Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/2595(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B7-0219/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 27/02/2014 - 10.7
CRE 27/02/2014 - 10.7

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2014)0170

Elfogadott szövegek
PDF 226kWORD 73k
2014. február 27., csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
Ukrajna
P7_TA(2014)0170B7-0219, 0220, 0222, 0223 és 0224/2014

Az Európai Parlament 2014. február 27-i állásfoglalása az ukrajnai helyzetről (2014/2595(RSP))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az európai szomszédságpolitikáról, a keleti partnerségről és Ukrajnáról szóló korábbi állásfoglalásaira, különösen pedig az ukrajnai helyzetről szóló 2014. február 6-i állásfoglalására(1) ,

–  tekintettel 2013. december 12-i állásfoglalására a vilniusi csúcstalálkozó eredményéről és a keleti partnerség jövőjéről, különös tekintettel Ukrajnára(2) ,

–  tekintettel az Európai Tanács 2013. december 19-20-i következtetéseire,

–  tekintettel a Külügyek Tanácsa 2014. február 20-i, Ukrajnáról szóló rendkívüli ülésének következtetéseire,

–  tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) és (4) bekezdésére,

A.  mivel az ukrán elnök és kormány azon döntését követően, hogy felfüggesztik a társulási megállapodás aláírását, emberek százezrei özönlöttek az utcákra az egész országban, hogy az európai integráció mellett tüntessenek; mivel Kijevben a tüntetők békésen elfoglalták a Függetlenség terét (Majdan Nezalezsnosztyi), határozott politikai változást sürgetve annak reményében, hogy a kormány ennek hatására felülvizsgálja döntését;

B.  mivel a Janukovics elnök vezetése alatt álló ukrán hatóságok egyértelműen jogsértést követtek el, amikor engedélyezték, hogy a biztonsági erők éles lőszereket vessenek be a tüntetők ellen, és orvlövészeket telepítettek a 2013. november vége óta a kormányellenes és Európa-párti tiltakozások epicentrumát alkotó Függetlenség téren és környékén található épületek tetőire; mivel Kijev utcáin tüntetőket és járókelőket öltek meg, ami kiváltotta a nemzetközi közösség felháborodását és elítélő véleményét;

C.  mivel ugyanakkor a Janukovics elnök és az ellenzék közötti kompromisszumos megoldás elérése reményében folytatott közvetítésre irányuló erőfeszítések részeként három uniós tagállam külügyminisztere látogatást tett Kijevben; mivel sikerült egyetértésre jutniuk a válság békés és demokratikus megoldására irányuló ütemtervet illetően; mivel az orosz különmegbízott szintén segítette a megállapodást, azonban azt nem írta alá;

D.  mivel az EU ennek következtében többek között az emberi jogi visszaélésekért, erőszakért és túlzott erő alkalmazásáért felelős emberek tekintetében az eszközök befagyasztására és a vízum megtagadására kiterjedő célzott szankciók bevezetéséről határozott; mivel a tagállamok továbbá megállapodtak abban, hogy felfüggesztik a belső elnyomás céljára alkalmas eszközök kivitelére vonatkozó engedélyeket, valamint felülvizsgálják a 2008/944/KKBP közös álláspont hatálya alá tartozó felszerelések kivitelére vonatkozó engedélyeket;

E.  mivel Lviv és Doneck lakosai 2014. február 26-án kezdeményezték az orosz, illetve az ukrán nyelv napi tevékenységük során való használatát a szolidaritás és az egész ország egysége kifejezésének gesztusaként;

F.  mivel az ukrán parlament 2014. február 21-én állásfoglalást fogadott el, amelyben elítéli a „terrorizmusellenes” műveleteket, és követeli a biztonsági erők Kijev központjából való kivonulását; mivel a parlament ezáltal amellett való elkötelezettségének adott hangot, hogy központi szerepet vállal, és átveszi az ország irányítását; mivel másnap megszavazta Janukovics elnök menesztését, a 2004-es alkotmányhoz való visszatérést, a 2014. május 25-én tartandó előrehozott választásokat és a korábbi miniszterelnök, Julija Timosenko szabadon bocsátását;

1.  tiszteletét fejezi ki az európai értékekért harcoló és életüket áldozó emberek iránt, legmélyebb együttérzését fejezi ki az áldozatok családtagjainak, határozottan elítéli az erőszak minden formáját és felszólítja az ukrán állampolgárokat, valamint a politikai és civil vezetőket, hogy a legnagyobb felelősséggel cselekedjenek Ukrajna e történelmi pillanatában;

