Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2110(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0375/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0375/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 11/12/2013 - 4.27
CRE 11/12/2013 - 4.27

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0578

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 390kWORD 104k
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ανθεκτικότητα και μείωση των κινδύνων καταστροφών στις αναπτυσσόμενες χώρες
P7_TA(2013)0578A7-0375/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την ανθεκτικότητα και τη μείωση των κινδύνων καταστροφών στις αναπτυσσόμενες χώρες: διδάγματα από επισιτιστικές κρίσεις (2013/2110(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 210 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την Ανάπτυξη της 20ής Δεκεμβρίου 2005,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανθρωπιστική βοήθεια της 18ης Δεκεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2010 με τίτλο «Ενδιάμεση αναθεώρηση του σχεδίου δράσης της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια – εφαρμόζοντας μια αποτελεσματική και βασισμένη σε αρχές ανθρωπιστική δράση της ΕΕ» (COM(2010)0722),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Οκτωβρίου 2012 με τίτλο «Η προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την ανθεκτικότητα: διδάγματα από επισιτιστικές κρίσεις» (COM(2012)0586) (εφεξής: ανακοίνωση του 2012 για την ανθεκτικότητα),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 19ης Ιουνίου 2013 με τίτλο «Σχέδιο δράσης για την ανθεκτικότητα σε χώρες επιρρεπείς σε κρίσεις για την περίοδο 2013-2020» (SWD(2013)0227),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2013 σχετικά με την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την ανθεκτικότητα,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2009 με τίτλο «Στρατηγική της ΕΕ για την υποστήριξη της μείωσης των κινδύνων καταστροφών στις αναπτυσσόμενες χώρες» (COM(2009)0084),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 2011 με τίτλο «Σχέδιο εφαρμογής της στρατηγικής της ΕΕ για την υποστήριξη της μείωσης των κινδύνων καταστροφών στις αναπτυσσόμενες χώρες για την περίοδο 2011-2014» (SEC(2011)0215),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Μαΐου 2009 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την υποστήριξη της μείωσης των κινδύνων καταστροφών στις αναπτυσσόμενες χώρες,

–  έχοντας υπόψη το πλαίσιο δράσης του Hyogo 2005-2015 των Ηνωμένων Εθνών, όπως υιοθετήθηκε από την Παγκόσμια Διάσκεψη για τη μείωση των καταστροφών τον Ιανουάριο του 2005 στο Hyogo της Ιαπωνίας και εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμα A/RES/60/195, και την ενδιάμεση αναθεώρησή του,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2001 με τίτλο «Για τη σύνδεση αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης – αξιολόγηση» (COM(2001)0153),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 20ής Αυγούστου 2012 με τίτλο «Η κοινωνική προστασία στην πολιτική αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (COM(2012)0446),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής: «Κοινοτική προσέγγιση για την πρόληψη φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών»(1) ,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 με τίτλο «Προς μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή αντίδραση στις καταστροφές: ο ρόλος της πολιτικής προστασίας και της ανθρωπιστικής βοήθειας»(2) ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 2013 με τίτλο «Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για όλους: εξάλειψη της φτώχειας και εξασφάλιση βιώσιμου μέλλοντος για τον κόσμο» (COM(2013)0092),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο «Αύξηση του αντίκτυπου της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ: ένα πρόγραμμα δράσης για αλλαγή» (COM(2011)0637) και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου επί της ανακοίνωσης της 14ης Μαΐου 2012,

–  έχοντας υπόψη το νέο σύμφωνο για την παρέμβαση σε ευάλωτα κράτη όπως ορίστηκε στη σύμπραξη του Μπουσάν για αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία, η οποία εγκρίθηκε στο πέμπτο φόρουμ υψηλού επιπέδου για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας, το οποίο έλαβε χώρα στο Μπουσάν της Νοτίου Κορέας από τις 29 Νοεμβρίου έως την 1η Δεκεμβρίου 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τους Αναπτυξιακούς Στόχους της Χιλιετίας – ορισμός του πλαισίου μετά το 2015(3) ,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2013 σχετικά με «το πρωταρχικό πρόγραμμα δράσης για την περίοδο μετά το 2015»,

–  έχοντας υπόψη τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη – το μέλλον που θέλουμε, η οποία έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2012 στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στη Βραζιλία (Ρίο+20) και συγκεκριμένα τις αποφάσεις της σχετικά με τη μείωση των κινδύνων καταστροφών,

