Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2014/2532(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0145/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/02/2014 - 9.7

Priimti tekstai :

P7_TA(2014)0100

Priimti tekstai
PDF 221kWORD 29k
Ketvirtadienis, 2014 m. vasario 6 d. - Strasbūras Galutinė teksto versija
Padėtis Egipte
P7_TA(2014)0100B7-0145, 0146, 0147, 0148, 0153 ir 0154/2014

2014 m. vasario 6 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Egipte (2014/2532(RSP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Egipto, ypač į 2013 m. rugsėjo 12 d. rezoliuciją dėl padėties Egipte(1) ,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. spalio 23 d. rezoliuciją „Europos kaimynystės politika: siekis stiprinti partnerystę. Europos Parlamento pozicija dėl 2012 m. ataskaitų“(2) ,

–  atsižvelgdamas į savo 2013 m. gegužės 23 d. rezoliuciją dėl pereinamojo laikotarpio Arabų pavasario šalių turto grąžinimo(3) ,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton pareiškimus: 2014 m. sausio 24 d. pareiškimą dėl Egipte neseniai įvykdytų prievartos aktų, 2014 m. sausio 19 d. pareiškimą dėl Egipte vykusio konstitucinio referendumo, 2014 m. sausio 11 d. pareiškimą dėl padėties Egipte rengiantis konstituciniam referendumui, 2013 m. gruodžio 24 d. pareiškimą dėl automobilių sprogdinimų Mansūroje (Egiptas) ir 2013 m. gruodžio 23 d. pareiškimą dėl politinių aktyvistų nuteisimo Egipte;

–  atsižvelgdamas į Europos Vadovų Tarybos 2013 m. vasario 8 d. išvadas dėl Arabų pavasario,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 22 d. ir rugpjūčio 21 d. Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Egipto,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. ES ir Egipto asociacijos susitarimą, įsigaliojusį 2004 m. ir sutvirtintą 2007 m. veiksmų planu, ir 2013 m. kovo 20 d. Komisijos pažangos ataskaitą dėl jo įgyvendinimo,

–  atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, kurį Egiptas yra pasirašęs,

–  atsižvelgdamas į Egipte 2013 m. liepos 8 d. paskelbtą konstitucinę deklaraciją, kurioje siūlomas konstitucinių pataisų ir naujų rinkimų veiksmų planas,

–  atsižvelgdamas į Egipto konstituciją, kurią parengė Konstitucinių reikalų komitetas ir kuris priimtas 2014 m. sausio 14–15 d. vykusiame referendume,

–  atsižvelgdamas į Egipto laikinosios vyriausybės „Paramos demokratiniam keliui programą“,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. lapkričio 24 d. Egipto įstatymą Nr. 107 dėl teisės į viešus susibūrimus, procesijas ir taikius protestus reguliavimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 ir 4 dalis,

A.  kadangi 2013 m. gruodžio 1 d. laikinasis prezidentas Adly Mansour patvirtino naująją Egipto Konstituciją, kuriai pritarė Konstitucinių reikalų komitetas, kurį sudaro 50 ekspertų, įskaitant įvairiausius politinių jėgų ir religijų atstovus, tačiau kuriame nėra nė vieno Musulmonų brolijos atstovo;

B.  kadangi 2014 m. sausio 14–15 d. vyko referendumas dėl konstitucijos, į kurį atėjo 38,6 proc. piliečių, iš kurių 98,1 proc. pritarė konstitucijai; kadangi rengiantis referendumui būta prievartos ir persekiojimo ir aktyvistų, kurie agitavo pasakyti „ne“, suėmimų ir dėl to prieš referendumą vyko vienašališkos viešos diskusijos; kadangi, pagal Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton pareiškimą, nors ES neturi galimybių nuodugniai įvertinti, kaip vyko referendumas, arba patikrinti įtariamus pažeidimus, atrodo, jog pastarieji iš esmės nepadarė įtakos rezultatams;

