Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 17 ianuarie 2011 - Joi, 20 ianuarie 2011  256k
Luni, 17 ianuarie 2011188kVersiune: Miercuri, 19 ianuarie 2011, 15:17
 Puncte de pe ordinea de zi
17:00 - 24:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

17:00 - 24:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
1  pointReluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
117 pointDeclarație a Președintelui Parlamentului European cu privire la situaţia din Tunisia
[2011/2525(RSP)]
Urmată de o intervenţie a Comisiei şi de o serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
37Termen***IIpointCondiţii armonizate pentru comercializarea produselor de construcţie
Recomandare pentru a doua lectură :  Catherine Stihler (A7-0343/2010)
Proiect de recomandare pentru a doua lectură referitoare la poziția Consiliului în primă lectură în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
[2008/0098(COD)]
Comisia pentru piaţa internă şi protecţia consumatorilor
116 pointConsecinţele în Uniunea Europeană ale incidentului privind hrana pentru animale contaminată cu dioxină
Declaraţie a Comisiei
[2011/2526(RSP)]
  pointDezbatere comună - Legislaţia în domeniul forestier (Camerun - Republica Congo)
69***-Acordul UE-Camerun privind legislaţia în domeniul forestier
Recomandare  Yannick Jadot (A7-0371/2010)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui acord de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Camerun cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, la guvernanță și la schimburile comerciale cu lemn și produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

[12796/2010 - C7-0339/2010 - 2010/0217(NLE)]
Comisia pentru comerţ internaţional
Votarea va avea loc miercuri
70***-Acordul UE-Republica Congo privind legislaţia în domeniul forestier
Recomandare  Yannick Jadot (A7-0370/2010)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea unui Acord de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Congo privind asigurarea aplicării legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale cu lemn și produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)


[10028/2010 - C7-0170/2010 - 2010/0062(NLE)]
Comisia pentru comerţ internaţional
Votul va avea loc miercuri.
81Termen -Acordurile de parteneriat voluntar FLEGT
Întrebare cu solicitare de răspuns oral
 -[2010/3015(RSP)]
Votarea va avea loc miercuri
     
 Yannick Jadot, Catherine Bearder, David Martin, Joe Higgins, Daniel Caspary (O-0202/2010 - B7-0802/2010)
Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană
Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa
Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European
Grupul Confederal al Stângii Unite Europene/Stânga Verde Nordică
Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat)

Comisia
Acordurile de parteneriat voluntar FLEGT cu Congo și Camerun și alte acorduri de parteneriat voluntar prevăzute
  pointDezbatere comună - Acordul dintre UE şi statele din Pacific
32***-Acordul interimar de parteneriat între CE și statele din Pacific
Recomandare  David Martin (A7-0365/2010)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului interimar de parteneriat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte

[05078/2010 - C7-0036/2010 - 2008/0250(NLE)]
Comisia pentru comerţ internaţional
Votul va avea loc miercuri.
66Termen -Acordul interimar de parteneriat între CE şi statele din Pacific
Întrebare cu solicitare de răspuns oral
 -[2010/2851(RSP)]

Votarea va avea loc miercuri
     
 Vital Moreira, David Martin (O-0212/2010 - B7-0807/2010)
Comisia pentru comerţ internaţional
Comisia
Acordul interimar de parteneriat între Comunitatea Europeană, pe de o parte, și statele din Pacific, pe de altă parte
85Termen pointAdopţia internaţională în Uniunea Europeană
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2010/2960(RSP)]
Votarea va avea loc miercuri
     
