Ordinea de zi
BruxellesMiercuri, 6 octombrie 2010 - Joi, 7 octombrie 2010  226k
Joi, 7 octombrie 2010195kVersiune: Miercuri, 6 octombrie 2010, 17:41
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:20   Dezbateri
11:30 - 12:00   VOTARE
12:00 - 12:30   Şedinţă solemnă
12:30 - 13:00   Continuarea votării
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:20   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
  pointDezbatere comună - Politica de coeziune economică, socială şi teritorială
26Termen -Politica de coeziune şi politica regională ale UE după 2013
Întrebare cu solicitare de răspuns oral
 -[2010/2835(RSP)]
     
 Danuta Maria Hübner (O-0110/2010 - B7-0466/2010)
Comisia pentru dezvoltare regională
Comisia
Politica de coeziune şi politica regională ale UE după 2013
37Termen -Viitorul Fondului social european
Declaraţie a Comisiei

[2010/2852(RSP)]
11:30 - 12:00   VOTARE      
78Termen***IIvoteExtinderea dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la resortisanţii ţărilor terţe care nu fac obiectul dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de cetăţenie
Recomandare pentru a doua lectură :  Jean Lambert (A7-0261/2010)
Recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziţia Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de extindere a dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la resortisanţii ţărilor terţe care nu fac obiectul dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de cetăţenie
[11160/4/2010 - C7-0208/2010 - 2007/0152(COD)]
Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
24*voteNumirea unui membru al Curţii de Conturi (dl Lazaros Stavrou Lazarou, Cipru)
Raport  Inés Ayala Sender (A7-0254/2010)
Raport referitor la propunerea de numire a lui Lazaros Stavrou Lazarou ca membru al Curții de Conturi
[N7-0034/2010 - C7-0188/2010 - 2010/0818(NLE)]
Comisia pentru control bugetar
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
23*voteNumirea unui membru al Curţii de Conturi (dl Gijs de Vries, Ţările de Jos)
Raport  Inés Ayala Sender (A7-0255/2010)
Raport referitor la propunerea de numire a lui Gijs M. de Vries ca membru al Curții de Conturi
[N7-0035/2010 - C7-0191/2010 - 2010/0819(NLE)]
Comisia pentru control bugetar
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
41 voteMobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Spania/Galicia Textiles
Raport  Barbara Matera (A7-0259/2010)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2010/003 ES/Galicia Textiles din Spania)
[COM(2010)0437 - C7-0205/2010 - 2010/2136(BUD)]
Comisia pentru bugete
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
42 voteMobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Danemarca/Danfoss Group
Raport  Barbara Matera (A7-0258/2010)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2009/015 DK/Danfoss Group din Danemarca)
[COM(2010)0416 - C7-0200/2010 - 2010/2134(BUD)]
Comisia pentru bugete
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
43 voteMobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare: Danemarca/Linak A/S
Raport  Barbara Matera (A7-0257/2010)
Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2009/031 DK/Linak din Danemarca)
[COM(2010)0417 - C7-0199/2010 - 2010/2133(BUD)]
Comisia pentru bugete
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
65Termen voteDescărcarea de gestiune 2008: Colegiul European de Poliţie (CEPOL)
Raport  Véronique Mathieu (A7-0253/2010)
Al doilea raport referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Colegiului European de Poliție aferent exercițiului financiar 2008
[SEC(2009)1089 - C7-0198/2009 - 2009/2127(DEC)]
Comisia pentru control bugetar
Dezbatere : Miercuri, 21 aprilie 2010
47Termen***IvoteŢări terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre
Raport  Tanja Fajon (A7-0256/2010)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt exoneraţi de această obligaţie
[COM(2010)0256 - C7-0134/2010 - 2010/0137(COD)]
Comisia pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne
64Termen voteProtecția necorespunzătoare a drepturilor omului și justiției în Republica Democratică Congo
Propuneri de rezoluţie
[2010/2857(RSP)]
RC-B7-0524/2010, B7-0524/2010, B7-0525/2010, B7-0526/2010, B7-0527/2010, B7-0528/2010, B7-0529/2010
Dezbatere : Miercuri, 22 septembrie 2010
56Termen voteZiua mondială împotriva pedepsei cu moartea
Propuneri de rezoluţie
[2010/2855(RSP)]
RC-B7-0541/2010, B7-0541/2010, B7-0542/2010, B7-0543/2010, B7-0544/2010, B7-0545/2010
75Termen votePropuneri de rezoluţie - Acţiunea UE privind extracția și explorarea petrolului în Europa
[2010/2873(RSP)]
B7-0540/2010
35Termen votePropuneri de rezoluţie - Conferinţă privind diversitatea biologică - Nagoya 2010
[2010/2789(RSP)]
