Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/2016(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0215/2014

Předložené texty :

A7-0215/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 02/04/2014 - 18.3

Přijaté texty :

P7_TA(2014)0258

Přijaté texty
PDF 230kWORD 55k
Středa 2. dubna 2014 - Brusel Konečné znění
Společná vízová omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnitského
P7_TA(2014)0258A7-0215/2014

Doporučení Evropského parlamentu Radě ze dne 2. dubna 2014 k zavedení společných vízových omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnitského (2014/2016(INI))

Evropský parlament,

—  s ohledem na článek 215 Smlouvy o fungování EU,

—  s ohledem na návrh doporučení Radě, který předložili Guy Verhofstadt a Kristiina Ojulandová za skupinu ALDE k zavedení společných vízových omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnitského (B7‑0473/2013),

—  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 2. února 2012 týkající se konzistentní politiky uplatňované vůči režimům, proti nimž zavedla EU omezující opatření(1) ,

—  s ohledem na své doporučení Radě ze dne 23. října 2012 týkající se zavedení společných vízových omezení pro ruské státní úředníky zapojené do případu Sergeje Magnitského(2) ,

—  s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashtonové ze dne 20. března 2013 o případu Magnitskij v Ruské federaci,

—  s ohledem na prohlášení mluvčího místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Catherine Ashtonové ze dne 12. července 2013 o případu Sergeje Magnitského,

—  s ohledem na usnesení a doporučení Parlamentního shromáždění Rady Evropy ze dne 28. ledna 2014 o odmítnutí beztrestnosti pro vrahy Sergeje Magnitského,

—  s ohledem na skutečnost, že se Spojené státy rozhodly uvalit omezení na cesty řady úředníků zapojených do případu Sergeje Magnitského a že mnoho dalších zemí uvažuje o podobném opatření,

—  s ohledem na své usnesení ze dne 11. prosince 2013 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2012 a politice Evropské unie v této oblasti(3) ,

—  s ohledem na čl. 121 odst. 3 jednacího řádu,

—  s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A7-0215/2014),

A.  vzhledem k tomu, že zatčení a následná smrt Sergeje Magnitského ve vazbě představují dobře zdokumentovaný a závažný případ porušování lidských práv a základních svobod v Rusku, vzbuzují pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti ruských soudních orgánů a jsou připomínkou mnoha doložených nedostatků v oblasti dodržování zásad právního státu v Rusku;

B.  vzhledem k tomu, že dvě nezávislá vyšetřování vedená Komisí pro veřejný dohled nad dodržováním lidských práv v moskevských zadržovacích centrech a ruskou Prezidentskou radou pro rozvoj občanské společnosti a lidských práv ukázala, že Sergej Magnitskij byl vystaven nelidským podmínkám, úmyslnému zanedbávání a mučení;

C.  vzhledem k tomu, že se Rusko jako člen několika mezinárodních organizací, např. Rady Evropy, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a Organizace spojených národů, zavázalo chránit a podporovat lidská práva, základní svobody a zásady právního státu, a vzhledem k tomu, že Evropská unie Rusku opakovaně nabízela další pomoc a odborné poradenství při modernizaci jeho ústavního a právního řádu a při jeho dodržování, a to v souladu se standardy Rady Evropy;

D.  vzhledem k tomu, že je stále více zapotřebí, aby EU zavedla pevnou, jednotnou a komplexní politiku vůči Rusku, kterou by podporovaly všechny členské státy a jejímž cílem by bylo poskytovat podporu a pomoc, jež by vycházela z nekompromisní a spravedlivé kritiky a zaváděla v případě potřeby sankce a restriktivní opatření;

E.  vzhledem k tomu, že vízová omezení a další restriktivní opatření nepatří sama o sobě k tradičním soudním sankcím, jsou však politickým signálem, kterým EU dává široké veřejnosti najevo své obavy, a zůstávají tedy nezbytným a legitimním nástrojem zahraniční politiky;

F.  vzhledem k tomu, že vysoká představitelka tuto problematiku nezařadila na pořad jednání Rady pro zahraniční věci, a vzhledem k tomu, že v návaznosti na doporučení Evropského parlamentu ze dne 26. října 2012 nebyla přijata žádná oficiální opatření;

