Darbotvarkė - kiekvienos dienos
StrasbūrasPirmadienis, 2009 m. lapkričio 23 d. - Ketvirtadienis, 2009 m. lapkričio 26 d.
Ketvirtadienis, 2009 m. lapkričio 26 d.
Darbotvarkės klausimai
 Visos sesijos 
 
 Kiekvienos dienos 
 
  


Darbotvarkės klausimai
9:00 - 11:50
42  point Audito Rūmų metinio pranešimo pristatymas - 2008 metai
V.M. da Silva Caldeira, Audito rūmų pirmininkas pristato šios institucijos metinį pranešimą
62  point Žodinis klausimas - „Google“ vykdomas pasaulio knygų paveldo skaitmenimo projektas
      
Klaus-Heiner Lehne (O-0101/2009 - B7-0224/2009)
Komisija
"Google" vykdomas pasaulio knygų paveldo skaitmeninimo projektas
Teisės reikalų komitetas
12:00 - 13:00
43  point Balsavimai
64 *  - Pranešimas Marco Scurria (A7-0077/2009) - Europos savanoriškos veiklos metai (2011m.)
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos savanoriškos veiklos metų (2011 m.)
[COM(2009)0254 - C7-0054/2009 - 2009/0072(CNS)]

Kultūros ir švietimo komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
63 *  - Pranešimas Herbert Reul (A7-0074/2009) - EB ir Ukrainos susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje atnaujinimo
[COM(2009)0182 - C7-0018/2009 - 2009/0062(CNS)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis
66 *  - Pranešimas Herbert Reul (A7-0075/2009) - Tarptautinės bendradarbiavimo energijos vartojimo efektyvumo srityje partnerystės organizacijos (IPEEC) nuostatai ir Memorandumas dėl Tarptautinės bendradarbiavimo energijos vartojimo efektyvumo srityje partnerystės organizacijos sekretoriato sudarymo prie Tarptautinės energetikos agentūros
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Tarptautinės bendradarbiavimo energijos vartojimo efektyvumo srityje partnerystės organizacijos (IPEEC) nuostatų ir Memorandumo dėl Tarptautinės bendradarbiavimo energijos vartojimo efektyvumo srityje partnerystės organizacijos sekretoriato sudarymo prie Tarptautinės energetikos agentūros pasirašymo Europos bendrijos vardu
[COM(2009)0438 - C7-0219/2009 - 2009/0119(CNS)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
EP darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnio 1 dalis
87   - Pasiūlymas dėl rezoliucijos - 2009 m. plėtros strategijos dokumentas, susijęs su Vakarų Balkanų valstybėmis, Islandija ir Turkija
B7-0185/2009
88   - Pasiūlymas dėl rezoliucijos - Smurto prieš moteris panaikinimas
B7-0139/2009
89   - Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Politinis sprendimas dėl piratavimo prie Somalio krantų
RC B7-0158/2009, B7-0158/2009, B7-0159/2009, B7-0160/2009, B7-0161/2009, B7-0162/2009, B7-0163/2009
90   - Pasiūlymas dėl rezoliucijos - Aplinka be tabako dūmų
B7-0164/2009
91   - Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Atnaujintų TDO konvencijų ratifikavimas ir įgyvendinimas
RC B7-0165/2009, B7-0165/2009, B7-0166/2009, B7-0167/2009
92   - Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) aukščiausiojo lygio susitikimas - Įveikti žemėje esantį badą
RC B7-0168/2009, B7-0168/2008, B7-0169/2009, B7-0170/2009, B7-0171/2009, B7-0172/2009, B7-0173/2009
15:00 - 16:00
   theme Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų - Trukmė: daugiausia viena valanda (EP darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)
67   theme Nikaragva
RC B7-0174/2009, B7-0174/2009, B7-0175/2009, B7-0176/2009
68   theme Laosas ir Vietnamas
RC B7-0157/2009, B7-0157/2009, B7-0177/2009, B7-0178/2009, B7-0179/2009
69   theme Kinija: tautinių mažumų teisės ir mirties bausmės taikymas
RC B7-0180/2009, B7-0180/2009, B7-0181/2009, B7-0182/2009, B7-0183/2009, B7-0184/2009
16:00 - 17:00 [arba pasibaigus prieš tai vykusioms diskusijoms]
45  point Balsavimai
46   - Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susiję su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (EP darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)
Atnaujinta: 2009 m. lapkričio 25 d.Teisinis pranešimas