–  έχοντας υπόψη την τέταρτη συνεδρίαση της Παγκόσμιας Πλατφόρμας για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών, η οποία έλαβε χώρα από τις 19 έως τις 23 Μαΐου 2013 στη Γενεύη, Ελβετία,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Μαρτίου 2013 με τίτλο «Βελτίωση της διατροφής μητέρας και παιδιού στο πλαίσιο της εξωτερικής βοήθειας: ένα πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ» (COM(2013)0141),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A7-0375/2013),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην ανακοίνωσή της του 2012 σχετικά με την ανθεκτικότητα, η Επιτροπή όρισε την ανθεκτικότητα ως την «ικανότητα ατόμου, νοικοκυριού, κοινότητας, χώρας ή περιφέρειας να αντέχει σε πιέσεις και κλυδωνισμούς, να προσαρμόζεται σε αυτά και να ανακάμπτει γρήγορα»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των κινδύνων καταστροφών (ΜΚΚ) συνιστά βασικό στοιχείο για την επίτευξη της ανθεκτικότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μείωση των κινδύνων καταστροφών (ΜΚΚ) συνεπάγεται την ανάλυση και τη διαχείριση κινδύνων προκειμένου να μειωθεί η τρωτότητα έναντι καταστροφών, και καλύπτει δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ετοιμότητα, την πρόληψη και τον μετριασμό σε όλα τα επίπεδα από το τοπικό έως το διεθνές·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύνδεση αρωγής, αποκατάστασης και ανάπτυξης (ΣΑΑΑ) αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την προσέγγιση της ανθεκτικότητας, το οποίο βοηθά να αντιμετωπιστούν τα λειτουργικά και χρηματοδοτικά κενά μεταξύ του σταδίου της αρωγής και του σταδίου ανάπτυξης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο δράσης του Hyogo συνιστά ένα πολύτιμο μέσο για την προώθηση του προγράμματος δράσης για τη ΜΚΚ σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι λήγει το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι το πλαίσιο για τη ΜΚΚ για την περίοδο μετά το 2015 αναμένεται να εγκριθεί κατά την Παγκόσμια Διάσκεψη για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών στην Ιαπωνία στις αρχές του 2015·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στην ενδιάμεση αναθεώρηση της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανθρωπιστική βοήθεια επισημάνθηκε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη ΜΚΚ, αλλά ότι είναι απαραίτητη η περαιτέρω πρόοδος στην πράξη·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, από το 1992 έχουν πληγεί από καταστροφές 4,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι, έχουν προκληθεί ζημίες αξίας 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και έχουν σκοτωθεί 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος των ζημιών λόγω καταστροφών ξεπέρασε τα 300 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2011· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα δολάριο που επενδύεται για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών σε περιοχή επιρρεπή σε κρίσεις εξοικονομεί τουλάχιστον τέσσερα δολάρια που θα επενδύονταν για μελλοντικές δαπάνες αρωγής και αποκατάστασης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ασιατικής Τράπεζας Ανάπτυξης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού του σημερινού παγκοσμιοποιημένου κόσμου συνεπάγεται ότι η οικονομική ζημία που υφίσταται μια περιοχή έχει παγκόσμια αντήχηση· εκτιμάται, παραδείγματος χάρη, ότι οι πλημμύρες στην Ταϊλάνδη το 2011 επιβράδυναν την παγκόσμια βιομηχανική παραγωγή κατά 2,5%·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος των καταστροφών αυξάνεται καθώς η αλλαγή του κλίματος προξενεί περισσότερα συμβάντα που οφείλονται σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, πέραν της ταχείας και ανεπαρκώς διαχειριζόμενης αστικοποίησης, της αύξησης του πληθυσμού, της υποβάθμισης του εδάφους και της έλλειψης φυσικών πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συχνότητα των επισιτιστικών και διατροφικών κρίσεων αυξάνεται ολοένα και περισσότερο σε πολλές περιοχές του αναπτυσσόμενου κόσμου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΜΚΚ και οι προσπάθειες για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι να υποκαθιστούν τις προσπάθειες των ανεπτυγμένων χωρών για μείωση της συμβολής τους στην αλλαγή του κλίματος·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εν καιρώ δημοσιονομικής εξυγίανσης υπάρχει ουσιαστική ανάγκη για αποτελεσματική και αποδοτική χρήση πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδότηση για τη ΜΚΚ πρέπει να πραγματοποιείται βάσει μιας μακροπρόθεσμης προοπτικής και να λαμβάνει υπόψη πραγματικούς κινδύνους, με βασικό στόχο την παροχή βοήθειας στους πλέον ευάλωτους σε κρίσεις·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει δαπανήσει 3,15 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ για τη μείωση των επιπτώσεων των πλημμυρών, αποτρέποντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ζημίες που εκτιμώνται σε 12 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα επιτυχημένα παραδείγματα περιλαμβάνουν το Μπαγκλαντές, την Κούβα, το Βιετνάμ και τη Μαδαγασκάρη, χώρες οι οποίες ήταν σε θέση να μειώσουν σημαντικά τις επιπτώσεις των μετεωρολογικών κινδύνων, όπως των τροπικών καταιγίδων και πλημμυρών, μέσω της βελτίωσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση καταστροφών και άλλων μέτρων μείωσης των κινδύνων·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις περισσότερες χώρες, οι επενδύσεις στον ιδιωτικό τομέα αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο τμήμα των συνολικών επενδύσεων και ότι η εθνική οικονομική ανάπτυξη και η ανθεκτικότητα έναντι των καταστροφών εξαρτώνται από τις επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα που αφορούν τη μείωση των κινδύνων καταστροφών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα Ηνωμένα Έθνη προβλέπουν ότι ο παγκόσμιος αστικός πληθυσμός θα αυξηθεί κατά 72% έως το 2050 και ότι το μεγαλύτερο μέρος της αστικής ανάπτυξης θα λάβει χώρα σε λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, αυξάνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο σημαντικά τον αριθμό των ατόμων που θα εκτίθενται σε κίνδυνο καταστροφών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταστροφές μπορούν να συμβάλλουν στη δημιουργία περαιτέρω προβλημάτων, όπως η ακραία φτώχεια, η επισιτιστική ανασφάλεια και ο υποσιτισμός·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο μη βιώσιμος αναπτυξιακός σχεδιασμός και οι μη βιώσιμες αναπτυξιακές πρακτικές του παρελθόντος οδήγησαν στην αύξηση της τρωτότητας πολλών πληθυσμών έναντι των καταστροφών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση των κινδύνων καταστροφών πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και τα αναπτυξιακά προγράμματα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και άλλων χωρών χορηγών σε καταστάσεις έπειτα από κρίσεις μειώνει την επίδραση των συνδυασμένων προσπαθειών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση του συντονισμού των χορηγών όσον αφορά τόσο καταστάσεις έπειτα από κρίσεις όσο και προσπάθειες ενίσχυσης της ανθεκτικότητας μπορεί να αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση πόρων και βελτίωση της αποτελεσματικότητας ως προς την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Έκθεση συνολικής αξιολόγησης έχει πλέον καθιερωθεί ως μια αξιόπιστη παγκόσμια πηγή για την ανάλυση των κινδύνων και των τάσεων τρωτότητας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ακριβών στοιχείων σχετικά με τις ζημίες που προκαλούνται λόγω καταστροφών παραμένει, ωστόσο, μια σημαντική πρόκληση·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιφερειακή ολοκλήρωση συμβάλλει στην οικονομική, πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρακτική της μεταβίβασης γης πρέπει να διέπεται από ρυθμίσεις ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα θίγονται τα συμφέροντα του αγροτικού πληθυσμού·

