Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 14. december 2009 - Četrtek, 17. december 2009
Torek, 15. december 2009
Točke na dnevnem redu
 V celoti 
 
 Za ta dan 
 
 Čas za govor (člen 149 Poslovnika EP)
 Roki


Točke na dnevnem redu
9:00 - 11:50      
   theme Skupna razprava - Proračun
39deadline  theme Poročilo: László Surján, Vladimír Maňka (A7-0083/2009) - Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki)
Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki) (11902/2009 – C7 0127/2009 – 2009/2002(BUD)) ter pisnih predlogih sprememb št. 1/2010 (SEK(2009)1133 – 14272/2009 – C7-0215/2009), 2/2010 (SEK(2009)1462 – 16328/2009 – C7-0292/2009) in 3/2010 (SEK(2009)1635 – 16731/2009 – C7-0304/2009) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010)
Odbor za proračun
Glasovanje bo v četrtek.
11deadline  theme Poročilo: Jutta Haug (A7-0081/2009) - Predlog spremembe proračuna št. 10/2009 Evropske unije za proračunsko leto 2009, oddelek III – Komisija
Predlog spremembe proračuna št. 10/2009 Evropske unije za proračunsko leto 2009, oddelek III – Komisija
[16327/2009 - C7-0288/2009 - 2009/2185(BUD)]

Odbor za proračun
Glasovanje bo v sredo.
41   theme Poročilo: Reimer Böge (A7-0080/2009) - Uporaba instrumenta prilagodljivosti
Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti v skladu s točko 27 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju
[2009/2207(BUD)]

Odbor za proračun
Glasovanje bo v četrtek.
42   theme Poročilo: Reimer Böge (A7-0085/2009) - Sprememba k večletnemu finančnemu okviru 2007–2013: financiranje energetskih projektov v okviru evropskega načrta za oživitev gospodarstva
Spremenjeni predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju glede večletnega finančnega okvira: financiranje projektov na področju preskrbe z energijo v okviru evropskega načrta za oživitev gospodarstva
[KOM(2009)0662 - C7-0305/2009 - 2009/2211(ACI)]

Odbor za proračun
Glasovanje bo v četrtek.
   theme Zaključek skupne razprave
12:00 - 13:00
12  point Glasovanja
14   - Besedila, o katerih je razprava zaključena (vrstni red na strani 2)
15:00 - 16:00
15  point Čas za vprašanja predsedniku Komisije
1) Prosta vprašanja: 30 minut (1 minuta za vprašanje za vsakega predsednika politične skupine + 1 minuta za odgovor g. Barrosa; morebiti 30 sekund za eno dodatno vprašanje + 30 sekund za odgovor g. Barrosa)

2) Evropa 2020: 30 minut catch-the-eye (1 minuta za vprašanje) + odgovori g. Barrosa (1 minuta za odgovor)
16:00 - 20:00      
46  point Izjavi Sveta in Komisije - Sklepi Sveta za zunanje zadeve o mirovnem procesu na Bližnjem vzhodu, zlasti o razmerah v Vzhodnem Jeruzalemu
16deadline point Ustna vprašanja - Omejevalni ukrepi, ki vplivajo na pravice posameznikov, po uveljavitvi Lizbonske pogodbe
      
Emine Bozkurt, Louis Michel, Michèle Striffler (O-0135/2009 - B7-0233/2009)
Svet
Omejevalni ukrepi
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
      
Emine Bozkurt, Louis Michel, Michèle Striffler (O-0136/2009 - B7-0234/2009)
Komisija
Omejevalni ukrepi
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
17deadline point Ustna vprašanja - Potrebno izboljšanje pravnega okvira o dostopu do dokumentov po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe
      
Michael Cashman (O-0122/2009 - B7-0230/2009)
Svet
Potrebno izboljšanje pravnega okvira o dostopu do dokumentov po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, Uredba (ES) št. 1049/2001
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
      
