Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2532(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0145/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 06/02/2014 - 9.7

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0100

Přijaté texty
PDF 250kWORD 30k
Čtvrtek 6. února 2014 - Štrasburk Konečné znění
Situace v Egyptě
P7_TA(2014)0100B7-0145, 0146, 0147, 0148, 0153 a 0154/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. února 2014 o situaci v Egyptě (2014/2532(RSP))

Evropský parlament,

—  s ohledem na svá předchozí usnesení o Egyptě, zejména na usnesení ze dne 12. září 2013 o situaci v Egyptě(1) ,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 23. října 2013 „Evropská politika sousedství: směrem k posílení partnerství. Postoj Evropského parlamentu ke zprávám za rok 2012“(2) ,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 23. května 2013 o navracení majetku zemím Arabského jara, které procházejí procesem transformace(3) ,

—  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 24. ledna 2014 o nedávných násilných útocích v Egyptě, ze dne 19. ledna 2014 o referendu o ústavě v Egyptě, ze dne 11. ledna 2014 o situaci v Egyptě před referendem o ústavě, ze dne 24. prosince 2013 o automobilových bombových útocích v Mansúře a ze dne 23. prosince 2013 o rozsudcích vynesenými nad politickými aktivisty v Egyptě,

—  s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 8. února 2013 o Arabském jaru,

—  s ohledem na závěry Rady pro zahraniční věci o Egyptu ze dnů 22. července a 21. srpna 2013,

—  s ohledem na dohodu o přidružení uzavřenou mezi EU a Egyptem v roce 2001, která vstoupila v platnost v roce 2004 a byla posílena akčním plánem z roku 2007, a na zprávu Komise o pokroku při jejím provádění ze dne 20. března 2013,

—  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

—  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966, mezi jehož smluvní strany patří i Egypt,

—  s ohledem na ústavní prohlášení vydané v Egyptě dne 8. července 2013, v němž je navržen plán na přijetí změn ústavy a konání nových voleb,

—  s ohledem na ústavu Egypta, která byla vypracována Ústavním výborem a přijata v referendu, které proběhlo ve dnech 14. a 15. ledna 2014,

—  s ohledem na „Program udržení nastolené cesty k demokracii“ egyptské prozatímní vlády,

—  s ohledem na egyptský zákon č. 107 ze dne 24. listopadu 2013 upravující právo na veřejné shromažďování, průvody a pokojné demonstrace,

—  s ohledem na čl. 110 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že dne 1. prosince 2013 prozatímní prezident Adlí Mansúr schválil novou egyptskou ústavu, na níž se shodl Ústavní výbor složený z 50 odborníků, včetně širokého spektra různých politických a náboženských zástupců, v němž však chyběli zástupci Muslimského bratrstva;

B.  vzhledem k tomu, že ve dnech 14. a 15. ledna 2014 proběhlo referendum o ústavě, jehož se zúčastnilo 38,6 % voličů, z nichž 98,1 % hlasovalo v její prospěch; vzhledem k tomu, že předvečer referenda byl poznamenán násilnostmi a zastrašováním a zatýkáním aktivistů vedoucích kampaň za hlasování proti nové ústavě, což vedlo k jednostranné veřejné debatě; vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Catherine Ashtonová prohlásila, že „i když EU není s to důkladně posoudit průběh referenda nebo ověřit údajné nesrovnalosti, nejeví se, že by tyto záležitosti měly zásadní vliv na výsledek“;

C.  vzhledem k tomu, že nová ústava Egypta zahrnuje mnoho pozitivních prvků v oblasti základních svobod a lidských práv, ochrany menšin a především práv žen, avšak rovněž obsahuje články, jež armádní složky vyjímají z civilního dohledu a jejich rozpočet z parlamentní kontroly a vojenským soudcům umožňují soudit civilisty, přičemž další článek omezuje svobodu vykonávání náboženských obřadů a budování bohoslužebných míst pro stoupence abrahámovských náboženství;

D.  vzhledem k tomu, že politické napětí a hluboké rozdělení společnosti i nadále v Egyptě vedou k teroristickým útokům a násilným střetům; vzhledem k tomu, že od července 2013 více než tisíc osob zahynulo a mnoho dalších bylo zraněno při střetech mezi demonstranty a bezpečnostními sílami a mezi odpůrci a přívrženci bývalého prezidenta Mursího; vzhledem k tomu, že podle zpráv používají bezpečnostní síly vůči demonstrantům nepřiměřenou sílu a že tisíce demonstrantů byly zatčeny a jsou zadržovány tisíce osob, přičemž i nadále vládne beztrestnost; vzhledem k tomu, že dne 12. listopadu 2013 byl v zemi odvolán výjimečný stav;

