Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2080(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0313/2013

Předložené texty :

A7-0313/2013

Rozpravy :

PV 24/10/2013 - 6
CRE 24/10/2013 - 6

Hlasování :

PV 24/10/2013 - 12.5
CRE 24/10/2013 - 12.5

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0454

Přijaté texty
PDF 276kWORD 32k
Čtvrtek 24. října 2013 - Štrasburk Konečné znění
Elektronické komunikace
P7_TA(2013)0454A7-0313/2013

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. října 2013 o zprávě o provádění regulačního rámce pro elektronické komunikace (2013/2080(INI))

Evropský parlament,

—  s ohledem na směrnici 2009/140/ES (směrnice o zlepšení právní úpravy),

—  s ohledem na směrnici 2009/136/ES (směrnice o právech občanů),

—  s ohledem na nařízení (ES) č. 1211/2009 (nařízení o Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC)),

—  s ohledem na směrnici 2002/21/ES (rámcová směrnice),

—  s ohledem na směrnici 2002/20/ES (autorizační směrnice),

—  s ohledem na směrnici 2002/19/ES (přístupová směrnice),

—  s ohledem na směrnici 2002/22/ES (směrnice o univerzální službě),

—  s ohledem na směrnici 2002/58/ES (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích),

—  s ohledem na nařízení (EU) č. 531/2012 (přepracované nařízení o roamingu),

—  s ohledem na doporučení 2010/572/EU (doporučení o regulovaném přístupu k přístupovým sítím příští generace),

—  s ohledem na doporučení 2007/879/ES (doporučení o relevantních trzích),

—  s ohledem na doporučení 2009/396/ES (doporučení o regulaci sazeb za ukončení volání),

—  s ohledem na COM 2002/C 165/03 (pokyny k VTS),

—  s ohledem na doporučení 2008/850/ES (pravidla uvedená v článku 7 rámcové směrnice)

—  s ohledem na rozhodnutí č. 243/2012/EU o vytvoření víceletého programu politiky rádiového spektra,

—  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. října 2011, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy (COM(2011)0665),

—  s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 7. února 2013 opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informací v Unii (COM(2013)0048),

—  s ohledem na nedávnou činnost, kterou vykonalo Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) v oblasti neutrality sítí,

—  s ohledem na návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 26. března 2013 o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací (COM(2013)0147),

—  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (A7-0313/2013),

A.  vzhledem k tomu, že regulační rámec pro elektronické komunikace v Unii byl naposledy změněn v roce 2009 na základě návrhů předložených v roce 2007 a následujících let přípravné práce;

B.  vzhledem k tomu, že provedení změn z roku 2009 v členských státech mělo proběhnout do 25. května 2011 a že v posledním členském státě byla dokončena v lednu 2013;

C.  vzhledem k tomu, že každý vnitrostátní regulační orgán (NRA)má jistou volnost pro interpretaci způsobu, jak provést rámec tak, aby hodnocení účinnosti tohoto rámce zohlednilo také podmínky, za nichž je rámec prováděn v členských státech;

D.  vzhledem k tomu, že rozdíly v prosazování a uplatňování regulačního rámce vedly u operátorů působících ve více než jedné zemi k vyšším nákladům a tak brzdily investice a rozvoj jednotného telekomunikačního trhu,

E.  vzhledem k tomu, že Komise nevyužila možnosti přijmout rozhodnutí, které by určilo nadnárodní trhy, jak je uvedeno v čl. 15 odst. 4 rámcové směrnice;

F.  vzhledem k tomu, že celoevropští komerční uživatelé nebyli uznáni za samostatný segment trhu, což vede k nedostatku standardizovaných velkoobchodních nabídek, ke zbytečným nákladům a k fragmentaci vnitřního trhu;

G.  vzhledem k tomu, že cílem rámce je podporovat ekosystém hospodářské soutěže, investice a inovace, které přispívají k rozvoji vnitřního trhu v oblasti komunikací ve prospěch spotřebitelů a podniků, zejména evropských podniků, v dané oblasti;

