Terug naar het Europarl-portaal

Choisissez la langue de votre document :

Parlementaire vragen
25 augustus 2011
P-007789/2011
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord
aan de Commissie
Artikel 117 van het Reglement
Keith Taylor (Verts/ALE)

 Betreft: Vervolgvraag op de vraag over EU-gelden voor Ahava Dead Sea Laboratories (P-006190/2011)
 Antwoord(en) 

Hartelijk dank voor de informatie over de door de EU toegekende subsidie aan KP5- en KP7-projecten van Ahava Dead Sea Laboratories (ADSL). Uit de verstrekte gegevens blijkt dat ADSL 1,13 miljoen euro heeft ontvangen van de EU.

Ik begrijp dat de EU binnen haar eigen formele rechtsvoorschriften heeft gehandeld door ADSL als juridisch lichaam in Israël te laten deelnemen aan deze kaderprogramma's. Als adres vermeldt deze organisatie Arava 1, Airport City, Lod Airport, terwijl de fabriek, de onderzoekslaboratoria en het bezoekerscentrum zijn gevestigd in Mitzpe Shalem, in de bezette Palestijnse gebieden, ongeveer 1 km van de westkust van de Dode Zee en 10 km ten noorden van de groene lijn.

Het geeft ernstig te denken dat deze organisatie wordt toegestaan een adres in Israël te hebben om een operatie te legitimeren die uitsluitend en alleen plaatsvindt in de bezette Palestijnse gebieden.

In andere vergelijkbare situaties stond de EU, overigens volledig terecht, de gebruikmaking van een officieel adres in Israël niet toe, om de preferentiële invoer van goederen uit de Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden te voorkomen. Deze ethische overweging zou ook moeten gelden voor onderzoeksactiviteiten in de bezette Palestijnse gebieden, teneinde te voorkomen dat het geld van de Europese belastingbetaler wordt gebruikt voor de bouw en handhaving van illegale Israëlische nederzettingen.

U zegt dat de voorwaarde voor deelname aan de programma's, namelijk het hebben van een vestiging in een bepaald gebied, begunstigden er niet toe verplicht het gesubsidieerde onderzoek uit te voeren op die plaats van vestiging. Aan het voorbeeld van ADSL zien we dat de afwezigheid van een dergelijk vereiste de weg vrijmaakt voor de subsidiëring door de EU van illegale nederzettingen. Dit moet onmiddellijk ophouden.

Welke maatregelen stelt de Commissie voor om dit misbruik aan banden te leggen?

Is de Commissie van plan om er ten minste voor te zorgen dat deelnemende laboratoria de plaats moeten opgeven waar het onderzoek plaatsvindt, zodat de EU haar subsidie kan inhouden indien deze plaats een illegale nederzetting betreft?

Oorspronkelijke taal van de vraag: ENPB C 146 E van 24/05/2012
Laatst bijgewerkt op: 2 september 2011Juridische mededeling