Η προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την ανθεκτικότητα

1.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Επιτροπής του 2012 σχετικά με την ανθεκτικότητα, καθώς και τους στόχους της· ενθαρρύνει την Επιτροπή να επιδιώξει ενεργά την υλοποίηση των προτάσεων που διατυπώνονται στην ανακοίνωση και να διασφαλίσει την περαιτέρω ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης προσέγγισης όσον αφορά την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και τη μείωση των κινδύνων καταστροφών, η οποία να περιλαμβάνει τόσο ανθρωπιστικές όσο και αναπτυξιακές πτυχές και να παρουσιάζει τη σαφή σύνδεση μεταξύ των δύο·

2.  χαιρετίζει το σχέδιο δράσης για την ανθεκτικότητα σε χώρες επιρρεπείς σε κρίσεις για την περίοδο 2013-2020 και τις προτεραιότητές του· προτρέπει την Επιτροπή να εφαρμόσει, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), τις προτάσεις και τις προτεραιότητές της και να διασφαλίσει την πραγματοποίηση συνεκτικής προόδου ως προς την επίτευξη των στόχων της·

3.  εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με το γεγονός ότι η ανθεκτικότητα, και πιο συγκεκριμένα η ΜΚΚ, αναφέρονται μόνο εν συντομία στα συμπεράσματα του Συμβουλίου με τίτλο «Το πρωταρχικό πρόγραμμα δράσης για την περίοδο μετά το 2015»· πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα ζητήματα αυτά στο πρόγραμμα δράσης για την περίοδο μετά το 2015·

4.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει, ενεργά, μέτρα ανθεκτικότητας τόσο στις ανθρωπιστικές όσο και στις αναπτυξιακές πτυχές του προγραμματισμού· τονίζει ότι πρέπει να δημιουργηθεί ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ των βραχυπρόθεσμων ανθρωπιστικών παρεμβάσεων και του πιο μακροπρόθεσμου αναπτυξιακού προγραμματισμού και ότι τούτο θα πρέπει να ενταχθεί στη συνολική προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά την ανθεκτικότητα·

5.  θεωρεί ότι κύριος στόχος της προσέγγισης της ΕΕ όσον αφορά την ανθεκτικότητα πρέπει να είναι οι πλέον ευάλωτοι, φτωχοί και περιθωριοποιημένοι πληθυσμοί, με υψηλή έκθεση σε κινδύνους, κυρίως φυσικές καταστροφές, και ανεπαρκή προστασία έναντι τέτοιων κλυδωνισμών, συμπεριλαμβανομένων των φαινομένων που εξελίσσονται με αργούς ρυθμούς· υπογραμμίζει ότι μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση όσον αφορά την ανθεκτικότητα πρέπει να στοχεύει τα βαθύτερα αίτια της τρωτότητας έναντι κινδύνων και να μειώσει σημαντικά τους υποκείμενους παράγοντες κινδύνου·

6.  τονίζει ότι μέσω της μακροπρόθεσμης προσέγγισης της ΕΕ για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η επιδείνωση της κατάστασης του οικοσυστήματος, και ιδίως της γεωργίας, των υδάτων, της βιοποικιλότητας και των αλιευτικών πόρων, και ζητεί από την ΕΕ να εγκρίνει μια συνεκτική πολιτική για τη μείωση της τρωτότητας μέσω της στρατηγικής της για τη μείωση των κινδύνων, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής βιώσιμων μεθόδων και συστημάτων γεωργικής παραγωγής, όπως η αμειψισπορά, η αγρο-οικολογία, η αγροδασοκομία, η βιολογική καλλιέργεια και η γεωργία στο πλαίσιο μικρών εκμεταλλεύσεων·

