Aġenda
StrasburguIt-Tnejn, 19 t'April 2010 - Il-Ħamis, 22 t'April 2010  250k
L-Erbgħa, 21 ta' April 2010204kVerżjoni: It-Tlieta, 20 ta' April 2010, 18:09
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 11:50   Dibattiti
15:00 - 19:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 11:50   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
  pointDibattitu konġunt - DIBATTITU TA’ PRIJORITÀ - Kwittanza 2008
81Skadenza -Kwittanza 2008: baġit ġenerali tal-UE - Taqsima III - Il-Kummissjoni
Rapport:  Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima III – Il-Kummissjoni u l-aġenziji eżekuttivi

[SEC(2009)1089 - C7-0172/2009 - 2009/2068(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
56Skadenza -Kwittanza 2008: is-seba', it-tmien, id-disa' u l-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ)
Rapport:  Inés Ayala Sender (A7-0063/2010)
Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tas-Seba’, it-Tmien, id-Disa’ u l-Għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp għas-sena finanzjarja 2008

[COM(2009)0397 - C7-0171/2009 - 2009/2077(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
80Skadenza -Kwittanza 2008: baġit ġenerali tal-UE, Parlament Ewropew
Rapport:  Bart Staes (A7-0095/2010)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2008, Taqsima I – Il-Parlament

[SEC(2009)1089 - C7-0173/2009 - 2009/2069(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
11Skadenza -Kwittanza 2008: baġit ġenerali tal-UE, Il-Kunsill
Rapport:  Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010)
Kunsill : Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0174/2009 - 2009/2070(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
79 -Kwittanza 2008: baġit ġenerali tal-UE, Il-Qorti tal-Ġustizzja
Rapport:  Ryszard Czarnecki (A7-0079/2010)
Qorti tal-Ġustizzja : Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0175/2009 - 2009/2071(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
32 -Kwittanza 2008: baġit ġenerali tal-UE, Il-Qorti tal-Awdituri
Rapport:  Ryszard Czarnecki (A7-0097/2010)
Qorti ta' l-Awdituri : Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0176/2009 - 2009/2072(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
57Skadenza -Kwittanza 2008: baġit ġenerali tal-UE, Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Rapport:  Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010)
Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew : Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0177/2009 - 2009/2073(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
62Skadenza -Kwittanza 2008: baġit ġenerali tal-UE, Il-Kumitat tar-Reġjuni
Rapport:  Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010)
Kumitat tar-Reġjuni : Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0178/2009 - 2009/2074(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
14 -Kwittanza 2008: baġit ġenerali tal-UE, L-Ombudsman Ewropew
Rapport:  Ryszard Czarnecki (A7-0070/2010)
Ombudsman Ewropew : Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0179/2009 - 2009/2075(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
29 -Kwittanza 2008: baġit ġenerali tal-UE, Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data
Rapport:  Ryszard Czarnecki (A7-0098/2010)
Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data : Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0180/2009 - 2009/2076(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
39 -Kwittanza 2008: rendiment, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0074/2010)
Rapport dwar il-kwittanza 2008: rendiment, ġestjoni finanzjarja u kontroll tal-aġenziji

[2010/2007(INI)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
47 -Kwittanza 2008: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0071/2010)
Kummissjoni Ewropeaj: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008 - Iċ-Ċentru ta' Traduzzjoni għall-Korpi ta' l-Unjoni Ewropea

[SEC(2009)1089 - C7-0188/2009 - 2009/2117(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
12 -Kwittanza 2008: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Professjonali
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0091/2010)
Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Żvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali

[SEC(2009)1089 - C7-0181/2009 - 2009/2110(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
74 -Kwittanza 2008: Il-Kulleġġ Ewropew tal-Pulizija
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0075/2010)
Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008 - Akkademja Ewropea tal-Pulizija

[SEC(2009)1089 - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
44 -Kwittanza 2008: L-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0105/2010)
Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008 - L-Aġenzija Komunitarja għall-Kontroll tas-Sajd

[SEC(2009)1089 - C7-0201/2009 - 2009/2130(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
67 -Kwittanza 2008: L-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0072/2010)
Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008 - L-Aġenzija Ewropea għar-Rikostruzzjoni

[SEC(2009)1089 - C7-0183/2009 - 2009/2112(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
16 -Kwittanza 2008: L-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0068/2010)
Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008 - L-Aġenzija Ewropea tas-Sigurtà tal-Avjazzjoni

[SEC(2009)1089 - C7-0193/2009 - 2009/2122(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
77 -Kwittanza 2008: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0104/2010)
Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008 - Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard

[SEC(2009)1089 - C7-0195/2009 - 2009/2124(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
66 -Kwittanza 2008: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0089/2010)
Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008 - L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA)

[SEC(2009)1089 - C7-0202/2009 - 2009/2131(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
71 -Kwittanza 2008: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0092/2010)
Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008 - L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent

[SEC(2009)1089 - C7-0186/2009 - 2009/2115(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
22 -Kwittanza 2008: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà tal-Ikel
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0086/2010)
Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008 - L-Awtoritá Ewropea dwar is-Sigurtá tal-Ikel

[SEC(2009)1089 - C7-0194/2009 - 2009/2123(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
26 -Kwittanza 2008: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0067/2010)
Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008 - Iċ-Ċentru Ewropew ta' Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza mid-Droga

[SEC(2009)1089 - C7-0185/2009 - 2009/2114(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
49 -Kwittanza 2008: L-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0078/2010)
Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008 - L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini

[SEC(2009)1089 - C7-0189/2009 - 2009/2118(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
78 -Kwittanza 2008: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0081/2010)
Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008 - Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima

[SEC(2009)1089 - C7-0192/2009 - 2009/2121(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
23 -Kwittanza 2008: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0087/2010)
Rapport dwar il-Kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Networks u l-Informazzjoni għas-sena finanzjarja 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0196/2009 - 2009/2125(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
61 -Kwittanza 2008: L-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0084/2010)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea tal-Ferroviji għas-sena finanzjarja 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0197/2009 - 2009/2126(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
27 -Kwittanza 2008: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0083/2010)
Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008 - Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ

[SEC(2009)1089 - C7-0191/2009 - 2009/2120(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
43 -Kwittanza 2008: L-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-Xogħol
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0069/2010)
Kummissjoni Ewropeaj: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008- L-Aġenzija Ewropea għas-Saħħa u s-Sigurtà fil-post tax-xogħol

[SEC(2009)1089 - C7-0187/2009 - 2009/2116(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
52 -Kwittanza 2008: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0076/2010)
Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008 - L-Aġenzija Fornitriċi tal-EURATOM

[SEC(2009)1089 - C7-0203/2009 - 2009/2132(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
13 -Kwittanza 2008: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kundizzjonijiet tal-Għajxien u tax-Xogħol
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0088/2010)
Kummissjoni Ewropeaj: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008 - Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Għajxien u tax-Xogħol

[SEC(2009)1089 - C7-0182/2009 - 2009/2111(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
75 -Kwittanza 2008: Eurojust
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0093/2010)
Kummissjoni Ewropeaj: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008 - EUROJUST

[SEC(2009)1089 - C7-0190/2009 - 2009/2119(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
17 -Kwittanza 2008: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0090/2010)
Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008 - L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali

[SEC(2009)1089 - C7-0184/2009 - 2009/2113(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
72 -Kwittanza 2008: L-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta’ Kooperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni (FRONTEX)
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0085/2010)
Rapport dwar il-kwittanza fir-rigward tal-implimentazzjoni tal-baġit tal-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (FRONTEX) għas-sena finanzjarja 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0199/2009 - 2009/2128(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
64 -Kwittanza 2008: L-Awtorità Ewropea ta' Sorveljanza tal-GNSS
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0073/2010)
Rapport dwar il-kwittanza għall-implimentazzjoni tal-baġit tal-Awtorità Ewropea ta' Sorveljanza tal-GNSS għas-sena finanzjarja 2008

[SEC(2009)1089 - C7-0200/2009 - 2009/2129(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
69 -Kwittanza 2008: L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0094/2010)
Il-Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008 - L-Impriża Konġunta Ewropea għall-ITER u l-Iżvilupp tal-Enerġija mill-Fużjoni

[SEC(2009)1089 - C7-0261/2009 - 2009/2187(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
53 -Kwittanza 2008: L-impriża konġunta SESAR (SJU)
Rapport:  Véronique Mathieu (A7-0077/2010)
Kummissjoni Ewropea: Kontijiet annwali finali tal-Komunitajiet Ewropej - Sena Finanzjarja 2008 - SESAR

[SEC(2009)1089 - C7-0262/2009 - 2009/2188(DEC)]
Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit
15:00 - 19:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
119Skadenza pointSWIFT
Stqarrijiet tal-Kunsill u l-Kummissjoni
[2010/2649(RSP)]
124Skadenza pointReġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR)
Stqarrijiet tal-Kunsill u l-Kummissjoni
[2010/2657(RSP)]
102Skadenza pointProjbizzjoni fuq it-teknoloġiji ta' estrazzjoni mill-minjieri bl-użu taċ-ċjanur
Mistoqsija orali - [2010/2593(RSP)]
     
János Áder, László Tőkés (O-0035/2010 - B7-0206/2010)
Grupp tal-Partit Popolari Ewropew (Demokristjani)
Kummissjoni
Projbizzjoni fuq l-użu tat-teknoloġiji tat-tħaffir biċ-ċjanur fl-UE
09:00 - 11:50   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
Rapporteurs   (5x6') 30'
Rapporteurs għal opinjoni   (11x1') 11'
Membri75'
23'17'8'306'306'305'4'304'
"Catch the eye"5'
15:00 - 19:00   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)20'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)25'
Awtur2'
Membri120'
39'3028'14'10'9'307'6'306'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
81item on the agendapointKwittanza 2008: baġit ġenerali tal-UE - Taqsima III - Il-Kummissjoni
Bogusław Liberadzki (A7-0099/2010
  -EmendiL-Erbgħa, 14 ta' April 2010, 12:00
56item on the agendapointKwittanza 2008: is-seba', it-tmien, id-disa' u l-għaxar Fond Ewropew għall-Iżvilupp (FEŻ)
Inés Ayala Sender (A7-0063/2010
  -EmendiL-Erbgħa, 14 ta' April 2010, 12:00
80item on the agendapointKwittanza 2008: baġit ġenerali tal-UE, Parlament Ewropew
Bart Staes (A7-0095/2010
  -EmendiL-Erbgħa, 14 ta' April 2010, 12:00
11item on the agendapointKwittanza 2008: baġit ġenerali tal-UE, Il-Kunsill
Ryszard Czarnecki (A7-0096/2010
  -EmendiL-Erbgħa, 14 ta' April 2010, 12:00
57item on the agendapointKwittanza 2008: baġit ġenerali tal-UE, Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali
Ryszard Czarnecki (A7-0080/2010
  -EmendiL-Erbgħa, 14 ta' April 2010, 12:00
62item on the agendapointKwittanza 2008: baġit ġenerali tal-UE, Il-Kumitat tar-Reġjuni
Ryszard Czarnecki (A7-0082/2010
  -EmendiL-Erbgħa, 14 ta' April 2010, 12:00
119item on the agendapointSWIFT
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietL-Erbgħa, 28 ta' April 2010, 12:00
  -Emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tnejn, 3 ta' Mejju 2010, 12:00
124item on the agendapointReġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri (PNR)
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietL-Erbgħa, 28 ta' April 2010, 12:00
  -Emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tnejn, 3 ta' Mejju 2010, 12:00
102item on the agendapointProjbizzjoni fuq it-teknoloġiji ta' estrazzjoni mill-minjieri bl-użu taċ-ċjanur
(O-0035/2010 - B7-0206/2010) 
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietL-Erbgħa, 28 ta' April 2010, 12:00
  -Emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tnejn, 3 ta' Mejju 2010, 12:00
Aġġornata l-aħħar: 21 t'April 2010Avviż legali