C.  kadangi naujojoje Egipto Konstitucijoje yra daug teigiamų dalykų pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių, mažumų apsaugos, ypatingai moterų teisių srityse, tačiau joje taip pat yra straipsniai, pagal kuriuos ginkluotosioms pajėgoms netaikoma civilinė priežiūra, o jų biudžetui – parlamentinė priežiūra, karo teisėjams leidžiama teisti civilius gyventojus ir Abraomo religijų išpažinėjams draudžiama atlikti religines apeigas ir steigti religinių apeigų vietas;

D.  kadangi dėl politinės įtampos ir didžiulio visuomenės susipriešinimo Egipte toliau vykdomos teroristų atakos ir vyksta smurtiniai susidūrimai; kadangi nuo 2013 m. liepos mėn. protestuotojų ir saugumo pajėgų bei buvusiojo prezidento M. Morsi oponentų ir rėmėjų smurtiniuose susidūrimuose daugiau kaip tūkstantis asmenų žuvo ir daug buvo sužeista; kadangi pranešta, kad saugumo pajėgos naudojo besaikę jėgą prieš protestuotojus, o tūkstančiai asmenų buvo areštuota ir sulaikyta, nes toliau vyrauja nebaudžiamumo aplinka; kadangi 2013 m. lapkričio 12 d. šalyje atšaukta nepaprastoji padėtis;

E.  kadangi 2013 m. liepos 8 d. konstitucinėje deklaracijoje pateiktos politinės Egipto gairės; kadangi, nepaisant plano, laikinasis Egipto prezidentas Adly Mansour yra paraginęs pirma surengti prezidento rinkimus; kadangi laikinoji vyriausybė savo programoje patvirtino įsipareigojimą imtis veiksmų, kad būtų galima sukurti demokratinę sistemą, užtikrinančią visų egiptiečių teises ir laisves, taip pat pabaigti šį veiksmų planą, užtikrinantį visapusišką visų politikos veikėjų dalyvavimą, ir surengti referendumą dėl naujos konstitucijos, po kurio laiku pagal visas teisės aktais nustatytas taisykles vyktų laisvi ir sąžiningi parlamento ir prezidento rinkimai;

F.  kadangi Egipte vis dar labai paplitę pagrindinių laisvių ir žmogaus teisių pažeidimai; kadangi rengiantis referendumui dar padaugėjo prievartos ir kurstymo prieš politinius oponentus, žurnalistus, pilietinės visuomenės aktyvistus ir jų žeminimo atvejų; kadangi daug politinės ir pilietinės visuomenės aktyvistų, kaip antai Alaa Abdel Fattah ir Mohamed Abdel iš Egipto ekonominių ir socialinių teisių centro, Balandžio 6-osios judėjimo lyderiai Ahmed Maher ir Ahmed Douma, taip pat įvairių politinių partijų nariai, per pastarąsias savaites buvo suimta ir nuteista; kadangi Nacionalinė Egipto žmogaus teisių taryba aplankė minėtuosius garsius aktyvistus Toros kalėjime ir 2014 m. sausio 12 d. paskelbė ataskaitą, kurioje sukritikavo jų kalinimo sąlygas ir pareikalavo nutraukti netinkamą elgesį; kadangi Žurnalistų apsaugos komitetas pranešė, kad nuo 2013 m. liepos mėn. mažiausiai penki žurnalistai nužudyti ir prieš 45 žurnalistus panaudota prievarta, įsiveržta į 11 naujienų kanalų ir mažiausiai 44 žurnalistai sulaikyti nepateikus kaltinimų vykdant ilgai trunkančias kardomąsias procedūras; kadangi 2014 m. sausio 29 d. 20 TV kanalo „Al Jazeera“ žurnalistų, iš kurių aštuoni šiuo metu sulaikyti ir trys yra europiečiai, buvo apkaltinti „priklausymu teroristinei organizacijai“ arba „melagingų žinių skleidimu“;

