Föredragningslista
StrasbourgMåndagen den 4 april 2011 - Torsdagen den 7 april 2011  256k
Torsdagen den 7 april 2011188kUtgåva: Onsdagen den 6 april 2011, 14:40
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   Debatt
12:00 - 13:00   OMRÖSTNING
15:00 - 16:00   Debatt
16:00 - 17:00   Omröstning (efter avslutad debatt)
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   Debatt       Talartid
54Tidsfrist pointEIB:s årsrapport för 2009
Betänkande:  George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)
Betänkande om Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2009
[2010/2248(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
I närvaro av Philippe Maystadt, EIB:s ordförande
74Tidsfrist***IpointVaccinering mot bluetongue
Betänkande:  Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/75/EG vad gäller vaccinering mot bluetongue
[05499/2011 - C7-0032/2011 - 2010/0326(COD)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
85 pointEU:s tomatimport från Marocko
Muntlig fråga - [2011/2626(RSP)]
     
Erminia Mazzoni (O-000040/2011 - B7-0211/2011)
Utskottet för framställningar
Kommissionen
Framställning 1565/2009, ingiven av José Maria Pozancos (spansk medborgare) om EU-import av tomater från Marocko
12:00 - 13:00   OMRÖSTNING      
74Tidsfrist***IvoteVaccinering mot bluetongue
Betänkande:  Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2000/75/EG vad gäller vaccinering mot bluetongue
[05499/2011 - C7-0032/2011 - 2010/0326(COD)]
Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
115Tidsfrist voteLärdomar att dra för kärnsäkerheten i Europa efter kärnkraftsolyckan i Japan
Resolutionsförslag
[2011/2650(RSP)]
RC-B7-0236/2011, B7-0236/2011, B7-0237/2011, B7-0240/2011, B7-0241/2011, B7-0242/2011, B7-0243/2011
110Tidsfrist voteSituationen i Syrien, Bahrain och Jemen
Resolutionsförslag
[2011/2645(RSP)]
RC-B7-0249/2011, B7-0249/2011, B7-0251/2011, B7-0252/2011, B7-0253/2011, B7-0254/2011, B7-0255/2011
68Tidsfrist voteFjärde FN-konferensen om de minst utvecklade länderna
Resolutionsförslag
[2011/2599(RSP)]
RC-B7-0228/2011, B7-0228/2011, B7-0229/2011, B7-0230/2011, B7-0231/2011, B7-0232/2011, B7-0233/2011
87Tidsfrist vote2010 års framstegsrapport om Island
Resolutionsförslag
[2010/2999(RSP)]
B7-0226/2011
88Tidsfrist vote2010 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
Resolutionsförslag
[2010/2998(RSP)]
B7-0225/2011
122Tidsfrist voteSituationen i Elfenbenskusten
Resolutionsförslag
[2011/2656(RSP)]
RC-B7-0256/2011, B7-0256/2011, B7-0257/2011, B7-0258/2011, B7-0259/2011, B7-0260/2011, B7-0261/2011, B7-0262/2011
109Tidsfrist voteÖversyn av den europeiska grannskapspolitiken
Resolutionsförslag
[2010/2958(RSP)]
B7-0198/2011
120Tidsfrist voteÖversyn av den europeiska grannskapspolitiken – den sydliga dimensionen
Resolutionsförslag
[2011/2642(RSP)]
B7-0199/2011
130Tidsfrist voteAnvändningen av sexuellt våld i konflikter i Nordafrika och Mellanöstern
Resolutionsförslag
[2011/2661(RSP)]
RC-B7-0244/2011, B7-0244/2011, B7-0245/2011, B7-0246/2011, B7-0247/2011, B7-0248/2011
54Tidsfrist voteEIB:s årsrapport för 2009
Betänkande:  George Sabin Cutaş (A7-0073/2011)
Betänkande om Europeiska investeringsbankens årsrapport för 2009
[2010/2248(INI)]
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
15:00 - 16:00   Debatt       Talartid
  pointDebatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer – Högst en timme (artikel 122 i arbetsordningen)
131Tidsfrist -Fallet Ai Weiwei i Kina
[2011/2664(RSP)]
RC-B7-0274/2011, B7-0274/2011, B7-0275/2011, B7-0276/2011, B7-0277/2011, B7-0278/2011, B7-0279/2011
123Tidsfrist -Förbud mot valen till den tibetanska exilregeringen i Nepal
[2011/2657(RSP)]
B7-0238/2011, RC-B7-0263/2011, B7-0263/2011, B7-0264/2011, B7-0266/2011, B7-0268/2011, B7-0270/2011
124Tidsfrist -Zimbabwe
[2011/2658(RSP)]
B7-0239/2011, RC-B7-0265/2011, B7-0265/2011, B7-0267/2011, B7-0269/2011, B7-0271/2011, B7-0272/2011, B7-0273/2011
16:00 - 17:00   Omröstning (efter avslutad debatt)      
9 voteResolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 122 i arbetsordningen)
09:00 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Europeiska investeringsbankens ordförande10'
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Föredragande   (2x6') 12'
Föredragande av yttrande1'
Frågeställare5'
Ledamöter60'
18'13'7'5'305'304'3'303'30
Ögonkontaktsförfarandet   (3x5') 15'
15:00 - 16:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Författare till varje resolutionsförslag1'
