Darbotvarkė
BriuselisTrečiadienis, 2010 m. gegužės 5 d. - Ketvirtadienis, 2010 m. gegužės 6 d.  235k
Ketvirtadienis, 2010 m. gegužės 6 d.185kVersija: Trečiadienis, 2010 m. gegužės 5 d., 17:30
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 10:50   Diskusijos
11:00 - 12:00   Balsavimas
12:00 - 12:30   Iškilmingas posėdis
12:30 - 13:00   Balsavimo tęsinys
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 10:50   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
26Galutinis terminas pointEuropos investicijų bankas (EIB). 2008 m. metinė ataskaita
Pranešimas:  Tamás Deutsch (A7-0062/2010)
Pranešimas dėl Europos investicijų banko 2008 m. metinės ataskaitos
[2009/2166(INI)]
Biudžeto kontrolės komitetas
Dalyvauja EIB pirmininkas Philippe Maystadt
36Galutinis terminas pointMasiniai žiaurumai Džoso mieste (Nigerija) sausio ir kovo mėnesiais
Komisijos pareiškimas
[2010/2660(RSP)]
11:00 - 12:00   Balsavimas      
19 voteSprendimas nešaukti konvento dėl Sutarčių nuostatų, susijusių su pereinamojo laikotarpio priemonėmis dėl Europos Parlamento sudėties, patikslinimo
Pranešimas:  Íñigo Méndez de Vigo (A7-0116/2010)
Rekomendacija dėl Europos Vadovų Tarybos pasiūlymo nešaukti konvento dėl Sutarčių nuostatų, susijusių su pereinamojo laikotarpio priemonėmis dėl Europos Parlamento sudėties, patikslinimo
[17196/2009 - C7-0002/2010 - 2009/0814(NLE)]
Konstitucinių reikalų komitetas
18Galutinis terminas voteSutarčių patikslinimas. Pereinamojo laikotarpio priemonės dėl Europos Parlamento sudėties
Pranešimas:  Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010)
Pranešimas dėl protokolo, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų dėl Europos Parlamento sudėties likusiu 2009–2014 m. kadencijos laikotarpiu, projekto. Europos Parlamento nuomonė (ES sutarties 48 straipsnio 3 dalis)
[17196/2009 - C7-0001/2010 - 2009/0813(NLE)]
Konstitucinių reikalų komitetas
34Galutinis terminas voteKirgizija
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2010/2656(RSP)]
RC-B7-0246/2010, B7-0246/2010, B7-0250/2010, B7-0251/2010, B7-0255/2010, B7-0256/2010, B7-0257/2010, B7-0258/2010
Diskusijos: Antradienis, 2010 m. balandžio 20 d.
35Galutinis terminas voteElektriniai automobiliai
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2010/2547(RSP)]
B7-0261/2010
50Galutinis terminas votePasiūlymai dėl rezoliucijų - Motorinių transporto priemonių bendrosios išimties reglamentas
[2010/2636(RSP)]
B7-0245/2010
10Galutinis terminas voteKomisijos komunikatas „Kova su vėžiu: Europos partnerystė“
Pranešimas:  Alojz Peterle (A7-0121/2010)
Pranešimas dėl Komisijos komunikato „Kova su vėžiu: Europos partnerystė“
[COM(2009)0291 -  - 2009/2103(INI)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
6Galutinis terminas voteInformacinių ir ryšių technologijų sutelkimas siekiant lengviau pereiti prie efektyvaus energijos vartojimo ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos
Pranešimas:  Patrizia Toia (A7-0120/2010)
Pranešimas dėl informacinių ir ryšių technologijų sutelkimo siekiant lengviau pereiti prie efektyvaus energijos vartojimo ir mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos
[COM(2009)0111 -  - 2009/2228(INI)]
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnio 2 dalis
45Galutinis terminas voteKomisijos baltoji knyga „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas“
Pranešimas:  Vittorio Prodi (A7-0057/2010)
Pranešimas dėl Komisijos baltosios knygos „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas“
[COM(2009)0147 -  - 2009/2152(INI)]
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnio 2 dalis
44Galutinis terminas voteBendrijos finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu. 2008 m. metinė ataskaita
Pranešimas:  Andrea Cozzolino (A7-0100/2010)
Pranešimas dėl Bendrijų finansinių interesų apsaugos ir kovos su sukčiavimu. 2008 m. metinė ataskaita
[2009/2167(INI)]
Biudžeto kontrolės komitetas
26Galutinis terminas voteEuropos investicijų bankas (EIB). 2008 m. metinė ataskaita
Pranešimas:  Tamás Deutsch (A7-0062/2010)
Pranešimas dėl Europos investicijų banko 2008 m. metinės ataskaitos
[2009/2166(INI)]
Biudžeto kontrolės komitetas
36Galutinis terminas voteMasiniai žiaurumai Džoso mieste (Nigerija) sausio ir kovo mėnesiais
Pasiūlymai dėl rezoliucijų
[2010/2660(RSP)]
RC-B7-0247/2010, B7-0247/2010, B7-0248/2010, B7-0249/2010, B7-0252/2010, B7-0253/2010, B7-0254/2010, B7-0259/2010
12:00 - 12:30   Iškilmingas posėdis      
37 pointJAV viceprezidento Joe Bideno kalba
12:30 - 13:00   Balsavimo tęsinys      
09:00 - 10:50   Diskusijos     item on the agenda
Europos investicijų banko pirmininkas10'
Komisija (kartu su atsakymais)15'
Pranešėjas6'
Nuomonės referentai   (2x1') 2'
Parlamento nariai45'
12'309'305'304'4'3'303'3'
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
26item on the agendapointEuropos investicijų bankas (EIB). 2008 m. metinė ataskaita
Tamás Deutsch (A7-0062/2010
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2010 m. balandžio 28 d., 12:00
36item on the agendapointMasiniai žiaurumai Džoso mieste (Nigerija) sausio ir kovo mėnesiais
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2010 m. balandžio 28 d., 12:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2010 m. gegužės 3 d., 12:00
18item on the agendapointSutarčių patikslinimas. Pereinamojo laikotarpio priemonės dėl Europos Parlamento sudėties
Íñigo Méndez de Vigo (A7-0115/2010
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2010 m. balandžio 28 d., 12:00
34item on the agendapointKirgizija
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2010 m. balandžio 28 d., 12:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2010 m. gegužės 3 d., 15:00
35item on the agendapointElektriniai automobiliai
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2010 m. balandžio 28 d., 12:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2010 m. gegužės 3 d., 12:00
50item on the agendapointMotorinių transporto priemonių bendrosios išimties reglamentas
(O-0044/2010 - B7-0209/2010) (O-0047/2010 - B7-0210/2010) 
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2010 m. balandžio 28 d., 12:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2010 m. gegužės 3 d., 12:00
10item on the agendapointKomisijos komunikatas „Kova su vėžiu: Europos partnerystė“
Alojz Peterle (A7-0121/2010
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2010 m. balandžio 28 d., 12:00
6item on the agendapointInformacinių ir ryšių technologijų sutelkimas siekiant lengviau pereiti prie efektyvaus energijos vartojimo ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikos
Patrizia Toia (A7-0120/2010
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, mažiausiai 74 Parlamento nariai; Alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2010 m. balandžio 28 d., 12:00
  -Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2010 m. gegužės 3 d., 12:00
45item on the agendapointKomisijos baltoji knyga „Prisitaikymas prie klimato kaitos. Europos veiksmų programos kūrimas“
Vittorio Prodi (A7-0057/2010
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, mažiausiai 74 Parlamento nariai; Alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2010 m. balandžio 28 d., 12:00
  -Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2010 m. gegužės 3 d., 12:00
44item on the agendapointBendrijos finansinių interesų apsauga ir kova su sukčiavimu. 2008 m. metinė ataskaita
Andrea Cozzolino (A7-0100/2010
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, mažiausiai 74 Parlamento nariai; Alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2010 m. balandžio 28 d., 12:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2010 m. gegužės 3 d., 17:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2010 m. gegužės 4 d., 17:00
Atnaujinta: 2010 m. gegužės 6 d.Teisinis pranešimas