Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2012/0358(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0255/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0255/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/04/2014 - 8.16
PV 15/04/2014 - 17.11
CRE 15/04/2014 - 17.11

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0389

Hyväksytyt tekstit
PDF 185kWORD 71k
Tiistai 15. huhtikuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen painos
Laivavarusteeet ***I
P7_TA(2014)0389A7-0255/2013
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. huhtikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi laivavarusteista ja direktiivin 96/98/EY kumoamisesta (COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD)) (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0772),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 100 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0414/2012),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 20. maaliskuuta 2013 antaman lausunnon(1) ,

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon neuvoston edustajan 19. helmikuuta 2014 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–  ottaa huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan mietinnön (A7-0255/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 161, 6.6.2013, s. 93.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014…/EU antamiseksi laivavarusteista ja neuvoston direktiivin 96/98/EY kumoamisesta
P7_TC1-COD(2012)0358
(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, direktiiviä 2014/90/EU.)

Päivitetty viimeksi: 10. marraskuuta 2017Oikeudellinen huomautus