1.  dává Radě tato doporučení:

   a) vytvořit společný seznam EU, v němž budou uvedena jména úředníků odpovědných za smrt Sergeje Magnitského, následné zastírání skutečností ze strany soudů a za pokračující a nepřetržité obtěžování jeho matky a pozůstalé manželky,
   b) uvalit a uplatňovat v rámci celé EU zákaz udělování víz pro tyto úředníky a zmrazit veškeré finanční prostředky, které tyto osoby či jejich nejbližší příbuzní mohou mít v Evropské unii,
   c) umožnit pravidelný přezkum navrženého seznamu se zákazem udělování víz,
   d) v návaznosti na zákon USA z roku 2012 nazvaný „Sergei Magnitsky Rule of Law Accountability Act“ zařadit níže uvedené ruské občany na seznam osob, pro které platí v rámci celé EU zákaz udělování víz, a zabavit veškeré finanční prostředky, které tyto osoby mohou mít v EU:

ALISOV, Igor, narozený dne 11. března 1968;

DROGANOV, Alexej, narozený dne 11. října 1975;

JEGOROVA, Olga, narozená dne 29. června 1955;

GAUSS, Alexandra, narozená dne 29. března 1975;

GERASIMOVA, Anastasija, narozená dne 22. ledna 1982;

GRIN, Viktor, narozený dne 1. ledna 1951;

KARPOV, Pavel, narozený dne 27. srpna 1977;

CHIMINA, Jelena, narozená dne 11. února 1953;

KLJUJEV, Dmitrij, narozený dne 10. srpna 1967;

KOMNOV, Dmitrij, narozený dne 17. května 1977;

KRIVORUČKO, Alexej, narozený dne 25. srpna 1977;

KUZNĚCOV, Artěm, narozený dne 28. února 1975;

LOGUNOV, Oleg, narozený dne 4. února 1962;

MAJOROVA, Julija, narozená dne 23. dubna 1979;

PAVLOV, Andrej, narozený dne 7. srpna 1977;

PEČEGIN, Andrej, narozený dne 24. září 1965;

PODOPRIGOROV, Sergej, narozený dne 8. ledna 1974;

PONOMARJOV, Konstantin, narozený dne 14. srpna 1971;

PROKOPENKO, Ivan Pavlovič, narozený dne 28. září 1973;

REZNIČENKO, Michail, narozený dne 20. února 1985;

SAPUNOVA, Marina, narozená dne 19. června 1971;

ŠUPOLOVSKIJ, Michail, narozený dne 28. září 1983;

SILČENKO, Oleg, narozený dne 25. června 1977;

STAŠINA, Jelena, narozená dne 5. listopadu 1963;

STĚPANOVA, Olga, narozená dne 29. července 1962;

STROJTĚLEV, Denis, narozený dne 23. ledna 1973;

TAGIJEV, Fichret, narozený dne 3. dubna 1962;

TOLČINSKIJ, Dmitrij, narozený dne 11. května 1982;

UCHNALJOVA, Svetlana, narozená dne 14. března 1973;

URŽUMCEV, Oleg, narozený dne 22. října 1968;

VINOGRADOVA, Natalia, narozená dne 16. června 1973;

VORONIN, Viktor, narozený dne 11. února 1958;

   e) naléhavě vyzvat Rusko, aby provedlo důvěryhodné, důkladné a nezávislé vyšetřování smrti Sergeje Magnitského ve vyšetřovací vazbě a postavilo všechny odpovědné osoby před soud;
   f) vyzvat Rusko, aby uzavřelo soudní řízení proti zesnulému Sergeji Magnitskému a přestalo vyvíjet nátlak na jeho matku a na vdovu po něm, aby se tohoto řízení účastnily;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a Komisi, vládám členských států, Státní dumě a vládě Ruska.

(1) Úř. věst. C 239 E, 20.8.2013, s. 11.
(2) Úř. věst. C 68 E, 7.3.2014, s. 13.
(3) Přijaté texty, P7_TA(2013)0575.

Poslední aktualizace: 18. července 2018Právní upozornění