H.  vzhledem k tomu, že by regulační rámec měl zůstat zachován jako soudržný celek;

I.  vzhledem k tomu, že v souladu se zásadami zlepšení právní úpravy je Komise povinna pravidelně přezkoumávat rámec s cílem zajistit, aby tento rámec držel krok s technologickým a tržním vývojem;

J.  vzhledem k tomu, že Komise nestaví pouze na regulačním rámci, ale paralelně jde cestou jednotlivých iniciativ, přičemž „jednotný digitální trh“ představuje nejnovější příklad;

K.  vzhledem k tomu, že Komise oznámila svůj záměr přezkoumat směrnici o soukromí a elektronických komunikacích a doporučení o relevantních trzích, ale zatím ne jiné části regulačního rámce;

L.  vzhledem k tomu, že Komise od roku 1998 neaktualizovala povinnosti univerzální služby, a to navzdory žádosti obsažené ve směrnici o právech občanů z roku 2009;

M.  vzhledem k tomu, že pro podporu investic, inovací a hospodářské soutěže a tím i pro kvalitnější služby má relevantní, stabilní a konzistentní rámec zásadní význam;

N.  vzhledem k tomu, že při podpoře společné regulační judikatury se ukázal jako účinný společný přístup zdola nahoru založený na vnitrostátních regulačních orgánech;

O.  vzhledem k tomu, že oddělení funkcí, tj. povinnost, aby vertikálně integrovaný operátor převedl činnost týkající se velkoobchodního poskytování příslušných přístupových produktů do nezávisle fungující interní obchodní jednotky, i nadále zůstává pouze poslední možností;

P.  vzhledem k tomu, že důležitým motorem účelných investic v průběhu času je účinná a udržitelná hospodářská soutěž;

Q.  vzhledem k tomu, že regulační rámec podporuje hospodářskou soutěž při zajišťování sítí a služeb v oblasti elektronických komunikací, která je ku prospěchu spotřebitelů;

R.  vzhledem k tomu, že podpora hospodářské soutěže při zajišťování sítí a služeb v oblasti elektronických komunikací je spolu s podporou investic jedním z hlavních politických cílů stanovených v článku 8 rámcové směrnice;

S.  vzhledem k tomu, že navzdory dosaženému pokroku se EU daří ve stanovené časové lhůtě činit pouze malé pokroky v plnění cílů Digitální agendy týkajících se širokopásmového připojení;

T.  vzhledem k tomu, že využívání přístupu k rychlému širokopásmovému internetu je pozvolné, jelikož 54 % evropských domácností by nyní mohlo využít přístupu k rychlostem přesahujícím 30 Mpbs, avšak evropští spotřebitelé tento přístup využívají jen pomalu (pouze 4,2 % domácností); vzhledem k tomu, že budování přístupu k superrychlému internetu (přes 100 Mbps) je pomalé a představuje pouze 3,4 % všech pevných linek, přičemž poptávka uživatelů s pouze asi 2 % domácností, které si tyto linky předplatily, se jeví jako slabá(1) ;

U.  vzhledem k tomu, že řízení provozu sítí není samo o sobě dostatečně transparentní na to, aby byla zajištěna neutralita sítí;

V.  vzhledem k tomu, že otázky týkající se hospodářské soutěže jak mezi poskytovateli služeb v oblasti elektronických komunikací, tak mezi nimi a poskytovateli služeb informační společnosti, zejména hrozby z hlediska otevřené povahy internetu, si zaslouží pozornost;

W.  vzhledem k tomu, že mnoho sítí se stále potýká s překážkami hospodářské soutěži; vzhledem k tomu že se nepodařilo stanovit a uplatňovat zásadu neutrality sítí, která by zajistila, že nebude docházet k diskriminaci koncových zákazníků;

X.  vzhledem k tomu, že zavedení technických norem pro mobilní komunikaci 4. generace (4G) brání nedostatečná koordinace přiděleného rádiového spektra, zejména prodlení členských států, pokud jde o ukončení schvalovacího postupu k povolení používání pásma 800 MHz pro služby v oblasti elektronických komunikací do 1. ledna 2013, jak je stanoveno v programu politiky rádiového spektra (RSPP);