B7-0536/2010
4Termen voteBasel II şi modificarea directivelor privind cerinţele de capital (DCR 4)
Raport  Othmar Karas (A7-0251/2010)
Raport referitor la Basel II şi modificarea directivelor privind cerinţele de capital (DCR 4)
[2010/2074(INI)]
Comisia pentru afaceri economice şi monetare
27Termen voteSistemele de sănătate din Africa Subsahariană şi sănătatea mondială
Raport  Véronique De Keyser (A7-0245/2010)
Raport referitor la sistemele de sănătate din Africa Subsahariană şi sănătatea mondială
[2010/2070(INI)]
Comisia pentru dezvoltare
26Termen votePropuneri de rezoluţie - Politica de coeziune şi politica regională ale UE după 2013
[2010/2835(RSP)]
B7-0539/2010
37Termen voteViitorul Fondului social european
[2010/2852(RSP)]
B7-0535/2010
12:00 - 12:30   Şedinţă solemnă      
55 pointA 20-a aniversare a reunificării Germaniei - discursuri susţinute de Lothar de Maizière şi Jacques Delors
12:30 - 13:00   Continuarea votării      
50 voteTexte cu privire la care dezbaterea este închisă
09:00 - 11:20   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
Autor5'
Deputaţi75'
23'17'9'6'306'305'4'304'
„Catch the eye”5'
26item on the agendapointPolitica de coeziune şi politica regională ale UE după 2013
(O-0110/2010 - B7-0466/2010) 
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 29 septembrie 2010, 12:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieLuni, 4 octombrie 2010, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 4 octombrie 2010, 13:00
37item on the agendapointViitorul Fondului social european
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 29 septembrie 2010, 12:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieLuni, 4 octombrie 2010, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 4 octombrie 2010, 13:00
78item on the agendapointExtinderea dispoziţiilor Regulamentului (CE) nr. 883/2004 şi ale Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la resortisanţii ţărilor terţe care nu fac obiectul dispoziţiilor respective exclusiv pe motive de cetăţenie
Jean Lambert (A7-0261/2010
  -Amendamente; respingereMiercuri, 29 septembrie 2010, 12:00
65item on the agendapointDescărcarea de gestiune 2008: Colegiul European de Poliţie (CEPOL)
Véronique Mathieu (A7-0253/2010
  -AmendamenteLuni, 4 octombrie 2010, 12:00
47item on the agendapointŢări terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre
Tanja Fajon (A7-0256/2010
  -AmendamenteMiercuri, 29 septembrie 2010, 12:00
64item on the agendapointProtecția necorespunzătoare a drepturilor omului și justiției în Republica Democratică Congo
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 29 septembrie 2010, 12:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieLuni, 4 octombrie 2010, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 4 octombrie 2010, 13:00
56item on the agendapointZiua mondială împotriva pedepsei cu moartea
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 29 septembrie 2010, 12:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieLuni, 4 octombrie 2010, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 4 octombrie 2010, 13:00
75item on the agendapointAcţiunea UE privind extracția și explorarea petrolului în Europa
(O-0122/2010 - B7-0470/2010) (O-0123/2010 - B7-0551/2010) 
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 29 septembrie 2010, 12:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieLuni, 4 octombrie 2010, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 4 octombrie 2010, 13:00
35item on the agendapointConferinţă privind diversitatea biologică - Nagoya 2010
(O-0111/2010 - B7-0467/2010) (O-0112/2010 - B7-0468/2010) 
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 29 septembrie 2010, 12:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieLuni, 4 octombrie 2010, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 4 octombrie 2010, 13:00
4item on the agendapointBasel II şi modificarea directivelor privind cerinţele de capital (DCR 4)
Othmar Karas (A7-0251/2010
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 74 de deputaţi; Propuneri de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 29 septembrie 2010, 12:00
  -Propuneri comune de rezoluţie de înlocuireLuni, 4 octombrie 2010, 12:00
27item on the agendapointSistemele de sănătate din Africa Subsahariană şi sănătatea mondială
Véronique De Keyser (A7-0245/2010
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 74 de deputaţi; Propuneri de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 29 septembrie 2010, 12:00
  -Propuneri comune de rezoluţie de înlocuireLuni, 4 octombrie 2010, 12:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot joiMarţi, 5 octombrie 2010, 19:00
Ultima actualizare: 6 octombrie 2010Notă juridică