Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 14 iunie 2010 - Joi, 17 iunie 2010  274k
Joi, 17 iunie 2010191kVersiune: Miercuri, 16 iunie 2010, 19:34
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   Dezbateri
12:00 - 13:00   Votare
15:00 - 16:00   Dezbateri
16:00 - 17:00   Votare (la sfârşitul dezbaterilor precedente)
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
162 pointInterdicţia privind vânătoarea de balene în scopuri comerciale
Declaraţie a Comisiei
[2010/2740(RSP)]
27Termen pointUn nou impuls pentru strategia de dezvoltare durabilă a acvaculturii europene
Raport  Guido Milana (A7-0150/2010)
Raport referitor la un nou impuls pentru strategia de dezvoltare durabilă a acvaculturii europene
[COM(2009)0162 -  - 2009/2107(INI)]
Comisia pentru pescuit
67Termen***IpointProgram de documentare a capturilor de ton roșu (Thunnus thynnus)
Raport  Raül Romeva i Rueda (A7-0119/2010)
Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unui program de documentare a capturilor de ton roşu (Thunnus thynnus) şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1984/2003
[COM(2009)0406 - C7-0124/2009 - 2009/0116(COD)]
Comisia pentru pescuit
12:00 - 13:00   Votare      
80 votePoliticile UE în favoarea apărătorilor drepturilor omului
Raport  Heidi Hautala (A7-0157/2010)
Raport referitor la politicile UE în favoarea apărătorilor drepturilor omului
[2009/2199(INI)]
Comisia pentru afaceri externe
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
91Termen***IvoteOferta publică de valori mobiliare şi armonizarea obligațiilor de transparență (modificarea Directivelor 2003/71/CE şi 2004/109/CE)
Raport  Wolf Klinz (A7-0102/2010)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2003/71/CE privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată
[COM(2009)0491 - C7-0170/2009 - 2009/0132(COD)]
Comisia pentru afaceri economice şi monetare
67Termen***IvoteProgram de documentare a capturilor de ton roșu (Thunnus thynnus)
Raport  Raül Romeva i Rueda (A7-0119/2010)
Raport referitor la propunerea de regulament al Consiliului de stabilire a unui program de documentare a capturilor de ton roşu (Thunnus thynnus) şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1984/2003
[COM(2009)0406 - C7-0124/2009 - 2009/0116(COD)]
Comisia pentru pescuit
103Termen voteAplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen în Republica Bulgaria şi în România
Raport  Carlos Coelho (A7-0199/2010)
Raport referitor la proiectul de decizie a Consiliului privind aplicarea dispozițiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informații Schengen în Republica Bulgaria și în România
[06714/2010 - C7-0067/2010 - 2010/0814(NLE)]
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
154Termen votePropuneri de rezoluţie - Calitatea datelor statistice în Uniune şi competenţele sporite ale Comisiei (Eurostat) în materie de audit
[2010/2728(RSP)]
B7-0375/2010
68Termen voteAspectele de gen ale recesiunii economice şi crizei financiare
Raport  Raül Romeva i Rueda (A7-0155/2010)
Raport referitor la aspectele de gen ale recesiunii economice şi crizei financiare

[2009/2204(INI)]
Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen
70Termen voteEvaluarea rezultatelor foii de parcurs privind egalitatea dintre femei și bărbați (2006-2010) și recomandările pentru viitor
Raport  Ilda Figueiredo (A7-0156/2010)
Raport referitor la evaluarea rezultatelor foii de parcurs privind egalitatea dintre femei și bărbați (2006-2010) și recomandările pentru viitor

[2009/2242(INI)]
Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen
166Termen votePropuneri privind desemnarea membrilor Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013
[2010/2731(RSO)]
151Termen votePropuneri de rezoluţie - Sportul, în special agenții de jucători
[2010/2646(RSP)]
B7-0343/2010
127Termen voteConcluziile summitului UE-Rusia (31 mai-1 iunie)
Propuneri de rezoluţie
[2010/2709(RSP)]
B7-0293/2010, RC-B7-0296/2010, B7-0296/2010, B7-0297/2010, B7-0298/2010, B7-0299/2010, B7-0300/2010
156Termen voteOperaţiunea militară a Israelului împotriva flotilei umanitare şi blocada asupra Gazei
Propuneri de rezoluţie
[2010/2735(RSP)]
RC-B7-0345/2010, B7-0345/2010, B7-0347/2010, B7-0350/2010, B7-0379/2010, B7-0385/2010, B7-0386/2010, B7-0389/2010
