Program
ŠtrasburgPondelok, 8. marca 2010 - Štvrtok, 11. marca 2010  250k
Streda, 10. marca 2010193kVerzia: Streda, 10. marca 2010, 17:51
 Body programu
09:00 - 11:50   PREDNOSTNÁ ROZPRAVA
12:00 - 13:00   Hlasovanie
15:00 - 18:00   ROZPRAVY O BEŽNÝCH TÉMACH
18:00 - 19:00   Hodina otázok
 Rečnícky čas
 Lehoty

09:00 - 11:50   PREDNOSTNÁ ROZPRAVA       Rečnícky čas
  pointSpoločná rozprava - Zahraničná a bezpečnostná politika
10Termín -Výročná správa o SZBP za rok 2008
Správa:  Gabriele Albertini (A7-0023/2010)
Výročná správa Rady pre Európsky parlament o hlavných aspektoch a základných možnostiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) za rok 2008 predloženej Európskemu parlamentu v rámci uplatňovania časti II oddielu G ods. 43 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006

[2009/2057(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
11Termín -Uplatňovanie európskej bezpečnostnej stratégie a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
Správa:  Arnaud Danjean (A7-0026/2010)
Uplatňovanie európskej bezpečnostnej stratégie a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky

[2009/2198(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
26Termín -Zmluva o nešírení jadrových zbraní
Otázky na ústne zodpovedanie
 -[2010/2502(RSP)]
     
 Gabriele Albertini, Arnaud Danjean (O-0169/2009 - B7-0009/2010)
Výbor pre zahraničné veci
Rada
Zmluva o nešírení jadrových zbraní
     
 Gabriele Albertini, Arnaud Danjean (O-0170/2009 - B7-0010/2010)
Výbor pre zahraničné veci
Komisia
Zmluva o nešírení jadrových zbraní
12:00 - 13:00   Hlasovanie      
42Termín***IvoteRočná účtovná závierka niektorých typov spoločností, pokiaľ ide o mikrosubjekty
Správa:  Klaus-Heiner Lehne (A7-0011/2010)
Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, pokiaľ ide o mikrosubjekty
[COM(2009)0083 - C6-0074/2009 - 2009/0035(COD)]
Výbor pre právne veci
44Termín voteEÚ 2020 – v nadväznosti na neformálne zasadnutie Európskej rady z 11. februára 2010
Návrhy uznesení
[2010/2543(RSP)]
B7-0150/2010, RC-B7-0151/2010, B7-0151/2010, B7-0153/2010, B7-0159/2010, B7-0160/2010, B7-0165/2010
Rozprava : Streda, 24. februára 2010
45Termín voteDodržiavanie Goldstonových odporúčaní týkajúcich sa konfliktu medzi Izraelom a Palestínou