Roberta Angelilli, Mario Mauro, Marco Scurria, Erminia Mazzoni, Cristiana Muscardini, Simon Busuttil, Silvia Costa, Patrizia Toia, Gabriele Albertini, Clemente Mastella, Licia Ronzulli, Aldo Patriciello, Amalia Sartori, Lara Comi, Barbara Matera, Potito Salatto, Iva Zanicchi, Giovanni Collino, Tiziano Motti, Antonello Antinoro, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini, Crescenzio Rivellini, Carlo Fidanza, Vito Bonsignore, Giovanni La Via, Alfredo Pallone, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, Anna Záborská, Csaba Sógor, Anne Delvaux, Daniel Caspary, Gianni Pittella, Debora Serracchiani, Pier Antonio Panzeri, Rosario Crocetta, Francesca Balzani, Mario Pirillo, Roberto Gualtieri, Gianluca Susta, Guido Milana, Salvatore Caronna, Vincenzo Iovine, Sonia Alfano, Niccolò Rinaldi, Luigi de Magistris, Nathalie Griesbeck, Giommaria Uggias, Catherine Bearder, Lorenzo Fontana, Oreste Rossi, Alfredo Antoniozzi, Luigi Ciriaco De Mita, Fiorello Provera, Salvatore Iacolino, Raffaele Baldassarre, Herbert Dorfmann, Vittorio Prodi, Rita Borsellino (O-0193/2010 - B7-0670/2010)
Comisia
Adopția internațională în Uniunea Europeană
2  pointIntervenţii cu durata de un minut (articolul 150 din Regulamentul de procedură al PE)
  pointPrezentări succinte ale următoarelor rapoarte:
19Termen -Consensul european privind ajutorul umanitar
Raport  Michèle Striffler (A7-0375/2010)
Raport referitor la punerea în aplicare a Consensului european privind ajutorul umanitar: bilanț la jumătatea perioadei al planului de acțiune și perspective viitoare

[2010/2101(INI)]
Comisia pentru dezvoltare
18Termen -Agricultura ca sector strategic în contextul securităţii alimentare
Raport  Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010)
Raport referitor la recunoaşterea agriculturii ca sector strategic în contextul securităţii alimentare

[2010/2112(INI)]
Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală
17:00 - 24:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)55'
Raportori   (3x6') 18'
Raportori pentru aviz   (2x1') 2'
Raportori (articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al PE)   (2x4') 8'
Autori (grupurile politice)   (5x2') 10'
Autor (INTA)5'
Alţi autori2'
Deputaţi135'
45'32'15'3011'10'307'307'6'30
„Catch the eye”   (7x5') 35'
37item on the agendapointCondiţii armonizate pentru comercializarea produselor de construcţie
Catherine Stihler (A7-0343/2010
  -Amendamente; respingereMiercuri, 12 ianuarie 2011, 12:00
81item on the agendapointAcordurile de parteneriat voluntar FLEGT
(O-0202/2010 - B7-0802/2010) 
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 12 ianuarie 2011, 12:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieLuni, 17 ianuarie 2011, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 17 ianuarie 2011, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 18 ianuarie 2011, 19:00
66item on the agendapointAcordul interimar de parteneriat între CE şi statele din Pacific
(O-0212/2010 - B7-0807/2010) 
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 12 ianuarie 2011, 12:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieLuni, 17 ianuarie 2011, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 17 ianuarie 2011, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 18 ianuarie 2011, 19:00
85item on the agendapointAdopţia internaţională în Uniunea Europeană
(O-0193/2010 - B7-0670/2010) 
  -Propuneri de rezoluţieLuni, 17 ianuarie 2011, 17:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMarţi, 18 ianuarie 2011, 11:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 18 ianuarie 2011, 12:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 18 ianuarie 2011, 19:00
19item on the agendapointConsensul european privind ajutorul umanitar
Michèle Striffler (A7-0375/2010
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 74 de deputaţi; Propuneri de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 12 ianuarie 2011, 12:00
  -Propuneri comune de rezoluţie de înlocuireLuni, 17 ianuarie 2011, 19:00
18item on the agendapointAgricultura ca sector strategic în contextul securităţii alimentare
Daciana Octavia Sârbu (A7-0376/2010
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 74 de deputaţi; Propuneri de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 12 ianuarie 2011, 12:00
  -Propuneri comune de rezoluţie de înlocuireLuni, 17 ianuarie 2011, 19:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 14 ianuarie 2011, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 17 ianuarie 2011, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 18 ianuarie 2011, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Joi, 20 ianuarie 2011, 10:00
Ultima actualizare: 7 februarie 2011Notă juridică