7.  καλεί την Επιτροπή να στοχεύσει, στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης της για την ανθεκτικότητα, τις ευάλωτες και επιρρεπείς σε κρίσεις χώρες, καθώς και να επενδύσει στην ενίσχυση των τοπικών θεσμικών οργάνων, προκειμένου να επιτύχει σταθερότητα και να διασφαλίσει την παροχή βασικών υπηρεσιών σε ευάλωτους πληθυσμούς·

8.  τονίζει ότι το κενό μεταξύ του σταδίου της αρωγής και του σταδίου ανάπτυξης μπορεί να καλυφθεί μέσω της ΣΑΑΑ, η οποία επιδιώκει να εξασφαλίσει τη συνέργεια μεταξύ ανθρωπιστικών και αναπτυξιακών έργων· θεωρεί ότι είναι σημαντικός ο προσανατολισμός σε πιο λεπτομερείς στρατηγικές μετάβασης και σε παράλληλες διασυνδέσεις μεταξύ της ανθρωπιστικής βοήθειας και της αναπτυξιακής συνεργασίας, ιδίως σε χώρες επιρρεπείς σε καταστροφές, σε παρατεταμένες κρίσεις και σε χώρες που εξέρχονται από καταστροφές·

9.  επιμένει ότι οι χώρες που είναι επιρρεπείς σε καταστροφές θα πρέπει να διαδραματίσουν προεξάρχοντα ρόλο και να είναι οι βασικοί παράγοντες κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων και των στρατηγικών μετάβασής τους από την ανθρωπιστική βοήθεια σε μια μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική, δεδομένου ότι είναι σε θέση να γνωρίζουν καλύτερα την τοπική πραγματικότητα ώστε να ορίσουν αυτοί τι είναι καλύτερο για τις κοινότητές τους·

10.  τονίζει ότι η αλλαγή του κλίματος επιδεινώνει τους υποκείμενους παράγοντες κινδύνου και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να ληφθεί υπόψη στις στρατηγικές για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας, ιδίως όσον αφορά την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος·

Η μείωση των κινδύνων καταστροφών ως ουσιαστικό στοιχείο της ανθεκτικότητας

11.  τονίζει ότι οι επενδύσεις σε μέτρα ΜΚΚ πριν από τις καταστροφές είναι πολύ πιο αποδοτικές από άποψη κόστους σε σύγκριση με τη χρηματοδότηση της δράσης για την αντιμετώπιση των καταστροφών μετά το συμβάν· ως εκ τούτου ενθαρρύνει τις περαιτέρω επενδύσεις σε στρατηγικές για ΜΚΚ και βελτίωση της ανθεκτικότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα στις πιο ευάλωτες περιοχές, και την ένταξή τους σε εθνικά σχέδια ανάπτυξης·

12.  επισημαίνει ότι για την αποτελεσματική διαχείριση της αντιμετώπισης των καταστροφών απαιτείται η θέσπιση ενός πλαισίου που θα καθιστά δυνατή την άμεση κινητοποίηση όλων των αναγκαίων πόρων·

13.  τονίζει ότι στον μελλοντικό αναπτυξιακό προγραμματισμό πρέπει να δοθεί αντίστοιχα προτεραιότητα στη ΜΚΚ και να ενσωματωθεί στον αναπτυξιακό και ανθρωπιστικό προγραμματισμό για όλες τις ευάλωτες και επιρρεπείς σε κινδύνους χώρες·

14.  καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τις κυβερνήσεις των χωρών εταίρων της να βελτιώσουν και να αναπτύξουν στρατηγικές ΜΚΚ στις αναπτυσσόμενες χώρες, με την εφαρμογή προγραμμάτων αξιολόγησης των κινδύνων και την ενίσχυση των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, ιδίως σε ευάλωτες και επιρρεπείς σε κρίσεις χώρες, με την βελτίωση της ετοιμότητας για αντιμετώπιση καταστροφών, με σκοπό την αποτελεσματική ανταπόκριση σε όλα τα επίπεδα, και με την υποστήριξη του πιο βιώσιμου αναπτυξιακού σχεδιασμού στις χώρες εταίρους·

15.  καλεί τις χώρες εταίρους να θεσπίσουν συστήματα λογιστικής τα οποία θα μπορούν να καταγράφουν τις τοπικές απώλειες και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τοπικού και εθνικού επιπέδου για σκοπούς σχεδιασμού και στατιστικής καταγραφής· επισημαίνει ότι ένας ορισμένος βαθμός τυποποίησης μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη καταγραφή των ζημιών σε περιφερειακό επίπεδο και, επομένως, να στηρίξει την περιφερειακή συνεργασία·

16.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, καθώς και τις χώρες εταίρους, να λάβουν υπόψη την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και τη διαχείριση των κινδύνων καταστροφών στα προγράμματα μεταρρύθμισης της διαχείρισης των γαιών και στους μηχανισμούς καταχώρισης στο κτηματολόγιο·

