Darba kārtība - ikdienas
StrasbūraPirmdiena, 2009. gada 14. decembra  - Ceturtdiena, 2009. gada 17. decembra
Trešdiena, 2009. gada 16. decembris
Darba kārtības punkti
 Pilna 
 
 Ikdienas 
 
  


Darba kārtības punkti
9:00 - 11:20
   theme Kopīgās debates - Zviedrijas prezidentūras darbības kopsavilkums un pēdējās Eiropadomes secinājumi
20   theme Padomes paziņojums - Zviedrijas prezidentūras darbības kopsavilkums
21   theme Eiropadomes ziņojums un Komisijas paziņojums - 2009. gada 10. un 11. decembra Eiropadomes secinājumi
   theme Kopīgo debašu beigas
11:30 - 12:00
22  point Balsošana
5   - Ziņojums: Reimer Böge (A7-0079/2009) - Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošana — Zviedrija/Volvo, Austrija/Steiermark un Nīderlande/Heijmans
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību
[COM(2009)0602 - C7 0254/2009 - 2009/2183(BUD)]

Budžeta komiteja
11   - Ziņojums: Jutta Haug (A7-0081/2009) - Eiropas Savienības 2009. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 10/2009 projekts, III iedaļa — Komisija
par Eiropas Savienības 2009. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 10/2009 projektu, III iedaļa — Komisija
[16327/2009 - C7-0288/2009 - 2009/2185(BUD)]

Budžeta komiteja
13   - Ziņojums: Klaus-Heiner Lehne (A7-0073/2009) - Pilnvaru pārbaude
par pilnvaru pārbaudi
[2009/2091(REG)]

Juridiskā komiteja
51   - Rezolūcijas priekšlikumi - Dohas attīstības programmas perspektīvas pēc PTO septītās ministru konferences
RC B7-0188/2009, B7-0188/2009, B7-0189/2009, B7-0192/2009, B7-0196/2009, B7-0199/2009
52   - Rezolūcijas priekšlikums - Personu tiesības ierobežojoši pasākumi pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā
B7-0242/2009
12:00 - 12:30
24  point Saharova balvas piešķiršana - 2009. gadā
Saharova balvas piešķiršana organizācijai MÉMORIAL(Oleg Orlov, Sergei Kovalev un Lyudmila Alexeyeva), kas veicina pamattiesību aizsardzību bijušās Padomju Savienības valstīs
12:30 - 13:00
25  point Balsošanas turpinājums
15:00 - 18:00
26  point Padomes un Komisijas paziņojumi - Jaunais ES rīcības plāns attiecībā uz Afganistānu un Pakistānu
27  point Padomes un Komisijas paziņojumi - Baltkrievija
28  point Padomes un Komisijas paziņojumi - Vardarbība Kongo Demokrātiskajā Republikā
18:00 - 19:00
29  point Jautājumu laiks (Padome) (B7-0236/2009)
Pēdējā atjaunošana - 2009. gada 15. decembra Juridisks paziņojums