Y.  vzhledem k tomu, že program politiky rádiového spektra požaduje, aby Evropská komise přehodnotila využívání spektra mezi 400 MHz a 6 GHz a posoudila, zda by mohlo být uvolněno a poskytnuto pro nové aplikace další spektrum, jako např. , byť nikoli výlučně, pásmo 700 MHz;

Z.  vzhledem k tomu, že je nutné v rámci hodnocení dopadu právního rámce na možnosti, které jsou nabízeny uživatelům a spotřebitelům, posoudit inovace a rozvoj nových technologií a infrastruktur;

AA.  vzhledem k tomu, že rámec by měl zůstat neutrální a pro rovnocenné služby by měla platit stejná pravidla;

1.  vyslovuje politování nad zpožděním, k němuž došlo ze strany členských států při provádění změn regulačního rámce pro elektronické komunikace, které byly přijaty v roce 2009, a poukazuje na roztříštěnost vnitřního trhu v oblasti komunikací, která je způsobena nestejným uplatňováním tohoto rámce ve 28 členských státech;

2.  zdůrazňuje, že zatímco rámec učinil významný pokrok směrem k dosažení cílů, které jsou v něm stanoveny, je unijní trh v oblasti telekomunikací stále rozdělen podle státních hranic, což znemožňuje, aby podniky a občané využívali jednotný trh ke svému prospěchu;

3.  domnívá se, že stimulovat inovace, hospodářský růst a vytváření pracovních míst a nabízet koncovým uživatelům konkurenční ceny lze pouze v případě, že v oblasti vysokorychlostních širokopásmových služeb bude existovat konkurenceschopný evropský trh;

4.  domnívá se, že další přezkum by se měl zaměřit na další vývoj rámce s cílem řešit jakékoli nedostatky a s ohledem na rozvoj trhu, sociální a technický rozvoj a budoucí tendence;

5.  domnívá se, je třeba v přezkumu celého regulačního rámce posoudit tyto aspekty:

   (i) zpožděný přezkum povinnosti univerzální služby, včetně povinnosti poskytovat v reakci na naléhavou potřebu omezit digitální propast přístup k širokopásmovému internetu za přiměřenou cenu, a zmírnit tím omezení způsobená obecnými zásadami pro státní podporu;
   (ii) pravomoc vnitrostátních regulačních orgánů, pokud jde o všechny otázky, včetně spektra, jež řeší rámec; pravomoci udělené vnitrostátním regulačním orgánům v členských státech a tudíž rozsah požadavku na nezávislost vnitrostátního regulačního orgánu
   (iii) spolupráci mezi vnitrostátními regulačními orgány a vnitrostátními orgány pro hospodářskou soutěž;
   (iv) symetrické povinnosti týkající se přístupu k síti (článek 12 rámcové směrnice), protože v některých členských státech nebyly tyto regulační pravomoci svěřeny vnitrostátním regulačním orgánům;
   (v) pravidla týkající se pákového efektu (článek 14 rámcové směrnice) a společného dominantního postavení (příloha II rámcové směrnice), protože i přes změny z roku 2009 mají vnitrostátní regulační orgány problém tyto nástroje používat;
   (vi) postupy přezkumu trhu;
   (vii) dopad služeb, jež jsou zcela nahraditelné službami, které poskytují tradiční poskytovatelé; byla by zapotřebí některá upřesnění, pokud jde o dosah technické neutrality tohoto rámce, stejně jako upřesnění týkající se jasného rozporu mezi službami v oddíle „informačních technologií“ a službami v oddíle „elektronických komunikací“;
   (viii) nutnost zrušení nadbytečné regulace;
   (ix) zrušení regulace v případech, kdy analýza trhu prokázala, že dotyčný trh je skutečně konkurenční a že existují určité způsoby a možnosti, jak zajistit rozšíření monitorování;
   (x) poskytnutí možnosti vnitrostátním regulačním orgánům podat zprávu o jejich zkušenosti s nediskriminačními povinnostmi a prostředky nápravy;
   (xi) účinnost a fungování postupů podle čl. 7 odst. 7a (společná regulace): zatímco celkově se jak Komise, tak sdružení BEREC shodují na tom, že při zohlednění přiměřeného vyvážení své úlohy dobře plní, Komise tvrdí, že v některých případech vnitrostátní regulační orgány svá regulační opatření neupravily úplně nebo je upravovaly pomalu, a BEREC si stěžuje na velkou časovou tíseň;
   (xii) situaci, kdy fáze II postupu není spuštěna, protože vnitrostátní regulační orgán návrh opatření stáhl nebo vnitrostátní regulační orgán nepředkládá návrh nápravy problému, který je na určitém trhu rozpoznán, a v takovém případě je jediným řešením řízení pro porušení práva; v obou těchto případech by měla existovat možnost, jak zahájit řádný postup podle čl. 7 odst. 7a;
   (xiii) účinnost a fungování postupu podle článku 19: Komise použila pravomoci podle článku 19 dvakrát (doporučení o sítích nové generace v září 2010 a doporučení o nediskriminaci a metodice pro výpočet nákladů). Vzhledem k tomu, že na rozdíl od postupu podle čl. 7 odst. 7a není pro postup podle článku 19 stanoven žádný časový rámec, regulační dialog mezi sdružením BEREC a Komisí neprobíhal úplně hladce, což vedlo ke stížnostem sdružení BEREC, že o stanovisko bylo požádáno ve velmi krátké lhůtě, a ke stížnostem Komise, že některé vnitrostátní regulační orgány se v období plánování a provádění chovaly zdrženlivě;
   (xiv) celoevropské služby a operátoři, s přihlédnutím k (nepoužitému) ustanovení čl. 15 odst. 4 rámcové směrnice umožňující Komisi určit nadnárodní trhy; pozornost by se měla více zaměřit na konkurenční poskytování komunikačních služeb podnikům EU a účinnému a důslednému uplatňování nápravných opatření v případě podniků v celé EU;
   (xv) zjištění nadnárodních trhů alespoň jakožto prvního kroku, pokud jde o služby pro podniky; umožnění poskytovatelům informovat sdružení BEREC o tom, že mají v úmyslu poskytovat na těchto trzích své služby, a dohled nad poskytovateli, kteří poskytují služby prostřednictvím BEREC;
   (xvi) sdružení BEREC a jeho fungování a rozšíření jeho pravomocí;
   (xvii) volný přístup k obsahu pro všechny podle čl. 1 odst. 3a rámcové směrnice a neutralita sítě na základě čl. 8 odst. 4 písm. g) rámcové směrnice;
   (xviii) doporučení o relevantních trzích;
   (xix) regulaci zařízení, včetně spojeného prodeje zařízení a operačních systémů;
   (xx) nedávný celosvětový vývoj situace v oblasti počítačové bezpečnosti a počítačové špionáže a očekávání evropských občanů, pokud jde o jejich soukromí při používání elektronických komunikací a služeb informační společnosti; a
   (xxi) skutečnost, že internet se stal zásadní infrastrukturou k provozování široké škály hospodářských a společenských činností;

6.  domnívá se, že hlavními cíli přezkumu by mělo být:

   (i) zajistit, aby zcela nahraditelné služby podléhaly stejným pravidlům; za tímto účelem je nutné vzít v úvahu definici služeb v oblasti elektronických komunikací, která je uvedena v čl. 2 písm. c) rámcové směrnice;
   (ii) zajistit, aby měli spotřebitelé přístup k rozsáhlým a srozumitelným informacím o rychlostech internetového připojení, které by jim umožnily porovnat si služby poskytované různými operátory;
   (iii) dále podpořit účinnou a udržitelnou hospodářskou soutěž, která je důležitým motorem účelných investic v průběhu času;
   (iv) zvýšit konkurenci na evropském trhu vysokorychlostního širokopásmového internetu;
   (v) poskytnout stabilní a udržitelný rámec pro investice;
   (vi) zajistit jednotné, soudržné a účinné uplatňování;
   (vii) usnadnit rozvoj celoevropských poskytovatelů a poskytování přeshraničních služeb pro podniky;
   (viii) zajistit, aby rámec odpovídal digitálnímu věku a dal vzniknout internetovému ekosystému, který by podporoval celé hospodářství; a
   (ix) zajistit větší důvěru uživatelů ve vnitřní trh v oblasti komunikací, a to i na základě opatření k uplatňování budoucího regulačního rámce na ochranu osobních údajů a opatření zaměřených na vyšší bezpečnost elektronických komunikací na vnitřním trhu;

