Dagsorden
BruxellesOnsdag den 6. oktober 2010 - Torsdag den 7. oktober 2010  224k
Torsdag den 7. oktober 2010196kUdgave: Onsdag den 6. oktober 2010, 17:08
 Punkter på dagsordenen
09:00 - 11:20   Forhandling
11:30 - 12:00   AFSTEMNINGER
12:00 - 12:30   Højtideligt møde
12:30 - 13:00   Afstemninger (fortsat)
 Taletid
 Frister

09:00 - 11:20   Forhandling       Taletid
  pointForhandling under ét - Økonomisk, social og territorial samhørighedspolitik
26Frist -EU's samhørigheds- og regionalpolitik efter 2013
Mundtlig forespørgsel
 -[2010/2835(RSP)]
     
 Danuta Maria Hübner (O-0110/2010 - B7-0466/2010)
Regionaludviklingsudvalget
Kommissionen
EU's samhørigheds- og regionalpolitik efter 2013
37Frist -Fremtiden for Den Europæiske Socialfond
Redegørelse fra Kommissionen

[2010/2852(RSP)]
11:30 - 12:00   AFSTEMNINGER      
78Frist***IIvoteUdvidelse af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, som ikke allerede er omfattet af disse bestemmelser udelukkende på grund af deres nationalitet
Indstilling ved andenbehandling:  Jean Lambert (A7-0261/2010)
Indstilling ved andenbehandling om Rådets holdning ved førstebehandling med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om udvidelse af forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, der ikke allerede er omfattet af disse forordninger udelukkende på grund af deres nationalitet
[11160/4/2010 - C7-0208/2010 - 2007/0152(COD)]
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
Forretningsordenens artikel 138
24*voteUdnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Lazaros Stavrou Lazarou – CY)
Betænkning:  Inés Ayala Sender (A7-0254/2010)
Betænkning om den foreslåede udnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Lazaros Stavrou Lazarou – CY)
[N7-0034/2010 - C7-0188/2010 - 2010/0818(NLE)]
Budgetkontroludvalget
Forretningsordenens artikel 138
23*voteUdnævnelse af et medlem af Revisionsretten (Gijs M. de Vries – NL)
Betænkning:  Inés Ayala Sender (A7-0255/2010)
Betænkning om den foreslåede udnævnelse af Gijs M. de Vries til medlem af Revisionsretten
[N7-0035/2010 - C7-0191/2010 - 2010/0819(NLE)]
Budgetkontroludvalget
Forretningsordenens artikel 138
41 voteAnvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Spanien/Galicia Textiles
Betænkning:  Barbara Matera (A7-0259/2010)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/003 ES/ Galicia Textiles, Spanien)
[COM(2010)0437 - C7-0205/2010 - 2010/2136(BUD)]
Budgetudvalget
Forretningsordenens artikel 138
42 voteAnvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Danmark/Danfosskoncernen
Betænkning:  Barbara Matera (A7-0258/2010)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2009/015 DK/Danfosskoncernen, Danmark)
[COM(2010)0416 - C7-0200/2010 - 2010/2134(BUD)]
Budgetudvalget
Forretningsordenens artikel 138
43 voteAnvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Danmark/Linak A/S
Betænkning:  Barbara Matera (A7-0257/2010)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2009/031 DK/Linak, Danmark)
[COM(2010)0417 - C7-0199/2010 - 2010/2133(BUD)]
Budgetudvalget
Forretningsordenens artikel 138
65Frist voteDecharge 2008: Det Europæiske Politiakademi (CEPOL)
Betænkning:  Véronique Mathieu (A7-0253/2010)
Betænkning om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Politiakademi for regnskabsåret 2008
[SEC(2009)1089 - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)]
Budgetkontroludvalget
Forhandling : Onsdag den 21. april 2010
47Frist***IvoteTredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser
Betænkning:  Tanja Fajon (A7-0256/2010)
Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav
[COM(2010)0256 - C7-0134/2010 - 2010/0137(COD)]
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
64Frist voteMangler i beskyttelsen af menneskerettigheder og retfærdighed i Den Demokratiske Republik Congo
Forslag til beslutning
[2010/2857(RSP)]
RC-B7-0524/2010, B7-0524/2010, B7-0525/2010, B7-0526/2010, B7-0527/2010, B7-0528/2010, B7-0529/2010
Forhandling : Onsdag den 22. september 2010
56Frist voteVerdensdagen mod dødsstraf
Forslag til beslutning
[2010/2855(RSP)]
RC-B7-0541/2010, B7-0541/2010, B7-0542/2010, B7-0543/2010, B7-0544/2010, B7-0545/2010
75Frist voteForslag til beslutning - EU's indsats vedrørende olieefterforskning og -udvinding i Europa
[2010/2873(RSP)]
B7-0540/2010
35Frist voteForslag til beslutning - Konference om den biologiske mangfoldighed - Nagoya 2010
[2010/2789(RSP)]
B7-0536/2010