Návrhy uznesení
[2010/2557(RSP)]
B7-0135/2010, RC-B7-0136/2010, B7-0136/2010, B7-0138/2010, B7-0140/2010, B7-0145/2010, B7-0146/2010
Rozprava : Streda, 24. februára 2010
46Termín voteSituácia občianskej spoločnosti a národnostných menšín v Bielorusku
Návrhy uznesení
[2010/2573(RSP)]
RC-B7-0134/2010, B7-0134/2010, B7-0152/2010, B7-0157/2010, B7-0161/2010, B7-0162/2010, B7-0163/2010
Rozprava : Streda, 24. februára 2010
55Termín voteNávrh uznesenia - Dane z finančných transakcií
[2009/2750(RSP)]
B7-0133/2010
56Termín voteNávrh uznesenia - Jednotná oblasť platieb v eurách
[2010/2522(RSP)]
B7-0132/2010
54Termín voteNávrh uznesenia - Obchodná dohoda o boji proti falšovaniu (ACTA)
[2010/2572(RSP)]
RC-B7-0154/2010, B7-0154/2010, B7-0158/2010, B7-0173/2010, B7-0179/2010, B7-0180/2010
62Termín voteNávrh uznesenia - Nariadenie, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií
[2010/2594(RSP)]
RC-B7-0181/2010, B7-0181/2010, B7-0182/2010
10Termín voteVýročná správa o SZBP za rok 2008
Správa:  Gabriele Albertini (A7-0023/2010)
Výročná správa Rady pre Európsky parlament o hlavných aspektoch a základných možnostiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) za rok 2008 predloženej Európskemu parlamentu v rámci uplatňovania časti II oddielu G ods. 43 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006
[2009/2057(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
11Termín voteUplatňovanie európskej bezpečnostnej stratégie a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
Správa:  Arnaud Danjean (A7-0026/2010)
Uplatňovanie európskej bezpečnostnej stratégie a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
[2009/2198(INI)]
Výbor pre zahraničné veci
26Termín voteNávrh uznesenia - Zmluva o nešírení jadrových zbraní
[2010/2502(RSP)]
RC-B7-0137/2010, B7-0137/2010, B7-0141/2010, B7-0142/2010, B7-0143/2010, B7-0144/2010, B7-0147/2010
15:00 - 18:00   ROZPRAVY O BEŽNÝCH TÉMACH       Rečnícky čas
29 pointPolitika EÚ v otázkach Arktídy
Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku/podpredsedníčky Komisie
[2009/2814(RSP)]
60Termín pointKuba
Vyhlásenia Rady a Komisie
[2010/2592(RSP)]
18:00 - 19:00   Hodina otázok      
7  pointHodina otázok (pre Radu) (B7-0017/2010)
09:00 - 11:50   PREDNOSTNÁ ROZPRAVA     item on the agenda
Vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí)30'
Spravodajcovia   (2x6') 12'
Spravodajca požiadaný o stanovisko1'
Autor5'
Poslanci75'
23'17'8'306'306'305'4'304'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky5'
15:00 - 18:00   ROZPRAVY O BEŽNÝCH TÉMACH     item on the agenda
Rada (vrátane odpovedí)10'
Vysoká predstaviteľka (vrátane odpovedí)15'
Komisia (vrátane odpovedí)10'
Poslanci90'
28'3020'3010'307'307'305'305'5'
Postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky   (2x5') 10'
10item on the agendapointVýročná správa o SZBP za rok 2008
Gabriele Albertini (A7-0023/2010
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 3. marca 2010, 12:00
11item on the agendapointUplatňovanie európskej bezpečnostnej stratégie a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky
Arnaud Danjean (A7-0026/2010
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyStreda, 3. marca 2010, 12:00
26item on the agendapointZmluva o nešírení jadrových zbraní
(O-0169/2009 - B7-0009/2010) (O-0170/2009 - B7-0010/2010) 
  -Návrhy uzneseníStreda, 3. marca 2010, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníPondelok, 8. marca 2010, 19:00
42item on the agendapointRočná účtovná závierka niektorých typov spoločností, pokiaľ ide o mikrosubjekty
Klaus-Heiner Lehne (A7-0011/2010
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhyPondelok, 8. marca 2010, 19:00
44item on the agendapointEÚ 2020 – v nadväznosti na neformálne zasadnutie Európskej rady z 11. februára 2010
  -Návrhy uzneseníStreda, 3. marca 2010, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníPondelok, 8. marca 2010, 19:00
45item on the agendapointDodržiavanie Goldstonových odporúčaní týkajúcich sa konfliktu medzi Izraelom a Palestínou
  -Návrhy uzneseníStreda, 3. marca 2010, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníPondelok, 8. marca 2010, 19:00
46item on the agendapointSituácia občianskej spoločnosti a národnostných menšín v Bielorusku
  -Návrhy uzneseníStreda, 3. marca 2010, 12:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníUtorok, 9. marca 2010, 12:00
55item on the agendapointDane z finančných transakcií
(O-0025/2010 - B7-0019/2010) 
  -Návrhy uzneseníPondelok, 8. marca 2010, 19:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníUtorok, 9. marca 2010, 12:00
56item on the agendapointJednotná oblasť platieb v eurách
(O-0027/2010 - B7-0201/2010) 
  -Návrhy uzneseníPondelok, 8. marca 2010, 19:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníUtorok, 9. marca 2010, 12:00
54item on the agendapointObchodná dohoda o boji proti falšovaniu (ACTA)
(O-0026/2010 - B7-0020/2010) 
  -Návrhy uzneseníPondelok, 8. marca 2010, 19:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníUtorok, 9. marca 2010, 12:00
62item on the agendapointNariadenie, ktorým sa uplatňuje systém všeobecných colných preferencií
(O-0022/2010 - B7-0018/2010) 
  -Návrhy uzneseníPondelok, 8. marca 2010, 19:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníUtorok, 9. marca 2010, 12:00
60item on the agendapointKuba
  -Návrhy uzneseníPondelok, 8. marca 2010, 19:00
  -Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy a spoločné návrhy uzneseníStreda, 10. marca 2010, 12:00
Oddelené hlasovanie - hlasovanie po častiach - hlasovanie podľa mien
Texty predložené na hlasovanie v utorokPiatok, 5. marca 2010, 12:00
Texty predložené na hlasovanie v streduPondelok, 8. marca 2010, 19:00
Texty predložené na hlasovanie vo štvrtokUtorok, 9. marca 2010, 19:00
Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (článok 122 rokovacieho poriadku)Štvrtok, 11. marca 2010, 10:00
Posledná úprava: 10. marca 2010Právne oznámenie