Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2551(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0122/2014

Rozpravy :

PV 06/02/2014 - 15.1
CRE 06/02/2014 - 15.1

Hlasování :

PV 06/02/2014 - 16.1

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0107

Přijaté texty
PDF 146kWORD 25k
Čtvrtek 6. února 2014 - Štrasburk Konečné znění
Situace v Thajsku
P7_TA(2014)0107B7-0122, 0123, 0125, 0126 a 0127/2014

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 6. února 2014 o situaci v Thajsku (2014/2551(RSP))

Evropský parlament

—  s ohledem na svá předchozí usnesení o Thajsku ze dne 5. února 2009(1) , ze dne 20. května 2010(2) a ze dne 17. února 2011(3) ,

—  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

—  s ohledem na všeobecný pravidelný přezkum, který v Thajsku provádí Rada OSN pro lidská práva, a na její příslušná doporučení ze dne 5. října 2011,

—  s ohledem na prohlášení mluvčího vysoké představitelky EU Catherine Ashtonové, a to prohlášení ze dne 26. listopadu 2013 o politické situaci v Thajsku, ze dnů 13. prosince 2013 a 23. ledna 2014 o nedávných událostech v Thajsku a ze dne 30. ledna 2014 o nadcházejících volbách,

—  s ohledem na prohlášení, které dne 2. prosince 2013 vydala delegace Evropské unie po dohodě s vedoucími mise EU v Thajsku,

—  s ohledem na tiskové konference s mluvčím vysokého komisaře OSN pro lidská práva konané dne 26. prosince 2013 a dne 14. ledna 2014,

—  s ohledem na Mezinárodní pakt OSN o občanských a politických právech (ICCPR) z roku 1966,

—  s ohledem na základní zásady Organizace spojených národů pro užití síly a střelných zbraní úředními osobami prosazujícími zákon z roku 1990,

—  s ohledem na čl. 122 odst. 5 a čl. 110 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že demonstrace začaly v listopadu 2013, kdy Dolní sněmovna Parlamentu Thajska přijala zákon o amnestii, který předložila vládnoucí strana Pheu Thai (PTP) a který se vztahuje na různé trestné činy spáchané od roku 2004 politickými představiteli a vládními úředníky, včetně bývalého předsedy vlády Takšina Šinavatry, jenž je bratrem předsedkyně vlády Jinglak Šinavatrové; vzhledem k tomu, že bývalý předseda vlády je od roku 2008 v dobrovolném exilu, aby se vyhnul trestu odnětí svobody na dva roky, k němuž byl odsouzen v souvislosti s jedním korupčním případem;

B.  vzhledem k tomu, že na protest proti tomuto návrhu zákona o amnestii začaly dne 11. listopadu 2013 v Bangkoku pokojné demonstrace pod vedením bývalého místopředsedy vlády Suthepa Thaugsubana, který je hlavním představitelem protivládní strany Výbor pro lidově demokratické reformy (PDRC); vzhledem k tomu, že pouliční protestní akce pokračovaly i poté, co byl návrh zákona o amnestii zamítnut Senátem Thajska;

C.  vzhledem k tomu, že dne 20. listopadu 2013 zamítnul Ústavní soud změnu ústavy, která by z thajského senátu učinila plně volený orgán, a zamítl rovněž petici opozice, která navrhovala zrušení strany Pheu Thai, což mělo za následek zvýšené protivládní demonstrace;

D.  vzhledem k tomu, že místopředseda vlády Suthep Thaugsuban vládu obvinil z nelegitimnosti a navrhl, aby byl parlament nahrazen Lidovým výborem (což je nevolený orgán), který by měl pokračovat v provádění politických a institucionálních reforem;

E.  vzhledem k tomu, že během měsíce trvajících nepokojů bylo zabito několik osob a stovky osob byly zraněny, mimo jiné vůdce thajské provládní frakce Kwanchai Praipana, který byl postřelen dne 22. ledna 2014, a hlavní představitel thajského protivládního hnutí Suthin Tharatin, který byl dne 26. ledna 2014 zastřelen;

F.  vzhledem k tomu, že dne 21. ledna 2014 předsedkyně vlády Jinglak Šinavatrová vyhlásila v hlavním městě Bangkoku a okolních provinciích 60denní výjimečný stav, který umožňuje zakázat shromažďování více než pěti osob, zadržovat ve vazbě osoby podezřelé z páchání násilí až na dobu 30 dnů, provádět cenzuru zpráv podněcujících k násilí a zaručit imunitu chránící před trestním stíháním vládním orgánům a úředníkům, jež se budou podílet na vymáhání tohoto výnosu;

G.  vzhledem k tomu, že ústavní soud dne 24. ledna 2014 rozhodl, že volby mohou být v důsledku nepokojů odloženy, avšak vláda rozhodla, že předkolo hlasování přesto začne dne 26. ledna 2014;

H.  vzhledem k tomu, že se dne 2. února 2014 konaly v Thajsku všeobecné volby, přičemž hlasování začalo již 26. ledna 2014, a to přes výzvu volební komise, aby byly volby v důsledku probíhajících nepokojů odloženy;

I.  vzhledem k tomu, že Demokratická strana, která je hlavní opoziční stranou, oznámila, že stáhne svou kandidaturu v těchto volbách, které jsou naplánovány na 2. února 2014;

J.  vzhledem k tomu, že dne 26. ledna 2014 bylo hlasování v 83 z 375 volebních obvodů po celé zemi zrušeno, protože protivládní demonstranti zatarasili přístup do volebních místností, zadržovali členy volební komise a bránili voličům vykonávat své volební právo;