E.  vzhledem k tomu, že ústavní prohlášení ze dne 8. července 2013 definovalo politický plán pro Egypt; vzhledem k tomu, že egyptský prozatímní prezident Adlí Mansúr v rozporu s tímto plánem požaduje, aby se nejprve konaly prezidentské volby; vzhledem k tomu, že prozatímní vláda ve svém programu potvrdila, že hodlá usilovat o vybudování demokratického systému, jenž všem Egypťanům zaručí dodržování jejich práv a svobod, že uvedený plán dovede do zdárného konce za plného zapojení všech politických subjektů, že uspořádá referendum o nové ústavě, po němž budou v řádném termínu následovat svobodné, spravedlivé a zákonné parlamentní a prezidentské volby;

F.  vzhledem k tomu, že v Egyptě i nadále v širokém měřítku dochází k porušování základních svobod a lidských práv; vzhledem k tomu, že v období před referendem zesílilo násilí, štvavé kampaně a obtěžování, jejichž terčem byli političtí odpůrci, novináři a aktivisté z řad občanské společnosti; vzhledem k tomu, že v posledních týdnech byla zatčena a odsouzena řada politických a občanských aktivistů, mezi nimi Aláa Abd al-Fattáh a Muhammad Abdel z egyptského Centra pro hospodářská a politická práva, Ahmad Máhir a Ahmad Dúma, vůdci „Hnutí 6. dubna“, a další členové různých politických skupin; vzhledem k tomu, že dne 12. ledna 2014 Egyptská národní rada pro lidská práva, poté co navštívila výše uvedené přední aktivisty ve vězení Tura, vydala zprávu, v níž kritizovala jejich vazební podmínky a vyzvala, aby bylo ukončeno špatně zacházení s těmito osobami; vzhledem k tomu, že Výbor na ochranu novinářů uvedl, že od července 2013 bylo minimálně pět novinářů zabito a 45 napadeno, že bylo přepadeno 11 zpravodajských stanic a že minimálně 44 novinářů se dlouhodobě nachází v předběžné vazbě, aniž proti nim bylo vzneseno obvinění; vzhledem k tomu, že dne 29. ledna 2014 bylo 20 novinářů stanice Al-Džazíra obviněno z členství v „teroristické organizaci“ nebo z „šíření nepravdivých zpráv“ (osm novinářů – z toho tři Evropané – se jich nyní nachází ve vazbě);

G.  vzhledem k tomu, že Muslimské bratrstvo se opakovaně odmítá zapojit do politického procesu, který byl vyhlášen prozatímní vládou, a vyzvalo k bojkotu referenda, přičemž několik čelných představitelů bratrstva i nadále podněcuje k násilí vůči státním orgánům a bezpečnostním silám; vzhledem k tomu, že prozatímní egyptské orgány Muslimské bratrstvo zakázaly, uvěznily jeho vůdce, zkonfiskovaly jeho majetek, umlčely jeho sdělovací prostředky a zákonem zakázaly členství v Muslimském bratrstvu, přičemž Strana svobody a spravedlnosti tohoto hnutí stále existuje; vzhledem k tomu, že bývalý prezident Mursí je od 3. července 2013 ve vazbě a čelí několika trestním obviněním;

H.  vzhledem k tomu, že mezi zásadní aspekty přechodu k otevřené, svobodné, demokratické a prosperující egyptské společnosti patří nejen dodržování lidských práv a základních svobod, ale i sociální spravedlnost a vyšší životní úroveň občanů; vzhledem k tomu, že zásadní úlohu v tomto procesu plní nezávislé odbory a organizace občanské společnosti a že nedílnou součást každé demokratické společnosti představují svobodné sdělovací prostředky; vzhledem k tomu, že egyptské ženy se v současnosti, kdy probíhá politická a společenská transformace země, nadále nacházejí v mimořádně zranitelné situaci;

