Program
ŠtrasburgPondelok, 8. februára 2010 - Štvrtok, 11. februára 2010  249k
Utorok, 9. februára 2010189kVerzia: Streda, 10. februára 2010, 17:31
 Body programu
09:00 - 11:50   Rozpravy
12:00 - 12:30   Hlasovanie
13:30 - 14:30   Hlasovanie (po kole vystúpení rečníkov za politické skupiny)
15:00 - 20:00   Rozpravy
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   Rozpravy       Rečnícky čas
54 pointPredstavenie kolégia komisárov a vyhlásenie o rámcovej dohode o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou
Vyhlásenie predsedu Európskej komisie pána Barrosa
[2010/2540(RSP)]
Za prítomnosti Rady Európskej únie
Hlasovanie: o 12.00 h a o 13.30 h
12:00 - 12:30   Hlasovanie      
39Termín voteRámcová dohoda o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou
Návrh uznesenia
[2010/2519(RSP)]
B7-0091/2010
13:30 - 14:30   Hlasovanie (po kole vystúpení rečníkov za politické skupiny)       Rečnícky čas
32Termín votePredstavenie kolégia komisárov
Návrhy uznesení
[2010/2520(RSP)]
B7-0071/2010, B7-0088/2010, B7-0089/2010
26Termín vote
[2009/2209(INS)]
B7-0090/2010
15:00 - 20:00   Rozpravy       Rečnícky čas
71 pointZložitá menová, hospodárska a sociálna situácia krajín eurozóny
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2010/2550(RSP)]
55 pointPokrok dosiahnutý v otázke presídlenia osôb zadržiavaných v Guantanáme a zatvorenia väznice v Guantanáme
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2009/2823(RSP)]
20Termín pointHlavné ciele konferencie strán dohovoru CITES
Otázky na ústne zodpovedanie - [2009/2811(RSP)]
     
Jo Leinen (O-0145/2009 - B7-0003/2010)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rada
Hlavné ciele konferencie strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa bude konať v Dauhe 13. až 25. marca 2010
     
Jo Leinen (O-0146/2009 - B7-0004/2010)
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Komisia
Hlavné ciele konferencie strán Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (CITES), ktorá sa bude konať v Dauhe 13. až 25. marca 2010
48Termín***IpointOprávnenosť zásahov v oblasti bývania v prospech marginalizovaných spoločenstiev
Správa:  Lambert van Nistelrooij (A7-0048/2009)
Správa o návrhu nariadenia (ES) č. .../2009 Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, pokiaľ ide o oprávnenosť zásahov v oblasti bývania v prospech marginalizovaných spoločenstiev
[COM(2009)0382 - C7-0095/2009 - 2009/0105(COD)]
Výbor pre regionálny rozvoj
09:00 - 11:50   Rozpravy     item on the agenda
Predseda Komisie (vrátane odpovedí)30'
Poslanci75'
23'17'9'6'6'5'5'4'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
13:30 - 14:30   Hlasovanie (po kole vystúpení rečníkov za politické skupiny)     item on the agenda
Kolo vystúpení politických skupín (jeden rečník za politickú skupinu) 
Poslanci21'
4'4'3'2'2'2'2'2'
15:00 - 20:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)25'
Komisia (vrátane odpovedí)30'
Spravodajca6'
Autor5'
Poslanci135'
45'32'15'11'11'8'7'6'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (4x5') 20'
39item on the agendapointRámcová dohoda o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Komisiou
  -Návrh uzneseniaŠtvrtok, 4. februára 2010, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyPiatok, 5. februára 2010, 12:00
32item on the agendapointPredstavenie kolégia komisárov
  -Návrhy uznesení predložené politickými skupinamiŠtvrtok, 4. februára 2010, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníPiatok, 5. februára 2010, 12:00
26item on the agendapoint
  -Návrh rozhodnutiaŠtvrtok, 4. februára 2010, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyPiatok, 5. februára 2010, 12:00
20item on the agendapointHlavné ciele konferencie strán dohovoru CITES
(O-0145/2009 - B7-0003/2010) (O-0146/2009 - B7-0004/2010) 
  -Návrhy uzneseníStreda, 3. februára 2010, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníPondelok, 8. februára 2010, 19:00
48item on the agendapointOprávnenosť zásahov v oblasti bývania v prospech marginalizovaných spoločenstiev
Lambert van Nistelrooij (A7-0048/2009
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 3. februára 2010, 12:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPondelok, 8. februára 2010, 19:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 8. februára 2010, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 9. februára 2010, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (článok 122 rokovacieho poriadku)Štvrtok, 11. februára 2010, 10:00
Posledná úprava: 10. februára 2010Právne oznámenie