Program
ŠtrasburgPondelok, 23. novembra 2009 - Štvrtok, 26. novembra 2009
Streda 25. novembra 2009
Body programu
 Úplný 
 
 Aktuálny 
 
 Rečnícky čas (článok 149 rokovacieho poriadku)
 Lehoty


Body programu
9:00 - 11:45      
30  point Vyhlásenia Rady a Komisie - Príprava Európskej rady, 10.-11. decembra 2009
11:45 - 12:00
Prerušenie schôdze
31  point Odovzdávanie ceny LUX
12:00 - 13:00
Pokračovanie schôdze
32  point Hlasovanie
56 ***II  - Odporúčanie do druhého čítania Ivo Belet (23/11) - Označovanie pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť
Spoločná pozícia prijatá Radou na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o označovaní pneumatík vzhľadom na palivovú úspornosť a iné základné parametre
[14639/6/2009 - C7-0287/2009 - 2008/0221(COD)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
33deadline  - Návrhy uznesení - Odškodnenie pasažierov v prípade konkurzu leteckej spoločnosti
Rozprava: 07/10/2009
47deadline  - Návrhy uznesení - "made in" (označenie pôvodu)
Rozprava: 11/11/2009
34   - Texty, ku ktorým je rozprava uzavretá (poradie na strane 2)
15:00 - 19:00      
35deadline point Vyhlásenia Rady a Komisie - Stratégia rozšírenia v roku 2009, týkajúca sa krajín západného Balkánu, Islandu a Turecka
36deadline point Otázky na ústne zodpovedanie - Odstránenie násilia páchaného na ženách
      
Eva-Britt Svensson (O-0096/2009 - B7-0220/2009)
Rada
Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
      
Eva-Britt Svensson (O-0097/2009 - B7-0221/2009)
Komisia
Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
71deadline point Vyhlásenia Rady a Komisie - Politické riešenie problému pirátstva na somálskom pobreží
57deadline point Otázka na ústne zodpovedanie - Nefajčiarske prostredia
      
Edite Estrela (O-0119/2009 - B7-0225/2009)
Rada
Nefajčiarske prostredia
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
21:00 - 24:00      
59deadline point Otázka na ústne zodpovedanie - Ratifikácia a plnenie aktualizovaných dohovorov MOP
      
Alejandro Cercas, Marian Harkin, Jean Lambert, Gabriele Zimmer, Ilda Figueiredo (O-0131/2009 - B7-0228/2009)
Komisia
Ratifikácia a plnenie aktualizovaných dohovorov MOP
Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu
Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice - Nordická zelená ľavica
65deadline point Vyhlásenie Komisie - Svetový samit FAO o potravinovej bezpečnosti - Odstránenie hladu na Zemi
70  point Vyhlásenie Komisie - Dovoz mäsa pochádzajúceho z tretích krajín


Rečnícky čas (článok 149 rokovacieho poriadku)
9:00 - 11:45      speaking time
Rada (vrátane odpovedí) 15'
Komisia (vrátane odpovedí) 10'
Zoznam rečníkov
 Poslanci 90'
 politické skupiny
PPE 28,5' S&D 20,5' ALDE 10,5' Verts/ALE 7,5' ECR 7,5' GUE/NGL 5,5' EFD 5' NI 5'
Rečníci určení predsedajúcim - "Catch the eye" 5'
15:00 - 19:00      speaking time
Rada (vrátane odpovedí) 30'
Komisia (vrátane odpovedí) 25'
Autori (2 x 5') 10'
Zoznam rečníkov
 Poslanci 90'
 politické skupiny
PPE 28,5' S&D 20,5' ALDE 10,5' Verts/ALE 7,5' ECR 7,5' GUE/NGL 5,5' EFD 5' NI 5'
Rečníci určení predsedajúcim - "Catch the eye" (4 x 5') 20'
21:00 - 24:00      speaking time
Komisia (vrátane odpovedí) 25'
Autori (4 x 2') 8'
Zoznam rečníkov
 Poslanci 75'
 politické skupiny
PPE 23' S&D 17' ALDE 9' Verts/ALE 6' ECR 6' GUE/NGL 5' EFD 5' NI 4'
Rečníci určení predsedajúcim - "Catch the eye" (3 x 5') 15'