101Termen votePropuneri de rezoluţie - Comerţul cu bunuri utilizate ca echipamente de tortură
[2010/2685(RSP)]
RC-B7-0360/2010, B7-0360/2010, B7-0363/2010, B7-0365/2010, B7-0367/2010, B7-0368/2010, B7-0369/2010
157Termen voteSituaţia din Peninsula Coreeană
Propuneri de rezoluţie
[2010/2736(RSP)]
RC-B7-0358/2010, B7-0358/2010, B7-0359/2010, B7-0361/2010, B7-0362/2010, B7-0364/2010, B7-0366/2010
153Termen voteBosnia şi Herţegovina
Propuneri de rezoluţie
[2010/2734(RSP)]
B7-0342/2010
142Termen voteAcordul aerian UE-SUA
Propuneri de rezoluţie
[2010/2724(RSP)]
RC-B7-0370/2010, B7-0370/2010, B7-0371/2010, B7-0372/2010, B7-0373/2010, B7-0374/2010
161Termen votePunerea în aplicare a directivelor din primul pachet feroviar
Propuneri de rezoluţie
[2010/2556(RSP)]
B7-0344/2010
131Termen voteInundaţiile care au avut loc în ţări din Europa Centrală, în special în Polonia, Republica Cehă, Slovacia şi Ungaria
Propuneri de rezoluţie
[2010/2713(RSP)]
RC-B7-0346/2010, B7-0346/2010, B7-0398/2010, B7-0399/2010, B7-0400/2010, B7-0402/2010, B7-0403/2010
136Termen votePropuneri de rezoluţie - Formarea în domeniul juridic
[2010/2715(RSP)]
B7-0294/2010
27Termen voteUn nou impuls pentru strategia de dezvoltare durabilă a acvaculturii europene
Raport  Guido Milana (A7-0150/2010)
Raport referitor la un nou impuls pentru strategia de dezvoltare durabilă a acvaculturii europene
[COM(2009)0162 -  - 2009/2107(INI)]
Comisia pentru pescuit
15:00 - 16:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
  pointDezbateri privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept - Durată: cel mult o oră (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)
160Termen -Republica Democrată Congo: cazul lui Floribert Chebeya Bahizire
[2010/2737(RSP)]
RC-B7-0376/2010, B7-0376/2010, B7-0377/2010, B7-0378/2010, B7-0380/2010, B7-0381/2010, B7-0382/2010
159Termen -Nepal
[2010/2738(RSP)]
RC-B7-0383/2010, B7-0383/2010, B7-0384/2010, B7-0387/2010, B7-0388/2010, B7-0390/2010, B7-0397/2010
158Termen -Execuţii în Libia
[2010/2739(RSP)]
RC-B7-0391/2010, B7-0391/2010, B7-0392/2010, B7-0393/2010, B7-0394/2010, B7-0395/2010, B7-0396/2010
16:00 - 17:00   Votare (la sfârşitul dezbaterilor precedente)      
9 votePropuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)
09:00 - 11:50   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)20'
Raportori   (2x6') 12'
Raportor pentru aviz1'
Deputaţi75'
23'17'9'6'306'305'4'304'
„Catch the eye”   (3x5') 15'
15:00 - 16:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
Autorul fiecărei propuneri de rezoluţie1'
Deputaţi29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
„Catch the eye”   (3x2') 6'
27item on the agendapointUn nou impuls pentru strategia de dezvoltare durabilă a acvaculturii europene
Guido Milana (A7-0150/2010
  -AmendamenteMiercuri, 9 iunie 2010, 12:00
67item on the agendapointProgram de documentare a capturilor de ton roșu (Thunnus thynnus)
Raül Romeva i Rueda (A7-0119/2010
  -AmendamenteMiercuri, 9 iunie 2010, 12:00
91item on the agendapointOferta publică de valori mobiliare şi armonizarea obligațiilor de transparență (modificarea Directivelor 2003/71/CE şi 2004/109/CE)
Wolf Klinz (A7-0102/2010
  -AmendamenteMiercuri, 9 iunie 2010, 12:00
103item on the agendapointAplicarea dispoziţiilor acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informaţii Schengen în Republica Bulgaria şi în România
Carlos Coelho (A7-0199/2010
  -AmendamenteLuni, 14 iunie 2010, 19:00
154item on the agendapointCalitatea datelor statistice în Uniune şi competenţele sporite ale Comisiei (Eurostat) în materie de audit
(O-0080/2010 - B7-0314/2010) 
  -Propuneri de rezoluţieLuni, 14 iunie 2010, 19:00
  -AmendamenteMarţi, 15 iunie 2010, 12:00
68item on the agendapointAspectele de gen ale recesiunii economice şi crizei financiare
Raül Romeva i Rueda (A7-0155/2010
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 74 de deputaţi; Propuneri de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 9 iunie 2010, 12:00
70item on the agendapointEvaluarea rezultatelor foii de parcurs privind egalitatea dintre femei și bărbați (2006-2010) și recomandările pentru viitor
Ilda Figueiredo (A7-0156/2010
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 74 de deputaţi; Propuneri de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 9 iunie 2010, 12:00