I.  vzhledem k tomu, že od svržení prezidenta Mursího v létě loňského roku se v Egyptě zvyšuje napětí mezi džihádisty a koptskými křesťany, které vyústilo ve zničení mnoha koptských kostelů; vzhledem k tomu, že v roce 2013 došlo v Egyptě k největšímu počtu incidentů namířeným proti křesťanům, přičemž o nejméně 167 případech informovaly sdělovací prostředky; vzhledem k tomu, že v zemi došlo k téměř 500 pokusům o uzavření nebo zničení kostelů a k nejméně 83 nábožensky motivovaným vraždám křesťanů;

J.  vzhledem k tomu, že bezpečnostní situace se dále zhoršuje a že na Sinajském poloostrově roste počet teroristických činů a násilných útoků vůči bezpečnostním silám; vzhledem k tomu, že podle oficiálních údajů zemřelo při násilných srážkách od 30. června 2013 95 příslušníků bezpečnostních složek;

K.  vzhledem k tomu, že v této oblasti umírá tisíce osob, převážně uprchlíci z Eritreje a Somálska, včetně mnoha žen a dětí, dochází k jejich zmizení nebo únosům a jsou drženy jako rukojmí kvůli výkupnému, mučeny, sexuálně zneužívány či obchodníky s lidmi zabíjeny kvůli obchodu s orgány;

L.  vzhledem k tomu, že zákon č. 107 ze dne 24. listopadu 2013 upravující právo na veřejné shromažďování, průvody a pokojné demonstrace vyvolal širokou a tvrdou kritiku v Egyptě i mimo něj; vzhledem k tomu, že místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Catherine Ashtonová ve svém prohlášení ze dne 23. prosince 2013 uvedla, že tento zákon je vnímán jako nástroj k nadměrnému omezování svobody vyjadřování a shromažďování; vzhledem k tomu, že v posledních týdnech byly na základě tohoto zákona rozehnány pokojné protesty a mnozí demonstranti byli zatčeni a jsou zadržováni;

M.  vzhledem k tomu, že se egyptské hospodářství potýká s velkými obtížemi; vzhledem k tomu, že od roku 2011 vzrostla míra nezaměstnanosti a chudoba; vzhledem k tomu, že k zajištění ekonomické prosperity v zemi je nutná politická stabilita, zdravá ekonomická politika, boj s korupcí a mezinárodní pomoc; vzhledem k tomu, že politický, hospodářský a sociální vývoj v Egyptě se výrazně odráží nejen v situaci celého regionu, ale i za jeho hranicemi;

N.  vzhledem k tomu, že v souladu s revidovanou evropskou politikou sousedství a zejména s přístupem „větší podpora za lepší výsledky“ je úroveň a rozsah angažovanosti EU v Egyptě založena na pobídkách, a závisí tedy na pokroku, který tato země činí při dodržování svých závazků, včetně závazků týkajících se demokracie, právního státu, lidských práv a rovnosti pohlaví;

1.  opět vyjadřuje svou solidaritu s egyptským lidem a nadále podporuje jeho legitimní demokratické ambice a snahy o pokojné demokratické směřování k politickým, hospodářským a sociálním reformám;

2.  důrazně odsuzuje veškeré akty násilí, terorismus, štvavé kampaně, obtěžování, nenávistné projevy a cenzuru; důrazně vyzývá všechny politické činitele a bezpečnostní složky, aby se v nejlepším zájmu své země chovali co nejzdrženlivěji a uchránili se provokací, a zabránili tak dalším projevům násilí; vyjadřuje upřímnou soustrast rodinám obětí;

3.  naléhavě vyzývá egyptské prozatímní orgány a bezpečnostní síly, aby zajistily bezpečnost všech občanů bez ohledu na jejich politické názory, příslušnost nebo vyznání, aby prosazovaly právní stát a dodržování lidských práv a základních svobod, chránily svobodu sdružování, pokojného shromažďování, projevu a tisku, aby se zavázaly k vedení dialogu a nenásilným řešením a aby dodržovaly a plnily mezinárodní závazky země;

4.  bere na vědomí novou ústavu Egypta, která byla přijata v referendu konaném ve dnech 14. a 15. ledna 2014 a měla by představovat významný krok vpřed v rámci problematického přechodu této země k demokracii; vítá skutečnost, že nová egyptská ústava odkazuje na občanskou vládu, svobodu vyznání, rovnoprávnost všech občanů, včetně posílení práv žen, zavádí práva dětí, zakazuje mučení ve všech podobách a projevech, zakazuje a staví mimo zákon veškeré formy otroctví a obsahuje závazek k dodržování mezinárodních smluv o lidských právech, které Egypt podepsal; žádá, aby byla úplně a účinně provedena ustanovení o základních svobodách – včetně svobody shromažďování, sdružování a projevu – a lidských právech obsažená v nové ústavě a aby veškeré platné a budoucí právní předpisy v těchto oblastech byly s ústavou v souladu;