G.  kadangi Musulmonų brolija daug kartų atsisakė dalyvauti laikinosios vyriausybės pradėtame politiniame procese ir ragino boikotuoti referendumą, o kai kurie jos lyderiai toliau skatina imtis smurto prieš valdžios institucijas ir saugumo pajėgas; kadangi Egipto laikinosios valdžios institucijos uždraudė Musulmonų broliją, įkalino jos vadovus, areštavo turtą, nutildė žiniasklaidos priemones, o narystę joje laiko nusikaltimu, nors šio judėjimo Laisvės ir teisingumo partija veikia toliau; kadangi buvęs prezidentas M. Morsi nuo 2013 m. liepos 3 d. suimtas ir jam pateikti baudžiamieji kaltinimai;

H.  kadangi pagrindinės laisvės ir žmogaus teisės bei socialinis teisingumas ir aukštesnis piliečių gyvenimo lygis yra labai svarbūs perėjimo prie atviros, laisvos, demokratinės ir klestinčios Egipto visuomenės aspektai; kadangi nepriklausomos profesinės sąjungos ir pilietinės visuomenės organizacijos atlieka itin svarbų vaidmenį šiame procese, o laisva žiniasklaida yra svarbiausias bet kurios demokratinės visuomenės veiksnys; kadangi šiuo šalies politinių ir socialinių permainų laikotarpiu Egipto moterų padėtis vis dar labai pažeidžiama;

I.  kadangi praeitą vasarą nuvertus prezidentą M. Morsi Egipte padidėjo įtampa tarp džihadistų ir koptų krikščionių ir dėl to buvo sugriauta dešimtys koptų krikščionių bažnyčių; kadangi 2013 m. Egipte įvyko daugiausia pasaulyje incidentų dalyvaujant krikščionims: žiniasklaida pranešė apie mažiausiai 167 atvejus; kadangi šalyje būta beveik 500 mėginimų uždaryti ar sugriauti bažnyčias ir mažiausiai 83 krikščionys nužudyti dėl religijos;

J.  kadangi Sinajuje dar pablogėjo saugumo padėtis ir padažnėjo terorizmo ir smurto išpuolių prieš saugumo pajėgas; kadangi, remiantis oficialiais duomenimis, nuo 2013 m. birželio 30 d. smurtiniuose išpuoliuose žuvo bent 95 saugumo darbuotojai;

K.  kadangi šiame regione tūkstančiai asmenų, visų pirma pabėgėliai iš Eritrėjos ir Somalio, įskaitant daugybę moterų ir vaikų, žūsta, dingsta be žinios arba juos pagrobia prekiautojai žmonėmis ir laiko įkaitais reikalaudami išpirkos, kankina, seksualiai išnaudoja arba nužudo dėl organų;

L.  kadangi 2013 m. lapkričio 24 d. įstatymas Nr. 107 dėl teisės į viešus susibūrimus, procesijas ir taikius protestus sukėlė daug griežtos kritikos Egipte ir už jo ribų; kadangi Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė Catherine Ashton savo 2013 m. gruodžio 23 d. pareiškime teigia, kad šis įstatymas buvo plačiai įvertintas kaip itin ribojantis žodžio ir susirinkimų laisves; kadangi per pastarąsias savaites remiantis šiuo įstatymu buvo išvaikyti taikūs protestai, o daug protestuotojų – sulaikyta ir įkalinta;

M.  kadangi Egipto ekonomika patiria didžiulių sunkumų; kadangi nuo 2011 m. didėjo nedarbas ir skurdas; kadangi norint, jog šalyje klestėtų ekonomika, reikia užtikrinti politinį stabilumą, vykdyti patikimą ekonomikos politiką, imtis kovos su korupcija veiksmų ir gauti tarptautinę paramą; kadangi politiniai, ekonominiai ir socialiniai pokyčiai Egipte daro didelę įtaką visam regionui ir ne tik jam;

N.  kadangi, atsižvelgiant į peržiūrėtą Europos kaimynystės politiką ir visų pirma laikantis požiūrio „parama pagal pažangą“, ES bendradarbiavimo su Egiptu apimtis ir sritys pagrįsti paskatomis ir todėl priklauso nuo šalies pažangos vykdant savo įsipareigojimus, įskaitant su demokratija, teisine valstybe, žmogaus teisėmis ir lyčių lygybe susijusius įsipareigojimus;

1.  vėl išreiškia tvirtą solidarumą su Egipto žmonėmis ir toliau remia jų teisėtus demokratinius siekius ir pastangas užtikrinti taikų demokratinį perėjimą prie politinių, ekonominių ir socialinių reformų;

2.  griežtai smerkia visus smurto, terorizmo, kurstymo, priekabiavimo, neapykantą kurstančių kalbų ir cenzūros atvejus; ragina visus politinius veikėjus ir saugumo pajėgas siekiant kuo didesnės naudos šaliai kuo labiau susilaikyti ir vengti provokacijų, kad būtų išvengta tolesnio smurto; reiškia nuoširdžią užuojautą aukų šeimoms;

3.  ragina Egipto laikinąsias valdžios institucijas ir saugumo pajėgas užtikrinti visų piliečių saugumą, nepaisant jų politinių pažiūrų, narystės politinėse organizacijose ar tikėjimo, laikytis teisinės valstybės principo ir paisyti žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių, apsaugoti asociacijų, taikių susirinkimų, žodžio ir spaudos laisvę, užtikrinti dialogą, užkirsti kelią prievartai ir laikytis šalies tarptautinių įsipareigojimų bei juos vykdyti;

4.  atkreipia dėmesį į per 2014 m. sausio 14 ir 15 d. surengtą referendumą priimtą naująją Egipto Konstituciją, nes tai turėtų būti svarbus žingsnis pirmyn sudėtingame šalies perėjimo prie demokratijos procese; teigiamai vertina tai, kad naujojoje Egipto Konstitucijoje kalbama apie civilinę vyriausybę, tikėjimo laisvę ir visų piliečių lygybę, įskaitant moterų teisių padėties pagerinimą, vaiko teisių užtikrinimą, visų rūšių ir apraiškų kankinimų uždraudimą, bet kokios formos vergovės uždraudimą ir kriminalizavimą ir įsipareigojimą tvirtai laikytis Egipto pasirašytų tarptautinių žmogaus teisių sutarčių; ragina visapusiškai ir veiksmingai įgyvendinti naujosios Konstitucijos nuostatas dėl pagrindinių laisvių, įskaitant susirinkimų, asociacijų ir žodžio laisves, ir žmogaus teisių ir suderinti su Konstitucija visus esamus ir būsimus šių sričių teisės aktus;

5.  vis dėlto reiškia susirūpinimą dėl tam tikrų naujosios Konstitucijos straipsnių, ypač dėl tų, kurie susiję su ginkluotųjų pajėgų statusu, įskaitant šiuos: 202 straipsnį, pagal kurį gynybos ministras (jis taip pat yra vyriausiasis vadas) skiriamas iš ginkluotųjų pajėgų karininkų; 203 straipsnį dėl ginkluotųjų pajėgų biudžeto; 204 straipsnį, pagal kurį karo teismams leidžiama teisti civilius už nusikaltimus, susijusius su tiesioginiais išpuoliais prieš karinius objektus, karinėmis zonomis, karine įranga, kariniais dokumentais ir paslaptimis, ginkluotųjų pajėgų viešosiomis lėšomis, karinėmis gamyklomis ir kariškiais, taip pat už nusikaltimus, susijusius su karine tarnyba; 234 straipsnį, pagal kurį gynybos ministras skiriamas pritarus Aukščiausiajai ginkluotųjų pajėgų tarybai; ši nuostata galios dar dvi visas prezidento kadencijas ir nenurodyta, kaip ir kas gali nušalinti ministrą nuo pareigų;

6.  pabrėžia tai, kad referendumas dėl konstitucijos buvo galimybė padėti pamatus nacionaliniam konsensusui, susitaikymui ir šalies instituciniam ir politiniam stabilumui; atkreipia dėmesį į didžiosios daugumos paramą naujajai Konstitucijai ir į tai, kad referendume dalyvavo palyginti nedaug gyventojų ir kad pranešta apie įtariamus pažeidimus per balsavimą; labai apgailestauja dėl prieš referendumą, per jį ir po jo vykusių smurtinių susidūrimų, dėl kurių buvo žuvusių ir sužeistų;

7.  smerkia visus smurto ir bauginimo veiksmus ir ragina visus veikėjus ir saugumo pajėgas pademonstruoti santūrumą siekiant užkirsti kelią kitoms mirtims ar sužalojimams ir kuo didesnės naudos šaliai; primygtinai ragina laikinąją Egipto vyriausybę užtikrinti, kad būtų nedelsiant atlikti nepriklausomi, rimti ir nešališki visų tokių atvejų tyrimai ir kad už tuos veiksmus atsakingi asmenys būtų patraukti atsakomybėn; primena laikinajai vyriausybei jos pareigą užtikrinti visų Egipto piliečių saugumą, neatsižvelgiant į jų politines pažiūras ar priklausymą religinei bendruomenei, ir nešališką patraukimą atsakomybėn tų asmenų, kurie atsakingi už smurtą, smurto kurstymą ar žmogaus teisių pažeidimus;

8.  vėl pabrėžia, kad susitaikymas ir civilių vadovaujamas įtraukus politinis procesas dalyvaujant visiems demokratiniams politiniams veikėjams yra esminiai perėjimo prie demokratijos Egipte veiksniai ir kad kitas esminis žingsnis šiame procese – per naujojoje Konstitucijoje nustatytą terminą surengti laisvus ir sąžiningus parlamento ir prezidento rinkimus, kurių metu būtų užtikrintas tinkamas atstovavimas įvairioms politinėms pažiūroms, moterims ir mažumų bendruomenėms; ragina visus politinius ir socialinius veikėjus, įskaitant buvusio prezidento M. Morsio rėmėjus, vengti bet kokių smurtinių veiksmų, smurto kurstymo ar provokacijų ir dėti pastangas susitaikyti; ragina paleisti visus politinius kalinius, kalinamus dėl to, kad jie taikiai naudojosi savo susirinkimų, asociacijų ir žodžio laisvėmis; pabrėžia laisvo ir teisingo visų sulaikytųjų bylų nagrinėjimo svarbą; siūlo reformuoti teismo institucijų teisę siekiant užtikrinti tikrą valdžių padalijimą;

9.  ragina nedelsiant nutraukti visus valdžios institucijų, saugumo pajėgų ir kitų grupių vykdomus prievartos, persekiojimo ir bauginimo veiksmus politinių priešininkų, taikių demonstrantų, profesinių sąjungų atstovų, žurnalistų, moterų teisių aktyvistų ir kitų Egipto pilietinės visuomenės veikėjų atžvilgiu; ragina rimtai ir nešališkai ištirti tokius veiksmus ir už juos atsakingus asmenis patraukti atsakomybėn; vėl ragina laikinąją vyriausybę užtikrinti, kad šalies ir tarptautinės pilietinės visuomenės organizacijos, nepriklausomos profesinės sąjungos ir žurnalistai galėtų šalyje laisvai, be vyriausybės įsikišimo vykdyti veiklą;

10.  yra susirūpinęs dėl 2013 m. įstatymo Nr. 107 dėl teisės į viešus susibūrimus, procesijas ir taikius protestus reguliavimo ir ragina Egipto laikinąsias valdžios institucijas pertvarkyti arba atšaukti šį įstatymą siekiant užtikrinti asociacijų ir taikių susirinkimų laisvę pagal Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir tarptautinių normų ir įsipareigojimų laikymąsi;

11.  smerkia Egipte neseniai įvykdytus teroristinius išpuolius prieš saugumo pajėgas; yra labai susirūpinęs dėl tolesnio saugumo padėties blogėjimo Sinajaus pusiasalyje ir ragina Egipto laikinąją vyriausybę ir saugumo pajėgas dėti didesnes pastangas, kad būtų atkurtas saugumas šioje teritorijoje, ypač kovoti su prekiautojais žmonėmis; taip pat primena naujosios Konstitucijos 89 straipsnį, kuriame paskelbta, kad pagal Egipto teisę draudžiama ir nusikaltimu laikoma visų rūšių vergovė, žmonių engimas ir prievartinis išnaudojimas, prekyba sekso paslaugomis ir kitų formų prekyba žmonėmis;

12.  griežtai smerkia smurtą prieš koptų bendruomenę ir tai, kad visoje šalyje sunaikinta daug bažnyčių, bendruomenės centrų ir įmonių; reiškia susirūpinimą tuo, jog nepaisant daugybės perspėjimų valdžios institucijos nesiėmė tinkamų saugumo priemonių, kad būtų apsaugota koptų bendruomenė;

13.  reikalauja, kad Taryba į savo nurodytų teroristinių organizacijų sąrašą įtrauktų grupuotę „Ansar Bayt al-Maqdis“, kuri prisiėmė atsakomybę už kelis neseniai įvykusius išpuolius ir sprogdinimus Sinajuje, Kaire ir kitur;

14.  ragina Egipto laikinąsias valdžios institucijas parengti, priimti ir įgyvendinti teisės aktus dėl kovos su visų formų smurtu dėl lyties, įskaitant vedybinį prievartavimą ir seksualinę prievartą prieš protestuose ir demonstracijose dalyvaujančias moteris; be to, ragina Egipto laikinąsias valdžios institucijas užtikrinti veiksmingus ir prieinamus ataskaitų teikimo kanalus ir apsaugos priemones, kuriuos naudojant būtų paisoma aukų poreikių ir konfidencialumo; ragina nutraukti nebaudžiamumą ir nusikaltėliams taikyti tinkamas baudžiamąsias sankcijas;

15.  palankiai vertina Egipto laikinosios vyriausybės, gavus Nacionalinės Egipto žmogaus teisių tarybos rekomendaciją, paskelbtą ketinimą atidaryti JT vyriausiojo žmogaus teisių komisaro regioninį biurą Kaire ir ragina Egipto laikinąją vyriausybę imtis būtinų veiksmų siekiant paspartinti šio biuro atidarymą;

16.  palankiai vertina ir remia Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton ir specialiojo įgaliotinio Bernardino Leóno dedamas pastangas tarpininkauti šalims siekiant rasti išeitį iš dabartinės politinės krizės; ragina Tarybą, Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę ir Komisiją palaikant dvišalius santykius su Egiptu ir teikiant jam finansinę paramą atsižvelgti ir į sąlygiškumo principą („parama pagal pažangą“), ir į rimtus ekonominius iššūkius, su kuriais susiduria ši šalis; dar kartą ragina aiškiai ir bendrai susitarti dėl kriterijų, taikomų šiais klausimais; dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą padėti Egipto žmonėms vykdyti demokratinę ir ekonominę reformą;

17.  ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai Catherine Ashton paskelbti ES rinkimų ekspertų misijos, 2014 m. sausio 14–15 d. Egipte stebėjusios referendumą dėl konstitucijos, ataskaitą;

18.  ragina Egipto vyriausybę pateikti prašymą atsiųsti ES rinkimų stebėjimo misiją būsimiems prezidento rinkimams stebėti;

19.  dar kartą pabrėžia, kad palengvinti buvusių diktatorių ir jų režimų pavogto turto grąžinimą yra ES moralinė pareiga ir labai politiškai aktualus (dėl simbolinės vertės) klausimas Sąjungose santykiuose su jos pietinėmis kaimyninėmis šalimis;

20.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentams bei vyriausybėms ir Egipto Arabų Respublikos laikinajai vyriausybei.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0379.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0446.
(3) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0224.

Atnaujinta: 2016 m. birželio 14 d.Teisinis pranešimas