17.  επισημαίνει ότι η ΜΚΚ και η προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος είναι αλληλένδετα ζητήματα και ως εκ τούτου καλεί την Επιτροπή και όλους τους φορείς να ενοποιήσουν περαιτέρω τις στρατηγικές για τη ΜΚΚ και την προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος, όπως, μεταξύ άλλων, τα υφιστάμενα εθνικά προγράμματα δράσης για την προσαρμογή (ΕΠΔΠ), και να τα συμπεριλάβουν στον προγραμματισμό για το 11ο ΕΤΑ, να επιδιώξουν την παροχή συγκεκριμένης χρηματοδοτικής στήριξης, π.χ. μέσω της αξιοποίησης της συμμαχίας όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος στον πλανήτη, και να συντονίσουν τις προσπάθειες για την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων αυτών·

18.  υποστηρίζει μια συμπληρωματική και συνεκτική προσέγγιση για τα πλαίσια των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας και της ΜΚΚ για την περίοδο μετά το 2015· θεωρεί ότι οι διαδικασίες μετά τους ΑΣΧ και το πλαίσιο δράσης του Hyogo πρέπει να λάβουν υπόψη τα αποτελέσματα των τρεχόντων πλαισίων και να εξετάσουν τις εμπειρίες όσων έχουν πληγεί περισσότερο από καταστροφές και κρίσεις· επαναλαμβάνει ότι η ΜΚΚ, η διαχείριση των κλιματικών κινδύνων και η ανθεκτικότητα πρέπει να ενσωματωθούν δυναμικά στο πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2015·

Βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική προστασία και ανθεκτικότητα των κοινοτήτων

19.  τονίζει ότι η προσέγγιση όσον αφορά την ανθεκτικότητα πρέπει να αποφέρει βιώσιμα οφέλη για τις πιο ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας, ιδίως για όσους ζουν υπό συνθήκες ακραίας φτώχειας και όσους ζουν σε ανεπίσημους οικισμούς ή παραγκουπόλεις, καθώς και για τους αυτόχθονες πληθυσμούς, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε κινδύνους καταστροφών·

20.  τονίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να θεωρείται ουσιαστικό στοιχείο της ΜΚΚ· αναγνωρίζει ότι μακροπρόθεσμη πρόοδος μπορεί να επιτευχθεί μόνον εάν αντιμετωπιστούν οι υποκείμενοι παράγοντες που επιτείνουν την τρωτότητα των κοινοτήτων ή των ατόμων, όπως η ανεπαρκής διαχείριση του περιβάλλοντος, οι ανεπαρκείς υποδομές, η υποβάθμιση του εδάφους και ο ανεπαρκής πολεοδομικός σχεδιασμός·

21.  κατανοεί ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδίως στις χώρες με χαμηλό εισόδημα, ένα μεγάλο ποσοστό των νοικοκυριών που ζουν σε διαρκή κατάσταση φτώχειας απολαύουν γενικά πολύ μικρή ή ανύπαρκτη κοινωνική προστασία και είναι, ως εκ τούτου, ακόμη περισσότερο εκτεθειμένα σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές· καλεί την Επιτροπή να προωθήσει περαιτέρω τις δραστηριότητες κοινωνικής προστασίας στα προγράμματα αναπτυξιακής συνεργασίας της, με συγκεκριμένες δραστηριότητες για τη βελτίωση των κρατικών συστημάτων, των μέτρων πρόληψης και της ασφάλισης έναντι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών·

22.  προωθεί την αυξημένη προσοχή σε καταστροφές μικρής κλίμακας ως βασικό στόχο της προσέγγισης όσον αφορά την ανθεκτικότητα, καθώς και την αυξημένη προβολή των ζημιών που προκαλούν οι καταστροφές μικρής κλίμακας στις κοινότητες, και των επιπτώσεών τους σε αυτές·

23.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί και να αναπτυχθεί η εκπαίδευση όσον αφορά τις καταστροφές και τις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, και να βελτιωθεί η διάδοση, η συλλογή και η γνωστοποίηση πληροφοριών και γνώσεων που θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων και θα προωθήσουν αλλαγές στη συμπεριφορά και στην αντίληψη περί της ετοιμότητας σε περιπτώσεις καταστροφών·

24.  τονίζει τον σημαντικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι τοπικές αρχές και οι τοπικές και εθνικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στη βελτίωση της ανθεκτικότητας, ιδίως σε ευάλωτες και επιρρεπείς σε κρίσεις χώρες, και ενθαρρύνει τις τοπικές αρχές να αναπτύξουν, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συνεκτικές και συντονισμένες διαδικασίες για την υλοποίηση στρατηγικών ανθεκτικότητας·