166item on the agendapointPropuneri privind desemnarea membrilor Comisiei speciale privind provocările politice și resursele bugetare pentru o Uniune Europeană sustenabilă după 2013
  -AmendamenteJoi, 17 iunie 2010, 10:00
151item on the agendapointSportul, în special agenții de jucători
(O-0032/2010 - B7-0308/2010) 
  -Propuneri de rezoluţieLuni, 14 iunie 2010, 19:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMarţi, 15 iunie 2010, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 15 iunie 2010, 13:00
127item on the agendapointConcluziile summitului UE-Rusia (31 mai-1 iunie)
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 9 iunie 2010, 12:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieLuni, 14 iunie 2010, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 14 iunie 2010, 20:00
156item on the agendapointOperaţiunea militară a Israelului împotriva flotilei umanitare şi blocada asupra Gazei
  -Propuneri de rezoluţieLuni, 14 iunie 2010, 19:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 16 iunie 2010, 10:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 16 iunie 2010, 11:00
101item on the agendapointComerţul cu bunuri utilizate ca echipamente de tortură
(O-0056/2010 - B7-0303/2010) (O-0057/2010 - B7-0304/2010) 
  -Propuneri de rezoluţieLuni, 14 iunie 2010, 19:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMarţi, 15 iunie 2010, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 15 iunie 2010, 13:00
157item on the agendapointSituaţia din Peninsula Coreeană
  -Propuneri de rezoluţieLuni, 14 iunie 2010, 19:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMarţi, 15 iunie 2010, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 15 iunie 2010, 13:00
153item on the agendapointBosnia şi Herţegovina
  -Propuneri de rezoluţieLuni, 14 iunie 2010, 19:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMarţi, 15 iunie 2010, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 15 iunie 2010, 13:00
142item on the agendapointAcordul aerian UE-SUA
  -AmendamenteLuni, 14 iunie 2010, 19:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMarţi, 15 iunie 2010, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 15 iunie 2010, 13:00
161item on the agendapointPunerea în aplicare a directivelor din primul pachet feroviar
  -Propuneri de rezoluţieLuni, 14 iunie 2010, 19:00
  -AmendamenteMarţi, 15 iunie 2010, 12:00
131item on the agendapointInundaţiile care au avut loc în ţări din Europa Centrală, în special în Polonia, Republica Cehă, Slovacia şi Ungaria
  -Propuneri de rezoluţieMarţi, 15 iunie 2010, 12:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMiercuri, 16 iunie 2010, 10:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMiercuri, 16 iunie 2010, 11:00
136item on the agendapointFormarea în domeniul juridic
(O-0063/2010 - B7-0306/2010) 
  -Propuneri de rezoluţieLuni, 14 iunie 2010, 19:00
  -AmendamenteMarţi, 15 iunie 2010, 12:00
160item on the agendapointRepublica Democrată Congo: cazul lui Floribert Chebeya Bahizire
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Luni, 14 iunie 2010, 20:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 16 iunie 2010, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 16 iunie 2010, 14:00
159item on the agendapointNepal
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Luni, 14 iunie 2010, 20:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 16 iunie 2010, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 16 iunie 2010, 14:00
158item on the agendapointExecuţii în Libia
  -Propuneri de rezoluţie (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Luni, 14 iunie 2010, 20:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţie (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 16 iunie 2010, 13:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţie (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Miercuri, 16 iunie 2010, 14:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 11 iunie 2010, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 14 iunie 2010, 19:00
Marţi, 15 iunie 2010, 19:00
Miercuri, 16 iunie 2010, 17:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Joi, 17 iunie 2010, 10:00
Ultima actualizare: 16 iunie 2010Notă juridică