Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0901B(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0252/2013

Pateikti tekstai :

A7-0252/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/12/2013 - 12.1
CRE 12/12/2013 - 12.1
PV 15/04/2014 - 8.18

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0581
P7_TA(2014)0358

Priimti tekstai
Antradienis, 2014 m. balandžio 15 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas: Bendrojo Teismo teisėjų skaičius ***I
P7_TA-PROV(2014)0358A7-0252/2013

2014 m. balandžio 15 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, didinant Bendrojo Teismo teisėjų skaičių, iš dalies keičiamas Protokolas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto, projekto (02074/2011 – C7-0126/2012 – 2011/0901B(COD)) (Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamentui ir Tarybai pateiktą Teisingumo Teismo prašymą (02074/2011),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 254 straipsnio 1 dalį ir 281 straipsnio 2 dalį, pagal kurias pateiktas teisėkūros procedūra priimamo akto projektas (C7-0126/2012),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 ir 15 dalis,

–  atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę (COM(2011)0596),

–  atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo 2012 m. gegužės 8 d. laišką,

–  atsižvelgdamas į Komisijos 2012 m. gegužės 30 d. laišką,

–  atsižvelgdamas į savo 2012 m. liepos 5 d. teisėkūros rezoliucijos dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto ir jo I priedas(1) , 2 ir 3 dalis,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A7-0252/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą 2013 m. gruodžio 12 d. priimtą tekstą(2) kaip savo poziciją;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Teisingumo Teismui, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 349 E, 2013 11 29, p. 555.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2013)0581.

Atnaujinta: 2014 m. gegužės 13 d.Teisinis pranešimas