Dnevni red - za ta dan
BruseljPonedeljek, 22. september 2008 - Četrtek, 25. september 2008
Četrtek, 25. september 2008
Točke na dnevnem redu
 V celoti 
 
 Za ta dan 
 
  


Točke na dnevnem redu
10:00 - 11:50
55  point Izjavi Sveta in Komisije - Socialni paket (drugi del: čezmejne zdravstvene storitve)
Paket "Zdravje"
Prvi del razprave je potekal 2. septembra 2008.
12:00 - 13:00
56  point Glasovanja
61   - Poročilo: Karin Resetarits (A6-0263/2008) - Svobodni in skupnostni mediji v Evropi
Svobodni in skupnostni mediji v Evropi
[2008/2011(INI)]

Odbor za kulturo in izobraževanje
Člen 45(2) Poslovnika EP
52 *  - Poročilo: Joseph Muscat (A6-0344/2008) - DDV z zvezi z obravnavo zavarovalnih in finančnih storitev
Predlog Direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z obravnavo zavarovalnih in finančnih storitev
[KOM(2007)0747 - C6-0473/2007 - 2007/0267(CNS)]

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
62   - Predlog resolucije - Letna razprava o napredku na področju območja svobode, varnosti in pravice (člena 2 in 39 Pogodbe EU) 
Razprava: 31. januar 2008
B6-0425/2008
9   - Poročilo: Marianne Mikko (A6-0303/2008) - Koncentracija in pluralizem medijev v Evropski uniji
Koncentracija in pluralizem medijev v Evropski uniji
[2007/2253(INI)]

Odbor za kulturo in izobraževanje
Člen 45(2) Poslovnika EP
80   - Predlogi resolucij - Nadzor cen energije
RC-B6-0428/2008, B6-0428/2008, B6-0431/2008, B6-0435/2008, B6-0436/2008, B6-0445/2008, B6-0446/2008
51   - Poročilo: Alessandro Foglietta (A6-0256/2008) - Bela knjiga o zdravstvenih vprašanjih v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo
Bela knjiga o zdravstvenih vprašanjih v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo
[2007/2285(INI)]

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
81   - Predlog resolucije - Kolektivno urejanje avtorskih pravic na spletu
B6-0423/2008
82   - Predlog resolucije - Fundacija odbora za mednarodne računovodske standarde: pregled ustanovne listine
B6-0450/2008
83   - Predlogi resolucij - Socialni paket
B6-0376/2008, B6-0378/2008, B6-0379/2008, B6-0427/2008, B6-0429/2008, B6-0433/2008
15:00 - 16:00
64  point Ustno vprašanje - Poročilo o napredku reforme evropskih šol
      
Katerina Batzeli, Erna Hennicot-Schoepges (O-0066/2008 - B6-0454/2008)
Komisija
Poročilo o napredku reforme evropskih šol
Odbor za kulturo in izobraževanje
Zadnja posodobitev: 24. september 2008Pravno obvestilo