Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0389(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0171/2013

Iesniegtie teksti :

A7-0171/2013

Debates :

Balsojumi :

PV 03/04/2014 - 7.8

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2014)0284

Pieņemtie teksti
PDF 269kWORD 52k
Ceturtdiena, 2014. gada 3. aprīļa - Brisele Galīgā redakcija
Gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas ***I
P7_TA(2014)0284A7-0171/2013
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2014. gada 3. aprīļa normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas (COM(2011)0778 – C7-0461/2011 – 2011/0389(COD)) (Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0778),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 50. pantu saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0461/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatoto atzinumu, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Zviedrijas parlaments un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 26. aprīļa atzinumu(1) ,

–  ņemot vērā Padomes pārstāvja 2013. gada 18. decembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu un Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas un Ekonomisko un monetāro jautājumu komitejas atzinumus (A7-0171/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

(1) OV C 191, 29.6.2012., 61. lpp.


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2014. gada 3. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/.../ES, ar kuru groza Direktīvu 2006/43/EK, ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas
P7_TC1-COD(2011)0389
(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Direktīvai 2014/56/ES.)

Pēdējā atjaunošana - 2017. gada 10. oktobraJuridisks paziņojums