5.  vyjadřuje nicméně své obavy v souvislosti s několika články nové ústavy, zejména pokud jde o články týkající se postavení ozbrojených složek, včetně následujících článků: článku 202, který stanoví, že ministr obrany, který je rovněž vrchním velitelem, je jmenován z řad důstojníků armádních složek; článku 203, který se týká rozpočtu ozbrojených sil; článku 204, který umožňuje, aby byly civilní osoby souzeny vojenskými soudy v případě zločinů spočívajících v přímých útocích na vojenská zařízení, vojenské oblasti, vojenské vybavení, armádní dokumenty a tajemství, veřejné prostředky ozbrojených sil, vojenské továrny a vojenský personál a také v případě zločinů, které se týkají vojenské služby; a článku 234, v němž je stanoveno, že ministr obrany je jmenován na základě souhlasu Nejvyšší rady ozbrojených sil, přičemž toto ustanovení bude v platnosti po dvě funkční prezidentská období, aniž by uvádělo, kdo a jak může ministra z funkce odvolat;

6.  zdůrazňuje skutečnost, že referendum o ústavě představovalo příležitost k dosažení národního konsensu a usmíření a k nastolení institucionální a politické stability v této zemi; všímá si drtivé podpory, kterou si nová ústava získala mezi občany, relativně nízké účasti v referendu a zpráv o tom, že se při hlasování údajně vyskytly nesrovnalosti; vyjadřuje hluboké politování nad násilnými střety, k nimž došlo před referendem, v jeho průběhu i následně a při nichž došlo k usmrcení a zranění osob;

7.  odsuzuje veškeré akty násilí a zastrašování a vyzývá všechny strany i bezpečnostní složky, aby jednaly zdrženlivě a aby se v nejlepším zájmu své země snažily zabránit dalším ztrátám na životech a zraněním; naléhavě vyzývá prozatímní egyptskou vládu, aby zajistila, že veškeré takovéto případy budou rychle, nezávisle, důkladně a nestranně vyšetřeny a viníci ponesou odpovědnost; připomíná prozatímní vládě, že je jejím úkolem zajistit bezpečnost všech občanů Egypta, bez ohledu na jejich politické názory či náboženské vyznání, a také to, aby pachatelé násilí, osoby, které k němu podněcují, či osoby porušující lidská práva nesly na základě zásady nestrannosti za své činy odpovědnost;

8.  opět zdůrazňuje, že usmíření a inkluzivní politický proces vedený občany, a to za účasti veškerých demokratických politických aktérů, představují základní prvky přechodu k demokracii v Egyptě a že dalším zásadním krokem v tomto procesu je konání svobodných a regulérních parlamentních a prezidentských voleb v časovém rámci definovaném v nové ústavě, které zajistí patřičné zastoupení různých politických názorů a žen a menšin; vyzývá všechny politické a sociální aktéry, včetně přívrženců bývalého prezidenta Mursího, aby zabránili jakýmkoli násilným činům, podněcování k násilí či provokacím a aby přispěli k usmíření; vyzývá k propuštění všech politických vězňů zadržovaných za pokojné uplatňování svých práv na svobodu shromažďování, sdružování a projevu; zdůrazňuje zásadní význam svobodného a spravedlivého soudního řízení pro všechny zadržované osoby; navrhuje, aby byl reformován zákon o soudních orgánech s cílem zajistit skutečnou dělbu moci;

9.  vyzývá k tomu, aby státní orgány, bezpečnostní složky či jiné skupiny okamžitě ukončily veškeré násilí vůči politickým oponentům, pokojným protestujícím, zástupcům odborových organizací, novinářům, aktivistkám v oblasti ženských práv a  dalším aktérům z řad občanské společnosti v Egyptě a  zastavily jejich pronásledování a zastrašování; vyzývá k důkladnému a nestrannému vyšetření takovýchto případů a k tomu, aby viníci byli postaveni před soud; opětovně vyzývá prozatímní vládu, aby domácím a mezinárodním organizacím občanské společnosti, nezávislým odborům a novinářům v Egyptě zajistila podmínky pro svobodný výkon činnosti bez zásahů státní moci;

