Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2009 m. lapkričio 23 d. - Ketvirtadienis, 2009 m. lapkričio 26 d.
Pirmadienis, 2009 m. lapkričio 23 d.
Darbotvarkės klausimai
 Visos sesijos 
 
 Kiekvienos dienos 
 
  
 Kalbėjimo laikas (EP darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)
  Pateikimo terminai


Darbotvarkės klausimai
17:00 - 23:00      
1  point Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
2  point 1 minutės kalbos (EP darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)
48 ***III point Pranešimas Catherine Trautmann (A7-0070/2009) - Elektroninių ryšių tinklai ir paslaugos
dėl Taikinimo komiteto patvirtino Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, Direktyvą 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų ir Direktyvą 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo, bendro teksto


[03677/2009 - C7-0273/2009 - 2007/0247(COD)]

Parlamento delegacija Taikinimo Komitete
   theme Bendros diskusijos - Europolas
7 *  theme Pranešimas Timothy Kirkhope (A7-0065/2009) - Taisyklės dėl Europolo informacijos konfidencialumo
dėl Tarybos sprendimo dėl Europolo informacijos konfidencialumo taisyklių priėmimo projekto
[11943/2009 - C7-0105/2009 - 2009/0807(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
8 *  theme Pranešimas Sophia in 't Veld (A7-0064/2009) - Įgyvendinimo taisyklės, reglamentuojančios Europolo ir jo partnerių santykius, įskaitant keitimąsi asmens duomenimis ir įslaptinta informacija
dėl Tarybos sprendimo dėl įgyvendinimo taisyklių, reglamentuojančių Europolo santykius su partneriais, įskaitant keitimąsi asmens duomenimis ir įslaptinta informacija, priėmimo projekto

[11944/2009 - C7-0106/2009 - 2009/0808(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
9 *  theme Pranešimas Jan Philipp Albrecht (A7-0069/2009) - Trečiųjų šalių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašas
dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatomas trečiųjų valstybių ir organizacijų, su kuriomis Europolas sudaro susitarimus, sąrašas, projekto
[11946/2009 - C7-0107/2009 - 2009/0809(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
10 *  theme Pranešimas Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0068/2009) - Europolo analizei skirtoms darbo byloms taikomos įgyvendinimo taisyklės
dėl Tarybos sprendimo dėl Europolo analizei skirtoms darbo byloms taikomų įgyvendinimo taisyklių priėmimo projekto
[11947/2009 - C7-0108/2009 - 2009/0810(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
6 *  theme Pranešimas Sonia Alfano (A7-0072/2009) - Europos nusikalstamumo prevencijos tinklas (EUCPN)
dėl Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Nyderlandų Karalystės, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės iniciatyvos, siekiant priimti Tarybos sprendimą dėl Europos nusikalstamumo prevencijos tinklo (EUCPN) įsteigimo ir Sprendimo 2001/427/TVR panaikinimo
[11421/2009 - C7-0109/2009 - 2009/0812(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
12 *  theme Pranešimas Timothy Kirkhope (A7-0071/2009) - Teismo ekspertizės laboratorijų veiklos akreditacija
dėl Švedijos Karalystės ir Ispanijos Karalystės iniciatyvos siekiant priimti Tarybos pamatinį sprendimą dėl teismo ekspertizės laboratorijų veiklos akreditacijos
[11419/2009 - C7-0100/2009 - 2009/0806(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
   theme Bendrų diskusijų pabaiga
11deadline* point Pranešimas Alexander Alvaro (A7-0052/2009) - Informacijos technologijų naudojimas muitinės tikslais
dėl Prancūzijos Respublikos iniciatyvos, siekiant priimti Tarybos sprendimą dėl informacijos technologijų naudojimo muitinės tikslais
[17483/2008 - C6-0037/2009 - 2009/0803(CNS)]

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
   theme Bendros diskusijos - Makrofinansinė pagalba
17 *  theme Pranešimas Vital Moreira (A7-0060/2009) - Makrofinansinės pagalba Gruzijai
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos suteikimo Gruzijai
[COM(2009)0523 - C7-0269/2009 - 2009/0147(CNS)]

Tarptautinės prekybos komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis
18 *  theme Pranešimas Vital Moreira (A7-0059/2009) - Makrofinansinė pagalba Armėnijai
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos suteikimo Armėnijai
[COM(2009)0531 - C7-0268/2009 - 2009/0150(CNS)]

Tarptautinės prekybos komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis
49 *  theme Pranešimas Miloslav Ransdorf (A7-0061/2009) - Makrofinansinės pagalba Serbijai
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos suteikimo Serbijai
[COM(2009)0513 - C7-0270/2009 - 2009/0145(CNS)]

Tarptautinės prekybos komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis
50 *  theme Pranešimas Iuliu Winkler (A7-0067/2009) - Makrofinansinė pagalba Bosnijai ir Hercegovinai
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos suteikimo Bosnijai ir Hercegovinai
[COM(2009)0596 - C7 0278/2009 - 2009/0166(CNS)]

Tarptautinės prekybos komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis
   theme Bendrų diskusijų pabaiga
4deadline point Pranešimas David Martin (A7-0043/2009) - Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių suderinimas su Lisabonos sutartimi
dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių suderinimo su Lisabonos sutartimi
[2009/2062(REG)]

Konstitucinių reikalų komitetas
Bus balsuojama trečiadienį


Kalbėjimo laikas (EP darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)
17:00 - 23:00      speaking time
Komisija (kartu su replikomis) 35'
Pranešėjai (11 x 6') 66'
Kalbėtojų sąrašai
 Parlamento nariai 90'
 Frakcijos
PPE 28,5' S&D 20,5' ALDE 10,5' Verts/ALE 7,5' ECR 7,5' GUE/NGL 5,5' EFD 5' NI 5'
"Catch the eye" (5 x 5') 25'


Pateikimo terminai
 
11deadlinepoint Pranešimas Alexander Alvaro (A7-0052/2009) - Informacijos technologijų naudojimas muitinės tikslais
  - Pakeitimaipasibaigė
4deadlinepoint Pranešimas David Martin (A7-0043/2009) - Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių suderinimas su Lisabonos sutartimi
  - Pakeitimaipasibaigė
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami antradienio balsavimui pasibaigė
Tekstai, teikiami trečiadienio balsavimui Pirmadienis, lapkričio 23 d., 19:00
Tekstai, teikiami ketvirtadienio balsavimui Antradienis, lapkričio 24 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susiję su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (EP darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)Ketvirtadienis, lapkričio 26 d., 10:00
Atnaujinta: 2009 m. lapkričio 23 d.Teisinis pranešimas