Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2010. gada 8. marta - Ceturtdiena, 2010. gada 11. marta  244k
Trešdiena, 2010. gada 10. marts186kVersija: Trešdiena, 2010. gada 10. marts, 17:48
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:50   PRIORITĀRĀS DEBATES
12:00 - 13:00   Balsošana
15:00 - 18:00   DEBATES PAR AKTUĀLIEM TEMATIEM
18:00 - 19:00   Jautājumu laiks
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:50   PRIORITĀRĀS DEBATES       Uzstāšanās laiks
  pointKopīgas debates - Ārpolitika un drošības politika
10Termiņi -2008. gada ziņojums par KĀDP
Ziņojums:  Gabriele Albertini (A7-0023/2010)
Ziņojums par Padomes gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) galvenajiem aspektiem un pamatvirzienu izvēli 2008. gadā, kuru Eiropas Parlamentam iesniedza, piemērojot 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma G sadaļas 43. punktu

[2009/2057(INI)]
Ārlietu komiteja
11Termiņi -Eiropas drošības stratēģijas īstenošana un kopējā drošības un aizsardzības politika
Ziņojums:  Arnaud Danjean (A7-0026/2010)
Ziņojums par Eiropas drošības stratēģijas un Eiropas kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu

[2009/2198(INI)]
Ārlietu komiteja
26Termiņi -Kodolieroču neizplatīšanas līgums
Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski
 -[2010/2502(RSP)]
     
 Gabriele Albertini, Arnaud Danjean (O-0169/2009 - B7-0009/2010)
Ārlietu komiteja
Padome
Līgums par kodolieroču neizplatīšanu
     
 Gabriele Albertini, Arnaud Danjean (O-0170/2009 - B7-0010/2010)
Ārlietu komiteja
Komisija
Līgums par kodolieroču neizplatīšanu
12:00 - 13:00   Balsošana      
42Termiņi***IvoteNoteiktu veidu sabiedrību gada pārskati attiecībā uz mikrouzņēmumiem
Ziņojums:  Klaus-Heiner Lehne (A7-0011/2010)
Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz vismazākajām uzņēmējdarbības vienībām groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK par noteiktu veidu sabiedrību gada pārskatiem
[COM(2009)0083 - C6-0074/2009 - 2009/0035(COD)]
Juridiskā komiteja
44Termiņi voteES stratēģija 2020. gadam — pasākumi saistībā ar Eiropadomes 2010. gada 11. februāra neoficiālo sanāksmi
Rezolūciju priekšlikumi
[2010/2543(RSP)]
B7-0150/2010, RC-B7-0151/2010, B7-0151/2010, B7-0153/2010, B7-0159/2010, B7-0160/2010, B7-0165/2010
Debates: Trešdiena, 2010. gada 24. februāris
45Termiņi voteGoldstone ieteikumu īstenošana attiecībā uz Izraēlu un Palestīnu
Rezolūciju priekšlikumi
[2010/2557(RSP)]
B7-0135/2010, RC-B7-0136/2010, B7-0136/2010, B7-0138/2010, B7-0140/2010, B7-0145/2010, B7-0146/2010
Debates: Trešdiena, 2010. gada 24. februāris
46Termiņi votePilsoniskās sabiedrības un mazākumtautību stāvoklis Baltkrievijā
Rezolūciju priekšlikumi
[2010/2573(RSP)]
RC-B7-0134/2010, B7-0134/2010, B7-0152/2010, B7-0157/2010, B7-0161/2010, B7-0162/2010, B7-0163/2010
Debates: Trešdiena, 2010. gada 24. februāris
55Termiņi voteRezolūcijas priekšlikums - Nodokļu piemērošana finanšu darījumiem
[2009/2750(RSP)]
B7-0133/2010
56Termiņi voteRezolūcijas priekšlikums - Vienotā eiro maksājumu telpa
[2010/2522(RSP)]
B7-0132/2010
54Termiņi voteRezolūcijas priekšlikums - Viltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgums
[2010/2572(RSP)]
RC-B7-0154/2010, B7-0154/2010, B7-0158/2010, B7-0173/2010, B7-0179/2010, B7-0180/2010
62Termiņi voteRezolūcijas priekšlikums - Regula, ar ko piemēro vispārējo tarifa preferenču sistēmu
[2010/2594(RSP)]
RC-B7-0181/2010, B7-0181/2010, B7-0182/2010
10Termiņi vote2008. gada ziņojums par KĀDP
Ziņojums:  Gabriele Albertini (A7-0023/2010)
Ziņojums par Padomes gada ziņojumu Eiropas Parlamentam par kopējās ārpolitikas un drošības politikas (KĀDP) galvenajiem aspektiem un pamatvirzienu izvēli 2008. gadā, kuru Eiropas Parlamentam iesniedza, piemērojot 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma G sadaļas 43. punktu
[2009/2057(INI)]
Ārlietu komiteja
11Termiņi voteEiropas drošības stratēģijas īstenošana un kopējā drošības un aizsardzības politika
Ziņojums:  Arnaud Danjean (A7-0026/2010)
Ziņojums par Eiropas drošības stratēģijas un Eiropas kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu
[2009/2198(INI)]
Ārlietu komiteja
26Termiņi voteRezolūcijas priekšlikums - Kodolieroču neizplatīšanas līgums
[2010/2502(RSP)]
RC-B7-0137/2010, B7-0137/2010, B7-0141/2010, B7-0142/2010, B7-0143/2010, B7-0144/2010, B7-0147/2010
15:00 - 18:00   DEBATES PAR AKTUĀLIEM TEMATIEM       Uzstāšanās laiks
29 pointES politika Arktikas jautājumos
Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos / Komisijas priekšsēdētāja vietnieces paziņojums
[2009/2814(RSP)]
60Termiņi pointKuba
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2010/2592(RSP)]
18:00 - 19:00   Jautājumu laiks      
7  pointJautājumu laiks (Padome) (B7-0017/2010)
09:00 - 11:50   PRIORITĀRĀS DEBATES     item on the agenda
Augstā pārstāve (ieskaitot atbildes)30'
Referenti   (2x6') 12'
Atzinuma sagatavotājs1'
Autors5'
Deputāti 75'
23'17'8'306'306'305'4'304'
Brīvā mikrofona procedūra5'
15:00 - 18:00   DEBATES PAR AKTUĀLIEM TEMATIEM     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)10'
Augstā pārstāve (ieskaitot atbildes)15'
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Deputāti 90'
28'3020'3010'307'307'305'305'5'
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
10item on the agendapoint2008. gada ziņojums par KĀDP
Gabriele Albertini (A7-0023/2010
  -GrozījumiTrešdiena, 2010. gada 3. marts, 12:00
11item on the agendapointEiropas drošības stratēģijas īstenošana un kopējā drošības un aizsardzības politika
Arnaud Danjean (A7-0026/2010
  -GrozījumiTrešdiena, 2010. gada 3. marts, 12:00
26item on the agendapointKodolieroču neizplatīšanas līgums
(O-0169/2009 - B7-0009/2010) (O-0170/2009 - B7-0010/2010) 
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2010. gada 3. marts, 12:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2010. gada 8. marts, 19:00
42item on the agendapointNoteiktu veidu sabiedrību gada pārskati attiecībā uz mikrouzņēmumiem
Klaus-Heiner Lehne (A7-0011/2010
  -GrozījumiPirmdiena, 2010. gada 8. marts, 19:00
44item on the agendapointES stratēģija 2020. gadam — pasākumi saistībā ar Eiropadomes 2010. gada 11. februāra neoficiālo sanāksmi
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2010. gada 3. marts, 12:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2010. gada 8. marts, 19:00
45item on the agendapointGoldstone ieteikumu īstenošana attiecībā uz Izraēlu un Palestīnu
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2010. gada 3. marts, 12:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2010. gada 8. marts, 19:00
46item on the agendapointPilsoniskās sabiedrības un mazākumtautību stāvoklis Baltkrievijā
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2010. gada 3. marts, 12:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2010. gada 9. marts, 12:00
55item on the agendapointNodokļu piemērošana finanšu darījumiem
(O-0025/2010 - B7-0019/2010) 
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2010. gada 8. marts, 19:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2010. gada 9. marts, 12:00
56item on the agendapointVienotā eiro maksājumu telpa
(O-0027/2010 - B7-0201/2010) 
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2010. gada 8. marts, 19:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2010. gada 9. marts, 12:00
54item on the agendapointViltošanas novēršanas tirdzniecības nolīgums
(O-0026/2010 - B7-0020/2010) 
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2010. gada 8. marts, 19:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2010. gada 9. marts, 12:00
62item on the agendapointRegula, ar ko piemēro vispārējo tarifa preferenču sistēmu
(O-0022/2010 - B7-0018/2010) 
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2010. gada 8. marts, 19:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2010. gada 9. marts, 12:00
60item on the agendapointKuba
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2010. gada 8. marts, 19:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2010. gada 10. marts, 12:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2010. gada 5. marts, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2010. gada 8. marts, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2010. gada 9. marts, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 122. pants)Ceturtdiena, 2010. gada 11. marts, 10:00
Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 10. martaJuridisks paziņojums