informacijski sustavi, sustavi pomorskog nadzora (SafeSeaNet), riječne informacijske usluge (RIS), inteligentni prometni sustavi (ITS) i interoperabilna i međusobno povezana rješenja za sljedeće generacije sustava upravljanja multimodlanog prometa;

55.  naglašava da bi u mrežu TNT širom trebalo uvesti alate informacijske tehnologije kako bi se pojednostavili administrativni postupci, omogućilo praćenje tereta i optimizirali redovi vožnje i tokovi prometa;

Međunarodna dimenzija jedinstvenog digitalnog tržišta

56.  smatra da je potrebna veća globalna suradnja kako bi se očuvala i modernizirala prava intelektualnog vlasništva u budućnosti jer je to ključno za inovacije, zapošljavanje i otvorenu svjetsku trgovinu;

57.  pozdravlja nedavne inicijative Komisije, ali naglašava da je potrebno doraditi zakonodavni okvir za jačanje autorskih prava u digitalnoj okolini koja mora biti prilagođena sadašnjim zahtjevima tako da se sporazumi s trgovačkim partnerima mogu sklopiti na temelju modernog europskog zakonodavstva;

58.  primjećuje da se elektronska trgovina razvila izvan tradicionalnih i standardnih regulatornih okvira; naglašava važnost povećane međunarodne suradnje u Međunarodnoj trgovačkoj organizaciji (WTO) i Svjetskoj organizaciji za intelektualno vlasništvo (WIPO) za zaštitu i osiguranje razvoja globalnog digitalnog tržišta; poziva na reviziju i ažuriranje trenutnog Sporazuma o trgovini proizvodima informacijske tehnologije (ITA) u WTO-u i poziva EU da istraži mogućnosti sklapanja Međunarodnog sporazuma o digitalnom gospodarstvu (IDEA);

59.  smatra da je ograničavanje dostupa poduzećima EU-a digitalnim tržištima i internetskim potrošačima, koje se, među ostalim, provodi masovnom državnom cenzurom il ograničavanjem pristupa tržištu za europske pružatelje internetskih usluga u trećim zemljama, trgovinska barijera; poziva Komisiju i vijeće da u sve buduće trgovinske sporazume uključe zaštitni mehanizam, posebno one koje sadrže odredbe koje utječu na internetske usluge i internetske zajednice korisnika koji dijele informacije kako bi se osiguralo da treće strane od poduzetnika ICT-a iz EU-a neće zahtijevati da se ograniči pristup internetskim stranicama, ukloni sadržaj koji su objavili korisnici ili posredovati osobne informacije kao što su IP adresa, tako da time krše temeljna prava i slobode; uz to poziva Vijeće i Komisiju da razviju strategiju za osporavanje mjera trećih država kojima se ograničava pristup poduzetnika iz EU-a globalnom internetskom tržištu;

o
o   o

60.  nalaže svom predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji i Vijeću.

(1) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0468.
(2) SL C 296 E, 2.10.2012., str. 59.
(3) SL C 296 E, 2.10.2012., str. 70.
(4) SL C 296 E, 2.10.2012., str. 51.
(5) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2012)0209.
(6) SL C 153 E, 31.5.2013., str. 25.
(7) SL L 304, 22.11.2011., str. 64.
(8) SL C 131 E, 8.5.2013., str. 9.
(9) SL C 169 E, 15.6.2012., str. 58.
(10) SL C 50 E, 21.2.2012., str. 1.
(11) SL L 189, 22.7.2010., str. 1.
(12) SL L 95, 15.4.2010., str. 1.
(13) SL C 46 E, 24.2.2010., str. 26.
(14) SL L 281, 23.11.1995., str. 31.
(15) Ministarstvo poslovnih inovacija i vještina Ujedinjene Kraljevine, dokument Economics Paper br. 11.: „Gospodarske posljedice ostvarenja jedinstvenog tržišta za Ujedinjenu Kraljevinu i EU ”, veljača 2011.
(16) Ministarstvo poslovnih inovacija i vještina Ujedinjene Kraljevine, dokument Economics Paper br. 11.: „Gospodarske posljedice ostvarenja jedinstvenog tržišta za Ujedinjenu Kraljevinu i EU ”, veljača 2011. i podaci Eurostata o BDP-u EU-a za 2010. i broj kućanstava u EU-u.

Posljednje ažuriranje: 4. siječnja 2016.Pravna napomena