Michael Cashman (O-0123/2009 - B7-0231/2009)
Komisija
Potrebno izboljšanje pravnega okvira o dostopu do dokumentov po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, Uredba (ES) št. 1049/2001
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
18  point Izjavi Sveta in Komisije - Razmere v Gruziji
21:00 - 24:00      
19  point Izjava Komisije - Odzivi za oživitev gospodarstva v državah srednje in vzhodne Evrope
44  point Ustno vprašanje - Izkušnje z uporabo uredb Evropskega parlamenta in Sveta o higieni živil
      
Horst Schnellhardt (O-0151/2009 - B7-0237/2009)
Komisija
Izkušnje z uporabo uredb Evropskega parlamenta in Sveta o higieni živil (ES) št. 852/2004, (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)
43  point Izjava Komisije - Evropski ukrepi za žrtve terorizma
50deadline point Ustno vprašanje - Obramba načela subsidiarnosti
      
Mario Borghezio (O-0152/2009 - B7-0238/2009)
Komisija
Obramba načela subsidiarnosti
skupina Evropa svobode in demokracije
    Glasovanje bo v četrtek.


Čas za govor (člen 149 Poslovnika EP)
9:00 - 11:50      speaking time
Svet (vključno z odgovori) 10'
Komisija (vključno z odgovori) 10'
Poročevalci (4 x 6') 24'
Seznam govornikov
 Poslanci 75'
 Politične skupine
PPE 23' S&D 17' ALDE 9' Verts/ALE 6' ECR 6' GUE/NGL 5' EFD 5' NI 4'
"Catch the eye" 5'
16:00 - 20:00      speaking time
Svet (vključno z odgovori) 30'
Komisija (vključno z odgovori) 30'
Avtorji vprašanj (2 x 5') 10'
Seznami govornikov
 Poslanci 90'
 Politične skupine
PPE 28,5' S&D 20,5' ALDE 10,5' Verts/ALE 7,5' ECR 7,5' GUE/NGL 5,5' EFD 5' NI 5'
"Catch the eye" (4 x 5') 20'
21:00 - 24:00      speaking time
Komisija (vključno z odgovori) 30'
Avtor vprašanja 4'
Seznam govornikov
 Poslanci 75'
 Politične skupine
PPE 23' S&D 17' ALDE 9' Verts/ALE 6' ECR 6' GUE/NGL 5' EFD 5' NI 4'
"Catch the eye" (4 x 5') 20'


Roki
 
39deadlinepoint Poročilo: László Surján, Vladimír Maňka (A7-0083/2009) - Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki)
  - Predlogi sprememb k predlogu resolucijepoteklo
11deadlinepoint Poročilo: Jutta Haug (A7-0081/2009) - Predlog spremembe proračuna št. 10/2009 Evropske unije za proračunsko leto 2009, oddelek III – Komisija
  - Predlogi spremembpoteklo
16deadlinepoint Ustna vprašanja - Omejevalni ukrepi, ki vplivajo na pravice posameznikov, po uveljavitvi Lizbonske pogodbe  (O-0135/2009 - B7-0233/2009) (O-0136/2009 - B7-0234/2009)
  - Predlogi resolucijpoteklo
  - Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijpoteklo
17deadlinepoint Ustna vprašanja - Potrebno izboljšanje pravnega okvira o dostopu do dokumentov po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe  (O-0122/2009 - B7-0230/2009) (O-0123/2009 - B7-0231/2009)
  - Predlogi resolucijpoteklo
  - Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijSreda, 16. december, 10:00
50deadlinepoint Ustno vprašanje - Obramba načela subsidiarnosti  (O-0152/2009 - B7-0238/2009)
  - Predlogi resolucijTorek, 15. december, 12:00
  - Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijSreda, 16. december, 10:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekpoteklo
Besedila, dana na glasovanje v sredopoteklo
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 15. december, 19:00
Predlogi resolucij o razpravah v zvezi s kršitvami človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 122 Poslovnika EP)Četrtek, 17. december, 10:00
Zadnja posodobitev: 14. december 2009Pravno obvestilo