Dnevni red - za ta dan
StrasbourgPonedeljek, 14. december 2009 - Četrtek, 17. december 2009
Sreda, 16. december 2009
Točke na dnevnem redu
 V celoti 
 
 Za ta dan 
 
  


Točke na dnevnem redu
9:00 - 11:20
   theme Skupna razprava - Ocena švedskega predsedstva in sklepi zadnjega Evropskega sveta
20   theme Izjava Sveta - Ocena švedskega predsedstva
21   theme Poročilo Evropskega sveta in izjava Komisije - Sklepi Evropskega sveta z dne 10. in 11. decembra 2009
   theme Zaključek skupne razprave
11:30 - 12:00
22  point Glasovanja
5   - Poročilo: Reimer Böge (A7-0079/2009) - Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: Švedska/Volvo - Avstrija/Steiermark - Nizozemska/Heijmans
Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju
[KOM(2009)0602 - C7-0254/2009 - 2009/2183(BUD)]

Odbor za proračun
11   - Poročilo: Jutta Haug (A7-0081/2009) - Predlog spremembe proračuna št. 10/2009 Evropske unije za proračunsko leto 2009, oddelek III – Komisija
Predlog spremembe proračuna št. 10/2009 Evropske unije za proračunsko leto 2009, oddelek III – Komisija
[16327/2009 - C7-0288/2009 - 2009/2185(BUD)]

Odbor za proračun
13   - Poročilo: Klaus-Heiner Lehne (A7-0073/2009) - Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
[2009/2091(REG)]

Odbor za pravne zadeve
51   - Predlogi resolucij - Možnosti za razvojno agendo iz Dohe po sedmi ministrski konferenci STO
RC-B7-0188/2009, B7-0188/2009, B7-0189/2009, B7-0192/2009, B7-0196/2009, B7-0199/2009
52   - Predlog resolucije - Omejevalni ukrepi, ki vplivajo na pravice posameznikov, po uveljavitvi Lizbonske pogodbe
B7-0242/2009
12:00 - 12:30
24  point Podelitev nagrade Saharova - 2009
Podelitev nagrade Saharova organizaciji za spodbujanje temeljnih pravic v državah nekdanje Sovjetske zveze MÉMORIAL (Oleg Orlov, Sergei Kovalev in Lyudmila Alexeyeva)
12:30 - 13:00
25  point Nadaljevanje glasovanj
15:00 - 18:00
26  point Izjavi Sveta in Komisije - Novi akcijski načrt EU za Afganistan in Pakistan
27  point Izjavi Sveta in Komisije - Belorusija
28  point Izjavi Sveta in Komisije - Nasilje v Demokratični republiki Kongo
18:00 - 19:00
29  point Čas za vprašanja Svetu (B7-0236/2009)
Zadnja posodobitev: 15. december 2009Pravno obvestilo