Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 103kWORD 31k
Torsdagen den 5 juli 2012 - Strasbourg Slutlig utgåva
Instiftandet av Europeiska dagen för hantverksmässigt tillverkad glass
P7_TA(2012)0303P7_DCL(2012)0010

Europaparlamentets förklaring av den 5 juli 2012 om instiftandet av Europeiska dagen för hantverksmässigt tillverkad glass

Europaparlamentet avger denna förklaring

–  med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU-lagstiftningen blir alltmer inriktad på att garantera kvaliteten i livsmedel, och av de färska mjölkprodukterna är den hantverksmässigt tillverkade glassen en kvalitetsprodukt som är säker och som kan ge jordbruks- och livsmedelsprodukter en starkare profil i varje enskild medlemsstat.

B.  Konsumenterna väljer allt oftare hälsosamma, näringsrika och välsmakande livsmedel, som producerats med traditionella metoder som inte påverkar miljön.

C.  Sektorn sysselsätter direkt cirka 300 000 arbetstagare, framför allt unga människor, i cirka 50 000 glassbarer inom EU och glassförbrukningen håller gradvis på att bli allt mindre säsongsbunden, vilket resulterar i en omsättning på hundratals miljoner euro fördelat över året.

1.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att stödja kvalitetsproduktion som hantverksmässigt tillverkad glass. EU:s ekonomi kan nämligen konkurrera inom denna sektor, och det är viktigt att utnyttja denna möjlighet med tanke på den nuvarande krisen som påverkar bland annat sektorn för mjölk och mjölkprodukter.

2.  Europaparlamentet instiftar Europeiska dagen för hantverksmässigt tillverkad glass, som ska firas den 24 mars, för att bidra till främjandet av denna produkt och till utvecklingen av den gastronomiska traditionen i denna sektor.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med namnen på undertecknarna(1) till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) Förteckningen över ledamöter som har undertecknat förklaringen offentliggörs i bilaga 2 till protokollet av den 5 juli 2012 (P7_PV(2012)07-05(ANN2)).

Senaste uppdatering: 4 november 2016Rättsligt meddelande