Darba kārtība
StrasbūraPirmdiena, 2010. gada 22. novembra - Ceturtdiena, 2010. gada 25. novembra  271k
Ceturtdiena, 2010. gada 25. novembris196kVersija: Trešdiena, 2010. gada 24. novembris, 16:24
 Darba kārtības punkti
09:00 - 11:50   Debates
12:00 - 13:00   Balsošana
15:00 - 16:00   Debates
16:00 - 17:00   Balsošana (pēc iepriekšējām debatēm)
 Uzstāšanās laiks
 Termiņi

09:00 - 11:50   Debates       Uzstāšanās laiks
  pointKopīgas debates - Eiropas ombuda ziņojumi un Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošana
Debatēs piedalīsies Eiropas ombuds Nikiforos Diamandouros.
21 -Pārskats par Eiropas Ombuda darbību 2009. gadā
Ziņojums:  Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)
Ziņojums par pārskatu par Eiropas Ombuda darbību 2009. gadā

[2010/2059(INI)]
Lūgumrakstu komiteja
87 -Eiropas ombuda īpašais ziņojums Eiropas Parlamentam, pamatojoties uz ombuda ieteikuma projektu Eiropas Komisijai attiecībā uz sūdzību 676/2008/RT (saskaņā ar 205. panta 2. punkta pirmo daļu)
Ziņojums:  Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)
Ziņojums par Eiropas ombuda īpašo ziņojumu, pamatojoties uz ombuda ieteikuma projektu Eiropas Komisijai attiecībā uz sūdzību 676/2008/RT

[2010/2086(INI)]
Lūgumrakstu komiteja
110 -Divdesmit sestais gada pārskats par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2008. gads)
Ziņojums:  Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)
Ziņojums par 26. gada pārskatu par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2008. gads)

[COM(2009)0675 -  - 2010/2076(INI)]
Juridiskā komiteja
161Termiņi pointKonkurences noteikumi horizontālajā sadarbībā
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski  - [2010/2761(RSP)]
     
Sharon Bowles (O-0131/2010 - B7-0565/2010)
Ekonomikas un monetārā komiteja
Komisija
Horizontālās sadarbības noteikumu pārskatīšana konkurences jomā
12:00 - 13:00   Balsošana      
174Termiņi vote2011. gada budžets
Rezolūcijas priekšlikums
[2010/2972(RSP)]
B7-0683/2010
39 voteCilvēktiesības un sociālie un vides standarti starptautiskās tirdzniecības nolīgumos
Ziņojums:  Tokia Saïfi (A7-0312/2010)
Ziņojums par cilvēktiesībām un sociāliem un vides standartiem starptautiskajos tirdzniecības nolīgumos
[2009/2219(INI)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Reglamenta 138. pants
21 votePārskats par Eiropas Ombuda darbību 2009. gadā
Ziņojums:  Mariya Nedelcheva (A7-0275/2010)
Ziņojums par pārskatu par Eiropas Ombuda darbību 2009. gadā
[2010/2059(INI)]
Lūgumrakstu komiteja
Reglamenta 138. pants
87 voteEiropas ombuda īpašais ziņojums Eiropas Parlamentam, pamatojoties uz ombuda ieteikuma projektu Eiropas Komisijai attiecībā uz sūdzību 676/2008/RT (saskaņā ar 205. panta 2. punkta pirmo daļu)
Ziņojums:  Chrysoula Paliadeli (A7-0293/2010)
Ziņojums par Eiropas ombuda īpašo ziņojumu, pamatojoties uz ombuda ieteikuma projektu Eiropas Komisijai attiecībā uz sūdzību 676/2008/RT
[2010/2086(INI)]
Lūgumrakstu komiteja
Reglamenta 138. pants
110 voteDivdesmit sestais gada pārskats par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2008. gads)
Ziņojums:  Eva Lichtenberger (A7-0291/2010)
Ziņojums par 26. gada pārskatu par Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2008. gads)
[COM(2009)0675 -  - 2010/2076(INI)]
Juridiskā komiteja
Reglamenta 138. pants
31Termiņi voteSabiedriskā apraide digitalizācijas laikmetā: duālās sistēmas nākotne
Ziņojums:  Ivo Belet (A7-0286/2010)
Ziņojums par sabiedrisko apraidi digitālizācijas laikmetā — duālās sistēmas nākotne
[2010/2028(INI)]
Kultūras un izglītības komiteja
169Termiņi voteDesmitā gadadiena ANO Drošības padomes Rezolūcijai Nr. 1325 par sievietēm, mieru un drošību
Rezolūciju priekšlikumi
[2010/2968(RSP)]
RC-B7-0624/2010, B7-0624/2010, B7-0625/2010, B7-0626/2010, B7-0627/2010, B7-0628/2010, B7-0649/2010
160Termiņi voteRezolūciju priekšlikumi - Stāvoklis biškopības nozarē
[2010/2778(RSP)]
B7-0622/2010
29Termiņi voteGatavošanās klimata pārmaiņām veltītajai konferencei Kankunā (2010. gada 29. novembris – 10. decembris)
Rezolūciju priekšlikumi
[2010/2764(RSP)]
B7-0616/2010
144Termiņi voteStāvoklis Rietumsahārā
Rezolūciju priekšlikumi
[2010/2954(RSP)]
RC-B7-0675/2010, B7-0675/2010, B7-0676/2010, B7-0677/2010, B7-0678/2010, B7-0679/2010, B7-0680/2010, B7-0682/2010
143Termiņi voteUkraina
Rezolūciju priekšlikumi
[2010/2934(RSP)]
RC-B7-0650/2010, B7-0650/2010, B7-0671/2010, B7-0672/2010, B7-0673/2010, B7-0674/2010, B7-0681/2010
88Termiņi voteCeļā uz jaunu Eiropas enerģētikas stratēģiju 2011.–2020. gadam
Ziņojums:  Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010)
Ziņojums par topošo jauno Eiropas enerģētikas stratēģiju 2011.–2020. gadam
[2010/2108(INI)]
Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja
44Termiņi voteStarptautiskās tirdzniecības politika klimata pārmaiņu diktēto prasību kontekstā
Ziņojums:  Yannick Jadot (A7-0310/2010)
Ziņojums par starptautiskās tirdzniecības politiku klimata pārmaiņu diktēto prasību kontekstā
[2010/2103(INI)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
14Termiņi voteUzņēmumu sociālā atbildība starptautiskos tirdzniecības nolīgumos
Ziņojums:  Harlem Désir (A7-0317/2010)
Ziņojums par uzņēmumu sociālo atbildību starptautiskos tirdzniecības nolīgumos
[2009/2201(INI)]
Starptautiskās tirdzniecības komiteja
161Termiņi voteRezolūciju priekšlikumi - Konkurences noteikumi horizontālajā sadarbībā
[2010/2761(RSP)]
B7-0623/2010
15:00 - 16:00   Debates       Uzstāšanās laiks
  pointDebates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem - ne vairāk par vienu stundu (Reglamenta 122. pants)
165Termiņi -Irāka — jo īpaši nāvessoda piespriešana (tai skaitā Tariq Aziz lietā) un uzbrukumi kristiešu kopienām
[2010/2964(RSP)]
RC-B7-0629/2010, B7-0629/2010, B7-0630/2010, B7-0631/2010, B7-0632/2010, B7-0633/2010, B7-0634/2010, B7-0648/2010
166Termiņi -Tibeta — iecere noteikt ķīniešu valodu par galveno mācību valodu
[2010/2965(RSP)]
RC-B7-0637/2010, B7-0637/2010, B7-0638/2010, B7-0640/2010, B7-0642/2010, B7-0643/2010, B7-0644/2010
167Termiņi -Birma — vēlēšanu norise un opozīcijas līderes Aung San Suu Kyi atbrīvošana
[2010/2966(RSP)]
RC-B7-0635/2010, B7-0635/2010, B7-0636/2010, B7-0639/2010, B7-0641/2010, B7-0645/2010, B7-0646/2010, B7-0647/2010
16:00 - 17:00   Balsošana (pēc iepriekšējām debatēm)      
9 voteRezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 122. pants)
09:00 - 11:50   Debates     item on the agenda
Ombuds10'
Komisija (ieskaitot atbildes)15'
Referenti   (3x6') 18'
Atzinuma sagatavotāji   (2x1') 2'
Autors5'
Deputāti 60'
18'13'7'5'305'4'4'3'30
Brīvā mikrofona procedūra   (2x5') 10'
15:00 - 16:00   Debates     item on the agenda
Komisija (ieskaitot atbildes)15'
Katra rezolūcijas priekšlikuma autors1'
Deputāti 29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
Brīvā mikrofona procedūra   (3x2') 6'
161item on the agendapointKonkurences noteikumi horizontālajā sadarbībā
(O-0131/2010 - B7-0565/2010) 
  -Rezolūcijas priekšlikumsPirmdiena, 2010. gada 22. novembris, 19:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiOtrdiena, 2010. gada 23. novembris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2010. gada 24. novembris, 17:00
174item on the agendapoint2011. gada budžets
