Ordinea de zi
StrasbourgLuni, 14 februarie 2011 - Joi, 17 februarie 2011  255k
Miercuri, 16 februarie 2011183kVersiune: Miercuri, 16 februarie 2011, 14:56
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 11:50   DEZBATERI PRIORITARE
12:00 - 13:00   VOTARE
15:00 - 19:30   Dezbateri
19:30 - 20:30   Timpul afectat întrebărilor
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 11:50   DEZBATERI PRIORITARE       Timpul afectat luărilor de cuvânt
46Termen pointRaportul de ţară pe 2010 privind Croaţia
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
[2010/2995(RSP)]
  pointDezbatere comună - Europa 2020 - Orientări privind ocuparea forţei de muncă
94Termen -Europa 2020
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei

[2010/3013(RSP)]
Votul va avea loc joi.
86*-Orientări pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre
Raport  Pervenche Berès (A7-0040/2011)
Raport referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind orientările pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre

[COM(2011)0006 - C7-0033/2011 - 2011/0007(CNS)]
Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
Votul va avea loc joi.
101Termen -Punerea în aplicare a orientărilor pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre
Declaraţie a Comisiei

[2011/2536(RSP)]
Votul va avea loc joi.
12:00 - 13:00   VOTARE      
43Termen***IvoteMedicamentele falsificate
Raport  Marisa Matias (A7-0148/2010)
Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2001/83/CE privind prevenirea pătrunderii în lanţul legal de aprovizionare a medicamentelor falsificate în ceea ce priveşte identitatea, istoricul sau sursa acestora
[COM(2008)0668 - C6-0513/2008 - 2008/0261(COD)]
Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
70Termen voteAspecte practice privind revizuirea instrumentelor UE de sprijinire a finanţării IMM-urilor în următoarea perioadă de programare
Propunere de rezoluţie
[2011/2520(RSP)]
B7-0096/2011
21Termen voteCătre sisteme europene de pensii adecvate, viabile și sigure
Raport  Ria Oomen-Ruijten (A7-0025/2011)
Raport referitor la Cartea verde intitulată „Către sisteme europene de pensii adecvate, viabile și sigure”
[COM(2010)0365 -  - 2010/2239(INI)]
Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
46Termen voteRaportul de ţară pe 2010 privind Croaţia
Propunere de rezoluţie
[2010/2995(RSP)]
B7-0094/2011
15:00 - 19:30   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
83Termen pointCreşterea preţurilor la alimente
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
[2011/2538(RSP)]
108 pointSituaţia din Egipt
Declaraţie a Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate
[2011/2576(RSP)]
81Termen pointLegislaţia privind mass-media din Ungaria
Declaraţie a Comisiei
[2011/2510(RSP)]
29***pointAcordul de liber schimb dintre UE și Republica Coreea
Recomandare  Robert Sturdy (A7-0034/2011)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica Coreea, pe de altă parte
[08505/2010 - C7-0320/2010 - 2010/0075(NLE)]
Comisia pentru comerţ internaţional
19:30 - 20:30   Timpul afectat întrebărilor      
96  pointTimp afectat întrebărilor adresate Consiliului (B7-0009/2011)
09:00 - 11:50   DEZBATERI PRIORITARE     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)20'
Comisia (inclusiv răspunsurile)25'
Raportorul6'
Raportorul pentru aviz1'
Deputaţi60'
18'13'7'5'305'4'4'3'30
„Catch the eye”   (2x5') 10'
15:00 - 19:30   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)10'
Vicepreşedintele Comisiei/Înaltul Reprezentant (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)25'
Raportorul6'
Raportorul pentru aviz1'
Deputaţi135'
45'32'15'3011'10'307'307'6'30
„Catch the eye”   (4x5') 20'
46item on the agendapointRaportul de ţară pe 2010 privind Croaţia
  -Propunere de rezoluţieMiercuri, 9 februarie 2011, 12:00
  -AmendamenteLuni, 14 februarie 2011, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 15 februarie 2011, 19:00
94item on the agendapointEuropa 2020
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 9 februarie 2011, 12:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMarţi, 15 februarie 2011, 12:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 15 februarie 2011, 13:00
101item on the agendapointPunerea în aplicare a orientărilor pentru politicile de ocupare a forţei de muncă ale statelor membre
  -Propunere de rezoluţieLuni, 14 februarie 2011, 19:00
  -AmendamenteMarţi, 15 februarie 2011, 12:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 16 februarie 2011, 17:00
43item on the agendapointMedicamentele falsificate
Marisa Matias (A7-0148/2010
  -AmendamenteMiercuri, 9 februarie 2011, 12:00
70item on the agendapointAspecte practice privind revizuirea instrumentelor UE de sprijinire a finanţării IMM-urilor în următoarea perioadă de programare
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 9 februarie 2011, 12:00
  -AmendamenteLuni, 14 februarie 2011, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 15 februarie 2011, 19:00
21item on the agendapointCătre sisteme europene de pensii adecvate, viabile și sigure
Ria Oomen-Ruijten (A7-0025/2011
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 74 de deputaţi; Propuneri de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 9 februarie 2011, 12:00
83item on the agendapointCreşterea preţurilor la alimente
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 9 februarie 2011, 12:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieLuni, 14 februarie 2011, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 14 februarie 2011, 20:00
81item on the agendapointLegislaţia privind mass-media din Ungaria
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 9 februarie 2011, 12:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieLuni, 14 februarie 2011, 20:30
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 14 februarie 2011, 21:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 11 februarie 2011, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 14 februarie 2011, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 15 februarie 2011, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Joi, 17 februarie 2011, 10:00
Ultima actualizare: 16 februarie 2011Notă juridică