25.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι πρέπει να συσταθούν ισχυροί μηχανισμοί καταλογισμού της ευθύνης και παρακολούθησης με τη συμμετοχή τοπικών αρχών, αναπτυξιακών εταίρων, επιστημόνων, της κοινωνίας των πολιτών, μέσων ενημέρωσης και του ευρέος κοινού, προκειμένου να βελτιωθούν η πρόσβαση στην πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανάγκη για στρατηγικές για τη ΜΚΚ και τη βελτίωση της ανθεκτικότητας· ζητεί την τακτική συλλογή δεδομένων, μεταξύ άλλων, μετεωρολογικών δεδομένων και δεδομένων για τη συγκομιδή, το ζωικό κεφάλαιο, τη λειτουργία των αγορών, τις διατροφικές συνθήκες των παιδιών και των φτωχότερων μελών της κοινωνίας, καθώς και δεδομένων για τους υφιστάμενους μηχανισμούς ΜΚΚ και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες· ενθαρρύνει την τακτική υποβολή εκθέσεων και τη δημοσίευση των εν λόγω δεδομένων σε δημοσίως προσβάσιμες πλατφόρμες προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην ενημέρωση, η έγκαιρη προειδοποίηση και η βελτίωση της κατάστασης·

Διδάγματα από επισιτιστικές κρίσεις και προηγούμενες καταστροφές

26.  επισημαίνει ότι οι καταστροφές και οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ακολουθούνται συχνά από επισιτιστικές κρίσεις και υποσιτισμό μεταξύ των πληττόμενων πληθυσμών, ιδίως των παιδιών· τονίζει, επίσης, ότι οι επισιτιστικές κρίσεις είναι καθαυτές καταστροφές και ότι η προσέγγιση για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας, η οποία επικεντρώνεται στην ενίσχυση της επισιτιστικής και της διατροφικής ασφάλειας, πρέπει να ενσωματώνεται συστηματικά στις αποφάσεις προγραμματισμού·

27.  ζητεί από την ΕΕ να αντλήσει διδάγματα από την εφαρμογή της πολιτικής της συνεργασίας κατά τις προηγούμενες δεκαετίες και να υποβάλει προτάσεις για την έμπρακτη προώθηση της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής μέσω της σύνδεσης της αναπτυξιακής βοήθειας με άλλους τομείς πολιτικής της ΕΕ, όπως η γεωργία, το εμπόριο, η φορολογία, η αλλαγή του κλίματος και οι επενδύσεις·

28.  παροτρύνει την Επιτροπή να εντάξει το ζήτημα της διαρπαγής γης στον πολιτικό της διάλογο με τις αναπτυσσόμενες χώρες, ώστε η συνοχή των πολιτικών να καταστεί ο ακρογωνιαίος λίθος της αναπτυξιακής συνεργασίας τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο και να αποφευχθεί η απαλλοτρίωση των εδαφών των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η αύξηση της τρωτότητας των φτωχών σε αγροτικές περιοχές και η μη βιώσιμη χρήση του εδάφους και των υδάτων·

29.  επισημαίνει ότι οι επισιτιστικές και διατροφικές κρίσεις εμφανίζονται με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα στις περιοχές του Σαχέλ και του Κέρατος της Αφρικής, όπου εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκή τροφή· επισημαίνει ότι η επισιτιστική κρίση του 2011 στο Κέρας της Αφρικής και η επισιτιστική κρίση του 2012 στο Σαχέλ απέδειξαν ότι μόνη η ανθρωπιστική βοήθεια δεν είναι σε θέση ούτε να διαρρήξει τον κύκλο της χρόνιας πείνας και του υποσιτισμού ούτε να αντιμετωπίσει τα βαθύτερα αίτια τους· τονίζει τη σημασία της αντιμετώπισης των βαθύτερων αιτίων της χρόνιας επισιτιστικής ανασφάλειας στις περιοχές αυτές, δηλαδή της περιορισμένης πρόσβασης σε κατάλληλες βασικές υπηρεσίες και στην εκπαίδευση, της έσχατης φτώχειας, της ανεπαρκούς στήριξης της γεωργίας μικρής κλίμακας και της εκτροφής ζώων, των προβλημάτων όσον αφορά την πρόσβαση σε εκτάσεις γης, της περιβαλλοντικής υποβάθμισης, της ταχείας πληθυσμιακής αύξησης, των αδυναμιών της αγοράς, της μείωσης της κατά κεφαλήν παραγωγής τροφίμων και της ανεπαρκούς διακυβέρνησης· τονίζει ότι σήμερα τα βαθύτερα αίτια που οδηγούν σε επισιτιστικές κρίσεις είναι πιο περίπλοκα από ό,τι στο παρελθόν, εφόσον, για παράδειγμα, οι κλυδωνισμοί που αφορούν την αγορά και τις τιμές είναι πιο συχνοί και είναι επίσης πιθανότερο να πλήξουν τους φτωχούς·

30.  επισημαίνει ότι η χρόνια επισιτιστική και διατροφική ανασφάλεια αποτελεί τον πρώτο και πιο σημαντικό παράγοντα τρωτότητας σε επισιτιστικές κρίσεις, διότι μειώνει την ικανότητα των ανθρώπων να προετοιμάζονται για την αντιμετώπιση κινδύνων, να αντέχουν τις κρίσεις και να ανακάμπτουν στη συνέχεια· επισημαίνει επίσης ότι η χρόνια επισιτιστική και διατροφική ανασφάλεια προκαλεί μακροπρόθεσμες αρνητικές επιπτώσεις που μειώνουν το ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της αναχαίτισης της ανάπτυξης των παιδιών και επηρεάζουν την ικανότητα ανάπτυξης των κοινωνιών· αναγνωρίζει ότι, λόγω των υψηλών και ιδιαίτερα ασταθών τιμών των τροφίμων, η αντιμετώπιση των κρίσεων είναι δαπανηρή και πολύπλοκη· επισημαίνει ότι η προσέγγιση για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας που έχει καθιερώσει η Επιτροπή κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της τρωτότητας, εκ των οποίων ένα από τα σημαντικότερα είναι η χρόνια επισιτιστική και διατροφική ανασφάλεια·