K.  vzhledem k tomu, že přes nízkou volební účast ministerská předsedkyně po schůzce s volební komisí dne 28. ledna 2014 potvrdila, že datum voleb – 2. února 2014 – zůstane zachováno;

L.  vzhledem k tomu, že v devíti provinciích k žádným volbám nedošlo a v částech Bangkoku a na jihu země protestující údajně narušili registraci voličů – narušení se týkalo odhadem 69 z 375 volebních okrsků a bylo jím zasaženo 8,75 milionu voličů;

M.  vzhledem k tomu, že thajské právní předpisy stanoví, že nelze zahájit nové volební období, pokud není obsazeno alespoň 95 % (neboli 475 křesel) z 500 křesel; vzhledem k tomu, že bude v postižených oblastech tedy nutné uspořádat doplňující volby;

N.  vzhledem k tomu, že nebude možné svolat Parlament a nebude moci být vytvořena nová vláda, a tudíž hrozí vznik politického vakua, které krizi pravděpodobně prodlouží;

1.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že politické a socioekonomické rozdíly přerostly v Thajsku v násilné střety mezi vládou a opozicí a mezi demonstranty a bezpečnostními silami, a vyjadřuje solidaritu thajským obyvatelům, kteří trpí v důsledku nepokojů, a všem rodinám, jejichž blízcí přišli v uplynulých měsících o život nebo byli zraněni;

2.  vyzývá thajské orgány, aby plně vyšetřily nedávné případy násilí, které vedly k několika úmrtím a zraněním, a viníky stíhaly;

3.  vyzývá všechny strany, aby dodržovaly právní stát a demokratické zásady; zdůrazňuje, že volby musí být svobodné a spravedlivé a odsuzuje destruktivní akce protivládních demonstrantů, kteří voličům dne 26. ledna 2014 a 2. února 2014 bránili v odevzdání hlasů;

4.  vyzývá thajské orgány, aby chránily svobodu projevu, pokojného shromažďování a sdružování; vyzývá orgány, aby okamžitě odvolaly výjimečný stav, vzhledem k tomu, že existující právní předpisy jsou k řešení situace dostačující;

5.  vyzývá příznivce vlády i protivládní demonstranty, aby se zdrželi politického násilí a postupovali v souladu s thajským demokratickým a ústavním rámcem;

6.  vyzývá vůdčí představitele Demokratické strany, aby parlamentu zvolenému thajským lidem umožnili plnit jeho mandát;

7.  zdůrazňuje skutečnost, že návrh lidově demokratického reformního výboru, aby vládu nahradila nevolená „lidová rada“ a vládla zemi po dobu až dvou let, je nedemokratický;

8.  naléhavě vyzývá vládu, volební komisi a opozici, aby okamžitě začaly vést konstruktivní dialog a zahájily inkluzivní a časově ohraničený proces institucionálních a politických reforem, který by mohl být schválen v národním referendu a po němž by následovaly inkluzivní, bezpečné, svobodné a spravedlivé volby;

9.  vítá skutečnost, že Národní výbor pro lidská práva svolal poradní schůzi za účasti intelektuálů, zástupců společenských hnutí, náboženských představitelů a čtyř bývalých předsedů vlády, Ananda Panyarachuna, Banharna Silapa-achy, Chavalita Yongchaiyudha a Chuana Leekpaie, s cílem nalézt a navrhnout řešení současné krize;

10.  naléhavě vyzývá armádu, aby zachovala neutralitu a sehrála pozitivní úlohu při zajišťování mírového řešení probíhající krize;

11.  je znepokojen obsazením veřejných budov a televizních vysílacích stanic, zastrašováním sdělovacích prostředků a obviněním dvou novinářů sídlících v Phuketu z trestného činu pomluvy;

12.  připomíná, že v základních principech OSN pro užití síly a střelných zbraní příslušníky donucovacích orgánů se stanoví, že tyto orgány musí využít všech dostupných nenásilných prostředků předtím, než se uchýlí k použití síly a střelných zbraní, a že pokud je zákonné použití síly a střelných zbraní nevyhnutelné, musí je využívat pouze omezeně a jednat přiměřeně vzhledem k závažnosti protiprávního jednání;

13.  vyjadřuje podporu demokracii v Thajsku a zároveň připomíná vynikající vztahy mezi EU a Thajskem a úlohu Thajska jakožto zdroje prosperity a stability v regionu; zdůrazňuje skutečnost, že jednání o dohodě o partnerství a spolupráci mezi EU a Thajskem byly ukončeny a vyžadují, aby obě strany znovu potvrdily svou rozhodnou oddanost demokratickým zásadám a lidským právům;

14.  naléhavě vyzývá mezinárodní společenství, aby vyvinulo veškeré úsilí k zastavení násilí; naléhavě vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby pozorně sledovala politickou situaci a koordinovala své kroky se sdružením ASEAN a Organizací spojených národů s cílem podpořit dialog a upevnit demokracii v této zemi;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům členských států, místopředsedkyni Komise / vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, thajské vládě a parlamentu, generálnímu tajemníkovi sdružení ASEAN a generálnímu tajemníkovi Organizace spojených národů.

(1) Úř. věst. C 67 E, 18.3.2010, s. 144.
(2) Úř. věst. C 161 E, 31.5.2011, s. 152.
(3) Úř. věst. C 188 E, 28.6.2012, s. 57.

Poslední aktualizace: 14. června 2016Právní upozornění