4Frist voteBasel II og revision af kapitalkravsdirektivet (CRD 4)
Betænkning:  Othmar Karas (A7-0251/2010)
Betænkning om Basel II og revision af kapitalkravsdirektivet (CRD 4)
[2010/2074(INI)]
Økonomi- og Valutaudvalget
27Frist voteSundhedssystemer i Afrika syd for Sahara og global sundhed
Betænkning:  Véronique De Keyser (A7-0245/2010)
Betænkning om sundhedssystemer i Afrika syd for Sahara og global sundhed
[2010/2070(INI)]
Udviklingsudvalget
26Frist voteForslag til beslutning - EU's samhørigheds- og regionalpolitik efter 2013
[2010/2835(RSP)]
B7-0539/2010
37Frist voteFremtiden for Den Europæiske Socialfond
[2010/2852(RSP)]
B7-0535/2010
12:00 - 12:30   Højtideligt møde      
55 point20-års-dagen for Tysklands genforening - Taler af Lothar de Maizière og Jacques Delors
12:30 - 13:00   Afstemninger (fortsat)      
50 voteFærdigforhandlede tekster
09:00 - 11:20   Forhandling     item on the agenda
Kommissionen (inkl. svar)15'
Forespørger5'
Medlemmer75'
23'17'9'6'306'305'4'304'
Catch-the-eye5'
26item on the agendapointEU's samhørigheds- og regionalpolitik efter 2013
(O-0110/2010 - B7-0466/2010) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 29. september 2010, 12:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagMandag den 4. oktober 2010, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 4. oktober 2010, 13:00
37item on the agendapointFremtiden for Den Europæiske Socialfond
  -Forslag til beslutningOnsdag den 29. september 2010, 12:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagMandag den 4. oktober 2010, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 4. oktober 2010, 13:00
78item on the agendapointUdvidelse af bestemmelserne i forordning (EF) nr. 883/2004 og forordning (EF) nr. 987/2009 til at omfatte tredjelandsstatsborgere, som ikke allerede er omfattet af disse bestemmelser udelukkende på grund af deres nationalitet
Jean Lambert (A7-0261/2010
  -Ændringsforslag; forkastelseOnsdag den 29. september 2010, 12:00
65item on the agendapointDecharge 2008: Det Europæiske Politiakademi (CEPOL)
Véronique Mathieu (A7-0253/2010
  -ÆndringsforslagMandag den 4. oktober 2010, 12:00
47item on the agendapointTredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser
Tanja Fajon (A7-0256/2010
  -ÆndringsforslagOnsdag den 29. september 2010, 12:00
64item on the agendapointMangler i beskyttelsen af menneskerettigheder og retfærdighed i Den Demokratiske Republik Congo
  -Forslag til beslutningOnsdag den 29. september 2010, 12:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagMandag den 4. oktober 2010, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 4. oktober 2010, 13:00
56item on the agendapointVerdensdagen mod dødsstraf
  -Forslag til beslutningOnsdag den 29. september 2010, 12:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagMandag den 4. oktober 2010, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 4. oktober 2010, 13:00
75item on the agendapointEU's indsats vedrørende olieefterforskning og -udvinding i Europa
(O-0122/2010 - B7-0470/2010) (O-0123/2010 - B7-0551/2010) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 29. september 2010, 12:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagMandag den 4. oktober 2010, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 4. oktober 2010, 13:00
35item on the agendapointKonference om den biologiske mangfoldighed - Nagoya 2010
(O-0111/2010 - B7-0467/2010) (O-0112/2010 - B7-0468/2010) 
  -Forslag til beslutningOnsdag den 29. september 2010, 12:00
  -Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagMandag den 4. oktober 2010, 12:00
  -Ændringsforslag til fælles beslutningsforslagMandag den 4. oktober 2010, 13:00
4item on the agendapointBasel II og revision af kapitalkravsdirektivet (CRD 4)
Othmar Karas (A7-0251/2010
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 74 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 29. september 2010, 12:00
  -Alternative fælles beslutningsforslagMandag den 4. oktober 2010, 12:00
27item on the agendapointSundhedssystemer i Afrika syd for Sahara og global sundhed
Véronique De Keyser (A7-0245/2010
  -Ordførerens ændringsforslag, mindst 74 medlemmer; alternative beslutningsforslagOnsdag den 29. september 2010, 12:00
  -Alternative fælles beslutningsforslagMandag den 4. oktober 2010, 12:00
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 5. oktober 2010, 19:00
Seneste opdatering: 6. oktober 2010Juridisk meddelelse