31.  είναι της άποψης ότι το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ανθεκτικότητα θα πρέπει να στοχεύει στην υλοποίηση της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής και να αντιμετωπίζει θέματα σχετικά με την επισιτιστική ασφάλεια και την προσαρμοστικότητα στην αλλαγή του κλίματος μέσω της εξάλειψης μη βιώσιμων πρακτικών, όπως το ντάμπινγκ γεωργικών προϊόντων και οι κανόνες περί αθέμιτου εμπορίου· καλεί την ΕΕ να υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση στη βιώσιμη γεωργία τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο·

32.  επιδοκιμάζει τόσο την κοινή αναπτυξιακή και ανθρωπιστική προσέγγιση όσο και την περιφερειακή προσέγγιση στην πρωτοβουλία της ΕΕ «Στήριξη της ανθεκτικότητας στο Κέρας της Αφρικής (SHARE)» και στην πρωτοβουλία παγκόσμιας συμμαχίας για την ανθεκτικότητα (AGIR) υπό την ηγεσία της ΕΕ για την περιοχή του Σαχέλ· ζητεί την ακόμη μεγαλύτερη εστίαση στις περιοχές αυτές, καθώς και την ακόμη καλύτερη συνεργασία και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των εθνικών κυβερνήσεων, των διεθνών χορηγών, της κοινωνίας των πολιτών και του ιδιωτικού τομέα για την άρση των φραγμών μεταξύ των αναπτυξιακών και των ανθρωπιστικών προσεγγίσεων, μεταξύ των δράσεων υπό κανονικές συνθήκες και υπό συνθήκες κρίσης·

33.  ζητεί μια αποτελεσματική προσέγγιση όσον αφορά την ανθεκτικότητα, η οποία πρέπει να είναι πολύ-θεσμική, συντονισμένη, σφαιρική και συστηματική και να περιλαμβάνει μια σειρά από στοιχεία, όπως η παροχή προβλέψιμων και στοχευμένων δικτύων κοινωνικής προστασίας για τους πιο ευάλωτους, η οποία όχι μόνο θα διασφαλίζει ότι τα νοικοκυριά έχουν άμεση πρόσβαση σε τρόφιμα κατά τη διάρκεια κρίσεων, αλλά θα εγγυάται επίσης την ταχεία ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα σε μελλοντικούς κλυδωνισμούς· ζητεί να βρεθεί στο επίκεντρο της προσέγγισης όσον αφορά την ανθεκτικότητα η μείωση του παιδικού υποσιτισμού, μέσω του ορισμού προτεραιοτήτων στο πλαίσιο των συντονισμένων εθνικών σχεδίων ιδίως για τα παιδιά κάτω των δύο ετών και τις εγκύους·

34.  επισημαίνει ότι στοιχεία από τον Νίγηρα, την Μπουρκίνα Φάσο και το Μάλι καταδεικνύουν ότι οι γεωργοοικολογικές τεχνικές χαμηλού κόστους, ιδίως η γεωργοδασοκομία και η διατήρηση του εδάφους και των υδάτων, έχουν βελτιώσει την ανθεκτικότητα των μικροκαλλιεργητών στην επισιτιστική ανασφάλεια· τονίζει, ωστόσο, ότι η γεωργοοικολογική γεωργία δεν μπορεί από μόνη της να υπερνικήσει τα δομικά αίτια της επισιτιστικής ανασφάλειας· ζητεί την ενσωμάτωση μη γεωργικών στοιχείων σε γεωργικές παρεμβάσεις και, για τον σκοπό αυτό, να εξασφαλιστεί ότι η βελτίωση της διατροφής αποτελεί ρητό στόχο των προγραμμάτων για τη γεωργία· ζητεί, επιπλέον, να μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι γυναίκες γεωργοί θα επωφελούνται επίσης από τα προγράμματα, εξασφαλίζοντας ότι οι φραγμοί που εγείρονται από τις ανισότητες των φύλων (όπως η πρόσβαση στη γη, πιστώσεις, υπηρεσίες επέκτασης και εισροές) λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων για τη γεωργία·

Καλύτερος συντονισμός των προσπαθειών και βελτιωμένες μέθοδοι χρηματοδότησης

35.  επισημαίνει ότι είναι ζωτικής σημασίας για τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να συντονίσουν καλύτερα τις αναπτυξιακές και ανθρωπιστικές δραστηριότητες και να συνεργαστούν προκειμένου να καταστήσουν αποτελεσματικότερη τη βοήθειά τους· επισημαίνει τη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ιουνίου του 2013 με τίτλο «το κόστος της μη Ευρώπης στην πολιτική ανάπτυξης», η οποία εκτιμά ότι θα μπορούσαν να εξοικονομούνται ετησίως 800 εκατομμύρια EUR από τις δαπάνες συναλλαγών, εάν οι χορηγοί επικέντρωναν τις προσπάθειές τους για παροχή βοήθειας σε λιγότερες χώρες και δραστηριότητες, και ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επιπλέον ετήσια εξοικονόμηση 8,4 δισεκατομμυρίων EUR μέσω καλύτερων μεθόδων κατανομής μεταξύ των χωρών·

