Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 8 martie 2010 - Joi, 11 martie 2010  245k
Marţi, 9 martie 2010200kVersiune: Miercuri, 10 martie 2010, 17:50
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   Dezbateri
12:00 - 13:00   Votare
15:00 - 16:00   Timpul afectat întrebărilor
16:00 - 18:00   Dezbateri
18:00 - 19:30   Timpul afectat întrebărilor
21:00 - 24:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
  pointDezbatere comună - DEZBATERE PRIORITARĂ - Piața internă și protecția consumatorilor
21Termen -Graficul de performanţă al pieţei interne
Raport  Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein (A7-0084/2009)
Raport referitor la Tabloul de bord al pieței interne

[2009/2141(INI)]
Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor
20 -Protecţia consumatorilor
Raport  Anna Hedh (A7-0024/2010)
Proiect de raport referitor la protecţia consumatorilor

[2009/2137(INI)]
Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor
19 -SOLVIT
Raport  Cristian Silviu Buşoi (A7-0027/2010)
Proiect de raport referitor la SOLVIT

[2009/2138(INI)]
Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor
24Termen***IpointCirculaţia persoanelor aflate în posesia unei vize de lungă şedere
Raport  Carlos Coelho (A7-0015/2010)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce privește circulația persoanelor care dețin o viză de lungă ședere
[2009/0028(COD)]
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
12:00 - 13:00   Votare      
12*voteAlocarea de servicii de intermediere financiară măsurate indirect (SIFMI) pentru stabilirea venitului național brut (VNB)
Raport  Jean-Luc Dehaene (A7-0022/2010)
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind alocarea de servicii de intermediere financiară măsurate indirect (SIFMI) pentru stabilirea venitului național brut (VNB) folosit pentru bugetul Comunităților Europene și resursele proprii ale acestora
[2009/0068(CNS)]
Comisia pentru bugete
articolul 138
14 voteMobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Germania - concedieri
Raport  Reimer Böge (A7-0020/2010)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară
[2010/0005(BUD)]
Comisia pentru bugete
articolul 138
13 voteMobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Lituania, concedieri
Raport  Reimer Böge (A7-0021/2010)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară
[2010/0003(BUD)]
Comisia pentru bugete
articolul 138
15 voteMobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Lituania - construirea de clădiri
Raport  Reimer Böge (A7-0019/2010)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară
[2010/0002(BUD)]
Comisia pentru bugete
articolul 138
17 voteProtocolul adițional la Acordul de cooperare pentru protecția coastelor și apelor Atlanticului de Nord-Est împotriva poluării
Raport  Anna Rosbach (A7-0009/2010)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Comunității Europene, a Protocolului adițional la Acordul de cooperare pentru protecția coastelor și apelor Atlanticului de Nord-Est împotriva poluării
[2009/0120(NLE)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
articolul 138
20 voteProtecţia consumatorilor
Raport  Anna Hedh (A7-0024/2010)
Proiect de raport referitor la protecţia consumatorilor
[2009/2137(INI)]
Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor
articolul 138
19 voteSOLVIT
Raport  Cristian Silviu Buşoi (A7-0027/2010)
Proiect de raport referitor la SOLVIT
[2009/2138(INI)]
Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor
articolul 138
18Termen***IvoteCerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie
Raport  Bairbre de Brún (A7-0082/2009)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 998/2003 privind cerinţele de sănătate animală aplicabile circulaţiei necomerciale a animalelor de companie
[2009/0077(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
24Termen***IvoteCirculaţia persoanelor aflate în posesia unei vize de lungă şedere
Raport  Carlos Coelho (A7-0015/2010)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen și a Regulamentului (CE) nr. 562/2006 în ceea ce privește circulația persoanelor care dețin o viză de lungă ședere
[2009/0028(COD)]
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
16Termen voteRaport privind politica în domeniul concurenței pe anul 2008
Raport  Sophia in 't Veld (A7-0025/2010)
Raport referitor la Raportul privind politica în domeniul concurenței pe anul 2008
[2009/2173(INI)]
Comisia pentru afaceri economice şi monetare
21Termen voteGraficul de performanţă al pieţei interne
Raport  Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein (A7-0084/2009)
Raport referitor la Tabloul de bord al pieței interne
[2009/2141(INI)]
Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor
15:00 - 16:00   Timpul afectat întrebărilor      
4  pointTimp afectat întrebărilor cu Preşedintele Comisiei (B7-0017/2010)
1) Întrebari libere: 30 minute (1 min. per întrebare pentru fiecare preşedinte al grupurilor politice + 1 min. per răspuns din partea dlui Barroso; eventual, 30 sec. pentru o întrebare suplimentară + 30 sec. per răspuns din partea dlui Barroso)
2) Chestiuni specifice: Punerea în aplicare a noului tratat şi respectarea drepturilor fundamentale: 30 min. de intervenţii solicitate (catch-the-eye) (1 min per întrebare) + răspunsuri din partea dlui Barroso (1 min per întrebare)
16:00 - 18:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
68 pointPolitica internaţională privind schimbările climatice după Conferinţa de la Copenhaga: revigorarea negocierilor internaţionale prin acţiuni imediate
Declaraţie a Comisiei
[2010/2600(RSP)]
Articolul 111 Urmată de 30 de minute de întrebări scurte şi de răspunsuri
40Termen pointA doua reuniune europeană la nivel înalt privind romii
Întrebări orale - [2010/2559(RSP)]
Votarea va avea loc în cadrul următoarei perioade de sesiune
     
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Claude Moraes (O-0017/2010 - B7-0013/2010)
Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European
Consiliul
A doua reuniune europeană la nivel înalt privind romii
     
Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz, Claude Moraes (O-0018/2010 - B7-0014/2010)
Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European
Comisia
A doua reuniune europeană la nivel înalt privind romii
     
Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht (O-0028/2010 - B7-0202/2010)
Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană
Consiliul
Al doilea summit european privind romii
     
Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht (O-0029/2010 - B7-0203/2010)
Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană
Comisia
Al doilea Summit european privind romii
18:00 - 19:30   Timpul afectat întrebărilor      
5  pointTimpul afectat întrebărilor adresate Comisiei (B7-0017/2010)
21:00 - 24:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
53 pointImplementarea directivelor din primul pachet feroviar
Întrebare orală - [2010/2556(RSP)]
     
Brian Simpson (O-0030/2010 - B7-0204/2010)
Comisia pentru transport şi turism
Comisia
Punerea în aplicare a directivelor privind primul pachet feroviar (2001/12/CE, 2001/13/CE și 2001/14/CE)
54Termen pointAcordul comercial împotriva contrafacerii (ACTA)
Întrebare orală - [2010/2572(RSP)]
     
Carl Schlyter, Daniel Caspary, Kader Arif, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz, Syed Kamall (O-0026/2010 - B7-0020/2010)
Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană
Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European
Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa
Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică
Conservatorii şi Reformiştii Europeni

Comisia
Transparența și situația actuală a negocierilor privind Acordul comercial de combatere a contrafacerii (ACTA)
62Termen pointRegulament privind aplicarea unui sistem de preferinţe tarifare generalizate
Întrebare orală - [2010/2594(RSP)]
     
Daniel Caspary, Kader Arif, Niccolò Rinaldi, Yannick Jadot, Joe Higgins, Robert Sturdy (O-0022/2010 - B7-0018/2010)
Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)
Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European
Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa
Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană
Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică
Conservatorii şi Reformiştii Europeni

Comisia
Regulament de aplicare a unui sistem de preferinţe tarifare generalizate
09:00 - 11:50   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)20'
Raportori   (4x6') 24'
Raportori pentru aviz   (2x1') 2'
Deputaţi75'
23'17'8'306'306'305'4'304'
„Catch the eye”   (2x5') 10'
16:00 - 18:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)5'
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
Autori   (2x2') 4'
Deputaţi45'
12'309'305'304'4'3'303'3'
„Catch the eye”5'
21:00 - 24:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
Autor (TRAN)5'
Autori (grupurile politice)   (12x2') 24'
Deputaţi75'
23'17'8'306'306'305'4'304'
„Catch the eye”   (3x5') 15'
21item on the agendapointGraficul de performanţă al pieţei interne
Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein (A7-0084/2009
  -AmendamenteMiercuri, 3 martie 2010, 12:00
24item on the agendapointCirculaţia persoanelor aflate în posesia unei vize de lungă şedere
Carlos Coelho (A7-0015/2010
  -AmendamenteMiercuri, 3 martie 2010, 12:00
18item on the agendapointCerințele de sănătate animală aplicabile circulației necomerciale a animalelor de companie
Bairbre de Brún (A7-0082/2009
  -AmendamenteMiercuri, 3 martie 2010, 12:00
16item on the agendapointRaport privind politica în domeniul concurenței pe anul 2008
Sophia in 't Veld (A7-0025/2010
  -Amendamente ale raportorului; Propuneri de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 3 martie 2010, 12:00
40item on the agendapointA doua reuniune europeană la nivel înalt privind romii
(O-0017/2010 - B7-0013/2010) (O-0018/2010 - B7-0014/2010) (O-0028/2010 - B7-0202/2010) (O-0029/2010 - B7-0203/2010) 
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 17 martie 2010, 12:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieLuni, 22 martie 2010, 12:00
54item on the agendapointAcordul comercial împotriva contrafacerii (ACTA)
(O-0026/2010 - B7-0020/2010) 
  -Propuneri de rezoluţieLuni, 8 martie 2010, 19:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMarţi, 9 martie 2010, 12:00
62item on the agendapointRegulament privind aplicarea unui sistem de preferinţe tarifare generalizate
(O-0022/2010 - B7-0018/2010) 
  -Propuneri de rezoluţieLuni, 8 martie 2010, 19:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMarţi, 9 martie 2010, 12:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 5 martie 2010, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 8 martie 2010, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 9 martie 2010, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Joi, 11 martie 2010, 10:00
Ultima actualizare: 10 martie 2010Notă juridică