Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 14. december 2009 - Četrtek, 17. december 2009
Sreda, 16. december 2009
Točke na dnevnem redu
 V celoti 
 
 Za ta dan 
 
 Čas za govor (člen 149 Poslovnika EP)
 Roki


Točke na dnevnem redu
9:00 - 11:20      
   theme Skupna razprava - Ocena švedskega predsedstva in sklepi zadnjega Evropskega sveta
20   theme Izjava Sveta - Ocena švedskega predsedstva
21   theme Poročilo Evropskega sveta in izjava Komisije - Sklepi Evropskega sveta z dne 10. in 11. decembra 2009
   theme Zaključek skupne razprave
11:30 - 12:00
22  point Glasovanja
13deadline  - Poročilo: Klaus-Heiner Lehne (A7-0073/2009) - Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
[2009/2091(REG)]

Odbor za pravne zadeve
Člen 138 Poslovnika EP
23   - Besedila, o katerih je razprava zaključena (vrstni red na strani 2)
12:00 - 12:30
24  point Podelitev nagrade Saharova - 2009
Podelitev nagrade Saharova organizaciji za spodbujanje temeljnih pravic v državah nekdanje Sovjetske zveze MÉMORIAL (Oleg Orlov, Sergei Kovalev in Lyudmila Alexeyeva)
12:30 - 13:00
25  point Nadaljevanje glasovanj
15:00 - 18:00      
26  point Izjavi Sveta in Komisije - Novi akcijski načrt EU za Afganistan in Pakistan
27deadline point Izjavi Sveta in Komisije - Belorusija
28deadline point Izjavi Sveta in Komisije - Nasilje v Demokratični republiki Kongo
18:00 - 19:00
29  point Čas za vprašanja Svetu (B7-0236/2009)


Čas za govor (člen 149 Poslovnika EP)
9:00 - 11:20      speaking time
Svet (vključno z odgovori) 20'
Komisija (vključno z odgovori) 10'
Seznam govornikov
 Poslanci 60'
 Politične skupine
PPE 18' S&D 13' ALDE 7' Verts/ALE 5' ECR 5' GUE/NGL 4' EFD 4' NI 4'
"Catch the eye" 5'
15:00 - 18:00      speaking time
Svet (vključno z odgovori) 30'
Komisija (vključno z odgovori) 30'
Seznami govornikov
 Poslanci 60'
 Politične skupine
PPE 18' S&D 13' ALDE 7' Verts/ALE 5' ECR 5' GUE/NGL 4' EFD 4' NI 4'
"Catch the eye" (3 x 5') 15'


Roki
 
13deadlinepoint Poročilo: Klaus-Heiner Lehne (A7-0073/2009) - Preverjanje veljavnosti mandatov poslancev
  - Predlogi spremembpoteklo
27deadlinepoint Izjavi Sveta in Komisije - Belorusija
  - Predlogi resolucijpoteklo
  - Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijSreda, 16. december, 10:00
28deadlinepoint Izjavi Sveta in Komisije - Nasilje v Demokratični republiki Kongo
  - Predlogi resolucijpoteklo
  - Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijpoteklo
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekpoteklo
Besedila, dana na glasovanje v sredopoteklo
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 15. december, 19:00
Predlogi resolucij o razpravah v zvezi s kršitvami človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 122 Poslovnika EP)Četrtek, 17. december, 10:00
Zadnja posodobitev: 14. december 2009Pravno obvestilo