Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2010. gada 19. aprīļa - Ceturtdiena, 2010. gada 22. aprīļa  246k
Trešdiena, 2010. gada 21. aprīlis199kVersija: Otrdiena, 2010. gada 20. aprīlis, 18:09
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:50   Debates
15:00 - 19:00   Debates
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:50   Debates       Uzstāšanās laiks
  pointKopīgas debates - PRIORITĀRĀS DEBATES - 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana
81Termiņi -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets, III iedaļa — Komisija
Ziņojums:  Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, III iedaļa — Komisija un izpildaģentūras

[SEC(2009)1089 - C7-0172/2009 - 2009/2068(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
56Termiņi -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — 7., 8., 9. un 10. Eiropas attīstības fonds (EAF)
Ziņojums:  Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)
Ziņojums par septītā, astotā, devītā un desmitā Eiropas Attīstības fonda 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[COM(2009)0397 - C7-0171/2009 - 2009/2077(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
80Termiņi -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Parlaments
Ziņojums:  Bart Staes (A7-0095/2010)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, I iedaļa — Eiropas Parlaments

[SEC(2009)1089 - C7-0173/2009 - 2009/2069(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
11Termiņi -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Padome
Ziņojums:  Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa — Padome

[SEC(2009)1089 - C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
79 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Tiesa
Ziņojums:  Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IV iedaļa — Tiesa

[SEC(2009)1089 - C7-0175/2009 - 2009/2071(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
32 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Revīzijas palāta
Ziņojums:  Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, V iedaļa — Revīzijas palāta

[SEC(2009)1089 - C7-0176/2009 - 2009/2072(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
57Termiņi -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Ziņojums:  Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VI iedaļa — Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja

[SEC(2009)1089 - C7-0177/2009 - 2009/2073(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
62Termiņi -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Reģionu komiteja
Ziņojums:  Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VII iedaļa — Reģionu komiteja

[SEC(2009)1089 - C7-0178/2009 - 2009/2074(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
14 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Ombuds
Ziņojums:  Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, VIII iedaļa — Eiropas Ombuds

[SEC(2009)1089 - C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
29 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs
Ziņojums:  Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)
Ziņojums par Eiropas Savienības 2008. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, IX iedaļa — Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs

[SEC(2009)1089 - C7-0180/2009 - 2009/2076(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
39 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0074/2010)
Ziņojums par 2008. gada budžeta izpildes apstiprināšanu — ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole

[2010/2007(INI)]
Budžeta kontroles komiteja
47 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0071/2010)
Ziņojums par Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0188/2009 - 2009/2117(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
12 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0091/2010)
Ziņojums par Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
74 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Policijas akadēmija (CEPOL)
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0075/2010)
Ziņojums par Eiropas Policijas akadēmijas 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
44 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūra
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0105/2010)
Ziņojums par Kopienas Zivsaimniecības kontroles aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0201/2009 - 2009/2130(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
67 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Rekonstrukcijas aģentūra
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0072/2010)
Ziņojums par Eiropas Rekonstrukcijas aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0183/2009 - 2009/2112(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
16 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aviācijas drošības aģentūra
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0068/2010)
Ziņojums par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0193/2009 - 2009/2122(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
77 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0104/2010)
Ziņojums par Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0195/2009 - 2009/2124(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
66 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0089/2010)
Ziņojums par Eiropas Ķīmisko vielu aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0202/2009 - 2009/2131(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
71 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Vides aģentūra
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0092/2010)
Ziņojums par Eiropas Vides aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
22 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0086/2010)
Ziņojums par Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0194/2009 - 2009/2123(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
26 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0067/2010)
Ziņojums par Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0185/2009 - 2009/2114(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
49 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Zāļu aģentūra
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0078/2010)
Ziņojums par Eiropas Zāļu aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0189/2009 - 2009/2118(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
78 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Jūras drošības aģentūra
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0081/2010)
Ziņojums par Eiropas Jūras drošības aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0192/2009 - 2009/2121(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
23 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA)
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0087/2010)
Ziņojums par Eiropas Tīklu un informācijas drošības aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0196/2009 - 2009/2125(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
61 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzelzceļa aģentūra
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0084/2010)
Ziņojums par Eiropas Dzelzceļa aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
27 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Izglītības fonds
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0083/2010)
Ziņojums par Eiropas Izglītības fonda 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0191/2009 - 2009/2120(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
43 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0069/2010)
Ziņojums par Eiropas Aģentūras drošībai un veselības aizsardzībai darbā 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
52 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Euratom apgādes aģentūra
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0076/2010)
Ziņojums par Euratom Apgādes aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0203/2009 - 2009/2132(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
13 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0088/2010)
Ziņojums par Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
75 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — EUROJUST
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0093/2010)
Ziņojums par Eurojust 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
17 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0090/2010)
Ziņojums par Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0184/2009 - 2009/2113(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
72 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (FRONTEX)
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0085/2010)
Ziņojums par Eiropas Aģentūras operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
64 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas GNSS uzraudzības iestāde
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0073/2010)
Ziņojums par Eiropas GNSS uzraudzības iestādes 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0200/2009 - 2009/2129(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
69 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Kopuzņēmums ITER un kodolsintēzes enerģijas attīstības vajadzībām
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0094/2010)
Ziņojums par Eiropas Kopuzņēmuma ITER un kodolsintēzes enerģētikas attīstības vajadzībām 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0261/2009 - 2009/2187(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
53 -2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — SESAR kopuzņēmums
Ziņojums:  Véronique Mathieu (A7-0077/2010)
Ziņojums par Kopuzņēmuma SESAR 2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

[SEC(2009)1089 - C7-0262/2009 - 2009/2188(DEC)]
Budžeta kontroles komiteja
15:00 - 19:00   Debates       Uzstāšanās laiks
119Termiņi pointSWIFT
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2010/2649(RSP)]
124Termiņi pointPasažieru datu reģistrs (PDR)
Padomes un Komisijas paziņojumi
[2010/2657(RSP)]
102Termiņi pointAizliegums izmantot uz cianīdu balstītas izrakteņu ieguves tehnoloģijas
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2010/2593(RSP)]
     
János Áder, László Tőkés (O-0035/2010 - B7-0206/2010)
Eiropas Tautas partijas (Kristīgo Demokrātu) grupa
Komisija
Aizliegums ES kalnrūpniecībā izmantot cianīdu
09:00 - 11:50   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)10'
Referenti   (5x6') 30'
Atzinuma sagatavotāji   (11x1') 11'
Deputāti 75'
23'17'8'306'306'305'4'304'
Brīvā mikrofona procedūra5'
15:00 - 19:00   Debates     item on the agenda
Padome (ieskaitot atbildes)20'
Komisija (ieskaitot atbildes)25'
Autors2'
Deputāti 120'
39'3028'14'10'9'307'6'306'
Brīvā mikrofona procedūra   (3x5') 15'
81item on the agendapoint2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets, III iedaļa — Komisija
Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010
  -GrozījumiTrešdiena, 2010. gada 14. aprīlis, 12:00
56item on the agendapoint2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — 7., 8., 9. un 10. Eiropas attīstības fonds (EAF)
Inés Ayala Sender (A7-0063/2010
  -GrozījumiTrešdiena, 2010. gada 14. aprīlis, 12:00
80item on the agendapoint2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Eiropas Parlaments
Bart Staes (A7-0095/2010
  -GrozījumiTrešdiena, 2010. gada 14. aprīlis, 12:00
11item on the agendapoint2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Padome
Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010
  -GrozījumiTrešdiena, 2010. gada 14. aprīlis, 12:00
57item on the agendapoint2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Ekonomikas un sociālo lietu komiteja
Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010
  -GrozījumiTrešdiena, 2010. gada 14. aprīlis, 12:00
62item on the agendapoint2008. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES vispārējais budžets — Reģionu komiteja
Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010
  -GrozījumiTrešdiena, 2010. gada 14. aprīlis, 12:00
119item on the agendapointSWIFT
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2010. gada 28. aprīlis, 12:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2010. gada 3. maijs, 12:00
124item on the agendapointPasažieru datu reģistrs (PDR)
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2010. gada 28. aprīlis, 12:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2010. gada 3. maijs, 12:00
102item on the agendapointAizliegums izmantot uz cianīdu balstītas izrakteņu ieguves tehnoloģijas
(O-0035/2010 - B7-0206/2010) 
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2010. gada 28. aprīlis, 12:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2010. gada 3. maijs, 12:00
Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 21. aprīļaJuridisks paziņojums