2.  határozottan elítéli a felkelésellenes erők – például a rohamrendőrség (Berkut), az orvlövészek és mások – brutális és túlzott fellépését, amely az erőszak drámai fokozódásához vezetett; sajnálatát fejezi ki a valamennyi oldalon bekövetkezett halálesetek és sérülések miatt, és legőszintébb részvétét fejezi ki az áldozatok családjainak; figyelmeztet, hogy az erőszak bármiféle további fokozódása katasztrofális következményekkel járna az ukrán nemzet számára, és az ország egységét és területi integritását fenyegetné; hangsúlyozza, hogy most mindennél fontosabb, hogy valamennyi fél felelősen, önmérséklettel és az inkluzív politikai párbeszéd melletti elkötelezettség jegyében járjon el, és kizárja a bírósági eljárás nélküli megtorlás lehetőségét; sürgeti az összes politikai erőt, hogy Ukrajna e kritikus helyzetében működjenek együtt, és segítsék elő a kompromisszumos megoldásokat, élesen elhatárolódva a szélsőségesektől, valamint tartózkodva a provokációtól és az erőszakos cselekedetektől, amelyek szeparatista megmozdulásokat táplálhatnak;

3.  üdvözli az ukrán parlament által betöltött felelősségteljes szerepet, hogy felvállalta az alkotmányos feladatokat és betöltötte a kormány lemondása és az elkövetkezőkben a Parlament által elűzött elnök menesztése következtében keletkezett politikai és intézményi vákuumot; tudomásul veszi a parlament által eddig meghozott intézkedéseket, különös tekintettel a 2004-es alkotmányhoz való visszatérésre, azon döntésre, hogy 2014. május 25-én tartsanak elnöki választásokat, arra a döntésre, hogy vonják ki a rendőri és biztonsági erőket, és a bebörtönzött Julija Timosenko szabadon bocsátására; hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy az ukrán parlament és képviselői továbbra is tiszteletben tartsák a jogállamiságot;

4.  elismerését fejezi ki az ukrán népnek a hatalomváltás rendezett végrehajtásáért és az elmúlt hónapok során tanúsított polgári ellenállásért, és kiemeli, hogy e széles körű polgári tiltakozás példaértékű, és fordulópontot jelent Ukrajna történelmében; hangsúlyozza, hogy nem hagyhatjuk, hogy e demokratikus, polgári győzelemre a bosszúállás szellemének, az ellenfelekkel szembeni megtorlásnak vagy a politikai belharcoknak az árnya vetüljön; hangsúlyozza, hogy azoknak, akik bűncselekményeket követtek el Ukrajna állampolgáraival szemben, illetve akik visszaéltek az államhatalommal, független bíróság előtt kell felelniük; felszólít egy független bizottság felállítására, amely az Európa Tanács Nemzetközi Tanácsadó Testületével és az EBESZ-szel szoros együttműködésben kivizsgálná a tüntetések kezdete óta történt emberi jogi visszaéléseket;

5.  támogatja az EU által alkalmazott megközelítést, amely egyesíti magában a fokozott diplomáciai erőfeszítéseket és az azokkal szembeni célzott szankciókat, akik felelősek a politikai elnyomáshoz kapcsolódó emberi jogi visszaélések elrendeléséért; felhív a Külügyek Tanácsa által elfogadott célzott szankciók hatályba léptetésére, és sürgeti a tagállamokat saját pénzmosás elleni jogszabályaik végrehajtására az elsikkasztott pénzek Ukrajnából való kiáramlásának megállítása érdekében, valamint felhívja a tagállamokat az Unióba juttatott ellopott eszközök visszaszolgáltatásának biztosítására; úgy véli, hogy azonnal meg kell kezdeni az elkövetett bűncselekmények ténylegesen független kivizsgálását, valamint hogy amint javul a helyzet Ukrajnában és az elkövetett bűncselekmények kivizsgálása eredményeket hoz, meg kell szüntetni a célzott szankciókat; felhív, hogy vizsgálják ki az állami források és eszközök a bukott Janukovics elnök barátai és „családja” általi hatalmas mértékű elsikkasztását, felszólít továbbá arra, hogy fagyasszák be az előbbiek javait, amíg nem tisztázódik e javak eredete, és felszólít, hogy amennyiben bebizonyosodik, hogy lopott eszközökről van szó, az uniós tagállamok kormányai szolgáltassák vissza azokat;

