Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2009 m. lapkričio 23 d. - Ketvirtadienis, 2009 m. lapkričio 26 d.
Ketvirtadienis, 2009 m. lapkričio 26 d.
Darbotvarkės klausimai
 Visos sesijos 
 
 Kiekvienos dienos 
 
 Kalbėjimo laikas (EP darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)
  Pateikimo terminai


Darbotvarkės klausimai
9:00 - 11:50      
42  point Audito Rūmų metinio pranešimo pristatymas - 2008 metai
V.M. da Silva Caldeira, Audito rūmų pirmininkas pristato šios institucijos metinį pranešimą
62  point Žodinis klausimas - „Google“ vykdomas pasaulio knygų paveldo skaitmenimo projektas
      
Klaus-Heiner Lehne (O-0101/2009 - B7-0224/2009)
Komisija
"Google" vykdomas pasaulio knygų paveldo skaitmeninimo projektas
Teisės reikalų komitetas
12:00 - 13:00
43  point Balsavimai
64 *  - Pranešimas Marco Scurria (23/11) - Europos savanoriškos veiklos metai (2011m.)
Pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos savanoriškos veiklos metų (2011 m.)
[COM(2009)0254 - C7-0054/2009 - 2009/0072(CNS)]

Kultūros ir švietimo komitetas
63 *  - Pranešimas Herbert Reul (23/11) - Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimas dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje
pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje atnaujinimo
[COM(2009)0182 - C7-0018/2009 - 2009/0062(CNS)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
66 *  - Pranešimas Herbert Reul (23/11) - Tarptautinės bendradarbiavimo energijos vartojimo efektyvumo srityje partnerystės organizacijos (IPEEC) nuostatai ir Memorandumas dėl Tarptautinės bendradarbiavimo energijos vartojimo efektyvumo srityje partnerystės organizacijos sekretoriato sudarymo prie Tarptautinės energetikos agentūros pasirašymo Europos bendrijos vardu
pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo dėl Tarptautinės bendradarbiavimo energijos vartojimo efektyvumo srityje partnerystės organizacijos (IPEEC) nuostatų ir Memorandumo dėl Tarptautinės bendradarbiavimo energijos vartojimo efektyvumo srityje partnerystės organizacijos sekretoriato sudarymo prie Tarptautinės energetikos agentūros
[COM(2009)0438 - C7-0219/2009 - 2009/0119(CNS)]

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
44   - Tekstai, dėl kurių diskusijos baigtos (tvarka pateikiama 2 lape)
15:00 - 16:00      
   theme Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų - Trukmė: daugiausia viena valanda (EP darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)
67deadline  theme Nikaragva
68deadline  theme Laosas ir Vietnamas
69deadline  theme Kinija: tautinių mažumų teisės ir mirties bausmės taikymas
16:00 - 17:00 [arba pasibaigus prieš tai vykusioms diskusijoms]
45  point Balsavimai
46   - Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susiję su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (EP darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)


Kalbėjimo laikas (EP darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnis)
9:00 - 11:50      speaking time
Audito rūmų pirmininkas 10'
Komisija (kartu su replikomis) 10'
Autorius 5'
Kalbėtojų sąrašai
 Parlamento nariai 90'
 Frakcijos
PPE 28,5' S&D 20,5' ALDE 10,5' Verts/ALE 7,5' ECR 7,5' GUE/NGL 5,5' EFD 5' NI 5'
"Catch the eye" (2 x 5') 10'
15:00 - 16:00      speaking time
Komisija (kartu su replikomis) 15'
Kiekvieno pasiūlymo dėl rezoliucijos autorius 1'
Kalbėtojų sąrašai
 Parlamento nariai 30'
 Frakcijos
PPE 7' S&D 5' ALDE 3,5' Verts/ALE 3' ECR 3' GUE/NGL 3' EFD 3' NI 2,5'
"Catch the eye" (3 x 2') 6'


Pateikimo terminai
 
67deadlinepoint Nikaragva
  - Pasiūlymai dėl rezoliucijų (EP darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)Pirmadienis, lapkričio 23 d., 20:00
  - Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (EP darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)Trečiadienis, lapkričio 25 d., 13:00
68deadlinepoint Laosas ir Vietnamas
  - Pasiūlymai dėl rezoliucijų (EP darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)Pirmadienis, lapkričio 23 d., 20:00
  - Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (EP darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)Trečiadienis, lapkričio 25 d., 13:00
69deadlinepoint Kinija: tautinių mažumų teisės ir mirties bausmės taikymas
  - Pasiūlymai dėl rezoliucijų (EP darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)Pirmadienis, lapkričio 23 d., 20:00
  - Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų (EP darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)Trečiadienis, lapkričio 25 d., 13:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami antradienio balsavimui pasibaigė
Tekstai, teikiami trečiadienio balsavimui Pirmadienis, lapkričio 23 d., 19:00
Tekstai, teikiami ketvirtadienio balsavimui Antradienis, lapkričio 24 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susiję su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (EP darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)Ketvirtadienis, lapkričio 26 d., 10:00
Atnaujinta: 2009 m. lapkričio 23 d.Teisinis pranešimas