10.  je znepokojen zákonem č. 107 z roku 2013, který upravuje právo na veřejné shromažďování, průvody a pokojné protesty, a naléhavě vyzývá egyptské prozatímní orgány, aby tento zákon reformovaly nebo zrušily s cílem zajistit právo na svobodu sdružování a pokojné shromažďování podle Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a dodržování mezinárodních standardů a závazků;

11.  odsuzuje nedávné teroristické útoky na bezpečnostní složky v Egyptě; vyjadřuje hluboké znepokojení nad dalším zhoršováním bezpečnostní situace na Sinajském poloostrově a vyzývá egyptskou prozatímní vládu a bezpečnostní složky, aby dále posílily své úsilí o znovunastolení bezpečnosti v této oblasti, především bojem proti obchodníkům s lidmi; v této souvislosti připomíná, že článek 89 nové ústavy stanoví, že veškeré formy otroctví, útlaku, nuceného vykořisťování lidí, obchodování se sexuálními službami a  obchodování s lidmi jsou v Egyptě zakázány a jsou nezákonné;

12.  ostře odsuzuje násilí páchané na koptské komunitě a ničení velkého počtu kostelů, komunitních center a podniků v celé zemi; vyjadřuje znepokojení nad tím, že státní orgány nedokázaly navzdory mnoha varováním učinit patřičné kroky na ochranu koptské menšiny;

13.  žádá Radu, aby skupinu Ansár Bajt al-Maqdis, která se přihlásila k několika nedávným útokům a pumovým atentátům na Sinajském poloostrově, v Káhiře i jinde, zařadila na seznam teroristických organizací;

14.  vyzývá egyptské prozatímní orgány, aby vypracovaly, přijaly a prováděly právní předpisy s cílem bojovat proti všem formám násilí na základě pohlaví, včetně znásilnění v manželství a sexuálního násilí páchaného na ženách, které se účastní protestů a demonstrací; vyzývá dále egyptské prozatímní orgány, aby zajistily účinné a dostupné zpravodajské kanály a ochranná opatření, která zohlední potřeby obětí a důvěrnost; naléhavě vyzývá k tomu, aby byla ukončena beztrestnost a zajištěny odpovídající trestní sankce vůči pachatelům;

15.  vítá, že egyptská prozatímní vláda vyjádřila na základě doporučení Egyptské národní rady pro lidská práva ochotu otevřít v Káhiře regionální kancelář vysokého komisaře OSN pro lidská práva, a naléhavě žádá egyptskou prozatímní vládu, aby učinila nezbytné kroky pro urychlené otevření této kanceláře;

16.  vítá a podporuje snahu místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Catherine Ashtonové a zvláštního zástupce Bernardina Leóna plnit úlohu prostředníků mezi stranami s cílem nalézt východisko ze současné politické krize; opět naléhavě vyzývá Radu, místopředsedkyni, vysokou představitelku a Komisi, aby v rámci dvoustranných vztahů s Egyptem a své finanční podpory poskytované Egyptu přihlížely jak k zásadě podmíněnosti („více podpory za lepší výsledky“), tak k vážným hospodářským problémům, jimž Egypt čelí; znovu vyzývá k tomu, aby byla pro tento účel stanovena jasná kritéria, která budou výsledkem vzájemné dohody; znovu potvrzuje své odhodlání pomáhat egyptskému lidu na cestě k demokratickým a ekonomickým reformám;

17.  vyzývá místopředsedkyni, vysokou představitelku Catherine Ashtonovou, aby zveřejnila zprávu expertní mise EU, která sledovala průběh ústavního referenda v Egyptě ve dnech 14. a 15. ledna 2014;

18.  vyzývá egyptskou vládu, aby požádala o vyslání volební pozorovatelské mise EU k chystaným prezidentským volbám;

19.  znovu zdůrazňuje, že usnadnění navracení majetku, který zcizili bývalí diktátoři a jejich režimy, představuje pro EU morální imperativ a s ohledem na jeho symbolický význam vysoce politickou otázku ve vztazích Unie s jižními sousedy;

20.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, parlamentům a vládám členských států a prozatímní vládě Egyptské arabské republiky.

(1) Přijaté texty, P7_TA(2013)0379.
(2) Přijaté texty P7_TA(2013)0446.
(3) řijaté texty, P7_TA(2013)0224.

Poslední aktualizace: 14. června 2016Právní upozornění