6.  sürgeti a Bizottságot, a tagállamokat és a nemzetközi humanitárius szervezeteket, hogy találjanak módot arra, hogy valamennyi áldozat gyors, széles körű, valamint közvetlen orvosi és humanitárius segítségben részesülhessen;

7.  valamennyi felet és harmadik országot felszólítja Ukrajna egységének és területi integritásának tiszteletben tartására és támogatására; felszólítja az Ukrajnán belüli összes politikai erőt és az érintett nemzetközi szereplőket, hogy kötelezzék el magukat Ukrajna területi integritása és nemzeti egysége mellett, figyelembe véve az ország kulturális és nyelvi összetételét és történelmét; felszólítja az ukrán parlamentet és a hivatalba lépő kormányt, hogy tartsa tiszteletben az ország kisebbségeit, valamint az orosz és a többi kisebbségi nyelv használatát; új jogszabályok elfogadására szólít fel, Ukrajna Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájából eredő kötelezettségeivel összhangban;

8.  emlékeztet arra, hogy Ukrajna jelenlegi határait az Amerikai Egyesült Államok, az Orosz Föderáció és az Egyesült Királyság biztosította a biztonsági garanciákról szóló budapesti megállapodásban, amelynek keretében Ukrajna lemondott a nukleáris fegyverekről és csatlakozott a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződéshez; emlékezteti az Orosz Föderációt, hogy az előbb említett megállapodásban a fent említett másik két országgal együtt elkötelezte magát arra, hogy tartózkodik a gazdasági kényszer gyakorlásától, amelynek keretében az Ukrajna szuverenitásából eredő jogai gyakorlását alárendelje saját érdekeinek, és ezzel bármilyen előnyt biztosítson magának;

9.  hangsúlyozza annak fontosságát, hogy ne veszítsen lendületéből a válság kiváltó okainak kezelése, és az emberek politikába és az intézményekbe vetett bizalmának megteremtése; úgy véli továbbá, hogy ehhez a fékek és ellensúlyok hatékony rendszerének létrehozására, a politika és a társadalom közötti szorosabb kapcsolatra, jogállamiságra, elszámoltathatóságra, valamint ténylegesen független és pártatlan igazságszolgáltatási rendszerre és hiteles választásokra irányuló alkotmányos és szerkezeti reformokra van szükség;

10.  üdvözli a Külügyek Tanácsa 2014. február 20-i különleges ülésének következtetéseit, és különösen a célzott szankciók bevezetésére – többek között az emberi jogi visszaélésekért, az erőszakért és a túlzott erő alkalmazásáért felelős emberek tekintetében az eszközök befagyasztására és a vízum megtagadására – vonatkozó, valamint a belső elnyomás céljára alkalmas eszközök kivitelére vonatkozó engedélyek felfüggesztéséről szóló döntést; megjegyzi, hogy e szankciók rendkívül nagy hatást gyakoroltak az ukrán közvéleményre és úgy véli, hogy ezen intézkedéseket már korábban is el lehetett volna fogadni; úgy véli ugyanakkor, hogy e szankciókat ezen átmeneti időszakban az Ukrajnával szembeni uniós politika részeként továbbra is fenn kell tartani;

11.  üdvözli Julija Timosenko volt miniszterelnök szabadon bocsátását, és kifejezi abbéli reményét, hogy ez szimbolikusan a szelektív és politikai érdekek által mozgatott igazságszolgáltatás végét fogja jelenteni Ukrajnában; követeli valamennyi jogellenesen letartóztatott tüntető és politikai fogoly azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását, az ellenük felhozott összes vád visszavonását, valamint politikai rehabilitációjukat;

12.  sürgeti az összes politikai erőt, hogy e kritikus ukrajnai helyzetben működjenek együtt a békés politikai átmenet, egy ambiciózus és széles körű reformütemterv és egy európai színvonalra törekvő kormány létrehozása érdekében, őrizzék meg az ország egységét és területi integritását, valamint Ukrajna jövője érdekében segítsék elő a kompromisszumos megoldásokat; felszólítja az ideiglenes hatóságokat, hogy valamennyi demokratikus politikai erő számára biztosítsák a demokratikus jogokat és szabadságokat, és előzzék meg azok bármelyikének megtámadását;

