Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 8 martie 2010 - Joi, 11 martie 2010  245k
Luni, 8 martie 2010180kVersiune: Miercuri, 10 martie 2010, 17:50
 Puncte de pe ordinea de zi
17:00 - 24:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

17:00 - 24:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
1  pointReluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
51 pointZiua internaţională a femeii
Declaraţia Preşedintelui
[2010/2554(RSP)]
Urmată de o serie de intervenţii ale vorbitorilor grupurilor politice
2  pointIntervenţii cu durata de un minut (articolul 150 din Regulamentul de procedură al PE)
18Termen***IpointCerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie
Raport  Bairbre de Brún (A7-0082/2009)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 privind cerinţele de sănătate animală aplicabile circulaţiei necomerciale a animalelor de companie
[2009/0077(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
41 pointRevizuirea „Directivei privind pachetele de servicii pentru călătorii”
Declaraţie a Comisiei
[2010/2526(RSP)]
55Termen pointImpozitarea tranzacţiilor financiare
Întrebare orală - [2009/2750(RSP)]
     
Sharon Bowles (O-0025/2010 - B7-0019/2010)
Comisia pentru afaceri economice şi monetare
Comisia
Taxe pe tranzacțiile financiare
56Termen pointSpaţiul unic de plăţi în euro
Întrebare orală - [2010/2522(RSP)]
     
Sharon Bowles (O-0027/2010 - B7-0201/2010)
Comisia pentru afaceri economice şi monetare
Comisia
Implementarea zonei unice de plăți în euro (SEPA)
42Termen***IpointConturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale în ceea ce privește microentitățile
Raport  Klaus-Heiner Lehne (A7-0011/2010)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare, în ceea ce priveşte microentităţile, a Directivei 78/660/CEE privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale
[COM(2009)0083 - C6-0074/2009 - 2009/0035(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
  pointPrezentare succintă a următorului raport:
16Termen -Raport privind politica în domeniul concurenței pe anul 2008
Raport  Sophia in 't Veld (A7-0025/2010)
Raport referitor la Raportul privind politica în domeniul concurenței pe anul 2008

[2009/2173(INI)]
Comisia pentru afaceri economice şi monetare
Articolul 48 alineatul (2)
17:00 - 24:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)40'
Raportori   (2x6') 12'
Raportor pentru aviz1'
Autori   (2x5') 10'
Raportor (Art. 48, 2)4'
Deputaţi165'
55'3039'3019'13'13'9'8'307'30
„Catch the eye”   (6x5') 30'
18item on the agendapointCerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie
Bairbre de Brún (A7-0082/2009
  -AmendamenteMiercuri, 3 martie 2010, 12:00
55item on the agendapointImpozitarea tranzacţiilor financiare
(O-0025/2010 - B7-0019/2010) 
  -Propuneri de rezoluţieLuni, 8 martie 2010, 19:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMarţi, 9 martie 2010, 12:00
56item on the agendapointSpaţiul unic de plăţi în euro
(O-0027/2010 - B7-0201/2010) 
  -Propuneri de rezoluţieLuni, 8 martie 2010, 19:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMarţi, 9 martie 2010, 12:00
42item on the agendapointConturile anuale ale anumitor forme de societăți comerciale în ceea ce privește microentitățile
Klaus-Heiner Lehne (A7-0011/2010
  -AmendamenteLuni, 8 martie 2010, 19:00
16item on the agendapointRaport privind politica în domeniul concurenței pe anul 2008
Sophia in 't Veld (A7-0025/2010
  -Amendamente ale raportorului; Propuneri de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 3 martie 2010, 12:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 5 martie 2010, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 8 martie 2010, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 9 martie 2010, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Joi, 11 martie 2010, 10:00
Ultima actualizare: 10 martie 2010Notă juridică