36.  σημειώνει τη σημαντική συμβολή των μετακινούμενων κτηνοτρόφων μικρής κλίμακας στην παραγωγή κρέατος, γάλακτος και αίματος στις περιοχές που δεν προσφέρονται για άλλα είδη γεωργικής καλλιέργειας· τονίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν στον επισιτισμό των κοινοτήτων καθώς και τη θετική τους συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια και στη διατροφή, όπως αποδεικνύεται στις άγονες και ημιάγονες περιοχές, με τα παιδιά που ζουν σε ποιμενικές περιοχές να τείνουν να απολαμβάνουν μεγαλύτερη επισιτιστική ασφάλεια από εκείνα που ζουν σε πόλεις και χωριά· ζητεί, κατά συνέπεια, να λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα και οι ανάγκες των εν λόγω ποιμενικών πληθυσμών κατά τον σχεδιασμό γεωργικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων·

37.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η ικανότητα των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, μέσω της αύξησης των δημόσιων/ιδιωτικών επενδύσεων, και ιδίως μέσω της χορήγησης μικροπιστώσεων σε γυναίκες·

38.  φρονεί ότι η εξοικονόμηση που προκύπτει από τον καλύτερο συντονισμό των χορηγών θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αξιοποιηθεί σε δραστηριότητες ΜΚΚ και ότι αυτές με τη σειρά τους θα παρήγαγαν σημαντική απόδοση, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο έναν ενάρετο κύκλο·

39.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής στο σχέδιο δράσης του 2013 για την ανθεκτικότητα, σύμφωνα με την οποία πρέπει να διοργανώνεται ένα ετήσιο φόρουμ της ΕΕ για την ανθεκτικότητα· θεωρεί το φόρουμ αυτό ως μια ευκαιρία για τον συντονισμό των προσπαθειών για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας μεταξύ των δημόσιων φορέων, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του ιδιωτικού τομέα, των ΜΚΟ και της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να επιτυγχάνουν συντονισμένη πρόοδο ως προς τη ΜΚΚ και την ανθεκτικότητα, με τη συντονισμένη δράση όλων των φορέων·

40.  ενθαρρύνει την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα για τη μείωση των κινδύνων καταστροφών και την ανθεκτικότητα· καλεί την Επιτροπή να διευκολύνει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα μέσω της δημιουργίας κινήτρων και του κατάλληλου περιβάλλοντος για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ώστε να ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους όσον αφορά τη βελτίωση της ανθεκτικότητας και τη μείωση των κινδύνων· παροτρύνει, ωστόσο, εν προκειμένω την Επιτροπή να καταρτίσει πρόταση που θα θεσπίζει κανόνες για τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων αξιολογήσεων του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντίκτυπου, με στόχο την πρόληψη, για παράδειγμα, της έξαρσης των συγκρούσεων για τη χρήση της γης ή των συγκρούσεων για την πρόσβαση σε νερό, και ιδίως την προστασία των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων· ενθαρρύνει, επιπλέον, την παροχή στήριξης στις χώρες ΑΚΕ με στόχο τον εξονυχιστικό έλεγχο των συμβάσεων με πολυεθνικούς επενδυτές· ενθαρρύνει επίσης τη διαφάνεια των επενδύσεων και τον καθορισμό αντικειμενικών στόχων όσον αφορά τις επενδύσεις, που θα εξασφαλίζεται μέσα από πλατφόρμες προσβάσιμες από την κοινωνία των πολιτών·

41.  συνιστά την αυξημένη συνεργασία με τρίτες χώρες και με διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς σε ό,τι αφορά την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση καταστροφών, καθώς και για την αντιμετώπιση καταστροφών και την ανασυγκρότηση· υποστηρίζει την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής και του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τη Μείωση Κινδύνων Καταστροφών (UNISDR) με σκοπό τη βελτίωση της δράσης της ΕΕ σε θέματα ΜΚΚ·

42.  τονίζει ότι, μολονότι η ΕΕ και οι διεθνείς οργανισμοί μπορούν, μέσω των προγραμμάτων τους, να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά τη μείωση των κινδύνων καταστροφών και την ανθεκτικότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες, αποτελεί κατά κύριο λόγο ευθύνη των εθνικών κυβερνήσεων να διασφαλίζουν την ασφάλεια των πολιτών τους, και ότι οι χώρες εταίροι πρέπει, ως εκ τούτου, να αναλάβουν ισχυρή πολιτική δέσμευση για τη στήριξη και την υλοποίηση δραστηριοτήτων που ενισχύουν την ανθεκτικότητα και τη μείωση των κινδύνων καταστροφών·

o
o   o

43.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 50 της 21.2.2012, σ. 30.
(2) ΕΕ C 56 Ε της 26.2.2013, σ. 31.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2013)0283.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου