Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 14. december 2009 - Četrtek, 17. december 2009
Ponedeljek, 14. december 2009
Točke na dnevnem redu
 V celoti 
 
 Za ta dan 
 
  
 Čas za govor (člen 149 Poslovnika EP)
 Roki


Točke na dnevnem redu
17:00 - 23:00      
1  point Ponovna otvoritev zasedanja in razpored dela
2  point Enominutni govori (člen 150 Poslovnika EP)
40  point Izjava Komisije - Kriza v kmetijskih sektorjih razen v sektorju mleka in mlečnih izdelkov
3deadline point Ustno vprašanje - Možnosti za razvojno agendo iz Dohe po sedmi ministrski konferenci STO
      
Vital Moreira (O-0126/2009 - B7-0232/2009)
Komisija
Možnosti za razvojno agendo iz Dohe po sedmi ministrski konferenci STO
Odbor za mednarodno trgovino
5deadline point Poročilo: Reimer Böge (A7-0079/2009) - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Švedska/Volvo - Avstrija/Steiermark - Nizozemska/Heijmans
Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju
[KOM(2009)0602 - C7-0254/2009 - 2009/2183(BUD)]

Odbor za proračun
Glasovanje bo v sredo.
8deadline***I point Poročilo: Kinga Göncz (A7-0050/2009) - Evropski mikrofinančni instrument za zaposlovanje in socialno vključenost (Progress)
Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem mikrofinančnem instrumentu za zaposlovanje in socialno vključenost (Mikrofinančni instrument Progress)
[KOM(2009)0333 - C7-0053/2009 - 2009/0096(COD)]

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
45  point Izjava Komisije - Varnost igrač


Čas za govor (člen 149 Poslovnika EP)
17:00 - 23:00      speaking time
Komisija (vključno z odgovori) 35'
Poročevalci (2 x 6') 12'
Pripravljavci mnenja (2 x 1') 2'
Avtor vprašanja 5'
Seznami govornikov
 Poslanci 150'
 Politične skupine
PPE 51' S&D 35' ALDE 17' Verts/ALE 12' ECR 12' GUE/NGL 8' EFD 8' NI 7'
"Catch the eye" (5 x 5') 25'


Roki
 
3deadlinepoint Ustno vprašanje - Možnosti za razvojno agendo iz Dohe po sedmi ministrski konferenci STO  (O-0126/2009 - B7-0232/2009)
  - Predlogi resolucijpoteklo
  - Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijpoteklo
5deadlinepoint Poročilo: Reimer Böge (A7-0079/2009) - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Švedska/Volvo - Avstrija/Steiermark - Nizozemska/Heijmans
  - Predlogi spremembpoteklo
8deadlinepoint Poročilo: Kinga Göncz (A7-0050/2009) - Evropski mikrofinančni instrument za zaposlovanje in socialno vključenost (Progress)
  - Predlogi spremembpoteklo
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekpoteklo
Besedila, dana na glasovanje v sredopoteklo
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 15. december, 19:00
Predlogi resolucij o razpravah v zvezi s kršitvami človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 122 Poslovnika EP)Četrtek, 17. december, 10:00
Zadnja posodobitev: 14. december 2009Pravno obvestilo