Ημερήσια διάταξη
ΣτρασβούργοΔευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010 - Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010  307k
Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010199kΈκδοση: Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 16:21
 σημεία της ημερήσιας διάταξης
09:00 - 11:50   Συζητήσεις
12:00 - 13:00   Ψηφοφορίες
15:00 - 16:00   Συζητήσεις
16:00 - 17:00   Ψηφοφορίες (μετά τη λήξη των συζητήσεων που προηγήθηκαν)
 Χρόνος αγόρευσης
 Προθεσμίες κατάθεσης

09:00 - 11:50   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
  pointΚοινή συζήτηση - Εκθέσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ο κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, θα συμμετάσχει στη συζήτηση
21 -Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009
Έκθεση  Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)
Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009

[2010/2059(INI)]
Επιτροπή Αναφορών
87 -Ειδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνέχεια του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 676/2008/RT (σύμφωνα με το άρθρο 205, παράγραφος 2, 1ο μέρος)
Έκθεση  Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)
Έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση που συνέταξε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής κατόπιν του σχεδίου σύστασης του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την καταγγελία 676/2008RT

[2010/2086(INI)]
Επιτροπή Αναφορών
110 -26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008)
Έκθεση  Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)
Έκθεση σχετικά με την 26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008)

[COM(2009)0675 -  - 2010/2076(INI)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
161Προθεσμία pointΚανόνες ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία
Προφορική ερώτηση - [2010/2761(RSP)]
     
