Darbotvarkė
StrasbūrasPirmadienis, 2010 m. gruodžio 13 d. - Ketvirtadienis, 2010 m. gruodžio 16 d.  269k
Pirmadienis, 2010 m. gruodžio 13 d.192kVersija: Trečiadienis, 2010 m. gruodžio 15 d., 14:26
 Darbotvarkės klausimai
17:00 - 24:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

17:00 - 24:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
1  pointSesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
2  pointVienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnis)
  pointBendrosios diskusijos - Vizos
102***-ES ir Gruzijos susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo
Rekomendacija:  Nathalie Griesbeck (A7-0345/2010)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo sudarymo projekto

[2010/0106(NLE)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
103***-ES ir Gruzijos susitarimas dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos
Rekomendacija:  Nathalie Griesbeck (A7-0346/2010)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Gruzijos susitarimo dėl neteisėtai gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo projekto

[2010/0108(NLE)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
145 -ES ir Rusijos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo įgyvendinimas
Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu
 -[2010/2910(RSP)]
     
 Kristiina Ojuland (O-0140/2010 - B7-0568/2010)
Liberalų ir demokratų aljanso už Europą frakcija
Komisija
ES ir Rusijos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo įgyvendinimas
     
 Manfred Weber, Simon Busuttil, Elmar Brok, Alojz Peterle (O-0172/2010 - B7-0656/2010)
Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė
Komisija
ES ir Rusijos susitarimo dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo įgyvendinimas
144 -Vizų liberalizavimo schemos taikymas Serbijai ir Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu
 -[2010/2973(RSP)]
     
 Simon Busuttil, Manfred Weber, Anna Maria Corazza Bildt, Monika Hohlmeier (O-0181/2010 - B7-0654/2010)
Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) grupė
Komisija
Susirūpinimas dėl tinkamo ES vizų liberalizavimo schemos taikymo Serbijai ir Buvusiajai Jugoslavijos Respublikai Makedonijai
58Galutinis terminas***IpointImigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimas
Pranešimas:  Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 377/2004 dėl imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimo
[2009/0098(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
63Galutinis terminas***IpointViena paraiškų dėl leidimo apsigyventi ir dirbti pateikimo procedūra
Pranešimas:  Véronique Mathieu (A7-0265/2010)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vienos paraiškų dėl vieno leidimo trečiųjų šalių piliečiams apsigyventi ir dirbti valstybės narės teritorijoje pateikimo procedūros ir valstybėje narėje teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių darbuotojų vienodų teisių
[COM(2007)0638 - C6-0470/2007 - 2007/0229(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
62***IpointDirektyvos 2003/109/EB taikymo srities išplėtimas asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga
Pranešimas:  Claude Moraes (A7-0347/2010)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Direktyvą 2003/109/EB siekiant išplėsti jos taikymo sritį asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga
[2007/0112(COD)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
  pointBendrosios diskusijos - Regioninė politika
138Galutinis terminas -Ekonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda
Pranešimas:  Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010)
Pranešimas „Ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos siekis ES – visuotinio konkurencingumo būtina sąlyga?“

[2009/2233(INI)]
Regioninės plėtros komitetas
139 -Geras valdymas ir ES regioninė politika
Pranešimas:  Ramona Nicole Mănescu (A7-0280/2010)
Pranešimas dėl gero ES regioninės politikos valdymo: Europos Komisijos pagalbos ir kontrolės procedūros

[2009/2231(INI)]
Regioninės plėtros komitetas
  pointTrumpas šių pranešimų pristatymas:
105Galutinis terminas -Reklamos poveikis vartotojų elgsenai
Pranešimas:  Philippe Juvin (A7-0338/2010)
Pranešimas dėl reklamos poveikio vartotojų elgsenai

[2010/2052(INI)]
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Bus balsuojama trečiadienį
Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnio 2 dalis
87 -Prekybos finansinėmis priemonėmis reguliavimas: neviešos anoniminės prekybos vietos (angl. dark pools) ir kt.


Pranešimas:  Kay Swinburne (A7-0326/2010)
Pranešimas dėl prekybos finansinėmis priemonėmis reguliavimo: neviešos anoniminės prekybos vietos (angl. dark pools) ir kt.

[2010/2075(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnio 2 dalis
17:00 - 24:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)45'
Pranešėjai   (6x6') 36'
Nuomonės referentai   (2x1') 2'
Pranešėjai (Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnio 2 dalis)   (2x4') 8'
Klausimų teikėjai   (3x2') 6'
Parlamento nariai135'
45'32'15'3011'10'307'307'6'30
Procedūra „prašau žodžio“   (7x5') 35'
58item on the agendapointImigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimas
Agustín Díaz de Mera García Consuegra (A7-0342/2010
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2010 m. gruodžio 8 d., 12:00
63item on the agendapointViena paraiškų dėl leidimo apsigyventi ir dirbti pateikimo procedūra
Véronique Mathieu (A7-0265/2010
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2010 m. gruodžio 8 d., 12:00
138item on the agendapointEkonominė, socialinė ir teritorinė sanglauda
Petru Constantin Luhan (A7-0309/2010
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 74 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2010 m. gruodžio 8 d., 12:00
105item on the agendapointReklamos poveikis vartotojų elgsenai
Philippe Juvin (A7-0338/2010
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduPirmadienis, 2010 m. gruodžio 13 d., 19:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2010 m. gruodžio 10 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2010 m. gruodžio 13 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2010 m. gruodžio 14 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susiję su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)Ketvirtadienis, 2010 m. gruodžio 16 d., 10:00
Atnaujinta: 2010 m. gruodžio 15 d.Teisinis pranešimas