Ledamöter29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
Ögonkontaktsförfarandet   (3x2') 6'
54item on the agendapointEIB:s årsrapport för 2009
George Sabin Cutaş (A7-0073/2011
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 74 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 30 mars 2011, 12:00
  -Gemensamma alternativa förslag till resolutionMåndagen den 4 april 2011, 19:00
74item on the agendapointVaccinering mot bluetongue
Janusz Wojciechowski (A7-0121/2011
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 6 april 2011, 10:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 6 april 2011, 17:00
115item on the agendapointLärdomar att dra för kärnsäkerheten i Europa efter kärnkraftsolyckan i Japan
  -ResolutionsförslagMåndagen den 4 april 2011, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 5 april 2011, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 5 april 2011, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 6 april 2011, 17:00
110item on the agendapointSituationen i Syrien, Bahrain och Jemen
  -ResolutionsförslagMåndagen den 4 april 2011, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 5 april 2011, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 5 april 2011, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 6 april 2011, 17:00
68item on the agendapointFjärde FN-konferensen om de minst utvecklade länderna
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 30 mars 2011, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 4 april 2011, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 4 april 2011, 20:00
87item on the agendapoint2010 års framstegsrapport om Island
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 30 mars 2011, 12:00
  -ÄndringsförslagMåndagen den 4 april 2011, 19:00
88item on the agendapoint2010 års framstegsrapport om f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 30 mars 2011, 12:00
  -ÄndringsförslagMåndagen den 4 april 2011, 19:00
122item on the agendapointSituationen i Elfenbenskusten
  -ResolutionsförslagMåndagen den 4 april 2011, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 6 april 2011, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 6 april 2011, 14:00
109item on the agendapointÖversyn av den europeiska grannskapspolitiken
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 30 mars 2011, 12:00
  -ÄndringsförslagMåndagen den 4 april 2011, 19:00
120item on the agendapointÖversyn av den europeiska grannskapspolitiken – den sydliga dimensionen
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 30 mars 2011, 12:00
  -ÄndringsförslagMåndagen den 4 april 2011, 19:00
130item on the agendapointAnvändningen av sexuellt våld i konflikter i Nordafrika och Mellanöstern
  -ResolutionsförslagMåndagen den 4 april 2011, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 5 april 2011, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 5 april 2011, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 6 april 2011, 17:00
131item on the agendapointFallet Ai Weiwei i Kina
  -Resolutionsförslag (artikel 122 i arbetsordningen)Tisdagen den 5 april 2011, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 122 i arbetsordningen)Onsdagen den 6 april 2011, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 122 i arbetsordningen)Onsdagen den 6 april 2011, 14:00
123item on the agendapointFörbud mot valen till den tibetanska exilregeringen i Nepal
  -Resolutionsförslag (artikel 122 i arbetsordningen)Måndagen den 4 april 2011, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 122 i arbetsordningen)Onsdagen den 6 april 2011, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 122 i arbetsordningen)Onsdagen den 6 april 2011, 14:00
124item on the agendapointZimbabwe
  -Resolutionsförslag (artikel 122 i arbetsordningen)Måndagen den 4 april 2011, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 122 i arbetsordningen)Onsdagen den 6 april 2011, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 122 i arbetsordningen)Onsdagen den 6 april 2011, 14:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 1 april 2011, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 4 april 2011, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 5 april 2011, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 122 i arbetsordningen)Torsdagen den 7 april 2011, 10:00
Senaste uppdatering: 6 april 2011Rättsligt meddelande