  -Rezolūcijas priekšlikumsTrešdiena, 2010. gada 24. novembris, 10:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiTrešdiena, 2010. gada 24. novembris, 15:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2010. gada 24. novembris, 17:00
31item on the agendapointSabiedriskā apraide digitalizācijas laikmetā: duālās sistēmas nākotne
Ivo Belet (A7-0286/2010
  -Referenta, vismaz 74 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2010. gada 22. novembris, 19:00
  -Kopīgi alternatīvi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2010. gada 23. novembris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2010. gada 24. novembris, 17:00
169item on the agendapointDesmitā gadadiena ANO Drošības padomes Rezolūcijai Nr. 1325 par sievietēm, mieru un drošību
  -Rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2010. gada 22. novembris, 19:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2010. gada 23. novembris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiOtrdiena, 2010. gada 23. novembris, 20:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2010. gada 24. novembris, 17:00
160item on the agendapointStāvoklis biškopības nozarē
(O-0119/2010 - B7-0564/2010) 
  -Rezolūcijas priekšlikumsPirmdiena, 2010. gada 22. novembris, 19:00
  -Rezolūcijas priekšlikuma grozījumiOtrdiena, 2010. gada 23. novembris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2010. gada 24. novembris, 17:00
29item on the agendapointGatavošanās klimata pārmaiņām veltītajai konferencei Kankunā (2010. gada 29. novembris – 10. decembris)
  -Rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2010. gada 17. novembris, 12:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2010. gada 22. novembris, 19:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiPirmdiena, 2010. gada 22. novembris, 20:00
144item on the agendapointStāvoklis Rietumsahārā
  -Rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2010. gada 23. novembris, 12:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2010. gada 24. novembris, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2010. gada 24. novembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2010. gada 24. novembris, 17:00
143item on the agendapointUkraina
  -Rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2010. gada 23. novembris, 12:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumiTrešdiena, 2010. gada 24. novembris, 12:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumiTrešdiena, 2010. gada 24. novembris, 13:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2010. gada 24. novembris, 17:00
88item on the agendapointCeļā uz jaunu Eiropas enerģētikas stratēģiju 2011.–2020. gadam
Lena Kolarska-Bobińska (A7-0313/2010
  -GrozījumiPirmdiena, 2010. gada 22. novembris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2010. gada 24. novembris, 17:00
44item on the agendapointStarptautiskās tirdzniecības politika klimata pārmaiņu diktēto prasību kontekstā
Yannick Jadot (A7-0310/2010
  -Referenta, vismaz 74 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2010. gada 22. novembris, 19:00
  -Kopīgi alternatīvi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2010. gada 23. novembris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2010. gada 24. novembris, 17:00
14item on the agendapointUzņēmumu sociālā atbildība starptautiskos tirdzniecības nolīgumos
Harlem Désir (A7-0317/2010
  -Referenta, vismaz 74 deputātu ierosināti grozījumi; alternatīvi rezolūciju priekšlikumiPirmdiena, 2010. gada 22. novembris, 19:00
  -Kopīgi alternatīvi rezolūciju priekšlikumiOtrdiena, 2010. gada 23. novembris, 19:00
  -Pieprasījumi balsot atsevišķi, pa daļām un pēc sarakstaTrešdiena, 2010. gada 24. novembris, 17:00
165item on the agendapointIrāka — jo īpaši nāvessoda piespriešana (tai skaitā Tariq Aziz lietā) un uzbrukumi kristiešu kopienām
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 122. pants)Pirmdiena, 2010. gada 22. novembris, 20:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 122. pants)Trešdiena, 2010. gada 24. novembris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 122. pants)Trešdiena, 2010. gada 24. novembris, 14:00
166item on the agendapointTibeta — iecere noteikt ķīniešu valodu par galveno mācību valodu
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 122. pants)Pirmdiena, 2010. gada 22. novembris, 20:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 122. pants)Trešdiena, 2010. gada 24. novembris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 122. pants)Trešdiena, 2010. gada 24. novembris, 14:00
167item on the agendapointBirma — vēlēšanu norise un opozīcijas līderes Aung San Suu Kyi atbrīvošana
  -Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 122. pants)Pirmdiena, 2010. gada 22. novembris, 20:00
  -Grozījumi un kopīgi rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 122. pants)Trešdiena, 2010. gada 24. novembris, 13:00
  -Kopīgu rezolūciju priekšlikumu grozījumi (Reglamenta 122. pants)Trešdiena, 2010. gada 24. novembris, 14:00
Atsevišķi balsojumi - Balsojumi pa daļām - Balsojumi pēc saraksta
Teksti, kas izvirzīti balsošanai otrdienPiektdiena, 2010. gada 19. novembris, 12:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai trešdienPirmdiena, 2010. gada 22. novembris, 19:00
Teksti, kas izvirzīti balsošanai ceturtdienOtrdiena, 2010. gada 23. novembris, 19:00
Rezolūciju priekšlikumi debatēm par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (Reglamenta 122. pants)Ceturtdiena, 2010. gada 25. novembris, 10:00
Pēdējā atjaunošana - 2010. gada 24. novembraJuridisks paziņojums