Dnevni red - za ta dan
StrasbourgPonedeljek, 14. december 2009 - Četrtek, 17. december 2009
Četrtek, 17. december 2009
Točke na dnevnem redu
 V celoti 
 
 Za ta dan 
 
  


Točke na dnevnem redu
9:00 - 11:20
32  point Ustno vprašanje - Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij
      
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Adam Bielan, Kyriacos Triantaphyllides (O-0108/2009 - B7-0217/2009)
Komisija
Izvajanje Direktive 2005/36/ES
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
31  point Ustno vprašanje - Kohezijska politika po letu 2013
      
Danuta Maria Hübner (O-0121/2009 - B7-0229/2009)
Komisija
Kohezijska politika po letu 2013
Odbor za regionalni razvoj
11:30 - 13:00
34  point Glasovanja
41   - Poročilo: Reimer Böge (A7-0080/2009) - Uporaba instrumenta prilagodljivosti
Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi instrumenta prilagodljivosti v skladu s točko 27 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju
[2009/2207(BUD)]

Odbor za proračun
Člen 138 Poslovnika EP
42   - Poročilo: Reimer Böge (A7-0085/2009) - Sprememba k večletnemu finančnemu okviru 2007–2013: financiranje energetskih projektov v okviru evropskega načrta za oživitev gospodarstva
Spremenjeni predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju glede večletnega finančnega okvira: financiranje projektov na področju preskrbe z energijo v okviru evropskega načrta za oživitev gospodarstva
[KOM(2009)0662 - C7-0305/2009 - 2009/2211(ACI)]

Odbor za proračun
Člen 138 Poslovnika EP
35   - Osnutki dopolnitev splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010
39   - Poročilo: László Surján, Vladimír Maňka (A7-0083/2009) - Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki)
Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, kakor ga je spremenil Svet (vsi oddelki) (11902/2009 – C7 0127/2009 – 2009/2002(BUD)) ter pisnih predlogih sprememb št. 1/2010 (SEK(2009)1133 – 14272/2009 – C7-0215/2009), 2/2010 (SEK(2009)1462 – 16328/2009 – C7-0292/2009) in 3/2010 (SEK(2009)1635 – 16731/2009 – C7-0304/2009) k predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010)
Odbor za proračun
Glasovanje bo v četrtek.
54   - Predlogi resolucij - Potrebno izboljšanje pravnega okvira o dostopu do dokumentov po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe
RC B7-0191/2009, B7-0191/2009, B7-0194/2009, B7-0197/2009, B7-0198/2009, B7-0246/2009
55   - Predlogi resolucij - Obramba načela subsidiarnosti
B7-0273/2009, B7-0274/2009, RC B7-0275/2009, B7-0275/2009, B7-0277/2009, B7-0278/2009
56   - Predlogi resolucij - Belorusija
RC B7-0248/2009, B7-0248/2009, B7-0250/2009, B7-0251/2009, B7-0253/2009, B7-0254/2009, B7-0256/2009, B7-0272/2009
57   - Predlogi resolucij - Nasilje v demokratični republiki Kongo
RC B7-0187/2009, B7-0187/2009, B7-0199/2009, B7-0193/2009, B7-0195/2009, B7-0200/2009, B7-0241/2009
15:00 - 16:00
   theme Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države - največ 1 uro
(člen 122 Poslovnika EP)
47   theme Zahodna Sahara: primer Aminatou Haidar
RC B7-0247/2009, B7-0247/2009, B7-0249/2009, B7-0252/2009, B7-0255/2009, B7-0257/2009, B7-0258/2009
48   theme Uganda: osnutek zakonodaje proti homoseksualnosti
RC B7-0259/2009, B7-0259/2009, B7-0260/2009, B7-0261/2009, B7-0262/2009, B7-0263/2009, B7-0265/2009
49   theme Azerbajdžan: svoboda izražanja
B7-0264/2009, RC B7-0266/2009, B7-0266/2009, B7-0267/2009, B7-0268/2009, B7-0269/2009, B7-0270/2009, B7-0271/2009
16:00 - 17:00 [ali po koncu predhodnih razprav]
37  point Glasovanja
38   - Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države
(člen 122 Poslovnika EP)
Zadnja posodobitev: 16. december 2009Pravno obvestilo