Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2011/0288(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A7-0363/2013

Podneseni tekstovi :

A7-0363/2013

Rasprave :

PV 20/11/2013 - 4
CRE 20/11/2013 - 4

Glasovanja :

PV 20/11/2013 - 8.19
CRE 20/11/2013 - 8.19

Doneseni tekstovi :

P7_TA(2013)0490

Usvojeni tekstovi
PDF 287kWORD 127k
srijeda, 20. studenog 2013. - Strasbourg Završno izdanje
Financiranje, upravljanje i nadzor zajedničke poljoprivredne politike ***I
P7_TA(2013)0490A7-0363/2013
ISPRAVCI
Rezolucija
 Pročišćeni tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 20. studenoga 2013. o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju, upravljanju i praćenju zajedničke poljoprivredne politike (COM(2011)0628 – C7-0341/2011 – COM(2012)0551 – C7-0312/2012 – 2011/0288(COD)) (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2011)0628) i izmjene prijedloga (COM(2012)0551),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0341/2011),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 25. travnja 2012.(1) i 14. studenog 2012.(2) ,

–  uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda od 8. ožujka 2012. (3) ,

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 4. svibnja 2012. (4) ,

–  uzimajući u obzir svoju odluku od 13. ožujka 2013. o početku i mandatu međuinstitucionalnih pregovora o prijedlogu(5) ,

–  uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 7. listopada 2013. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj i mišljenja Odbora za razvoj, Odbora za proračune i Odbora za proračunski nadzor i Odbor za regionalni razvoj (A7‑0363/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  prima na znanje zajedničku izjavu Vijeća i Komisije priloženu ovoj Rezoluciji;

3.  uzima u obzir izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

4.  traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

5.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) SL C 191, 29.6.2012., str. 116.
(2) SL C 11, 15.1.2013., str. 88.
(3) Još nije objavljeno u Službenom listu.
(4) SL C 225, 27.7.2012., str. 174
(5) Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0087.


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 20. studenoga 2013. radi donošenja Uredbe (EU) br …/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) br. 485/2008
P7_TC1-COD(2011)0288
(S obzirom da je postignut sporazm Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) br. 1306/2013.)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

ZAJEDNIČKA IZJAVA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o višestrukoj sukladnosti

Vijeće i Europski parlament pozivaju Komisiju na praćenje prijenosa i provedbe Direktive 2000/60/EZ od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u području politike voda i Direktive 2009/128/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o uspostavi okvira za djelovanje Zajednice u postizanju održive upotrebe pesticida od strane država članica te da, prema potrebi, kada u svim državama članicama navedene Direktive budu provedene i kada se utvrde sve obveze izravno primjenjive na poljoprivrednike, podnese zakonski prijedlog o izmjeni ove uredbe s ciljem uključivanja relevantnih dijelova navedenih Direktiva u sustav višestruke sukladnosti.

IZJAVA KOMISIJE

u vezi s kašnjenjem agencija za plaćanja pri izvršenju plaćanja korisnicima (članak 42. stavak 1.)

Europska komisija izjavljuje da će se pri donošenju pravila o smanjenju naknada agencijama za plaćanja u slučajevima kada je plaćanje korisnicima izvršeno nakon zadnjeg mogućeg datuma koji je propisala Unija, zadržati područje uporabe iz postojećih odredbi u vezi s kasnim plaćanjima u okviru Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi.

IZJAVA KOMISIJE

u vezi s razinom provedbe (članak 112.b)

Europska komisija potvrđuje da Unija, u skladu s člankom 4. stavkom 2. UEU-a, poštuje ustavne strukture država članica te su stoga države članice odgovorne za donošenje odluke na kojoj teritorijalnoj razini žele provoditi zajedničku poljoprivrednu politiku istovremeno poštujući pravo Unije i osiguravajući njegovu djelotvornost. Ovo se načelo primjenjuje na sve četiri uredbe u okviru reforme zajedničke poljoprivredne politike.”

Posljednje ažuriranje: 21. lipnja 2016.Pravna napomena