Lehoty
 
33deadlinepoint Návrhy uznesení - Odškodnenie pasažierov v prípade konkurzu leteckej spoločnosti
  - Návrhy uznesenialehota uplynula
  - Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníPondelok 23. novembra, 19:00
  - Žiadosti o "oddelené hlasovanie", " hlasovanie po častiach" a "hlasovanie podľa mien"Utorok 24. novembra, 19:00
47deadlinepoint Návrhy uznesení - "made in" (označenie pôvodu)
  - Návrhy uznesenialehota uplynula
  - Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníPondelok 23. novembra, 19:00
  - Žiadosti o "oddelené hlasovanie", " hlasovanie po častiach" a "hlasovanie podľa mien"Utorok 24. novembra, 19:00
35deadlinepoint Vyhlásenia Rady a Komisie - Stratégia rozšírenia v roku 2009, týkajúca sa krajín západného Balkánu, Islandu a Turecka
  - Návrhy uzneseniaPondelok 23. novembra, 20:00
  - Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyUtorok 24. novembra, 10:00
  - Žiadosti o "oddelené hlasovanie", " hlasovanie po častiach" a "hlasovanie podľa mien"Streda 25. novembra, 17:00
36deadlinepoint Otázky na ústne zodpovedanie - Odstránenie násilia páchaného na ženách  (O-0096/2009 - B7-0220/2009) (O-0097/2009 - B7-0221/2009)
  - Návrhy uznesenialehota uplynula
  - Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyPondelok 23. novembra, 19:00
  - Žiadosti o "oddelené hlasovanie", " hlasovanie po častiach" a "hlasovanie podľa mien"Utorok 24. novembra, 19:00
71deadlinepoint Vyhlásenia Rady a Komisie - Politické riešenie problému pirátstva na somálskom pobreží
  - Návrhy uzneseniaPondelok 23. novembra, 19:00
  - Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníStreda 25. novembra, 10:00
  - Žiadosti o "oddelené hlasovanie", " hlasovanie po častiach" a "hlasovanie podľa mien"Streda 25. novembra, 17:00
57deadlinepoint Otázka na ústne zodpovedanie - Nefajčiarske prostredia  (O-0119/2009 - B7-0225/2009)
  - Návrhy uzneseniaPondelok 23. novembra, 19:00
  - Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníStreda 25. novembra, 10:00
  - Žiadosti o "oddelené hlasovanie", " hlasovanie po častiach" a "hlasovanie podľa mien"Streda 25. novembra, 17:00
59deadlinepoint Otázka na ústne zodpovedanie - Ratifikácia a plnenie aktualizovaných dohovorov MOP  (O-0131/2009 - B7-0228/2009)
  - Návrhy uzneseniaPondelok 23. novembra, 19:00
  - Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníStreda 25. novembra, 10:00
  - Žiadosti o "oddelené hlasovanie", " hlasovanie po častiach" a "hlasovanie podľa mien"Streda 25. novembra, 17:00
65deadlinepoint Vyhlásenie Komisie - Svetový samit FAO o potravinovej bezpečnosti - Odstránenie hladu na Zemi
  - Návrhy uzneseniaPondelok 23. novembra, 19:00
  - Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníStreda 25. novembra, 10:00
  - Žiadosti o "oddelené hlasovanie", " hlasovanie po častiach" a "hlasovanie podľa mien"Streda 25. novembra, 17:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utoroklehota uplynula
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok 23. novembra, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok 24. novembra, 19:00
Návrhy uznesení týkajúcich sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (článok 122 rokovacieho poriadku)Štvrtok 26. novembra, 10:00
Posledná úprava: 23. novembra 2009Právne oznámenie