13.  hangsúlyozza, hogy egyedül az ukrán nép döntheti el, külföldi befolyástól mentesen, az ország geopolitikai irányultságát, valamint azt, hogy Ukrajna mely nemzetközi megállapodásokhoz és közösségekhez csatlakozzék;

14.  elítéli az Ukrán Kommunista Párt és más pártok székházai elleni támadást és annak lerombolását és az Ukrán Kommunista Párt betiltására irányuló kísérleteket;

15.  ismételten kijelenti, hogy a társulási megállapodás/mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás készen áll az új kormánnyal történő aláírásra a lehető leghamarabb, illetve amint az új kormány erre készen áll;

16.  üdvözli, hogy a Külügyi Tanács 2012. decemberi ülésén meghatározott három feltétel közül az egyik, a Julija Timosenko bebörtönzésével példázott szelektív igazságszolgáltatás megszüntetése teljesült, míg a tiltakozó mozgalom követelései révén az igazságszolgáltatásra és a választási rendszerre vonatkozó másik kettő is alapvető változás és reformok előtt áll, amelyeket remélhetőleg hamarosan véghezviszi az új koalíciós kormány, és támogatni fog az új parlamenti többség;

17.  kéri a Bizottságot, hogy működjön együtt az ukrán hatóságokkal annak érdekében, hogy módot találjanak az Oroszország által a társulási megállapodás aláírásának megakadályozására elfogadott megtorló intézkedések hatásainak ellensúlyozására, valamint további lehetséges intézkedések meghozatala érdekében; üdvözli Olli Rehn, a gazdasági ügyekért, a monetáris politikáért és az euróért felelős uniós biztos kijelentését, miszerint az EU kész jelentős és ambiciózus, mind rövid, mind hosszú távú pénzügyi támogatást nyújtani, amint olyan politikai megoldás lép érvénybe, amely demokratikus elveken, a reformok iránti elkötelezettségen és egy legitim kormány kinevezésén alapul; felhívja Oroszországot, hogy tanúsítson konstruktív hozzáállást, hogy ezáltal lehetővé váljon, hogy Ukrajna mind az EU-val, mind az Oroszországgal folytatott kétoldalú kapcsolatok haszonélvezője lehessen; sürgeti az EU-t és tagállamait, hogy egységes álláspontot képviseljenek Oroszországgal szemben Ukrajna és a keleti partnerséghez tartozó azon országok európai törekvéseit támogatandó, amelyek szabadon úgy döntöttek, hogy mélyítik kapcsolataikat az EU-val;

18.  elvárja a Tanácstól és a Bizottságtól, hogy az IMF-fel és a Világbankkal együtt a lehető leghamarabb ajánljanak fel rövid távú pénzügyi támogatást és fizetésimérleg-támogatási mechanizmust, valamint ezt egészítsék ki az EBRD-vel és az EBB-vel együtt kidolgozott hosszú távú pénzügyi támogatási csomaggal annak érdekében, hogy segítsék Ukrajnát romló pénzügyi és társadalmi helyzete kezelésében és gazdasági támogatást nyújtsanak az ukrán gazdaság szükséges, mélyreható és átfogó reformjának elindításához; felszólít egy nemzetközi donorkonferencia haladéktalan megrendezésére; felhívja a Bizottságot és az EKSZ-et, hogy a lehető legjobban használják ki az Ukrajna számára a meglévő pénzügyi eszközök révén rendelkezésre álló forrásokat, és fontolják meg további források lehető leghamarabbi hozzáférhetővé tételét Ukrajna számára;

19.  elismeri, hogy a széles körben elterjedt, a kormányzat minden szintjén jelen levő korrupció továbbra is gátolja Ukrajna fejlődési lehetőségeit és aláássa az állampolgárok saját intézményeikbe vetett bizalmát; ezért arra kéri az új kormányt, hogy programjában kiemelt helyen kezelje a korrupció elleni küzdelmet, és felhívja az Uniót, hogy segítse ezeket a törekvéseket;

20.  hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van ténylegesen független és pártatlan igazságszolgáltatási rendszerre;

21.  felszólítja a Tanácsot, hogy engedélyezze a Bizottság számára az Ukrajnával vízumügyben folytatott párbeszéd felgyorsítását; hangsúlyozza, hogy az EU és Ukrajna közötti vízumliberalizációs megállapodás gyors véglegesítése a legjobb válasz az ukrán civil társadalom és diákok elvárásaira; eközben felszólít átmeneti, rendkívüli módon leegyszerűsített és alacsony költségű vízumeljárások azonnali bevezetésére mind uniós, mind tagállami szinten, ugyanakkor a kutatási együttműködés megerősítésére, az ifjúsági csereprogramok kiszélesítésére és a rendelkezésre álló ösztöndíjak számának növelésére;

