Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2009. gada 14. decembra  - Ceturtdiena, 2009. gada 17. decembra
Pirmdiena, 2009. gada 14. decembris
Darba kārtības punkti
 Pilna 
 
 Ikdienas 
 
  
 Uzstāšanās laiks (Reglamenta 149. pants)
  Termiņi


Darba kārtības punkti
17:00 - 23:00      
1  point Sesijas atsākšana un darba kārtība
2  point Vienas minūtes runas (Reglamenta 150. pants)
40  point Komisijas paziņojums - Krīze lauksaimniecības nozarēs, izņemot piensaimniecības nozari
3deadline point Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski - Dohas attīstības programmas perspektīvas pēc PTO Septītās ministru konferences
      
Vital Moreira (O-0126/2009 - B7-0232/2009)
Komisija
Dohas attīstības programmas perspektīvas pēc PTO Septītās ministru konferences
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
5deadline point Ziņojums: Reimer Böge (A7-0079/2009) - Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Zviedrija/Volvo, Austrija/Steiermark un Nīderlande/Heijmans
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību
[COM(2009)0602 - C7 0254/2009 - 2009/2183(BUD)]

Budžeta komiteja
Balsošana notiks trešdien
8deadline***I point Ziņojums: Kinga Göncz (A7-0050/2009) - Eiropas mikrofinansēšanas instruments nodarbinātībai un sociālajai integrācijai (“Progress”)
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar ko izveido Eiropas mikrofinansēšanas instrumentu nodarbinātībai un sociālajai integrācijai (mikrofinansēšanas instruments „Progress”)
[COM(2009)0333 - C7-0053/2009 - 2009/0096(COD)]

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
45  point Komisijas paziņojums - Rotaļlietu drošums


Uzstāšanās laiks (Reglamenta 149. pants)
17:00 - 23:00      speaking time
Komisija (ieskaitot atbildes) 35'
Referenti (2 x 6') 12'
Atzinuma sagatavotāji (2 x 1') 2'
Autors 5'
Runātāju saraksts
 Deputāti 150'
 Politiskās grupas
PPE 51' S&D 35' ALDE 17' Verts/ALE 12' ECR 12' GUE/NGL 8' EFD 8' NI 7'
Brīvais mikrofons (5 x 5') 25'


Termiņi
 
3deadlinepoint Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski - Dohas attīstības programmas perspektīvas pēc PTO Septītās ministru konferences  (O-0126/2009 - B7-0232/2009)
  - Rezolūcijas priekšlikumiTermiņš beidzies
  - Grozījumi un kopīgas rezolūcijas priekšlikumiTermiņš beidzies
5deadlinepoint Ziņojums: Reimer Böge (A7-0079/2009) - Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Zviedrija/Volvo, Austrija/Steiermark un Nīderlande/Heijmans
  - GrozījumiTermiņš beidzies
8deadlinepoint Ziņojums: Kinga Göncz (A7-0050/2009) - Eiropas mikrofinansēšanas instruments nodarbinātībai un sociālajai integrācijai (“Progress”)
  - GrozījumiTermiņš beidzies
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienTermiņš beidzies
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienTermiņš beidzies
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 15. decembris, 19:00
Rezolūcijas priekšlikumi attiecībā uz debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 122. pants)Ceturtdiena, 17. decembris, 10:00
Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 14. decembra Juridisks paziņojums