Program - aktuálny
ŠtrasburgPondelok, 23. novembra 2009 - Štvrtok, 26. novembra 2009
Štvrtok 26. novembra 2009
Body programu
 Úplný 
 
 Aktuálny 
 
  


Body programu
9:00 - 11:50
42  point Uvedenie výročnej správy Dvora audítorov - Rok 2008
Pán da Silva Caldeira, predseda Dvora audítorov, predkladá výročnú správu tejto inštitúcie
62  point Otázka na ústne zodpovedanie - Projekt digitalizácie svetového knižného dedičstva Google
      
Klaus-Heiner Lehne (O-0101/2009 - B7-0224/2009)
Komisia
Projekt digitalizácie svetového knižného dedičstva Google
Výbor pre právne veci
12:00 - 13:00
43  point Hlasovanie
64 *  - Správa: Marco Scurria (A7-0077/2009) - Európsky rok dobrovoľníckej práce (2011)
Návrh rozhodnutia Rady o Európskom roku dobrovoľníckej práce (2011)
[KOM(2009)0254 - C7-0054/2009 - 2009/0072(CNS)]

Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Článok 138 rokovacieho poriadku
63 *  - Správa: Herbert Reul (A7-0074/2009) - Dohoda o vedecko-technickej spolupráci medzi ES a Ukrajinou
Návrh rozhodnutia Rady o obnovení Dohody o vedecko-technickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Ukrajinou
[KOM(2009)0182 - C7-0018/2009 - 2009/0062(CNS)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku
66 *  - Správa: Herbert Reul (A7-0075/2009) - Referenčný rámec Medzinárodného partnerstva pre spoluprácu v oblasti energetickej efektívnosti (IPEEC) a protokol týkajúci sa Medzinárodnej agentúry pre energiu ako hostiteľskej organizácie sekretariátu Medzinárodného partnerstva pre spoluprácu v oblasti energetickej efektívnosti
Návrh rozhodnutia Rady o podpísaní „Referenčného rámca Medzinárodného partnerstva pre spoluprácu v oblasti energetickej efektívnosti“ (IPEEC) a „Memoranda týkajúceho sa Medzinárodnej agentúry pre energiu ako hostiteľskej organizácie sekretariátu Medzinárodného partnerstva pre spoluprácu v oblasti energetickej efektívnosti“
[KOM(2009)0438 - C7-0219/2009 - 2009/0119(CNS)]

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Článok 46 ods. 1 rokovacieho poriadku
87   - Návrh uznesenia - Stratégia rozšírenia v roku 2009, týkajúca sa krajín západného Balkánu, Islandu a Turecka
B7-0185/2009
88   - Návrh uznesenia - Odstránenie násilia páchaného na ženách
B7-0139/2009
89   - Návrhy uznesení - Politické riešenie problému pirátstva na somálskom pobreží
RC B7-0158/2009, B7-0158/2009, B7-0159/2009, B7-0160/2009, B7-0161/2009, B7-0162/2009, B7-0163/2009
90   - Návrh uznesenia - Nefajčiarske prostredia
B7-0164/2009
91   - Návrhy uznesení - Ratifikácia a plnenie aktualizovaných dohovorov MOP
RC B7-0165/2009, B7-0165/2009, B7-0166/2009, B7-0167/2009
92   - Návrhy uznesení - Svetový samit FAO o potravinovej bezpečnosti - Odstránenie hladu na Zemi
RC B7-0168/2009, B7-0168/2008, B7-0169/2009, B7-0170/2009, B7-0171/2009, B7-0172/2009, B7-0173/2009
15:00 - 16:00
   theme Rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu - Trvanie: najviac jednu hodinu
(článok 122 rokovacieho poriadku)
67   theme Nikaragua
RC B7-0174/2009, B7-0174/2009, B7-0175/2009, B7-0176/2009
68   theme Laos a Vietnam
RC B7-0157/2009, B7-0157/2009, B7-0177/2009, B7-0178/2009, B7-0179/2009
69   theme Čína: práva menšín a vykonávanie trestu smrti
RC B7-0180/2009, B7-0180/2009, B7-0181/2009, B7-0182/2009, B7-0183/2009, B7-0184/2009
16:00 - 17:00 [alebo po skončení predchádzajúcich rozpráv]
45  point Hlasovanie
46   - Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu
(článok 122 rokovacieho poriadku)
Posledná úprava: 25. novembra 2009Právne oznámenie