Dnevni red
StrasbourgPonedeljek, 14. december 2009 - Četrtek, 17. december 2009
Četrtek, 17. december 2009
Točke na dnevnem redu
 V celoti 
 
 Za ta dan 
 
 Čas za govor (člen 149 Poslovnika EP)
 Roki


Točke na dnevnem redu
9:00 - 11:20      
32  point Ustno vprašanje - Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij
      
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Cristian Silviu Buşoi, Heide Rühle, Adam Bielan, Kyriacos Triantaphyllides (O-0108/2009 - B7-0217/2009)
Komisija
Izvajanje Direktive 2005/36/ES
Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
31  point Ustno vprašanje - Kohezijska politika po letu 2013
      
Danuta Maria Hübner (O-0121/2009 - B7-0229/2009)
Komisija
Kohezijska politika po letu 2013
Odbor za regionalni razvoj
11:30 - 13:00
34  point Glasovanja
35deadline  - Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, kot ga je spremenil Svet (vsi oddelki)
36   - Besedila, o katerih je razprava zaključena (vrstni red na strani 2)
15:00 - 16:00      
   theme Razprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države - največ 1 uro
(člen 122 Poslovnika EP)
47deadline  theme Zahodna Sahara: primer Aminatou Haidar
48deadline  theme Uganda: osnutek zakonodaje proti homoseksualnosti
49deadline  theme Azerbajdžan: svoboda izražanja
16:00 - 17:00 [ali po koncu predhodnih razprav]
37  point Glasovanja
38   - Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države
(člen 122 Poslovnika EP)


Čas za govor (člen 149 Poslovnika EP)
9:00 - 11:20      speaking time
Komisija (vključno z odgovori) 10'
Avtorji vprašanj (2 x 5') 10'
Seznami govornikov
 Poslanci 60'
 Politične skupine
PPE 18' S&D 13' ALDE 7' Verts/ALE 5' ECR 5' GUE/NGL 4' EFD 4' NI 4'
"Catch the eye" (2 x 5') 10'
15:00 - 16:00      speaking time
Komisija (vključno z odgovori) 15'
Avtor vsakega predloga resolucije 1'
Seznami govornikov
 Poslanci 30'
 Politične skupine
PPE 7' S&D 5' ALDE 3,5' Verts/ALE 3' ECR 3' GUE/NGL 3' EFD 3' NI 2,5'
"Catch the eye" (3 x 2') 6'


Roki
 
35deadlinepoint Predlog splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, kot ga je spremenil Svet (vsi oddelki)
  - Osnutki dopolnitevpoteklo
  - Ponovna vložitev predlogov sprememb, zavrnjenih v odborupoteklo
  - Predlogi za popolno zavrnitevpoteklo
  - Zahteve za "ločeno glasovanje", "glasovanje po delih" in "poimensko glasovanje"Torek, 15. december, 12:00
47deadlinepoint Zahodna Sahara: primer Aminatou Haidar
  - Predlog resolucije (člen 122 Poslovnika EP)Ponedeljek, 14. december, 20:00
  - Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucij (člen 122 Poslovnika EP)Sreda, 16. december, 13:00
48deadlinepoint Uganda: osnutek zakonodaje proti homoseksualnosti
  - Predlog resolucije (člen 122 Poslovnika EP)Ponedeljek, 14. december, 20:00
  - Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucij (člen 122 Poslovnika EP)Sreda, 16. december, 13:00
49deadlinepoint Azerbajdžan: svoboda izražanja
  - Predlog resolucije (člen 122 Poslovnika EP)Ponedeljek, 14. december, 20:00
  - Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucij (člen 122 Poslovnika EP)Sreda, 16. december, 13:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekpoteklo
Besedila, dana na glasovanje v sredopoteklo
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 15. december, 19:00
Predlogi resolucij o razpravah v zvezi s kršitvami človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 122 Poslovnika EP)Četrtek, 17. december, 10:00
Zadnja posodobitev: 14. december 2009Pravno obvestilo