7.  je přesvědčen, že celkovým cílem rámce by měla být i nadále podpora odvětvového ekosystému pro hospodářskou soutěž a investice, přinášející užitek spotřebitelům a uživatelům a zároveň podporující vytvoření skutečného vnitřního trhu v oblasti komunikací a globální konkurenceschopnosti Unie;

8.  zdůrazňuje, že regulační rámec musí zůstat soudržný, náležitý a účinný;

9.  je přesvědčen, že rámec musí sloužit k zachování konzistentnosti a zajištění právní jistoty, aby byla zajištěna spravedlivá a vyvážená hospodářská soutěž, kde by měli evropští aktéři otevřeny všechny možnosti; domnívá se, že veškerá ustanovení, která navrhuje Komise, včetně např. jednotného evropského povolení, záležitostí spotřebitelů a technického zabezpečení aukcí spektra by mohla hrát důležitou úlohu při vytváření jednotného trku komunikací, ale že je třeba posoudit je s ohledem na tento cíl; domnívá se, že je třeba na požadovaný postup pro přezkum tohoto rámce nahlížet jako na krok k vytvoření digitálního hospodářství EU, a proto by se k němu mělo přistupovat jednotně a plánovitě;

10.  zdůrazňuje, že z hlediska podpory inovací a ke zrušení vstupních bariér je nutné přestat rozlišovat mezi informacemi ve fázi vysílání, přenosu a přijímání;

11.  zdůrazňuje, že v řízení provozu se skrývá potenciál diskriminačního chování porušujícího pravidla hospodářské soutěže; vyzývá proto členské státy, aby zabránily jakémukoli porušení neutrality sítí;

12.  konstatuje, že ustanovení umožňující vnitrostátním regulačním orgánům zasáhnout pro udržení kvality služeb v případě blokování nebo zúžení služeb s cílem omezit konkurenci, spolu s lepší transparentností smluv, jsou mocnými nástroji pro zajištění toho, aby měli spotřebitelé přístup ke všem službám, jež si zvolí, a mohli tyto služby využívat;

13.  zdůrazňuje, že upřednostňování tzv. kvality konec-konec („end to end“) vedle způsobu práce sítě, při němž se nepoužívá systém záruk doručení dat – tzv. „best effort delivery“, by mohly ohrozit neutralitu sítí; vyzývá Komisi a regulační orgány, aby tyto trendy monitorovaly a případně využily nástroje na prosazení povinnosti poskytovat kvalitní služby stanovené v článku 22 směrnice o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací; vyzývá, aby bylo v případě nutnosti zváženo přijetí dodatečných legislativních opatření na úrovni EU;

14.  zdůrazňuje, že pro podporu inovací, zvýšení možnosti volby spotřebitelů, snížení nákladů a zvýšení účinnosti při šíření vysokorychlostní infrastruktury elektronické komunikace by měla být prozkoumána a spotřebitelům nabídnuta kombinace různých opatření a všech dostupných technologií, aby se předešlo zhoršování služby, blokování přístupu a zpomalení síťového provozu;

15.  zdůrazňuje, že cílem příslušných orgánů členských států by mělo být uplatňování regulačních zásad, postupů a podmínek k používání spektra, které by evropským poskytovatelům služeb v oblasti komunikací nebránily v poskytování sítí a služeb v několika členských státech v celé Unii;

16.  je přesvědčen, že větší koordinace spektra spolu s uplatňování společných zásad ohledně práva využívat určité spektrum v celé Unii by mohly být klíčovým prostředkem k řešení nedostatečné předpověditelnosti, pokud jde o dostupnost spektra, což by podpořilo investice a dosažení úspor z rozsahu;

17.  zdůrazňuje, že pobídkové platby, příp. zrušení práva využívat příslušné rádiové spektrum v případě, že se nevyužívá, by mohly být důležitým opatřením k uvolnění dostatečného harmonizovaného rádiového spektra, které by stimulovalo poskytování vysoce kapacitních bezdrátových širokopásmových služeb;