Sharon Bowles (O-0131/2010 - B7-0565/2010)
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
Επιτροπή
Επανεξέταση των κανόνων ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία
12:00 - 13:00   Ψηφοφορίες      
174Προθεσμία voteΠροϋπολογισμός 2011
Πρόταση ψηφίσματος
[2010/2972(RSP)]
B7-0683/2010
39 voteΑνθρώπινα δικαιώματα και κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες
Έκθεση  Tokia Saïfi (A7-0312/2010)
Έκθεση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες
[2009/2219(INI)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Άρθρο 138 του Κανονισμού
21 voteΕτήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009
Έκθεση  Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)
Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009
[2010/2059(INI)]
Επιτροπή Αναφορών
Άρθρο 138 του Κανονισμού
87 voteΕιδική έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνέχεια του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την καταγγελία 676/2008/RT (σύμφωνα με το άρθρο 205, παράγραφος 2, 1ο μέρος)
Έκθεση  Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)
Έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση που συνέταξε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής κατόπιν του σχεδίου σύστασης του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την καταγγελία 676/2008RT
[2010/2086(INI)]
Επιτροπή Αναφορών
Άρθρο 138 του Κανονισμού
110 vote26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008)
Έκθεση  Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)
Έκθεση σχετικά με την 26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2008)
[COM(2009)0675 -  - 2010/2076(INI)]
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Άρθρο 138 του Κανονισμού
31Προθεσμία voteΤα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα στην ψηφιακή εποχή: το μέλλον του διττού συστήματος
Έκθεση  Ivo Belet (A7-0286/2010)
Έκθεση σχετικά με τα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα στην ψηφιακή εποχή: το μέλλον του διττού συστήματος
[2010/2028(INI)]
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
169Προθεσμία vote10η επέτειος του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια
Προτάσεις ψηφίσματος
[2010/2968(RSP)]
RC-B7-0624/2010, B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010, B7-0628/2010, B7-0649/2010
160Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Η κατάσταση στον μελισσοκομικό τομέα
[2010/2778(RSP)]
B7-0622/2010
29Προθεσμία voteΠροετοιμασίες ενόψει της Διάσκεψης του Κανκούν για την κλιματική αλλαγή (29 Νοεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου)
Προτάσεις ψηφίσματος
[2010/2764(RSP)]
B7-0616/2010
144Προθεσμία voteΗ κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα
Προτάσεις ψηφίσματος
[2010/2954(RSP)]
RC-B7-0675/2010, B7-0675/2010, B7-0676/2010, B7-0677/2010, B7-0678/2010, B7-0679/2010, B7-0680/2010, B7-0682/2010
143Προθεσμία voteΟυκρανία
Προτάσεις ψηφίσματος
[2010/2934(RSP)]
RC-B7-0650/2010, B7-0650/2010, B7-0671/2010, B7-0672/2010, B7-0673/2010, B7-0674/2010, B7-0681/2010
88Προθεσμία voteΜία νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020
Έκθεση  Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)
Έκθεση σχετικά με την πορεία προς μία νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020
[2010/2108(INI)]
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
44Προθεσμία voteΔιεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές
Έκθεση  Yannick Jadot (A7-0310/2010)
Έκθεση σχετικά με τις διεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές
[2010/2103(INI)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
14Προθεσμία voteΕταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες
Έκθεση  Harlem Désir (A7-0317/2010)
Έκθεση σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες
[2009/2201(INI)]
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
161Προθεσμία voteΠροτάσεις ψηφίσματος - Κανόνες ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία
[2010/2761(RSP)]
B7-0623/2010
15:00 - 16:00   Συζητήσεις       Χρόνος αγόρευσης
  pointΣυζητήσεις επί περιπτώσεων παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου - Διάρκεια: μία ώρα κατ' ανώτατο όριο (άρθρο 122 του Κανονισμού)
165Προθεσμία -Ιράκ - ειδικότερα η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων
[2010/2964(RSP)]
RC-B7-0629/2010, B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010, B7-0634/2010, B7-0648/2010
166Προθεσμία -Θιβέτ - σχέδια επιβολής της κινεζικής γλώσσας ως κύριας γλώσσας διδασκαλίας
[2010/2965(RSP)]
RC-B7-0637/2010, B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010, B7-0644/2010
167Προθεσμία -Βιρμανία - διεξαγωγή εκλογών και απελευθέρωση της αρχηγού της αντιπολίτευσης Aung San Suu Kyi
[2010/2966(RSP)]
RC-B7-0635/2010, B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010, B7-0647/2010
16:00 - 17:00   Ψηφοφορίες (μετά τη λήξη των συζητήσεων που προηγήθηκαν)      
9 voteΠροτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (Άρθρο 122 του Κανονισμού)
09:00 - 11:50   Συζητήσεις     item on the agenda
Διαμεσολαβητής10'
Επιτροπή (συμπεριλ. των απαντήσεων)15'
Εισηγητές   (3x6') 18'
Συντάκτες γνωμοδότησης   (2x1') 2'
Συντάκτης5'
Βουλευτές60'
18'13'7'5'305'4'4'3'30
"Catch the eye"   (2x5') 10'
15:00 - 16:00   Συζητήσεις     item on the agenda
Επιτροπή (συμπεριλ. των απαντήσεων)15'
Συντάκτης εκάστης προτάσεως ψηφίσματος1'
Βουλευτές29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
"Catch the eye"   (3x2') 6'
161item on the agendapointΚανόνες ανταγωνισμού σχετικά με την οριζόντια συνεργασία
(O-0131/2010 - B7-0565/2010) 
  -Πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010, 19:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΤρίτη 23 Νοεμβρίου 2010, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 17:00
174item on the agendapointΠροϋπολογισμός 2011
  -Πρόταση ψηφίσματοςΤετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 10:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΤετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 15:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 17:00
31item on the agendapointΤα κρατικά ραδιοτηλεοπτικά μέσα στην ψηφιακή εποχή: το μέλλον του διττού συστήματος
Ivo Belet (A7-0286/2010
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 74 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010, 19:00
  -Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 23 Νοεμβρίου 2010, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 17:00
169item on the agendapoint10η επέτειος του ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010, 19:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 23 Νοεμβρίου 2010, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 23 Νοεμβρίου 2010, 20:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 17:00
160item on the agendapointΗ κατάσταση στον μελισσοκομικό τομέα
(O-0119/2010 - B7-0564/2010) 
  -Πρόταση ψηφίσματοςΔευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010, 19:00
  -Τροπολογίες στην πρόταση ψηφίσματοςΤρίτη 23 Νοεμβρίου 2010, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 17:00
29item on the agendapointΠροετοιμασίες ενόψει της Διάσκεψης του Κανκούν για την κλιματική αλλαγή (29 Νοεμβρίου - 10 Δεκεμβρίου)
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 17 Νοεμβρίου 2010, 12:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010, 19:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010, 20:00
144item on the agendapointΗ κατάσταση στη Δυτική Σαχάρα
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 23 Νοεμβρίου 2010, 12:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 17:00
143item on the agendapointΟυκρανία
  -Προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 23 Νοεμβρίου 2010, 12:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 12:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματοςΤετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 13:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 17:00
88item on the agendapointΜία νέα ενεργειακή στρατηγική για την Ευρώπη την περίοδο 2011-2020
Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010
  -ΤροπολογίεςΔευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 17:00
44item on the agendapointΔιεθνείς εμπορικές πολιτικές στο πλαίσιο των επιτακτικών αναγκών που επιβάλλουν οι κλιματικές αλλαγές
Yannick Jadot (A7-0310/2010
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 74 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010, 19:00
  -Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 23 Νοεμβρίου 2010, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 17:00
14item on the agendapointΕταιρική κοινωνική ευθύνη σε διεθνείς εμπορικές συμφωνίες
Harlem Désir (A7-0317/2010
  -Τροπολογίες του εισηγητή, τουλάχιστον 74 βουλευτές· εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΔευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010, 19:00
  -Κοινές εναλλακτικές προτάσεις ψηφίσματοςΤρίτη 23 Νοεμβρίου 2010, 19:00
  -Αιτήσεις για "χωριστές", "κατά τμήματα" και "ονομαστικές" ψηφοφορίεςΤετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 17:00
165item on the agendapointΙράκ - ειδικότερα η θανατική ποινή (συμπεριλαμβανόμενης της περίπτωσης του Tariq Aziz) και επιθέσεις κατά χριστιανικών κοινοτήτων
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010, 20:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 14:00
166item on the agendapointΘιβέτ - σχέδια επιβολής της κινεζικής γλώσσας ως κύριας γλώσσας διδασκαλίας
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010, 20:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 14:00
167item on the agendapointΒιρμανία - διεξαγωγή εκλογών και απελευθέρωση της αρχηγού της αντιπολίτευσης Aung San Suu Kyi
  -Προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010, 20:00
  -Τροπολογίες και κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 13:00
  -Τροπολογίες σε κοινές προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 122 του Κανονισμού)Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010, 14:00
Χωριστές ψηφοφορίες - Ψηφοφορίες κατά τμήματα - Ψηφοφορίες με ονομαστική κλήση
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤρίτηΠαρασκευή 19 Νοεμβρίου 2010, 12:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΤετάρτηΔευτέρα 22 Νοεμβρίου 2010, 19:00
Κείμενα που τίθενται σε ψηφοφορία την ΠέμπτηΤρίτη 23 Νοεμβρίου 2010, 19:00
Προτάσεις ψηφίσματος επί των συζητήσεων για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (Άρθρο 122 του Κανονισμού)Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2010, 10:00
Τελευταία ενημέρωση: 24 Νοεμβρίου 2010Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου