Darbotvarkė - kiekvienos dienos
StrasbūrasPirmadienis, 2009 m. lapkričio 23 d. - Ketvirtadienis, 2009 m. lapkričio 26 d.
Trečiadienis, 2009 m. lapkričio 25 d.
Darbotvarkės klausimai
 Visos sesijos 
 
 Kiekvienos dienos 
 
  


Darbotvarkės klausimai
9:00 - 11:45
30  point Tarybos ir Komisijos pareiškimai - 2009 m. gruodžio 10-11 d. Europos Vadovų Tarybos rengimasis
11:45 - 12:00
Posėdžio pertrauka
31  point LUX apdovanojimo įteikimas
12:00 - 13:00
Posėdžio atnaujinimas 
32  point Balsavimai
24   - Antrasis pranešimas Søren Bo Søndergaard (A7-0047/2009) - 2007 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Bendrasis ES biudžetas. Taryba
dėl 2007 finansinių metų bendrojo Europos Sąjungos biudžeto įvykdymo patvirtinimo,
II skyrius – Taryba
[C6-0417/2008 - 2008/2277(DEC)]

Biudžeto kontrolės komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
56 ***II  - Rekomendacija antrajam svarstymui Ivo Belet (A7-0076/2009) - Padangų ženklinimas atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą
Tarybos priimta bendroji pozicija, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl padangų ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą ir kitus esminius parametrus
[14639/6/2009 - C7-0287/2009 - 2008/0221(COD)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnio 3 dalis
20   - Pranešimas Reimer Böge (A7-0044/2009) - Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas. Belgijoje - tekstilės sektoriuje, Airijoje - Dell
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą
[2009/2135(BUD)]

Biudžeto komitetas
4   - Pranešimas David Martin (A7-0043/2009) - Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių suderinimas su Lisabonos sutartimi
dėl Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių suderinimo su Lisabonos sutartimi
[2009/2062(REG)]

Konstitucinių reikalų komitetas
84   - Pasiūlymas dėl rezoliucijos - Kopenhagos konferencija klimato kaitos klausimu
B7-0141/2009
86   - Pasiūlymas dėl rezoliucijos - 2010-2014 m. daugiametė programa dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės (Stokholmo programa)
B7-0155/2009
85   - Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių laisvos prekybos zonos projekto padėtis
RC B7-0147/2009, B7-0147/2009, B7-0148/2009, B7-0149/2009, B7-0150/2009, B7-0151/2009
33   - Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Žalos atlyginimas keleiviams oro linijų bendrovės bankroto atveju
B7-0153/2009, B7-0154/2009
Diskusijos: 07/10/2009
47   - Pasiūlymai dėl rezoliucijų - "made in" (kilmės ženklinimas)
RC B7-0142/2009, B7-0142/2009, B7-0144/2009, B7-0145/2009, B7-0146/2009, B7-0152/2009
Diskusijos: 2009/11/11
15:00 - 19:00
35  point Tarybos ir Komisijos pareiškimai - 2009m. plėtros strategija dėl Vakarų Balkanų valstybių, Islandijos ir Turkijos
36  point Žodiniai klausimai - Smurto prieš moteris panaikinimas
      
Eva-Britt Svensson (O-0096/2009 - B7-0220/2009)
Taryba
Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
      
Eva-Britt Svensson (O-0097/2009 - B7-0221/2009)
Komisija
Tarptautinė smurto prieš moteris panaikinimo diena
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
71  point Tarybos ir Komisijos pareiškimai - Politinis sprendimas atsižvelgiant į piratavimą prie Somalio krantų
57  point Žodinis klausimas - Aplinka be tabako dūmų
      
Edite Estrela (O-0119/2009 - B7-0225/2009)
Taryba
Aplinka be tabako dūmų
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
21:00 - 24:00
59  point Žodinis klausimas - Naujos redakcijos TDO konvencijų ratifikavimas ir įgyvendinimas
      
Alejandro Cercas, Marian Harkin, Jean Lambert, Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo (O-0131/2009 - B7-0228/2009)
Komisija
Naujos redakcijos TDO konvencijų ratifikavimas ir įgyvendinimas
Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcija
Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija
Žaliųjų frakcija/Europos laisvasis aljansas
Europos vieningųjų kairiųjų jungtinė frakcija/Šiaurės šalių žalieji kairieji
65  point Komisijos pareiškimas - FAO aukščiausiojo lygio susitikimas dėl maisto saugos - Įveikti žemėje esantį badą
70  point Komisijos pareiškimas - Mėsos iš trečiųjų valstybių importas
Atnaujinta: 2009 m. lapkričio 24 d.Teisinis pranešimas