22.  úgy véli, hogy a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás rendelkezései nem teremtenek kereskedelmi nehézségeket az Oroszországi Föderáció számára, valamint hogy a társulási megállapodás nem gördít akadályt Ukrajna keleti szomszédjával fenntartott jó kapcsolatainak útjába; nyomatékosítja, hogy sem az Uniónak, sem Oroszországnak nem érdeke, hogy a közös szomszédságban instabilitás uralkodjon; hangsúlyozza, hogy a politikai, gazdasági vagy egyéb korlátozások alkalmazása a Helsinki Záróokmány megsértését jelenti;

23.  tudomásul veszi az arra vonatkozó határozatot, hogy 2014. május 25-én elnökválasztást tartsanak; hangsúlyozza, hogy biztosítani kell ezeknek a választásoknak a szabadságát és tisztességességét; határozottan a szükséges, választásokra vonatkozó jogszabályoknak a Velencei Bizottság ajánlásaival összhangban történő elfogadására ösztönzi az ukrán parlamentet, ideértve a politikai pártok finanszírozására vonatkozó megújított jogszabályt is, amely a GRECO és az EBESZ/ODIHR által azonosított problémák kezelését jelentené; biztat a közelgő választások nemzetközi megfigyelésére, és kijelenti, hogy kész e célból saját megfigyelő missziót felállítani, nagyszabású európai parlamenti választási megfigyelő küldöttség formájában; úgy véli, hogy a törvényhozási választásokra nem sokkal az elnökválasztás után, és még az év vége előtt sort kell keríteni; felszólítja a Bizottságot, az Európa Tanácsot és az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalát, hogy nyújtsanak fokozott támogatást a választást megelőző időszakban, és biztosítsanak nagyszabású, hosszú távú választási megfigyelő küldöttséget annak érdekében, hogy a 2014. május 25-re kiírt elnökválasztás lebonyolítása a legszigorúbb normáknak megfelelően történhessen, és olyan eredménnyel zárulhasson, amelyet minden jelölt elfogad; felszólít, hogy egy átmeneti időszakra – a választásokig – egészítsék ki a kijevi uniós delegációt egy európai parlamenti személyzetből álló küldöttséggel;

24.  üdvözli, hogy a Tanács a közelmúltban elismerte, hogy a társulási megállapodás, beleértve a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást, nem képezi az EU és Ukrajna közötti együttműködés végső célját; rámutat arra, hogy az EU készen áll a társulási megállapodás és a mélyreható és átfogó szabadkereskedelmi megállapodás aláírására, amint a jelenlegi politikai válság megoldódik, és az új ukrán hatóságok készen állnak egy komoly európai perspektívára; hangsúlyozza továbbá, hogy az EUSZ 49. cikke valamennyi európai országra vonatkozik, köztük Ukrajnára is, amely kérheti hogy uniós tagállam legyen, amennyiben elkötelezi magát a demokrácia elvei mellett, tiszteletben tartja az alapvető szabadságjogokat, az emberi és a kisebbségi jogokat, valamint biztosítja a jogállamiságot;

25.  Hangsúlyozza a biztonságos, sokoldalú és elérhető árú energiaellátás fontosságát, amely a gazdasági, társadalmi és politikai átalakulás, valamint a versenyképes és virágzó gazdaság valamennyi ukrán ember számára történő biztosításának egyik pillére; e tekintetben kiemeli az Energia Közösség mint az Ukrajnát és az Európai Uniót jelenleg összekötő egyetlen szerződés stratégiai szerepét, amelynek elnökségét 2014-ben Ukrajna tölti be.

26.  támogatásáról biztosítja a civil társadalmat és egy „Majdan platform” létrehozására irányuló, pártoktól független kezdeményezést, melynek célja az Ukrajnában elterjedt korrupció felszámolására irányuló stratégia kidolgozása;

27.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a tagállamok kormányainak, Ukrajna megbízott elnökének, kormányának és parlamentjének, az Európa Tanácsnak, valamint az Oroszországi Föderáció elnökének, kormányának és parlamentjének.

(1) Elfogadott szövegek, P7_TA(2014)0098.
(2) Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0595.

Utolsó frissítés: 2017. május 30.Jogi nyilatkozat