18.  zdůrazňuje, že celoevropské aukce bezdrátových služeb 4G a 5G, s omezeným počtem licencí, které by spolu obsluhovaly celé území EU, by umožnily poskytování celoevropských bezdrátových služeb, což by podkopalo základy, na nichž stojí zajišťování „roamingu“;

19.  vyzývá členské státy, aby dali spotřebitelským aspektům elektronických komunikací mnohem vyšší prioritu; zdůrazňuje, že řádně fungující trhy s dobře informovanými a sebevědomými spotřebiteli jsou základem celého trhu EU;

20.  zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že si spotřebitelé stále více volí smlouvy v podobě „balíčků“ pokrývající víceré služby, je zvláště důležité, aby se přísně vymáhalo poskytování informací před uzavřením smlouvy i požadavky na aktualizaci informací u stávajících smluv;

21.  zdůrazňuje, že je důležité posílit požadavky na informovanost spotřebitele ohledně omezení služeb, poskytování dotovaných zařízení a řízení provozu; vyzývá členské státy a Komisi, aby konzistentně vymáhaly zákaz klamavé reklamy;

22.  zdůrazňuje, že vytváření balíčků služeb může být na překážku změně operátora a žádá Komisi a BEREC, aby přezkoumaly možné aspekty narušování hospodářské soutěže, o něž se v tomto případě jedná;

23.  konstatuje, že dochází k případům, kdy operátoři omezili navazující funkce (spočívající v tom, že mobilní telefon může být použit jako router nebo přístupový bod) telefonů spotřebitelů ačkoli je ve smlouvě se spotřebitelem stanoveno neomezené využívání dat; žádá proto Komisi a sdružení BEREC, aby se v této souvislosti zabývaly možnými aspekty klamavé reklam a tedy potřebou větší jasnosti v tomto ohledu;

24.  konstatuje důležitost změny a snadné přenositelnosti čísel na dynamickém trhu, transparentnost smluv a poskytování informací spotřebitelům ohledně změn smlouvy; lituje, že není dosahováno cílů přenositelnosti a vyzývá Komisi a BEREC, aby podnikly v tomto směru příslušné kroky;

25.  podporuje členské státy, které zavedly posílené požadavky na ekvivalentní přístup pro uživatele s postižením a vyzývá všechny členské státy, aby následovaly jejich příkladu; vyzývá BEREC, aby více podpořilo příslušná opatření ve prospěch osob s postižením a jejich přístup ke službám;

26.  doporučuje všem členským státům, aby zavedly společné nouzové číslo 112; vyzývá ke zlepšení ohledně rychlosti zjištění polohy volajícího; upozorňuje, na to, že několik členských států již zavedly technologie umožňující rychlou lokalizaci volajícího;

27.  vítá práci Komise, pokud jde o praktické zavádění čísel s předčíslím 116, zejména horkou linku pro pohřešované děti; vyzývá Komisi, aby tato čísla více prosazovala;

28.  konstatuje, že se Komise vzdala svých ambicí ohledně celoevropského systému telefonních čísel;

29.  zdůrazňuje, že došlo ke značnému pokroku při poskytování základního všeobecného přístupu k širokopásmovému připojení, jež bylo, jak konstatuje, až dosud velmi nerovnoměrné; vybízí členské státy, aby splnily cíle digitální agendy podnícením soukromých a vynaložením veřejných investic do nových síťových kapacit;

30.  zdůrazňuje, že rostoucí objem dat, omezená dostupnost frekvencí a sbližování technologií, zařízení a obsahu vyžadují inteligentní řízení datového provozu a různé metody šíření, jako je spolupráce mezi sítěmi pro digitální pozemní vysílání a širokopásmovými bezdrátovými sítěmi.

31.  zdůrazňuje, že přezkum musí být založen na rozsáhlých konzultacích se všemi zúčastněnými stranami a důkladné analýze všech otázek;

32.  vyzývá proto Komisi, aby zahájila další revizi celého rámce, a umožnila tak skutečnou diskusi v příštím volebním období;

33.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

(1) SWD(2013)0217 Srovnávací přehled Digitální agendy, str. 43.

Poslední aktualizace: 29. ledna 2016Právní upozornění