Esityslista
StrasbourgMaanantai 17. tammikuuta 2011 - Torstai 20. tammikuuta 2011  251k
Maanantai 17. tammikuuta 2011183kVersio: Keskiviikko 19. tammikuuta 2011, 15:14
 Esityslistan kohdat
17:00 - 24:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

17:00 - 24:00   Keskustelut       Puheajat
1  pointIstuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys
117 pointEuroopan parlamentin puhemiehen julkilausuma Tunisian tilanteesta
[2011/2525(RSP)]
Komission puheenvuoro ja poliittisten ryhmien puheenvuorot
37Määräaika***IIpointRakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen
Suositus toiseen käsittelyyn:  Catherine Stihler (A7-0343/2010)
Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseksi rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta
[2008/0098(COD)]
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
116 pointDioksiinia sisältävän eläinrehun tapaus ja sen vaikutukset Euroopan unionissa
Komission julkilausuma
[2011/2526(RSP)]
  pointYhteiskeskustelu - Metsälainsäädäntö (Kamerun - Kongon tasavalta)
69***-EU:n ja Kamerunin metsälainsäädäntösopimus
Suositus:  Yannick Jadot (A7-0371/2010)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja Euroopan unioniin suuntautuvaa puutuotteiden kauppaa koskevan Euroopan unionin ja Kamerunin tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä

[12796/2010 - C7-0339/2010 - 2010/0217(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Äänestys toimitetaan keskiviikkona
70***-EU:n ja Kongon tasavallan metsälainsäädäntösopimus
Suositus:  Yannick Jadot (A7-0370/2010)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi metsälainsäädännön soveltamisen valvontaa, metsähallintoa ja puutuotteiden kauppaa Euroopan unioniin koskevan Euroopan unionin ja Kongon tasavallan vapaaehtoisen kumppanuussopimuksen (FLEGT) tekemisestä

[10028/2010 - C7-0170/2010 - 2010/0062(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Äänestys toimitetaan keskiviikkona
81Määräaika -Vapaaehtoiset FLEGT-kumppanuussopimukset
Suullinen kysymys
 -[2010/3015(RSP)]
Äänestys toimitetaan keskiviikkona
     
 Yannick Jadot, Catherine Bearder, David Martin, Joe Higgins, Daniel Caspary (O-0202/2010 - B7-0802/2010)
Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä
Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä
Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä
Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto
Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit)

Komissio
Vapaaehtoiset FLEGT-kumppanuussopimukset Kongon ja Kamerunin kanssa sekä muut suunnitellut vapaaehtoiset kumppanuussopimukset
  pointYhteiskeskustelu - EU:n ja Tyynenmeren valtioiden välinen sopimus
32***-EY:n ja Tyynenmeren valtioiden välinen väliaikainen kumppanuussopimus
Suositus:  David Martin (A7-0365/2010)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliaikaisen kumppanuussopimuksen tekemisestä

[05078/2010 - C7-0036/2010 - 2008/0250(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Äänestys toimitetaan keskiviikkona
66Määräaika -EY:n ja Tyynenmeren valtioiden väliaikainen kumppanuussopimus
Suullinen kysymys
 -[2010/2851(RSP)]

Äänestys toimitetaan keskiviikkona
     
 Vital Moreira, David Martin (O-0212/2010 - B7-0807/2010)
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Komissio
Euroopan yhteisön ja Tyynenmeren valtioiden väliaikainen kumppanuussopimus
85Määräaika pointKansainvälinen adoptio Euroopan unionissa
Suullinen kysymys - [2010/2960(RSP)]
Äänestys toimitetaan keskiviikkona
     
Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marco Scurria, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Simon Busuttil, Silvia Costa, Patrizia Toia, Gabriele Albertini, Clemente Mastella, Licia Ronzulli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori, Lara Comi, Barbara Matera, Potito Salatto, Iva Zanicchi, Giovanni Collino, Tiziano Motti, Antonello Antinoro, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Crescenzio Rivellini, Carlo Fidanza, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, Alfredo Pallone, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Anna Záborská, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Daniel Caspary, Gianni Pittella, Debora Serracchiani, Pier Antonio Panzeri, Rosario Crocetta, Francesca Balzani, Mario Pirillo, Roberto Gualtieri, Gianluca Susta, Guido Milana, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias, Catherine Bearder, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Alfredo Antoniozzi, Luigi Ciriaco De Mita, Fiorello Provera, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Herbert Dorfmann, Vittorio Prodi, Rita Borsellino (O-0193/2010 - B7-0670/2010)
Komissio
Kansainvälinen adoptio Euroopan unionissa
2  pointMinuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 150 artikla)
  pointSeuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt:
19Määräaika -Yhteisön humanitaarista apua koskeva konsensus
Mietintö:  Michèle Striffler (A7-0375/2010)
Mietintö yhteisön humanitaarista apua koskevan konsensuksen täytäntöönpanosta: toimintasuunnitelman väliarviointi ja tulevat toimet

[2010/2101(INI)]
Kehitysyhteistyövaliokunta
18Määräaika -Maatalouden tunnustaminen strategiseksi alaksi elintarviketurvan yhteydessä
Mietintö:  Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)
Mietintö maatalouden tunnustamisesta strategiseksi alaksi elintarviketurvan yhteydessä

[2010/2112(INI)]
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta
17:00 - 24:00   Keskustelut     item on the agenda
Komissio (vastauksineen)55'
Esittelijät   (3x6') 18'
Valmistelijat   (2x1') 2'
Esittelijät (työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohta)   (2x4') 8'
Laatijat (poliittiset ryhmät)   (5x2') 10'
Laatija (INTA)5'
Muut laatijat2'
Jäsenet135'
45'32'15'3011'10'307'307'6'30
"Catch the eye"   (7x5') 35'
37item on the agendapointRakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistaminen
Catherine Stihler (A7-0343/2010
  -Tarkistukset; hylkääminenKeskiviikko 12. tammikuuta 2011, 12:00
81item on the agendapointVapaaehtoiset FLEGT-kumppanuussopimukset
(O-0202/2010 - B7-0802/2010) 
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 12. tammikuuta 2011, 12:00
  -Tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 17. tammikuuta 2011, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 17. tammikuuta 2011, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 18. tammikuuta 2011, 19:00
66item on the agendapointEY:n ja Tyynenmeren valtioiden väliaikainen kumppanuussopimus
(O-0212/2010 - B7-0807/2010) 
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 12. tammikuuta 2011, 12:00
  -Tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 17. tammikuuta 2011, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 17. tammikuuta 2011, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 18. tammikuuta 2011, 19:00
85item on the agendapointKansainvälinen adoptio Euroopan unionissa
(O-0193/2010 - B7-0670/2010) 
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 17. tammikuuta 2011, 17:00
  -Tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesityksetTiistai 18. tammikuuta 2011, 11:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinTiistai 18. tammikuuta 2011, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 18. tammikuuta 2011, 19:00
19item on the agendapointYhteisön humanitaarista apua koskeva konsensus
Michèle Striffler (A7-0375/2010
  -Esittelijän tarkistukset; vähintään 74 jäsentä; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 12. tammikuuta 2011, 12:00
  -Vaihtoehtoiset yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 17. tammikuuta 2011, 19:00
18item on the agendapointMaatalouden tunnustaminen strategiseksi alaksi elintarviketurvan yhteydessä
Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010
  -Esittelijän tarkistukset; vähintään 74 jäsentä; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 12. tammikuuta 2011, 12:00
  -Vaihtoehtoiset yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 17. tammikuuta 2011, 19:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 14. tammikuuta 2011, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 17. tammikuuta 2011, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 18. tammikuuta 2011, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 122 artikla)Torstai 20. tammikuuta 2011, 10:00
Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2011Oikeudellinen huomautus